OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra informačních a komunikačních technologií > Vyjeď s námi do zahraničí

Zahraniční kontakty KIK

  • Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra, Slovensko
  • Shenandoah University, Virginia, USA
  • University Twente, the Netherlands
  • University of East London, UK
facebook
rss
social hub