Účast katedry informačních a komunikačních technologií na mezinárodní konferenci ECEL 2017 v Portu

Zástupci naší katedry s studenti doktorského studia se zúčastnili mezinárodní konference ECEL 2017 v Portu. Na této konferenci prezentovali své vědecké výsledky a mohli tak přispět do diskuse o nových přístupech a poznatcích v eLearningu. Početné zastoupení naší katedry doplnil doc. Malach z Katedry pedagogiky a andragogiky.

Naše příspěvky a jejich autoři:


Zveřejněno / aktualizováno: 31. 10. 2017