Hlavní zaměření výzkumné činnosti KIK

  • využití multimediální techniky v přípravě učitelů
  • integrace ICT (informačních a komunikačních technologií) do výuky
  • eLearning
  • mediální výchova

Zveřejněno / aktualizováno: 01. 04. 2017