Spolupráce s institucemi v rámci ČR

  • Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně
  • Katedra hudební výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
  • Katedra hudební výchovy a Katedra společenských věd Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
  • Muzea, archivy, hudební festivaly apod. v České republice

Zveřejněno / aktualizováno: 13. 01. 2022