OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra informačních a komunikačních technologií

Libor Klubal

Libor Klubal

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Bc. Libor Klubal
místnost, podlaží, budova: SA 401, budova SA
funkce:
obor činnosti:mobilní technologie ve výuce, aplikace ICT ve vzdělávání, didaktika informatiky a ICT
katedra / středisko (fakulta): Katedra informačních a komunikačních technologií (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2730
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Vybrané publikace

Klubal, L., Kostolányová, K. a Gybas, V. Adaptive Practising Using Mobile Touch Devices. In: Emerging Technologies for Education. Cape Town: Springer International Publishing, 2017. s. 314-319. LNCS 10676. ISBN 978-3-319-71083-9.
Gybas, V., Kostolányová, K. a Klubal, L. Experimenting with Support of Mobile Touch Devices for Pupils with Special Educational Neend. In: MOBILE LEARNING 2017: PROCEEDINGS OF THE 13th INTERNATIONAL CONFERENCE MOBILE LEARNING 2017 2017 Budapest, Hungary. Budapest, Hungary: IADIS Press, 2017. s. 89-94. ISBN 978-989-8533-61-6.
Klubal, L. Podpora frontální výuky pomocí webových nástrojů. In: Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky: Recenzovaný sborník příspevků MMK 2017 2017 virtuální. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2017. s. 684-688. ISBN 978-80-87952-22-1.
Klubal, L. Typologie webových aplikací pro vzdělávání. In: Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky: Recenzovaný sborník příspevků MMK 2017 2017 virtuální. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2017. s. 679-683. ISBN 978-80-87952-22-1.
Klubal, L., Kostolányová, K. a Gybas, V. Using Tablet and Itunesu as Individualized Instruction Tools. In: MOBILE LEARNING 2017: PROCEEDINGS OF THE 13th INTERNATIONAL CONFERENCE MOBILE LEARNING 2017 2017 Budapest, Hungary. Budapest, Hungary: IADIS Press, 2017. s. 139-142. ISBN 978-989-8533-61-6.
Kostolányová, K., Klubal, L. a Gybas, V. Comparsion of Various Forms of Online Instruction Support. In: ICTE 2016: Information and Communication Technology in Education 2016-09-05 Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. s. 83-88. ISBN 978-80-7464-850-2.
Klubal, L. a Kostolányová, K. Forms of the materials shared between a teacher and a pupil. In: PROCEEDINGS OF THE 12th INTERNATIONAL CONFERENCE ON MOBILE LEARNING 2016 2016 Algarve. Algarve: IADIS Press, 2016. s. 157-160. ISBN 978-989-8533-49-4.
Klubal, L. Využití tabletu při procvičování v matematice na základní škole ? případová studie. In: Mezinárodní masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2016 Hradec Králové. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2016. s. 989-992. ISBN 978-80-87952-17-7.
Kostolányová, K., Klubal, L. a Netolička, J. Using Mobile Technologies for flipped classroom teaching. In: 12th International conference on Efficiency and Responsibility in Education 2015. Praha: Czech University of Life Sciences Prague, 2015. Czech University of Life Sciences Prague, 2015. s. 257-263. ISBN 978-80-213-2560-9.

Všechny publikace

Homanová, Z., Havlásková, T. a Klubal, L. Connectivism in Elementary School Instruction. In: European Conference on e-Learning: Proceedings of the 17th European Conference on e-Learning ECEL 2018 2018-11-01 Athens. ACPI, 2018. s. 177-184. ISBN 978-1-912764-08-2.
Prextová, T., Klubal, L., Kostolányová, K., Homanová, Z. a Gybas, V. INDIVIDUALIZATION OF INSTRUCTION USING 'SOCRATIVE' APP. In: PROCEEDINGS OF THE 14th INTERNATIONAL CONFERENCE MOBILE LEARNING 2018 2018-04-14 Lisbon. Lisbon: IADIS, 2018. s. 89-96. ISBN 978-989-8533-76-0.
Klubal, L., Kostolányová, K. a Gybas, V. USING THE TABLET AS A TOOL FOR RECORDING AND PROCESSING PUPILS EXPERIMENT. In: 12TH INTERNATIONAL TECHNOLOGY, EDUCATION AND DEVELOPMENT CONFERENCE (INTED): INTED Proceedings 2018 Valencia, Spain. Valencia, Spain: IATED-INT ASSOC TECHNOLOGY EDUCATION & DEVELOPMENT, LAURI VOLPI 6, VALENICA, BURJASSOT 46100, SPAIN, 2018. s. 4181-4185. ISBN 978-84-697-9480-7.
Klubal, L., Kostolányová, K. a Gybas, V. Adaptive Practising Using Mobile Touch Devices. In: Emerging Technologies for Education. Cape Town: Springer International Publishing, 2017. s. 314-319. LNCS 10676. ISBN 978-3-319-71083-9.
Gybas, V., Kostolányová, K. a Klubal, L. Experimenting with Support of Mobile Touch Devices for Pupils with Special Educational Neend. In: MOBILE LEARNING 2017: PROCEEDINGS OF THE 13th INTERNATIONAL CONFERENCE MOBILE LEARNING 2017 2017 Budapest, Hungary. Budapest, Hungary: IADIS Press, 2017. s. 89-94. ISBN 978-989-8533-61-6.
Kostolányová, K., Klubal, L. a Gybas, V. Individualization of teaching in special elementary schools with using mobile touch devices. In: 2017 International Symposium on Educational Technology, ISET 2017: Proceeding - 2017 International Symposium on Educational Technology, ISET 2017 2017 Hong Kong, China. Los Alamitos, CA: IEEE Computer Society, 2017. s. 239-243. ISBN 978-150903030-9.
Klubal, L. Podpora frontální výuky pomocí webových nástrojů. In: Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky: Recenzovaný sborník příspevků MMK 2017 2017 virtuální. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2017. s. 684-688. ISBN 978-80-87952-22-1.
Klubal, L. Typologie webových aplikací pro vzdělávání. In: Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky: Recenzovaný sborník příspevků MMK 2017 2017 virtuální. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2017. s. 679-683. ISBN 978-80-87952-22-1.
Klubal, L., Kostolányová, K. a Gybas, V. Using Tablet and Itunesu as Individualized Instruction Tools. In: MOBILE LEARNING 2017: PROCEEDINGS OF THE 13th INTERNATIONAL CONFERENCE MOBILE LEARNING 2017 2017 Budapest, Hungary. Budapest, Hungary: IADIS Press, 2017. s. 139-142. ISBN 978-989-8533-61-6.
Kostolányová, K., Klubal, L. a Gybas, V. Comparsion of Various Forms of Online Instruction Support. In: ICTE 2016: Information and Communication Technology in Education 2016-09-05 Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. s. 83-88. ISBN 978-80-7464-850-2.
Klubal, L. a Kostolányová, K. Forms of the materials shared between a teacher and a pupil. In: PROCEEDINGS OF THE 12th INTERNATIONAL CONFERENCE ON MOBILE LEARNING 2016 2016 Algarve. Algarve: IADIS Press, 2016. s. 157-160. ISBN 978-989-8533-49-4.
Kostolányová, K. a Klubal, L. INDIVIDUALIZED TEACHING PROCESS FOR PUPILS WITH MODERATE MENTAL DISABILITY. In: E-learning: E-learning Methodology ? Implementation and Evaluation 2016 Katowice. Katowice: studio NOA for Univerzity of Silesia in Katowice, 2016. s. 343-351. ISBN 978-83-60071-86-1.
Kostolányová, K., Klubal, L. a Gybas, V. Mobile Technologies in the Hands of Special Pedagogues ? Yes or No?. In: ICTE 2016: Information and Communication Technology in Education 2016-09-05 Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. s. 40-48. ISBN 978-80-7464-850-2.
Klubal, L. Využití tabletu při procvičování v matematice na základní škole ? případová studie. In: Mezinárodní masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2016 Hradec Králové. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2016. s. 989-992. ISBN 978-80-87952-17-7.
Gybas, V., Kostolányová, K. a Klubal, L. Zvýšení pozornosti při práci v aplikaci na iPadu v základní škole speciální - akční výzkum. In: Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2016: Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2016 2016 Hradec Králové. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2016. s. 652-651. ISBN 978-80-87952-17-7.
Kostolányová, K. a Klubal, L. Practicing in Mathematics Using a Tablet. In: European Conference on e-Learning: European Conference on e-Learning Conference Proceedings 2015 Hatfield, UK. ACPI, 2015. s. 714-719. ISBN 978-1-910810-70-5.
Kostolányová, K., Klubal, L. a Netolička, J. Using Mobile Technologies for flipped classroom teaching. In: 12th International conference on Efficiency and Responsibility in Education 2015. Praha: Czech University of Life Sciences Prague, 2015. Czech University of Life Sciences Prague, 2015. s. 257-263. ISBN 978-80-213-2560-9.
Klubal, L., Gybas, V., Skýbová, L. a Černotová, V. 55 tipů jak využít iPad ve vyučování. 1. vyd. Bruntál: Wichterlovo gymnázium, 2015. 55 s. ISBN 978-80-87058-24-4.
Kostolányová, K. a Klubal, L. iPad integration in to the current professional practice of teachers in primary and secondary schoolls. In: Scientia iuvenis. Nitra: Constantine the Philosopher University in Nitra, 2014. Constantine the Philosopher University in Nitra, 2014. s. 450-455. ISBN 978-80-558-0650-1.
Kostolányová, K. a Klubal, L. Mobile Technologies - Kind of Online Technologies Used in Real Education. In: E-learning and Intercultural Competences Development in Different Countries. 1. vyd. Katowice - Cieszyn, Poland: University of Silesia in Katrowice, 2014. s. 341-349. ISBN 978-83-60071-76-2.
Kostolányová, K. a Klubal, L. Ways of ipad tablet use and its sparing at school. EDUKACJA ustawiczna DOROSŁYCH. 2014, roč. 2014, č. 4, s. 790-797. ISSN 1507-6563.


ZkratkaNázev předmětu
E-MTIMobile Technologies in Education
FKAPAAlgoritmizace 2
FKARPAlgoritmizace 1
FKIOPICT ve výuce odborných předmětů
FKMTVMobilní technologie ve výuce 1
FKMT2Mobilní technologie ve výuce 2
FKPROProgramování
FPAPAAlgoritmizace 2
FPARPAlgoritmizace 1
FPIOPICT ve výuce odborných předmětů
FPMTVMobilní technologie ve výuce 1
FPMT2Mobilní technologie ve výuce 2
FPPROProgramování
GKDI1Didaktika informatiky ZŠ 1
GKDI2Didaktika informatiky ZŠ 2
GKMTVModerní technologie ve vzdělávání
GKMT2Mobilní technologie ve výuce
GKNWVNástroje Webu 2.0 pro výuku
GKPMZProgramování na mobilních zařízeních
GKROPRočníkový projekt
GPDI1Didaktika informatiky ZŠ 1
GPDI2Didaktika informatiky ZŠ 2
GPMTVModerní technologie ve vzdělávání
GPMT2Mobilní technologie ve výuce
GPNWVNástroje Webu 2.0 pro výuku
GPPMZProgramování na mobilních zařízeních
GPROPRočníkový projekt
GPTMWTechnologie pro moder. web ve vzdělávání
INFT1Informační technologie 1
INFT2Informační technologie 2
MICTPICT ve výuce odborných předmětů
MMTEVModerní technologie vzdělávání
1VVPIVedení výuky pomocí ICT
1ZICTVedení výuky pomocí ICT
11ZICVedení výuky pomocí ICT
2DIT1Didaktika informatiky ZŠ 1
2DIT2Didaktika informatiky ZŠ 2
3ALG2Algoritmizace a programování 2
3MOB1Mobilní technologie ve výuce 1
4ICTVInformační technologie ve vzdělávání
4ZICTInformační technologie ve vzdělávání
44ICTInformační technologie ve vzdělávání
44ZICInformační technologie ve vzdělávání
6DIGRDigitální gramotnost
6PSISŠkolní informační systémy
6PTMWTechnologie pro moderní web
66IGRDigitální gramotnost
66SISŠkolní informační systémy
66TMWTechnologie pro moderní web
7PCLOCloudové technologie
7PDGGDigitál. gramotnost a digital.vzdělávání
7PDI1Didaktika informatiky 1
7PDI2Didaktika informatiky 2
7PMGTManagement digitální třídy
77CLOCloudové technologie
77DI1Didaktika informatiky 1
77DI2Didaktika informatiky 2
77MGTManagement digitální třídy
8DICTDidaktika ICT
8DIGRDigitální gramotnost
8TEVVTechnologie ve vzdělávání
88EVVTechnologie ve vzdělávání
88ICTDidaktika ICT
88IGRDigitální gramotnost


AutorNázev práceTypRok
Brázda MichalWebová aplikace pro správu záznamů o výuce z pohledu učitelediplomová 2018 
Hladík JanGenerátor testů a pracovních listů - webová aplikacediplomová 2018 
Marek OndřejNástroj pro testování žáků - webová aplikacediplomová 2018 
Pizúr AdamVzdělávací aplikace pro mobilní zařízení zaměřená na výuku geografiediplomová 2018 
Josefus JakubMobilní dotykové zařízení jako podpora osobního digitálního portfolia učitelebakalářská 2018 
Skupien VlastimilNástroje tvorby webového obsahu pro učitelebakalářská 2018 
Svoboda MartinMobilní technologie v hudební výchověbakalářská 2018 
Valíková SabinaMobilní dotykové zařízení jako tvůrčí nástroj ve výuce českého jazyka a literatury.bakalářská 2018 
Striš RomanTablet jako didaktická pomůcka ve výuce základních a středních školbakalářská 2016 


Mobilní dotyková zařízení jako nástroj pro posilování klíčových kompetencí žáků
Hlavní řešitelMgr. Bc. Libor Klubal
Období1/2017 - 12/2018
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Tvorba komplexní výukové podpory předmětu Nástroje Webu 2.0 pro výuku.
Hlavní řešitelMgr. Bc. Libor Klubal
Období1/2017 - 11/2017
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
facebook
rss
social hub