Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra informačních a komunikačních technologií > Studium a přijímací řízení > Doktorské studium

Ostravská univerzita

Tematické okruhy disertačních prací pro doktorský studijní obor Informační a komunikační technologie ve vzdělávání

 • Distribuované aplikace ve výuce
 • eLearning ve výuce cizích jazyků
 • Implementace specifických numerických algoritmů
 • Implicitní pojetí vyučování u tvůrců eLearningového prostředí
 • Informační a komunikační kompetence učitele
 • Informační a komunikační technologie jako nástroj měření přidané hodnoty vzdělávání
 • Informační a komunikační technologie v procesu pedagogického hodnocení
 • Informační technologie ve vazbě na socioekonomické vztahy
 • Informatika ve školském managementu
 • Informatika ve výuce přírodovědných disciplín
 • Komunikace mezi různými prostředími interaktivní geometrie a standard XML
 • Logické úlohy řešené s využitím teorie grafů
 • Metodologie a aplikace eLearningu
 • Místo objektově orientované perspektivy ve výuce programování na středních a základních školách
 • Možnosti výuky informatiky formou distančního vzdělávání
 • Multimediální simulační programy pro podporu výuky technicky zaměřených oborů
 • Multimediální vzdělávací programy
 • Nástroje umělé inteligence ve výuce
 • Nové přístupy k použití počítačové techniky pro zrakově postižené (slabozraké i nevidomé)
 • Objektově orientovaná analýza a návrh ve výuce
 • Orientace školáka v informačním prostoru
 • Počítačová gramotnost a její zvyšování pomocí eLearningu
 • Portálová řešení eLearningu
 • Problematika vizualizace a přenositelnosti grafických objektů
 • Projekty ve vzdělávání informatiky
 • Role počítače ve vzdělávání z pohledu gender studies
 • Simulace přírodních dějů
 • Sociálně-psychologické aspekty eLearningu
 • Specifické aspekty výuky programátorských dovedností
 • Spolupráce vyučujícího matematiky s vyučujícím informatiky na SŠ
 • Systém hodnocení výsledků studia na střední škole
 • Školní vzdělávací programy ve vzdělávací oblasti ICT, komparativní analýza
 • Tvorba kurikula pro výuku ICT na zvoleném stupni školy
 • Tvorba multimediálních podpor výuky netechnicky zaměřených oborů
 • Tvorba nelineárního výukového textu v prostředí ICT
 • Úloha vzdělávacích technologií ve výuce na základní a střední škole
 • Užitá počítačová grafika v procesu vyučování specifických předmětů na univerzitách a vysokých školách
 • Virtuální univerzita
 • Východiska a technické zázemí eLearningu
 • Výuka diskrétní matematiky v eLearningovém prostředí
 • Výuka geometrie s využitím open source a free software
 • Využití aplikací Flash a Excel s jejich skriptovacími jazyky v oblasti výuky matematiky
 • Využití matematického softwaru při výuce matematiky a následném testování znalostí
 • Využití počítačové simulace ve výuce zvoleného oboru
 • Využití simulací a modelování ve výuce fyziky
 • Využití teorie konečných automatů a formálních jazyků pro zpracování genetické informace člověka
 • Využití výpočetní techniky a multimediálních systémů pro výuku pravděpodobnosti a statistiky
 • XML jako standardní prostředek komunikace ve výuce
 • Základní problémy realizace eLearningu na střední škole

Zveřejněno / aktualizováno: 01. 04. 2017

facebook
rss
social hub