Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Výběr cookies

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra hudební výchovy

  • Obrázek
  • Obrázek
  • Obrázek
vlevo vpravo
Personální složení
Nabízené obory
Věda a výzkum

Katedra hudební výchovy PdF OU

Konference

Janáčkiana 2024
Termín konání: 30. 05. 2024 - 31. 05. 2024

Charakteristika katedry hudební výchovy

Katedra hudební výchovy nabízí uchazečům o studium strukturovaný tříletý bakalářský studijní program Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání (ve variantách pro 2. stupeň základních škol a pro střední školy) a strukturovaný tříletý bakalářský studijní program Sbormistrovství se zaměřením na vzdělávání (ve variantě pro střední školy). Náplň studia na KHV tvoří nástrojové a pěvecké dovednosti, základy dirigování, hudební teorie, analýza skladeb, dějiny české a světové hudební kultury. Studijní programy je možné studovat ve variantách maior (součástí studia je obhajoba závěrečné práce) a minor (bez obhajoby závěrečné práce).

Navazující magisterské studium se realizuje ve třech specializacích. V rámci studijního programu Učitelství pro 2. stupeň ZŠ jde o specializaci Hudební výchova (ZŠ). V rámci studijního programu Učitelství pro SŠ realizujeme specializace Hudební výchova (SŠ) a Sbormistrovství (SŠ). Ve studijních plánech těchto specializací je položen důraz především na hudební pedagogiku a didaktiku, hudební psychologii, průběžnou a souvislou profesní praxi, další rozvíjení pěveckých, nástrojových a sbormistrovských dovedností, hudební estetiku.

Katedra hudební výchovy zajišťuje výuku hudební výchovy také ve studijních programech Učitelství pro 1. stupeň základních škol v prezenční a kombinované formě a Učitelství pro mateřské školy v prezenční a kombinované formě. Katedra HV má rovněž akreditační oprávnění doktorského studijního programu Hudební teorie a pedagogika (Ph.D.).

Katedra hudební výchovy spolupracuje s Centrem výzkumu kultury a identity regionu – výzkumnou institucí Pedagogické fakulty Ostravské univerzity. Činnost Centra významně vymezuje oblast výzkumu katedry, spočívající v oblasti hudební kultury středoevropského prostoru. Výzkum je orientován na tři oblasti. Hudebněhistoriografické sondy se zaměřují na hudební kulturu a regionální subkultury na území Horního Slezska, severovýchodní Moravy a severozápadního Slezska. Hudebněpedagogické sondy směřují do oblasti historie a současných trendů didaktiky/metodiky hudební výchovy a hudební pedagogiky. Teoreticko-estetické sondy zkoumají využití nových analytických a interpretačních přístupů k hudbě.


Zveřejněno / aktualizováno: 16. 02. 2022

facebook
instagram
twitter
TikTok
spotify
rss
social hub