Personální složení

hierarchické členění


Externí členové centra

Externí členové centra
Iwanow Mikołaj, prof. dr hab.
Uniwersytet Warszawski
Kłaczkow Jarosław, prof. dr hab.
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
Głowiński Tomasz, dr hab., prof. UW
Uniwersytet Wrocławski
Rzeczycka Monika, prof. dr hab.
Uniwersytet Gdański
Beckerman Michael, prof., Ph.D.
New York University, USA
Kopčáková Slávka, prof. PhDr., PhD.
Prešovská univerzita, Slovensko
Štědroň Miloš, prof. PhDr. et. MgA., CSc. et Dr. h.c.
Ústav hudební vědy FF MU Brno
Nedělka Michal, prof. PaedDr., Dr.
Univerzita Karlova Praha
Dykast Roman, doc. PhDr., CSc.
Ústav teorie a dějin umění AV ČR Praha
Macek Petr, PhDr., Ph.D.
Ústav hudební vědy FF MU Brno
Kysil Nataliia
PdF OU Ostrava
Šůstková Ivana, Mgr.
PdF OU Ostrava
Ziegelbauerová Adéla, Mgr.
PdF OU Ostrava


Zveřejněno / aktualizováno: 09. 02. 2022