Charakteristika katedry matematiky s didaktikou

Katedra matematiky s didaktikou zabezpečuje výuku matematiky a didaktiky matematiky ve studiu učitelství 1. stupně ZŠ. Dále pak zabezpečuje také odbornou matematickou přípravu a didaktickou přípravu posluchačů ve studiu učitelství pro 2. stupeň ZŠ, a to pro studijní kombinace s matematikou zapsané na pedagogické a přírodovědecké fakultě OU.


Zveřejněno / aktualizováno: 06. 02. 2017