Prezentace modulu virtuální mobility katedry na mezinárodním sympóziu Intercultural Week INW21

Dne 27. dubna 2021 se Katedra matematiky s didaktikou zúčastnila mezinárodního sympózia Intercultural Week - Conference INW21 organizovaného institutem Politécnico Do Porto. Prezentovaný příspěvek byl zaměřen na vysvětlení souvislostí s Virtuální mobilitou v matematice, kterou katedra nabízí jako alternativní možnost výuky zahraničním studentům počínaje akademickým rokem 2021/2022.

Citace příspěvku:
Barot, T. Possibilities of Virtual Internationalization in Mathematics. In: INW21 Conference - Intercultural Week. Porto, Portugal: Politécnico do Porto. 2021. ISBN 978-972-8969-46-2.


Prezentace modulu virtuální mobility katedry na mezinárodním sympóziu Intercultural Week INW21
Prezentace modulu virtuální mobility katedry na mezinárodním sympóziu Intercultural Week INW21

Zveřejněno / aktualizováno: 28. 04. 2021