Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Součásti fakulty > Výzkumná centra > Centrum výzkumu kultury a identity regionu

Denisa Labischová


titul, jméno, příjmení:doc. PhDr. Denisa Labischová, PhD.
místnost, podlaží, budova: SA 503, budova SA
funkce:vedoucí katedry, garantka praxí
obor činnosti:oborová didaktika, pedagogická praxe, mediální výchova
katedra / středisko (fakulta): Katedra výchovy k občanství (Pedagogická fakulta)
Centrum výzkumu kultury a identity regionu (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2601
e-mail:

Vzdělání

1999
Bc., Sociální práce s poradenským zaměřením, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
1996
Mgr., Učitelství německého jazyka a dějepisu, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
1992
Gymnázium Frýdlant n. O.
 

Kvalifikace

2016
Doc., Pedagogika, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
2004
PhD., Teorie vyučování historie, Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela
2001
PhDr., Pedagogika s didaktikou dějepisu, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity
 

Zaměstnání, praxe

2018 – 2022
docentka, Katedra společenských věd Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (0,5)
2016 – dosud
docentka, Katedra výchovy k občanství Pedagogické fakulty Ostravské univerzity (1,0)
2008 – 2016
odborná asistentka, Katedra výchovy k občanství Pedagogické fakulty Ostravské univerzity (1,0)
2005 – 2008
externí vyučující didaktiky dějepisu, Katedra historie Filozofické fakulty Ostravské univerzity
2000 – 2008
učitelka, SPŠ elektrotechniky a informatiky, Moravská Ostrava
1997 – 2000
učitelka, Střední odborná škola, Ostrava-Vítkovice
1996 – 1997
učitelka, Základní škola Ostrava-Michálkovice
 

Odborné zaměření

výzkum transdisciplinární didaktické integrace společenských věd, dějepisu a hudební výchovy
výzkum didakticky strukturované analýzy a interpretace edukačních médií
výzkum vizuální percepce verbálního a ikonického textu s využitím metody eyetrackingu
výzkum historického vědomí v kontextu školní edukace
 

Akademické funkce a členství v orgánech

2020 – dosud
členka grantové a ediční komise PdF OU
2018 – 2021
členka Akademického senátu PdF OU
2017 – dosud
členka Rady pro vnitřní hodnocení OU
2016 – dosud
členka Vědecké rady PdF OU
2016 – 2020
členka ediční komise PdF OU
2016 – 2020
členka SGS komise PdF OU
2012 – dosud
vedoucí Katedry výchovy k občanství PdF OU
2009 – 2014
členka disciplinární komise PdF OU (2012-2014 předsedkyně)
2008 – dosud
garantka pedagogických praxí KOV PdF OU, členka Grémia praxí PdF OU
2008 – dosud
členka Centra výzkumu kultury a identity regionu, dříve CSEI (2012 - 2016 vedoucí Centra)
 

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

členka oborové rady doktorského studijního programu Didaktika dějepisu (FF OU)
členka International Society for History Didactics
členka České pedagogické společnosti
členka redakční rady časopisu The New Educational Review (2013 - 2019 výkonná redaktorka) - SCOPUS
členka mezinárodní redakční rady recenzovaného časopisu Historical Encounters. A journal of historical consciousness, historical cultures, and history education (Austrálie) - WoS, SCOPUS Q1
členka redakční rady recenzovaného časopisu Civilia - odborná revue pro didaktiku společenských věd
členka redakční rady časopisu Edukácia. Vedecko-odborný časopis
členka ediční rady Nakladatelství Epocha v Praze
členka Česko-německé komise pro školní učebnice
členka Česko-polské pracovní skupiny pro učebnice
hodnotitelka Národního akreditačního úřadu pro vzdělávací oblast Učitelství (2015 - 2016 členka Stálé pracovní skupiny pro oborové didaktiky Akreditační komise České republiky)
oponentka habilitačních a disertačních prací, předsedkyně a členka komisí doktorských zkoušek (FF UK v Praze, PedF UPOL v Olomouci, FF UK v Bratislavě, FF OU, UMB v Banské Bystrici)
recenzentka MŠMT pro udělování schvalovacích doložek učebnicím
 

Jazykové znalosti

Němčina
C1, státní magisterská zkouška 1996
Angličtina
B1
 


Different ways of presenting historical events in history textbooks from the Czech Republic and other countries: The 1938 Munich crisis
Denisa Labischová
Rok: 2021, International Journal of Research on History Didactics, History Education and History Culture (JHEC)
článek v odborném periodiku

The Changing Role of Women from the mid- 19th Century to the Present Day: an Analysis of German History Textbooks from a Gender Perspective
Denisa Labischová
Rok: 2021, Czech-polish historical and pedagogical journal
článek v odborném periodiku

The treatment of the Munich Agreement in British and German textbooks: content analysis and comparison
Denisa Labischová
Rok: 2020, Czech-polish historical and pedagogical journal
článek v odborném periodiku

Úloha didakticky strukturované analýzy a interpretace ikonografických pramenů v pregraduální přípravě učitelů společenských věd
Denisa Labischová
Rok: 2019, CIVILIA - odborná revue pro didaktiku společenských věd
článek v odborném periodiku

The influence of the didactic structuring of learning tasks on the quality of perception, analysis and interpretation of a historical cartoon
Denisa Labischová
Rok: 2018, International Journal of Research on History Didactics, History Education and History Culture (JHEC)
článek v odborném periodiku

Undergraduate training of history teachers at Czech universities and prospects for future developments
Blažena Gracová, Denisa Labischová
Rok: 2017, International Journal of Research on History Didactics, History Education and History Culture (JHEC)
článek v odborném periodiku

Metody eyetrackingu ve výzkumu vizuální percepce verbálních a neverbálních textů
Ivana Gejgušová, Denisa Labischová, Radana Metelková Svobodová
Rok: 2015, O dieťati, jazyku, literatúre
článek v odborném periodiku

Možnosti využití metody eyetrackingu ve výzkumu kompetencí historického myšlení na příkladu analýzy ikonografického pramene - karikatury
Denisa Labischová
Rok: 2015, Pedagogická orientace. Vědecký časopis České pedagogické společnosti
článek v odborném periodiku

Problems of school history teaching in the current education system of the Czech Republic
Denisa Labischová, Blažena Gracová
Rok: 2015, Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym
článek v odborném periodiku

Reflexe národní a evropské identity v novém miléniu
Kristina Kalitová, Denisa Labischová
Rok: 2022
uspořádání konference, workshopu

členka České pedagogické společnosti
Denisa Labischová
Rok: 2021
ediční a redakční práce

členka Česko-německé komise pro školní učebnice
Denisa Labischová
Rok: 2021
ediční a redakční práce

členka Česko-polské pracovní skupiny pro učebnice
Denisa Labischová
Rok: 2021
ediční a redakční práce

členka International Society for History Didactics
Denisa Labischová
Rok: 2021
ediční a redakční práce

členka mezinárodní redakční rady Civilia - odborná revue pro didaktiku společenských věd
Denisa Labischová
Rok: 2021
ediční a redakční práce

členka mezinárodní redakční rady časopisu Edukácia. Vedecko-odborný časopis
Denisa Labischová
Rok: 2021
ediční a redakční práce

členka mezinárodní redakční rady časopisu Historical Encounters. A journal of historical consciousness, historical cultures, and history education
Denisa Labischová
Rok: 2021
ediční a redakční práce

členka oborové rady doktorského studijního programu Didaktika dějepisu (FF OU)
Denisa Labischová
Rok: 2021
ediční a redakční práce

členka odborné platformy společenskovědních kateder pedagogických fakult ČR
Denisa Labischová
Rok: 2021
ediční a redakční práce

členka redakční rady časopisu The New Educational Review
Denisa Labischová
Rok: 2021
ediční a redakční práce

Different ways of presenting historical events in history textbooks from the Czech Republic and other countries: The 1938 Munich crisis
Denisa Labischová
Rok: 2021, International Journal of Research on History Didactics, History Education and History Culture (JHEC)
článek v odborném periodiku

hodnotitelka Národního akreditačního úřadu pro vzdělávací oblast Učitelství
Denisa Labischová
Rok: 2021
ediční a redakční práce

moderování besedy s vedoucím zpravodajské redakce České televize Ostrava Mgr. Radkem Wiglaszem (mediální výchova)
Denisa Labischová
Rok: 2021
uspořádání konference, workshopu

Oponentka habilitační práce - dr. Renáta Orosová
Denisa Labischová
Rok: 2021
ediční a redakční práce

předsedkyně komise pro obhajobu disertační práce - Mgr. Irena Kapustová (Didaktika dějepisu)
Denisa Labischová
Rok: 2021
ediční a redakční práce

předsedkyně komise státní disertační zkoušky - Mgr. Kudelová (Didaktika dějepisu)
Denisa Labischová
Rok: 2021
ediční a redakční práce

Recenze didaktických projektů Ústavu pro studium totalitních režimů
Denisa Labischová
Rok: 2021
zveřejněné odborné posudky, recenze

recenzentka MŠMT pro udělování schvalovacích doložek učebnicím
Denisa Labischová
Rok: 2021
zveřejněné odborné posudky, recenze

Reflection of National and European Identity in the New Millennium
Kristina Kalitová, Denisa Labischová, Eva Peterková
Rok: 2021
uspořádání konference, workshopu

The Changing Role of Women from the mid- 19th Century to the Present Day: an Analysis of German History Textbooks from a Gender Perspective
Denisa Labischová
Rok: 2021, Czech-polish historical and pedagogical journal
článek v odborném periodiku

Strukturované pozorování jako nástroj reflexe výuky společenskovědních předmětů na základních a středních školách z hlediska efektivního využití didaktických médií
Denisa Labischová
Rok: 2020, CIVILIA - odborná revue pro didaktiku společenských věd
článek v odborném periodiku

The treatment of the Munich Agreement in British and German textbooks: content analysis and comparison
Denisa Labischová
Rok: 2020, Czech-polish historical and pedagogical journal
článek v odborném periodiku

Aktuální trendy ve výzkumu a rozvoji oborových didaktik dějepisu a společenských věd IV
Denisa Labischová
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu

Principy rozvíjení a kultivace historického vědomí v pregraduálním vzdělávání učitelů výchovy k občanství a společenských věd
Denisa Labischová, Pavel Krákora
Rok: 2019, CIVILIA - odborná revue pro didaktiku společenských věd
článek v odborném periodiku

Úloha didakticky strukturované analýzy a interpretace ikonografických pramenů v pregraduální přípravě učitelů společenských věd
Denisa Labischová
Rok: 2019, CIVILIA - odborná revue pro didaktiku společenských věd
článek v odborném periodiku

Univerzita Komenského v Bratislavě. Pedagogická fakulta. Staff Training
Denisa Labischová
Rok: 2019
působení v zahraničí

Aktuální trendy ve výzkumu a rozvoji oborových didaktik dějepisu a společenských věd III
Denisa Labischová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Prezentacja okresu Karola IV we współczesnych czeskich podręcznikach wiedzy okraju ojczystym i wiedzy o społeczeństwie - analýza treści materiałów dydaktycznych
Denisa Labischová
Rok: 2018, Instytut historii UAM
kapitola v odborné knize

Téma Migrace v německých a českých učebnicích společenských věd. Komparativní analýza
Denisa Labischová
Rok: 2018, Eckert. Dossiers. Georg Eckert Institute for International Textbook Research
článek v odborném periodiku

The influence of the didactic structuring of learning tasks on the quality of perception, analysis and interpretation of a historical cartoon
Denisa Labischová
Rok: 2018, International Journal of Research on History Didactics, History Education and History Culture (JHEC)
článek v odborném periodiku

Analýza a interpretace historických pramenů v učebnicích dějepisu a v praxi
Denisa Labischová
Rok: 2017, Komenský. Odborný časopis pro učitele základní školy
článek v odborném periodiku

Filozofická fakulta UPJŠ v Košicích
Denisa Labischová
Rok: 2017
působení v zahraničí

P 27 II Historické prameny ve výuce dějepisu. XI. Sjezd českých historiků
Denisa Labischová
Rok: 2017
uspořádání konference, workshopu

Úloha výzkumu v procesu rekonstituce oborových didaktik dějepisu a společenských věd. III. ročník vědeckého sympozia
Denisa Labischová
Rok: 2017
uspořádání konference, workshopu

Undergraduate training of history teachers at Czech universities and prospects for future developments
Blažena Gracová, Denisa Labischová
Rok: 2017, International Journal of Research on History Didactics, History Education and History Culture (JHEC)
článek v odborném periodiku

Vysokoškolská příprava budoucích učitelů dějepisu
Denisa Labischová, Blažena Gracová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vytváření historického vědomí moderní společnosti. Výuka a společenská funkce dějepisu. XI. Sjezd českých historiků
Denisa Labischová
Rok: 2017
uspořádání konference, workshopu

Využití metody eyetrackingu ve výzkumu percepčních strategií žáků při analýze ikonografických pramenů
Denisa Labischová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Das Thema Migration in deutschen und tschechischen Lehrplänen und Schulbüchern für Sozialkunde. Eine komparative Betrachtung
Denisa Labischová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Karel IV. v učebnicích vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět na primárním stupni vzdělávání
Denisa Labischová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nauczanie historii w republice Czeskiej
Blažena Gracová, Denisa Labischová
Rok: 2016, Wiadomości historyczne
článek v odborném periodiku

October 28, 1918 and the Circumstances Surrounding the Origin of Czechoslovakia in History Textbooks of the Czechs´ Neighbours
Denisa Labischová, Blažena Gracová
Rok: 2016, Historia@Teoria
článek v odborném periodiku

October 28, 1918 and the Circumstances Surrounding the Origin of Czechoslovakia in History Textbooks of the Czechs´ Neighbours
Denisa Labischová, Blažena Gracová
Rok: 2016, Uniwersytet Adama Mickiewicza
kapitola v odborné knize

Reflexe období socialismu v českých učebnicích výchovy k občanství a občanského a společenskovědního základu
Denisa Labischová
Rok: 2016, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Scaffolding v učebnicích - analýza vizuálních komponentů
Iva Červenková, Zuzana Sikorová, Denisa Labischová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Analiza genderowa brytyjskich i niemieckich podręczników historii
Denisa Labischová, Bożena Popiołek, Agnieszka Chłosta-Sikorska, Marcin Gadocha
Rok: 2015, Wydawnictwo DiG
kapitola v odborné knize

Dějiny ženské emancipace v rakouských učebnicích dějepisu
Denisa Labischová
Rok: 2015, CIVILIA: Odborná revue pro didaktiku společenských věd
článek v odborném periodiku

Didactics of Media Education
Denisa Labischová
Rok: 2015
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
Denisa Labischová
Rok: 2015
působení v zahraničí

Genderová dimenze zahraničních učebnic dějepisu: obsahová analýza edukačního média
Denisa Labischová
Rok: 2015, Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd
článek v odborném periodiku

Historický pramen a badatelsky orientované učení v německých učebnicích dějepisu
Denisa Labischová
Rok: 2015, Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy
článek v odborném periodiku

Integrace mediální výchovy do vzdělávacího oboru dějepis.
Denisa Labischová, Jan Jirák
Rok: 2015, Univerzita Palackého v Olomouci
kapitola v odborné knize

IV. ročník Mezinárodní konference studentů doktorských studijních programů v oblasti společenských věd.
Denisa Labischová
Rok: 2015
uspořádání konference, workshopu

Metody eyetrackingu ve výzkumu vizuální percepce verbálních a neverbálních textů
Ivana Gejgušová, Denisa Labischová, Radana Metelková Svobodová
Rok: 2015, O dieťati, jazyku, literatúre
článek v odborném periodiku

Model didaktické analýzy školních učebnic (diskuse o koncepci, stanovení kritérií a nástrojů analýzy)
Denisa Labischová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Možnosti využití metody eyetrackingu ve výzkumu kompetencí historického myšlení na příkladu analýzy ikonografického pramene - karikatury
Denisa Labischová
Rok: 2015, Pedagogická orientace. Vědecký časopis České pedagogické společnosti
článek v odborném periodiku

Problems of school history teaching in the current education system of the Czech Republic
Denisa Labischová, Blažena Gracová
Rok: 2015, Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym
článek v odborném periodiku

Recenze. Kopeček, P., Krákora, P., Cingelová, G. Didaktika a metodika výuky společenskovědních oborů a dějepisu pro začínající akademické pracovníky
Denisa Labischová
Rok: 2015
ostatní

Reflexe období socialismu v českých učebnicích výchovy k občanství a občanského a společenskovědního základu.
Denisa Labischová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Souvislosti a divergence mezi výukou dějepisu a mediální výchovou
Denisa Labischová, Zdeněk Beneš
Rok: 2015, Casablanca
kapitola v odborné knize

Szkolnictwo czeskie
Denisa Labischová
Rok: 2015, Starostwo Powiatowe v Cieszynie
kapitola v odborné knize

Zpráva z XIII. česko-německé konference o školním dějepisu konané 20.-22. listopadu 2014
Denisa Labischová
Rok: 2015
ostatní

Badatelsky orientovaná výuka - základní paradigma pro tvorbu moderní učebnice dějepisu
Denisa Labischová
Rok: 2014, Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd
článek v odborném periodiku

Gender v zahraničních učebnicích dějepisu
Denisa Labischová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Genderová dimenze učebnic občanské výchovy pro základní školy
Sandra Bonková, Denisa Labischová
Rok: 2014, CIVILIA - odborná revue pro didaktiku společenských věd
článek v odborném periodiku

Georg-Eckert Institut für Internationale Schulbuchforschung in Braunschweig, SRN
Denisa Labischová
Rok: 2014
působení v zahraničí

Je Němec stále náš dědičný nepřítel? Empirický výzkum národního stereotypu v postojích žáků, studentů a učitelů dějepisu
Denisa Labischová
Rok: 2014, Civilia - odborná revue pro didaktiku společenských věd
článek v odborném periodiku

Recenze. Významné události soudobých českých dějin a jejich reflexe v médiích.
Denisa Labischová
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Systém školství v ČR
Denisa Labischová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Úvodem
Blažena Gracová, Denisa Labischová
Rok: 2014,
kapitola v odborné knize

Výzkum interetnických postojů ve vztahu k Polsku a Polákům v kontextu školního vzdělávání (přehledová studie).
Denisa Labischová, Blažena Gracová, Denisa Labischová, Józef Szymeczek
Rok: 2014, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Vzájemný obraz souseda v polských a českých školních učebnicích.
Blažena Gracová, Denisa Labischová, Józef Szymeczek
Rok: 2014
ediční a redakční práce

Zpráva o činnosti česko-německé komise pro učebnice dějepisu v roce 2014
Denisa Labischová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Aktuální podoba výuky dějepisu. Z empirického výzkumu
Blažena Gracová, Denisa Labischová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Co chceme mít v rodinném albu? Poznatky z výzkumu historického vědomí
Denisa Labischová
Rok: 2013,
kapitola v odborné knize

Co si uchováme v paměti? Empirický výzkum historického vědomí
Denisa Labischová
Rok: 2013, Ostravská univerzita
odborná kniha

Češi, Slováci a jejich sousedství: identita - stereotyp - historické vědomí
Denisa Labischová
Rok: 2013, CIVILIA - odborná revue pro didaktiku společenských věd
článek v odborném periodiku

Didaktika mediální výchovy
Denisa Labischová
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Empirický výzkum v zahraniční didaktice dějepisu - zkušenosti z německého prostředí
Denisa Labischová
Rok: 2013, Civilia - odborná revue pro didaktiku společenských věd
článek v odborném periodiku

Gender ve vzdělávací oblasti Člověk a společnost
Denisa Labischová, Blažena Gracová
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Historical Consciousness in School Education
Denisa Labischová
Rok: 2013, Ostravská univerzita
odborná kniha

Changes in European Consciousness within the Context of Education
Denisa Labischová, Blažena Gracová, Lenka ZÁDRAPOVÁ
Rok: 2013, Ostravská univerzita
odborná kniha

Intercultural dimension of history teaching in today´s Czech secondary education curricula.
Denisa Labischová
Rok: 2013, Yearbook (International Society for History Didactics)
článek v odborném periodiku

Interdisciplinární přístup k výzkumu historického vědomí
Denisa Labischová
Rok: 2013, Epocha
kapitola v odborné knize

Interkulturní postoje a stereotypy žáků, studentů a učitelů ve vztahu k vybraným evropským národům a národnostem
Denisa Labischová
Rok: 2013, Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Řada společenských věd
článek v odborném periodiku

Interkulturní vzdělávání - e-learningový kurz
Denisa Labischová
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Kompetence historického myšlení a jejich testování
Blažena Gracová, Denisa Labischová
Rok: 2013, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Kvalitativní a smíšený výzkum v oborové didaktice dějepisu: metoda focus groups a její využití pro výzkum historického vědomí
Denisa Labischová
Rok: 2013, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Obraz Polska a Poláků ve světle empirického výzkumu
Denisa Labischová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Recenze. Média ve vzdělávání
Denisa Labischová, Pavel Kapoun
Rok: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze

Reflexe tvorby regionálního kurikula a perspektivy další spolupráce
Denisa Labischová, Blažena Gracová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rodinná paměť v historickém vědomí (perspektivou oborově didaktického výzkumu)
Denisa Labischová
Rok: 2013, Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd
článek v odborném periodiku

Slovo úvodem
Blažena Gracová, Denisa Labischová
Rok: 2013
stať ve sborníku

Současné pojetí interkulturního vzdělávání
Denisa Labischová
Rok: 2013
stať ve sborníku

Současné pojetí interkulturního vzdělávání. E-learningový kurz
Denisa Labischová
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Vědomí evropanství a jeho proměny v kontextu edukace
Denisa Labischová, Blažena Gracová, Lenka ZÁDRAPOVÁ
Rok: 2013, Ostravská univerzita
odborná kniha

Vzájemný obraz souseda v polských a českých školních učebnicích
Blažena Gracová, Denisa Labischová
Rok: 2013
uspořádání konference, workshopu

Vztah ostravských žáků a učitelů k historii
Denisa Labischová, Blažena Gracová
Rok: 2013, Ostrava. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska
článek v odborném periodiku

X. sjezd českých historiků
Blažena Gracová, Denisa Labischová
Rok: 2013
ediční a redakční práce

X. sjezd českých historiků. 14.-16. 9. 2011. Ostrava. Svazek III.
Aleš Zářický, Petr Kadlec, Michaela Závodná, Blažena Gracová, Denisa Labischová
Rok: 2013
ediční a redakční práce

Brána školního dějepisu otevřená. Možnosti výuky mimo školu. Recenze
Denisa Labischová
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

Co chceme mít v rodinném albu? Poznatky z empirického výzkumu historického vědomí
Denisa Labischová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Co nás zajímá na historii? Z empirického výzkumu historického vědomí
Denisa Labischová
Rok: 2012, Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd
článek v odborném periodiku

Czech History in Historical Consciousness of Students and History Teachers - Empirical Research.
Denisa Labischová
Rok: 2012, Yearbook (International Society for History Didactics)
článek v odborném periodiku

Didaktické aspekty historické paměti holocaustu. Odborný posudek
Denisa Labischová
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

Factors Shaping the Historical Consciousness of Pupils, Students and Teachers in Czech Schools
Denisa Labischová
Rok: 2012, New Educational Review
článek v odborném periodiku

Kapitoly z českých dějin do roku 1918. Recenze
Denisa Labischová
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

Koncepce multikulturní výchovy pro revizi rámcových vzdělávacích programů
Denisa Labischová
Rok: 2012
ostatní

Mediální výchova.
Denisa Labischová
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

Minulost, současnost a perspektivy empirického výzkumu v didaktice společenských věd
Denisa Labischová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Multikulturní aspekty vzdělávání v sociálně humanitních předmětech a jejich odraz v historickém vědomí studující mládeže
Denisa Labischová, Blažena Gracová, Lenka ZÁDRAPOVÁ
Rok: 2012
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Obraz Polska a Poláků v očích žáků a učitelů českých škol (empirický výzkum historického vědomí)
Denisa Labischová
Rok: 2012, Kongres Polaków v Republice Czeskiej
kapitola v odborné knize

Perspektivy oborově didaktického výzkumu historického vědomí
Denisa Labischová
Rok: 2012, Acta Universitatis Carolinae, Historia Universitatis Carolinae Pragensis. (Sborník příspěvků k dějinám University Karlovy.)
článek v odborném periodiku

Recenze. CIVILIA - revue pro oborovou didaktiku společenských věd.
Denisa Labischová
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

Recenze: Vybrané problémy oborové didaktiky dějepisu 5 (v disertačních pracích studentů doktorských studijních programů)
Denisa Labischová, Autorský Kolektiv
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

Současná teorie a praxe dějepisného vzdělávání na školách
Blažena Gracová, Denisa Labischová
Rok: 2012, Pedagogická orientace
článek v odborném periodiku

Souvislosti a divergence mezi výukou dějepisu a mediální výchovou
Denisa Labischová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vybrané aspekty interkulturality z pohledu empirického oborově didaktického výzkumu
Denisa Labischová
Rok: 2012, Epocha
kapitola v odborné knize

X. sjezd českých historiků. Sekce E: Historická kultura a dějepisné vyučování v současné společnosti.
Denisa Labischová
Rok: 2012, -
článek v odborném periodiku

Z výzkumu historického vědomí (obraz Polska a Poláků u žáků a učitelů českých škol)
Denisa Labischová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Conclusion. Education to Citizenship: Citizen from the Social Science Perspective
Denisa Labischová, Tomáš Jarmara, Denisa Labischová
Rok: 2011, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

České školství na Těšínsku ve dvacátých letech 20. století
Denisa Labischová
Rok: 2011, CIVILIA. Revue pro oborovou didaktiku společenských věd
článek v odborném periodiku

Didaktika mediální výchovy
Denisa Labischová
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Education to Citizenship: Citizen from the Social Science Perspective.
Tomáš Jarmara, Denisa Labischová
Rok: 2011
ediční a redakční práce

Empirical Research on Historical Consciousness in History Didactics, Its Possibilities and Perspectives.
Denisa Labischová
Rok: 2011, New Educational Review
článek v odborném periodiku

Etická dimenze historického vědomí - podněty pro oborovou didaktiku
Denisa Labischová
Rok: 2011, Civilia. Revue pro oborovou didaktiku společenských věd
článek v odborném periodiku

Evropská dimenze dějepisu a občanského vzdělávání
Denisa Labischová
Rok: 2011, Nakladatelství Epocha
kapitola v odborné knize

Evropská dimenze výchovy k občanství. Recenze
Denisa Labischová, Antonín Staněk
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

Gender ve vzdělávací oblasti Člověk a společnost
Denisa Labischová, Blažena Gracová
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Klíčové momenty a kontroverzní události poválečné historie v historickém vědomí žáků, studentů a učitelů českých škol (výsledky empirického výzkumu)
Denisa Labischová
Rok: 2011, Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Řada společenských věd
článek v odborném periodiku

Koncept gender jako součást interkulturního vzdělávání v sociálně humanitních předmětech (s akcentem na výchovu k občanství a dějepis)
Denisa Labischová
Rok: 2011, CIVILIA. Revue pro oborovou didaktiku společenských věd
článek v odborném periodiku

Kulturní aspekty náboženství v prostředí školy. Recenze
Denisa Labischová, Martin Piętak
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

Média - obsahy, publika, účinky. Recenze
Denisa Labischová, Pavel Kapoun
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

Media Literacy - Key Competence of a Democratic Citizen
Denisa Labischová, Tomáš Jarmara, Denisa Labischová
Rok: 2011, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Multikulturní výchova (gymnázium)
Denisa Labischová, Antonín Staněk
Rok: 2011, Národní ústav pro vzdělávání, divize VÚP
kapitola v odborné knize

Multikulturní výchova (základní škola)
Denisa Labischová, Antonín Staněk
Rok: 2011, Neuveden
kapitola v odborné knize

Oborově didaktický výzkum historického vědomí a aktuální podoby výuky dějepisu
Denisa Labischová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Obraz Polska a Poláků v očích žáků a učitelů českých škol. Oborově didaktický výzkum
Denisa Labischová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Stereotypy a předsudky v dynamickém pojetí interkulturního vzdělávání.
Denisa Labischová
Rok: 2011, Epocha
kapitola v odborné knize

Vybrané problémy oborové didaktiky dějepisu 4 (v disertačních pracích studentů doktorských studijních programů)
Denisa Labischová
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

Filozofická fakulta Komenského univerzity v Bratislavě, Katedra filozofie a dějin filozofie
Denisa Labischová
Rok: 2010
působení v zahraničí

Formování postojů a hodnot na příkladu historie a současnosti Těšínska.
Denisa Labischová
Rok: 2010, Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Paedagogica. Civilia
článek v odborném periodiku

Genderová tematika v učebnicích dějepisu - zahraniční inspirace
Denisa Labischová
Rok: 2010, Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně
kapitola v odborné knize

Genderová tematika v zahraničních učebnicích dějepisu - metodické inspirace
Denisa Labischová
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kvalitativní výzkum profesní identity učitele výchovy k občanství. Výzkumná zpráva z kvalitativního výzkumu konstrukce profesní identity výchovy k občanství prostřednictvím případové studie.
Denisa Labischová, Antonín Staněk
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Kvalitativní výzkum profesní identity učitele výchovy k občanství. Výzkumná zpráva z kvalitativního výzkumu konstrukce profesní identity výchovy k občanství prostřednictvím případové studie. Recenze
Denisa Labischová, Antonín Staněk
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Metodika výuky občanské výchovy na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe - náměty pro začínajícího učitele.
Denisa Labischová, Martin Labisch
Rok: 2010
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Postoje českých středoškoláků k událostem nejnovějších československých dějin.
Denisa Labischová
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Těšínsko ve vědomí české a polské mládeže
Denisa Labischová
Rok: 2010, Těšínsko. Vlastivědný časopis.
článek v odborném periodiku

Vybrané problémy oborové didaktiky dějepisu 3: (v disertačních pracích studentů doktorských studijních programů)
Denisa Labischová
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Das Teschener Gebiet im historischen Bewusstsein der tschechischen und polnischen Jugendlichen.
Denisa Labischová
Rok: 2009, Thelem
kapitola v odborné knize

Nebojme se výuky moderních dějin
Denisa Labischová, Dagmar Hudecová
Rok: 2009, SPL-Práce
odborná kniha

Nejnovější dějiny v postojích české mládeže
Denisa Labischová
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vybraná didaktická média a jejich místo ve výuce dějepisu.
Denisa Labischová, Zdeněk Beneš, Blažena Gracová, Jan Průcha
Rok: 2009, MŠMT
kapitola v odborné knize

Didaktická média ve výuce dějepisu.
Denisa Labischová
Rok: 2008, Ostravská univerzita
odborná kniha

Příručka ke studiu didaktiky dějepisu.
Denisa Labischová, Blažena Gracová
Rok: 2008, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Test moderních českých (československých) dějin
Martin Malčík, Libuše Kubincová, Denisa Labischová
Rok: 2008
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Využití didaktických médií ve výuce dějepisu.
Denisa Labischová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Dějepis českých zemí. Učební text pro distanční formu vzdělávání.
Blanka Šajarová, Denisa Labischová
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Dějepis světa. Učební text pro distanční formu vzdělávání.
Petr Brož, Denisa Labischová
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Didaktika dějepisu I.
Denisa Labischová, Blažena Gracová
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Didaktika dějepisu II.
Denisa Labischová, Blažena Gracová
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Das Polenbild im historischen Bewusstsein tschechischer Jugendlicher.
Denisa Labischová
Rok: 2006, Georg-Eckert Institut für Internationale Schulbuchforschung
kapitola v odborné knize

Možná úskalí integrativního pojetí výuky dějepisu a základů společenských věd.
Denisa Labischová
Rok: 2006, Společenskovědní předměty
článek v odborném periodiku

Čech závistivec - Rakušan byrokrat?
Denisa Labischová
Rok: 2005, Ostravská univerzita Ostrava
odborná kniha

Současné trendy v dějepisném vyučování: učení o Evropě, z Evropy a pro Evropu.
Denisa Labischová
Rok: 2005
stať ve sborníku

Národní stereotypy jako předmět historického bádání.
Denisa Labischová
Rok: 2004
stať ve sborníku

Proměny obrazu Čechů, Rakušanů a jejich minulosti ve vědomí studující mládeže.
Denisa Labischová
Rok: 2004
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Das Polenbild im historischen Bewusstsein tschechischer Jugendlicher.
Denisa Labischová
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Obraz Poláka ve vědomí studentů českých škol.
Denisa Labischová
Rok: 2003
stať ve sborníku

Stereotyp Poláka ve vědomí české studující mládeže.
Denisa Labischová
Rok: 2003
stať ve sborníku

Universität Wien
Denisa Labischová
Rok: 2003
působení v zahraničí

Obraz Čechů, Poláků a jejich minulosti na stránkách amerických a britských učebnic dějepisu.
Denisa Labischová
Rok: 2002
stať ve sborníku

Stereotypní evropanství v postojích české mládeže.
Denisa Labischová
Rok: 2002
stať ve sborníku

Autostereotyp a heterostereotypy evropských národů ve vědomí studující mládeže Ostravska.
Blažena Gracová, Denisa Labischová
Rok: 2001, -
článek v odborném periodiku

Evropská dimenze ve vzdělávání jako cesta k překonávání národních a etnických stereotypů.
Denisa Labischová
Rok: 2001
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Georg- Eckert- Institut für Internationale Schulbuchforschung in Braunschweig, SRN
Denisa Labischová
Rok: 2001
působení v zahraničí

Etnické stereotypy a studující mládež.
Denisa Labischová
Rok: 1999
stať ve sborníku

Universität Dortmund
Denisa Labischová
Rok: 1998
působení v zahraničí

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůZkratkaNázev předmětu
5TODDTeorie oborové didaktiky dějepisu
5VODDVýzkum v oborové didaktice dějepisu
6EMVDEdukační média ve výuce dějepisu
6HVHKHist. vědomí, hist. kultura a šk. děj.
9EMVDEdukační média ve výuce dějepisu
9HVHKHistorické vědomí a historická kultura
9MGMVMediální gramotnost a mediální výchova
9VODDVýzkum v oborové didaktice dějepisu
AKCE1Seminář k reciproční aktivitě
AKCE2Seminář k reciproční aktivitě
DIDMVDidaktika mediální výchovy
DIMEVDidaktika mediální výchovy
DIPBSeminář k bakalářské práci
DIPM1Seminář k diplomové práci 1
DIPM2Seminář k diplomové práci 2
DIPNSeminář k diplomové práci
GKDMVDidaktika mediální výchovy
GPDMVDidaktika mediální výchovy
GVOCSGender ve vzděl. oblasti Člověk a spol.
NOMEDNová média
SZTVSSouč. zpravod. v televizi veřejné služby
UKMO5Ukončení modulu
2DMVYDidaktika mediální výchovy
2EDOVMediální výchova ve výuce OV
2IDA1Didaktika OV 1
2IDA2Didaktika OV 2
2IDA3Didaktika OV 3
2PRX1Průběžná profesní praxe 1
2PRX2Průběžná profesní praxe 2
2PRX3Souvislá profesní praxe
22DA1Didaktika OV 1
22DA2Didaktika OV 2
22DA3Didaktika OV 3
22RX1Průběžná profesní praxe 1
22RX2Průběžná profesní praxe 2
22RX3Souvislá profesní praxe
3EDOVMediální výchova ve výuce OV
3EGVYEnviromentální a globální výchova
3EMULTeorie multikulturalismu
3ENOVGender v občanské výchově
3ICEDIntercultural Education
3IKVZInterkulturní vzdělávání
3KGVYEnvironmentální a globální výchova
33GVYEnvironmentální a globální výchova
33MULTeorie multikulturalismu
6SBP1Seminář k bakalářské práci 1
6SBP2Seminář k bakalářské práci 2
66BP1Seminář k bakalářské práci 1
66BP2Seminář k bakalářské práci 2
7DID1Didaktika OV 1
7DID2Didaktika OV 2
7IKVZInterkulturní vzdělávání
7MEDVMediální výchova
7PDMVDidaktika mediální výchovy
7PRX1Průběžná profesní praxe 1
7PRX2Průběžná profesní praxe 2
7PRX3Souvislá profesní praxe
7SDP1Seminář k diplomové práci 1
7SDP2Seminář k diplomové práci 2
77DMVDidaktika mediální výchovy
77DP2Seminář k diplomové práci 2
77EDVMediální výchova
77ID1Didaktika OV 1
77ID2Didaktika OV 2
77KVZInterkulturní vzdělávání
77RX1Průběžná profesní praxe 1
77RX2Průběžná profesní praxe 2
77RX3Souvislá profesní praxe
9HSMVHistor. stereotypy v interkul.vzdělávání
9TRANTransdiscipl. didakt. a její výzk. pot.
PSPP2Přípravný seminář k profesní praxi II.
PSPP3Přípravný seminář k profesní praxi III.


AutorNázev práceTypRok
Kyjovská KateřinaAnalýza a interpretace hraného filmu s tematikou dějin 20. století ve výuce dějepisu.disertační 2020 
Hartlová RadkaUplatnění mezipředmětových vztahů občanské výchovy a českého jazyka na 2. stupni ZŠdiplomová 2022 
Korpasová DenisaLašsko jako vlastivědné téma ve výchově k občanství na základní školediplomová 2022 
Mazurek DominikPostoje žáků základních škol k vybraným tématům občanské výchovydiplomová 2022 
Sojka KamilHolocaust jako téma občanské výchovydiplomová 2022 
Englišová KarolínaHlučínsko jako vlastivědné téma ve výchově k občanství na 2. stupni základních školdiplomová 2021 
Gorilová AdrianaVlastenecké a nacionalistické tendence u žáků 2. stupně základních škol a víceletých gymnáziídiplomová 2021 
Jadrníček FilipXenofobní a rasistické tendence u žáků 2.stupně základních škol a víceletých gymnáziídiplomová 2021 
Kopecká RadkaBezpečnost na internetu a kyberšikana u žáků základní školydiplomová 2021 
Piechowicz AnnaMédia a volný čas žáků 2. stupně ZŠ a víceletých gymnáziídiplomová 2021 
Frýdlová KateřinaVýuka občanské výchovy očima žáků vybraných základních škol a víceletých gymnáziídiplomová 2020 
Gašparová KateřinaDoubrava jako vlastivědné téma ve výchově k občanstvídiplomová 2020 
Nedavašková LucieDokumentární film a jeho využití v hodinách občanské výchovydiplomová 2020 
Sakreidová IvanaOpava jako vlastivědné téma ve výchově k občanstvídiplomová 2020 
Štarmanová AndreaBoskovice jako vlastivědné téma ve výchově k občanstvídiplomová 2020 
Zámorská VendulaHranice jako vlastivědné téma ve výchově k občanstvídiplomová 2020 
Hejda MichalIntegrace tématu Obrana státu do vzdělávacího oboru Výchova k občanstvídiplomová 2019 
Medková MichaelaKomparativní analýza učebnic občanské výchovy pro základní školy vydaných po roce 1989 z hlediska pojetí vzdělávacího obsahudiplomová 2019 
Hrušková KateřinaPostoje vysokoškolských studentů učitelských studijních oborů k občanské výchovědiplomová 2018 
Jarošová MonikaObčanská angažovanost studentů učitelství občanské výchovy a základů společenských věd na Ostravské univerzitědiplomová 2018 
Niklová MonikaObrazové komponenty v současných učebnicích občanské výchovy pro základní školydiplomová 2018 
Pavelcová LenkaMotivace ke studiu oboru občanské výchovy se  zaměřením na vzdělávání u studentů PdF OUdiplomová 2018 
Pojezdala PavelVybrané aspekty mediální gramotnosti žáků ostravských základních škol a víceletých gymnáziídiplomová 2018 
Barvíková ŠárkaRodina a partnerství v současném kurikuludiplomová 2017 
Dostálová VendulaTypy učebních úloh v současných učebnicích občanské výchovydiplomová 2017 
Hesová MarkétaZnalosti a postoje z oblasti environmentální výchovy u žáků druhého stupně základních škol.diplomová 2017 
Krňová ZuzanaVýzkum profesní identity učitele občanské výchovydiplomová 2017 
Orawská TerezaOstrava jako vlastivědné téma ve výchově k občanstvídiplomová 2017 
Sikorová MarkétaZnalosti z oblasti finanční gramotnosti u ostravských žáků základních škol a víceletých gymnáziídiplomová 2017 
Strumínská IrenaVztah žáků základních škol a nižšího stupně víceletých gymnázií k občanskému vzdělávání ve školediplomová 2017 
Bárta JanOchrana soukromí na sociálních sítích u vysokoškolských studentůdiplomová 2016 
Zothová NelaPedagogické hodnocení na základní škole z genderového hlediskadiplomová 2016 
Chvějová KateřinaPostoje vůči menšinám u žáků základních školdiplomová 2015 
Kramář MichalVýchova k občanství podle Antoina de Saint-Exupéryhodiplomová 2015 
Laštovicová SabinaSubkultury na současných základních školách a víceletých gymnáziídiplomová 2015 
Štafová TerezaMožnosti využití filmu ve výuce občanské výchovy.diplomová 2015 
Twardziková KláraVýzkum televizního diváctví žáků druhého stupně základních škol a gymnáziídiplomová 2015 
Bačíková MiroslavaObčanské postoje žáků základních škol a nižšího stupně víceletých gymnázií ostravského regionu v komparacidiplomová 2014 
Blaudeová AlenaGenderové stereotypy v reklamědiplomová 2014 
Bonková SandraKomparativní analýza současných učebnic občanské výchovy pro základní školy z genderového hlediskadiplomová 2014 
Dlouhá VeronikaMediální gramotnost ve vztahu k užívání sociálních sítídiplomová 2014 
Platošová AlenaObsahová analýza časopisů pro dívkydiplomová 2014 
Vyškovská ZuzanaHodnocení didaktické vybavenosti učebnic občanské výchovydiplomová 2013 
Bobková KamilaVyužití didaktických médií ve výuce občanské výchovy na základních školáchdiplomová 2012 
Mlynáriková MonikaImplementace průřezového tématu RVP environmentální výchovadiplomová 2012 
Tomášková IvetaVýukové projekty zaměřené na mediální výchovudiplomová 2012 
Krusberská NikolaProblematika globální výchovy v hodinách občanské výchovadiplomová 2011 
Mamulová KateřinaProjektové vyučování integrující vzdělávací obsah výchovy k občanství s jinými vyučovacími předmětydiplomová 2011 
Mikundová LenkaGender ve výuce občanské výchovydiplomová 2011 
Běhounková LucieMediální výchova v hodinách občanské výchovydiplomová 2010 
Boudová BarboraPrůřezové téma RVP ZV - environmentální výchova ve výuce občanské výchovydiplomová 2010 
Frydová LenkaKomparativní analýza současných učebnic OV z hlediska implementace průřezového tématu multikulturní výchovadiplomová 2010 
Maršálová MartinaVyužití základního edukačního média ve výuce občanské výchovy na základních školáchdiplomová 2010 
Režňáková DagmarEvropská dimenze ve výuce občanské výchovy na ostravských ZŠ a víceletých gymnáziíchdiplomová 2010 
Lekešová MilenaHistorie lázní Luhačovice jako vlastivědně-historické téma v hodině občanské výchovydiplomová 2009 
Bartošková TerezaProjektové vyučování zaměřené na environmentální výchovu v mateřské školebakalářská 2019 
Mahdalová MarkétaFormování postojů s využitím četby v mateřské školebakalářská 2016 
Pojezdala PavelLesní pedagogika v České republicebakalářská 2016 
Hrnečková MartinaZdravá výživa na českých školáchbakalářská 2013 
Vavřačová AdélaGlobální rozvojové vzdělávání a jeho současné pojetíbakalářská 2013 
Blaudeová AlenaŽenská tematika ve výuce společenskovědních předmětůbakalářská 2012 
Bonková SandraSrovnání učebnic občanské výchovy z hlediska genderové korektnostibakalářská 2012 
Dlouhá VeronikaMediální gramotnost žáků českých školbakalářská 2012 
Kotasová VeronikaEnvironmentální postoje žáků základních školbakalářská 2012 
Platošová AlenaOhrožené druhy živočichů - ekologické povědomí žáků českých školbakalářská 2012 
Bartošková TerezaEnvironmentální výchova na ZŠbakalářská 2011 
Macháčiková MartinaVýukové projekty s enviromentální tematikou na ZŠbakalářská 2011 
Passendorferová EvaMediální výchova ve školním vzdělávacím programu ZŠbakalářská 2011 
Mlynáriková MonikaEnvironmentální výchova v hodinách OVbakalářská 2010 


Reflection of National and European Identity in the New Millennium
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Denisa Labischová, PhD.
Období9/2019 - 8/2022
PoskytovatelErasmus+
Stavřešený
Multikulturní aspekty vzdělávání v sociálně humanitních předmětech a jejich odraz v historickém vědomí studující mládeže
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Denisa Labischová, PhD.
Období1/2011 - 12/2011
PoskytovatelProjekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
facebook
instagram
twitter
TikTok
rss
social hub