Charakteristika katedry matematiky s didaktikou

Katedra matematiky s didaktikou se ve výukové činnosti zaměřuje na přípravu učitelů matematiky na 2. stupni základní školy ve strukturovaném pětiletém studiu, které zahrnuje bakalářské studium Matematika se zaměřením na vzdělávání v délce tří let a navazující magisterské studium Učitelství pro 2. stupeň základní školy – specializace Matematika v délce dvou let.

Dále katedra plně zajišťuje výuku oborových didaktik pro učitelství na 1. a 2. stupni základní školy a organizuje průběžné i souvislé pedagogické praxe z matematiky na školách různých typů.

Katedra se také výrazně podílí na výuce matematických disciplín nestrukturovaného pětiletého oboru Učitelství pro 1. stupeň základní školy v prezenční i kombinované formě a jednotlivými disciplínami také na výuce dalších bakalářských a navazujících magisterských studijních oborů, např. Učitelství pro mateřské školy a Pedagogika předškolního věku, Speciální pedagogika.

Katedra spolupracuje s Katedrou matematiky Přírodovědecké fakulty a kromě výuky na pedagogické fakultě se podílí také na přípravě budoucích učitelů matematiky pro střední školy v oblasti oborově didaktické.

Nabízí mimo jiné také předměty zaměřené na využití kvantitativních metod v pedagogickém výzkumu.


Zveřejněno / aktualizováno: 16. 12. 2019