Studium na katedře hudební výchovy

Bakalářské studium

Dvouoborová hudební výchova (se zaměřením na vzdělávání pro ZŠ či SŠ) – možné kombinace

Sbormistrovství – hudební výchova (se zaměřením na vzdělávání pro SŠ) – kombinované studium


Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies
Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies

Navazující magisterské studium

Dvouoborová hudební výchova (Učitelství pro 2. stupeň ZŠ či Učitelství pro SŠ) – možné kombinace

Sbormistrovství – Hudební výchova (Učitelství pro SŠ) – kombinované studium


e-přihláška
kompletní nabídka


Zveřejněno / aktualizováno: 14. 02. 2022