Personální složení

abecední členění

Vedení katedry
Vedení KIK
Kostolányová Kateřina, doc. Ing., Ph.D.
vedoucí KIK
e-mail:
telefon: 553 46 2625
739 504 633
Javorčík Tomáš, Mgr., Ph.D.
tajemník katedry, výkonný redaktor časopisu ICTE Journal, pedagogický poradce
e-mail:
telefon: 553 46 2632
Sekretariát KIK
Franková Romana
sekretářka KIK
e-mail:
telefon: 553 46 2626
Členové katedry
Profesoři
Turčáni Milan, prof. Ing., CSc.
činnost: informační a komunikační technologie, teorie vzdělávání v informatice
e-mail:
telefon:
Docenti
Kostolányová Kateřina, doc. Ing., Ph.D.
vedoucí KIK
činnost: informační a komunikační technologie, e-learning, styly učení
e-mail:
telefon: 553 46 2625
739 504 633
Odborní asistenti
Gybas Vojtěch, PhDr., Ph.D.
činnost: animovaná aplikace, tvořivá informatika
e-mail:
telefon: 553 46 2725
Homanová Zuzana, Mgr., Ph.D.
činnost: informační a komunikační technologie, multimédia, digitální fotografie
e-mail:
telefon: 553 46 2631
Javorčík Tomáš, Mgr., Ph.D.
tajemník katedry, výkonný redaktor časopisu ICTE Journal, pedagogický poradce
činnost: mediální výchova, marketing, informační zdroje
e-mail:
telefon: 553 46 2632
Klubal Libor, Mgr. Bc., Ph.D.
činnost: mobilní technologie ve výuce, aplikace ICT ve vzdělávání, didaktika informatiky a ICT
e-mail:
telefon: 553 46 2730
Polášek Radim, Mgr., Ph.D.
činnost: informatika, počítačové sítě, hardware
e-mail:
telefon: 553 46 2627
Havlásková Tatiana, Mgr., Ph.D.
katedrový koordinátor pro internacionalizaci
činnost: matematika, matematický SW, didaktika informatiky a ICT
e-mail:
telefon: 553 46 2631
Technici učeben
Rumánek Michal
správce počítačových učeben
e-mail:
telefon: 553 46 2633
Externisté
Homan Aleš, Mgr., Ph.D.
činnost: knihovní informační systémy
e-mail:
telefon:
Kozáková Blanka, Mgr.
činnost: řízení vzdělávacích projektů
e-mail:
telefon:

Interní doktorandi katedry

Studenti v prezenční formě doktorského studijního programu:
Pytlik Marek, Mgr.e-mail:
místnost:SA427
Tran Daniel, Mgr.e-mail:
místnost:SA427

Zveřejněno / aktualizováno: 13. 09. 2019