Studium na katedře informačních a komunikačních technologií

Bakalářské studium

Informační a komunikační technologie se zaměřením na vzdělávání pro 2. stupeň ZŠ – možné kombinace

Informační a komunikační technologie se zaměřením na vzdělávání – Český jazyk se zaměřením na vzdělávání – kombinované studium

Informační a komunikační technologie se zaměřením na vzdělávání – Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání – kombinované studium

Navazující magisterské studium

Učitelství informačních a komunikačních technologií pro 2. stupeň ZŠ – možné kombinace

Učitelství informačních a komunikačních technologií pro 2. stupeň ZŠ – jednooborové kombinované studium

Informační a komunikační technologie pro 2. stupeň ZŠ – Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ – kombinované studium

Informační a komunikační technologie pro 2. stupeň ZŠ – Učitelství občanské výchovy pro 2. stupeň ZŠ – kombinované studium

Doktorské studium

Informační a komunikační technologie ve vzdělávání – prezenční i kombinované studium


Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies
Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies


e-přihláška
kompletní nabídka


Zveřejněno / aktualizováno: 14. 02. 2022