Pedagogický poradce

Bakalářské studium
Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání
553 46 2526
603 749 646
Sbormistrovství se zaměřením na vzdělávání
 
Navazující magisterské studium
Učitelství pro 2. stupeň ZŠ – hudební výchova, Učitelství pro SŠ – hudební výchova
553 46 2526
603 749 646
Učitelství pro SŠ – Sbormistrovství
 
Doktorské studium
Hudební teorie a pedagogika


Zveřejněno / aktualizováno: 19. 01. 2024