Centrum výzkumu kultury a identity regionu

Centrum výzkumu kultury a identity regionu se profiluje jako výzkumná instituce Kateder výchovy k občanství a hudební výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity a rozvíjí jeden z prioritních směrů výzkumu na Pedagogické fakultě pod názvem: Kultura – identita – region. Centrum představuje interdisciplinární badatelskou instituci, která se v souladu s regionálním ukotvením PdF OU orientuje především na výzkumné problémy spojené s řešením aktuálních otázek historie a současnosti středoevropského prostoru, v němž docházelo a dochází k intenzivním interkulturním kontaktům. Zaměřuje se na zkoumání aplikace evropských standardů v oblasti přeshraniční spolupráce, školství, menšinových a jazykových práv a také náboženství, změn náboženské struktury a sekularizace. Zvláštní důraz je kladen také na zkoumání hudební kultury.


Zveřejněno / aktualizováno: 13. 01. 2022