Aktuality

Katedra informačních a komunikačních technologií ve spolupráci s partnery připravila specializovaný webový portál a elektronický kurz pro učitele. Obojí má za cíl rozvíjet jejich digitální kompetence

Portál i elektronický kurz vznikly jako výsledek projektu zaměřeného na rozvoj digitálních kompetencí učitelů středních škol. Katedra informačních a komunikačních technologií řešila tento projekt řešila ve spolupráci s Fakultou masmediálnej komunikácie v Trnavě a polskou neziskovou organizací Pro Societa Publica v rámci grantu podpořeného z International Visegrad Fund.

Průměrná spokojenost studentů s výukou na středních školách je na úrovni 3,3 z 5

Tato a další zjištění vyplynuly z výzkumu, který realizovala Katedra informačních a komunikačních technologií v rámci projektu „Rozvoj digitálních kompetencí – růst vzdělanosti ve společnosti“ podpořeného Mezinárodním visegrádským fondem.