Aktuality

Okruhy témat disertačních prací pro doktorské studium

Téma disertační práce zpravidla není možné před začátkem doktorského studia přesně definovat. Zájemce o studium by ale měl mít jasnou představu o okruhu problémů, které jej zajímají a kterým se hodlá věnovat v průběhu doktorského studia.

Využití microlearningu v přípravě budoucích učitelů

Dr. Javorčík a jeho kolegové se v rámci svého výzkumu zaměřili na využití microlearningu.