Personální složení

abecední členění

Vedení katedry
553 46 2625
739 504 633
Javorčík Tomáš, Mgr., Ph.D.
tajemník katedry, výkonný redaktor časopisu ICTE Journal, pedagogický poradce
553 46 2632
Sekretariát katedry
Franková Romana
sekretářka KIK
553 46 2626
 
Členové katedry
Profesoři
Turčáni Milan, prof. Ing., CSc.
činnost: informační a komunikační technologie, teorie vzdělávání v informatice
 
Docenti
Kostolányová Kateřina, doc. Ing., Ph.D.
vedoucí KIK
činnost: informační a komunikační technologie, e-learning, styly učení
553 46 2625
739 504 633
Šimonová Ivana, doc. PhDr., PhD.
činnost: informační technologie ve vzdělávání, garance cizího jazyka v rámci Ph.D. studií Pedagogické fakultě
 
Odborní asistenti
Havlásková Tatiana, Mgr., Ph.D.
katedrový koordinátor pro internacionalizaci
činnost: matematika, didaktika informatiky a ICT, algoritmizace pro MŠ a 1. stupeň ZŠ
553 46 2631
Homanová Zuzana, Mgr., Ph.D.
činnost: informační a komunikační technologie, multimédia, digitální fotografie
553 46 2631
Javorčík Tomáš, Mgr., Ph.D.
tajemník katedry, výkonný redaktor časopisu ICTE Journal, pedagogický poradce
činnost: informační a mediální výchova, marketing, digitální gramotnost
553 46 2632
Klubal Libor, Mgr. Bc., Ph.D.
činnost: mobilní technologie ve výuce, aplikace ICT ve vzdělávání, didaktika informatiky a ICT
553 46 2730
Tran Daniel, Mgr., Ph.D.
činnost: informatika, počítačové sítě, hardware
553 46 2627
Asistenti
Kiliánová Kristýna, Mgr.
činnost: informační technologie ve vzdělávání, audiovizuální prostředky
553 46 2630
Kočková Petra, Mgr.
činnost: informační technologie ve vzdělávání, multimédia
553 46 2630
Technici IT
Matula Martin
technik IT
731 137 352
553 46 2520
Rumánek Michal
technik IT
553 46 2633
777 823 195
Externisté
Homan Aleš, Mgr., Ph.D.
činnost: školní informační systémy
 
 
Kozáková Blanka, Mgr.
činnost: řízení vzdělávacích projektů
 
 

Interní doktorandi katedry

Studenti v prezenční formě doktorského studijního programu:
Kancner Michael, Mgr.
Kiliánová Kristýna, Mgr.
Kočková Petra, Mgr.
Pytlik Marek, Mgr.
Schmid Angelika, Mgr.
Suchánek Otto, Mgr.
Závodná Magdaléna, Mgr.


Zveřejněno / aktualizováno: 13. 09. 2023