Zahraniční hosté katedry

prof. PhDr. Zuzana Stanislavová, CSc.
prof. PhDr. Zuzana Stanislavová, CSc.
katedra komunikační a literární výchovy PdF Prešovské univerzity v Prešov

Studijní opora soubor pdf 0,16 MB
doc. PhDr. Ľuba Sičáková, CSc.
doc. PhDr. Ľuba Sičáková, CSc.
katedra komunikační a literární výchovy PdF Prešovské univerzity v Prešově

Studijní opora soubor pdf 0,37 MB
doc. PaedDr. Bibiána Hlebová, PhD.
doc. PaedDr. Bibiána Hlebová, PhD.
katedra komunikační a literární výchovy PdF Prešovské univerzity v Prešově

Studijní opora soubor pdf 0,19 MB
prof. PaedDr. Ľudmila Liptáková, CSc.
prof. PaedDr. Ľudmila Liptáková, CSc.
katedra komunikační a literární výchovy PdF Prešovské univerzity v Prešově

Studijní opora soubor pdf 0,17 MB
prof. PhDr. Anette Muschner, Dr. phil.
prof. PhDr. Anette Muschner, Dr. phil.
Fachbereich Sprachen, Hochschule Zittau/Görlitz

Studijní opora soubor pdf 0,15 MB
prof. PaedDr. Milan Ligoš, CSc.
prof. PaedDr. Milan Ligoš, CSc.
katedra slovenského jazyka a literatury FF Katolické univerzity v Ružomberku

Studijní opora 1 soubor ppt 0,28 MB
Studijní opora 2 soubor doc 0,15 MB
Studijní opora 3 soubor doc 0,04 MB
Mgr. Radoslav Rusňák, PhD.
Mgr. Radoslav Rusňák, PhD.
katedra komunikační a literární výchovy PdF Prešovské univerzity v Prešově

Studijní opora 1 soubor ppt 2,16 MB
Studijní opora 2 soubor ppt 0,29 MB
Studijní opora 3 soubor doc 0,05 MB
doc. PaedDr. Martin Klimovič, PhD.
doc. PaedDr. Martin Klimovič, PhD.
katedra komunikační a literární výchovy PdF Prešovské univerzity v Prešově

Studijní opora soubor doc 0,09 MB
dr. hc prof. PaedDr. Pavol Odaloš, CSc.
dr. hc prof. PaedDr. Pavol Odaloš, CSc.
Katedra slovenského jazyka a literatúry, Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica

Studijní opora 1 soubor doc 0,26 MB
Studijní opora 2 soubor doc 0,25 MB
doc. Mgr. Katarína Vužňáková, PhD.
doc. Mgr. Katarína Vužňáková, PhD.
Katedra komunikační a literární výchovy PdF Prešovské univerzity v Prešově

Malý slovotvorný slovník slovenčiny soubor doc 0,14 MB
Niektoré aspekty vyučovania slovotvorby soubor doc 0,12 MB
Malý slovotvorný slovník slovenčiny (F – G) soubor doc 1,08 MB

Zveřejněno / aktualizováno: 21. 12. 2021