Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Filtrovat podle:
typu studia Bc.  |   Mgr.  |   NMgr.  |   Ph.D.
formy studia prezenční  |   kombinovaná  |   distanční
jazyka výuky vše  |  AN  |  CZ
 

Vysvětlivky:
Bc.- bakalářské studium
Mgr. - magisterské studium
NMgr. - navazující magisterské studium
Ph.D. - doktorské studium


vše | pouze jednooborová studia | pouze sdružená a víceoborová studia | pouze sdružená a víceoborová studia k přípravě učitelů

Jednooborová studia
obor seřadit vzestupně seřadit sestupně seřadit vzestupně seřadit sestupně typ st. seřadit vzestupně seřadit sestupně délka seřadit vzestupně seřadit sestupně forma
Hudební teorie a pedagogika [CZ]doktorské3 rokyprezenční
Hudební teorie a pedagogika [CZ]doktorské3 rokykombinované
Sdružená a víceoborová studia
kombinace seřadit vzestupně seřadit sestupně seřadit vzestupně seřadit sestupně typ st.
Biologie - Hudební výchovabakalářské
Fyzika - Hudební výchovabakalářské
Geografie - Hudební výchovabakalářské
Matematika - Hudební výchovabakalářské
Sdružená a víceoborová studia zaměřená na přípravu učitelů
kombinace seřadit vzestupně seřadit sestupně seřadit vzestupně seřadit sestupně typ st.
Anglický jazyk - Hudební výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)bakalářské
Anglický jazyk pro ZŠ - Hudební výchova pro ZŠnavazující
Biologie - Hudební výchova (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Biologie pro SŠ - Hudební výchova pro SŠnavazující
Český jazyk - Hudební výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)bakalářské
Český jazyk pro ZŠ - Hudební výchova pro ZŠnavazující
Fyzika - Hudební výchova (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Fyzika pro SŠ - Hudební výchova pro SŠnavazující
Geografie - Hudební výchova (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Geografie pro SŠ - Hudební výchova pro SŠnavazující
Hudební výchova - Anglická filologie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)bakalářské
Hudební výchova - Anglický jazyk (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)bakalářské
Hudební výchova - Biologie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)bakalářské
Hudební výchova - Český jazyk (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)bakalářské
Hudební výchova - Český jazyk a literatura (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)bakalářské
Hudební výchova - Dějiny umění (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)bakalářské
Hudební výchova - Francouzská filologie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)bakalářské
Hudební výchova - Fyzika (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)bakalářské
Hudební výchova - Geografie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)bakalářské
Hudební výchova - Historie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)bakalářské
Hudební výchova - Informační a komunikační technologie (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)bakalářské
Hudební výchova - Matematika (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)bakalářské
Hudební výchova - Matematika (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)bakalářské
Hudební výchova - Německá filologie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)bakalářské
Hudební výchova - Občanská výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)bakalářské
Hudební výchova - Pedagogika (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)bakalářské
Hudební výchova - Polská filologie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)bakalářské
Hudební výchova - Psychologie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)bakalářské
Hudební výchova - Ruská filologie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)bakalářské
Hudební výchova - Španělská filologie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)bakalářské
Hudební výchova - Technická výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)bakalářské
Hudební výchova - Tělesná výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)bakalářské
Hudební výchova - Tělesná výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)bakalářské
Hudební výchova - Výchova ke zdraví (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)bakalářské
Hudební výchova - Výtvarná výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)bakalářské
Hudební výchova - Výtvarná výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)bakalářské
Hudební výchova - Základy společenských věd (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)bakalářské
Hudební výchova pro SŠ - Anglický jazyk pro SŠnavazující
Hudební výchova pro SŠ - Český jazyk a literatura pro SŠnavazující
Hudební výchova pro SŠ - Dějepis pro SŠnavazující
Hudební výchova pro SŠ - Dějiny výtvarné kultury pro SŠnavazující
Hudební výchova pro SŠ - Francouzský jazyk pro SŠnavazující
Hudební výchova pro SŠ - Německý jazyk pro SŠnavazující
Hudební výchova pro SŠ - Polský jazyk pro SŠnavazující
Hudební výchova pro SŠ - Ruský jazyk pro SŠnavazující
Hudební výchova pro SŠ - Španělský jazyk pro SŠnavazující
Hudební výchova pro SŠ - Tělesná výchova pro SŠnavazující
Hudební výchova pro SŠ - Základy společenských věd pro SŠnavazující
Hudební výchova pro ZŠ - Informační a komunikační technologie pro ZŠnavazující
Hudební výchova pro ZŠ - Výchova ke zdraví pro ZŠnavazující
Chemie pro SŠ - Hudební výchova pro SŠnavazující
Informační a komunikační technologie - Hudební výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)bakalářské
Informatika pro SŠ - Hudební výchova pro SŠnavazující
Matematika - Hudební výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)bakalářské
Matematika - Hudební výchova (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Matematika pro SŠ - Hudební výchova pro SŠnavazující
Matematika pro ZŠ - Hudební výchova pro ZŠnavazující
Občanská výchova - Hudební výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)bakalářské
Občanská výchova pro ZŠ - Hudební výchova pro ZŠnavazující
Pedagogika - Hudební výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)bakalářské
Pedagogika pro SŠ - Hudební výchova pro SŠnavazující
Psychologie - Hudební výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)bakalářské
Psychologie pro SŠ - Hudební výchova pro SŠnavazující
Sbormistrovství - Hudební výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)bakalářské
Sbormistrovství pro SŠ - Hudební výchova pro SŠnavazující
Technická výchova - Hudební výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)bakalářské
Technická výchova pro ZŠ - Hudební výchova pro ZŠnavazující
Tělesná výchova - Hudební výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)bakalářské
Tělesná výchova - Hudební výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)bakalářské
Tělesná výchova pro ZŠ - Hudební výchova pro ZŠnavazující
Výchova ke zdraví - Hudební výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)bakalářské
Výtvarná výchova - Hudební výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)bakalářské
Výtvarná výchova - Hudební výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)bakalářské
Výtvarná výchova pro SŠ - Hudební výchova pro SŠnavazující
Výtvarná výchova pro ZŠ - Hudební výchova pro ZŠnavazující