Hlavní zaměření výzkumné činnosti KIK

  • využití multimediální techniky v přípravě učitelů
  • integrace ICT (informačních a komunikačních technologií) do výuky
  • eLearning
  • problematika microlearningu a mobile learningu
  • rozvoj digitální gramotnosti a informatického myšlení

Zveřejněno / aktualizováno: 19. 10. 2021