Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Výběr cookies

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Součásti fakulty > Výzkumná centra > Centrum výzkumu kultury a identity regionu

Józef Szymeczek


titul, jméno, příjmení:
ThDr. Józef Szymeczek, Dr.
místnost, podlaží, budova:
SA 502, budova SA
funkce:
vedoucí centra
obor činnosti:
československé dějiny 20. století, problematika národnostních menšin, religionistika
telefon, mobil:
553 46 2604
e-mail:

Vzdělání

2009
ThDr., Evangelická teologie, Evangelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě
2007
Dr., Humanitní vědy - obor historie, Fakulta Historicko-Pedagogická Opolské univerzity (Polsko)
1997
Mgr., Odborná historie, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
1995
Bc., Historie, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
1992
Polské gymnázium v Českém Těšíně
 

Zaměstnání, praxe

2010 – dosud
odborný asistent, Katedra výchovy k občanství Pedagogické fakulty Ostravské univerzity
2003 – 2010
tajemník pro vzdělávání, Slezská církev evangelická augsburského vyznání v Českém Těšíně
2001 – 2010
odborný asistent se zaměřením na dějiny křesťanství a teologii, Katedra společenských věd - oddělení křesťanské výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity
1997 – 2003
historik, Dokumentační centrum Kongresu Poláků v České republice v Českém Těšíně
 

Odborné zaměření

Aplikace evropských standardů v oblasti vzdělávání národnostních menšin a ochrany menšinových a regionálních jazyků
Výzkum národních a náboženských identit v příhraničních regiónech
Výzkum národnostních menšin v Československu (České republice)
 

Akademické funkce a členství v orgánech

2018 – dosud
člen Akademického senátu PdF OU
2016 – dosud
vedoucí výzkumného Centra studií evropské identity
2015 – dosud
člen výzkumného Centra studií evropské identity
 

Ocenění

2020
Čestná medaile Evropské unie polských krajanských společenství
2019
Cena Peregryna z Opolí Katolického sdružení Civitas Christiana
2016
Cena Genius Loci - Wierny Opiekun Ziemi Śląskiej Slezského region Polského sdružení knihovníků
2016
Rytířský kříž Řádu zásluhy udělený prezidentem Polské republiky Andrzejem Dudou
2014
Zlatý kříž zásluhy udělený prezidentem Polské republiky Bronisławem Komorowským
2011
Medaile Pro Patria Úřadu pro věci válečných veteránů a pronásledovaných osob
2008
Pamětní medaile Muzeum Těšínska v České Těšíně
2007
Medaile Pro Memoria Úřadu pro věci válečných veteránů a pronásledovaných osob
 

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

2020 – dosud
předseda vědecké rady Dokumentačního centra Kongresu Poláků v České republice v Českém Těšíně
2020 – dosud
člen mezinárodní vědecké rady recenzovaného časopisu Książnica Śląska
2018 – dosud
člen Výboru pro spolupráci s orgány samosprávy - poradního orgánu Rady vlády pro národnostní menšiny v Praze
2018 – dosud
člen vědecké rady recenzovaného časopisu Gdański Rocznik Ewangelicki
2018 – dosud
člen Polského sdružení historického
2017 – dosud
člen Vědecké rady Książnicy Cieszynské v Těšíně
2017 – dosud
člen mezinárodní vědecké rady časopisu Rocznik Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy
2017 – dosud
člen vědecké rady recenzovaného časopisu Zagadnienia Społeczne
2017 – dosud
člen kapituly ceny Jana a Wojciecha Wawrzynků při Státním vědeckém institutu Slezský institut v Opolí
2015 – dosud
člen mezinárodní vědecké rady recenzovaného časopisu Wschodnioznawstwo
2015 – dosud
člen redakčního výboru recenzovaného časopisu Klio
2014 – dosud
zahraniční expert Polské akreditační komise ve Varšavě
2014 – dosud
člen Česko - polské a slovensko - polské historické komise Akademie věd Polské republiky při Slezské univerzitě v Katovicích
2014 – 2016
člen vědecké rady recenzovaného časopisu Krakowskie Studia Małopolskie
2014 – 2016
člen vědecké rady časopisu Regiony
2013 – 2015
člen vědecké rady recenzovaného časopisu Wybory - Demokracja - Polityka
2012 – 2016
člen vědecké rady Státního vědeckého institutu Slezský institut v Opolí
2010 – dosud
člen Sdružení historiků České republiky (Historický klub 1872)
2008
člen Výběrové komise pro hodnocení grantových projektů v rámci výzev vyhlášených Moravskoslezským krajem Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
2004 – dosud
vedoucí české série ediční řady Bibliotheca Tessinesis
2001 – 2007
člen Odvolací komise Česko-německého fondu budoucnosti v Praze (2005-2006 předseda)
 

Jazykové znalosti

Polština
Němčina
Ruština
 


článek v odborném periodiku
 
Rok: 2017
stať ve sborníku
 
Rok: 2016
stať ve sborníku
 
Rok: 2016, Oficyna Drukarsko - Wydawnicza Akant S.C.
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2015, Państwowy Instytut Naukowy. Instytut Śląski w Opolu
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2015, Starostwo Powiatowe w Cieszynie
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2015, Starostwo Powiatowe w Cieszynie
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2015, Starostwo Powiatowe w Cieszynie
kapitola v odborné knize
 

Rok: 2023
stať ve sborníku
 
Rok: 2023
ediční a redakční práce
 
Rok: 2023
ediční a redakční práce
 
Rok: 2023
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2023
ediční a redakční práce
 
Rok: 2023
ediční a redakční práce
 
Rok: 2023
ediční a redakční práce
 
Rok: 2023
ediční a redakční práce
 
Rok: 2023
ediční a redakční práce
 
Rok: 2023
ediční a redakční práce
 
Rok: 2023
ediční a redakční práce
 
Rok: 2023, Academia
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2023
stať ve sborníku
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023
ediční a redakční práce
 
Rok: 2023
ediční a redakční práce
 
Rok: 2023, Dingir - religionistický časopis o současné náboženské scéně
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2023
stať ve sborníku
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2023, Instytut Śląski
odborná kniha
 
Rok: 2022
ediční a redakční práce
 
Rok: 2022
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2022
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2022
ediční a redakční práce
 
Rok: 2022
ediční a redakční práce
 
Rok: 2022
ediční a redakční práce
 
Rok: 2022
ediční a redakční práce
 
Rok: 2022
ediční a redakční práce
 
Rok: 2022
ediční a redakční práce
 
Rok: 2022
ediční a redakční práce
 
Rok: 2022
ediční a redakční práce
 
Rok: 2022
ediční a redakční práce
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022, Instytut Śląski
kapitola v odborné knize
 
Józef Szymeczek, Marian Steffek
Rok: 2022
uspořádání výstavy (E)
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022, Kongres Poláků v České republice
odborná kniha
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
stať ve sborníku
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2022
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2021
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Józef Szymeczek, Roman Baron
Rok: 2021, Histprický ústav
kapitola v odborné knize
 
Józef Szymeczek, Krzysztof Nowak
Rok: 2021
ediční a redakční práce
 
Rok: 2021, Augustana
kapitola v odborné knize
 
článek v odborném periodiku
 
Józef Szymeczek, Leokadia Drożdż
Rok: 2021, Instytut Pamięci Narodowej
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2021
ediční a redakční práce
 
Rok: 2021
ediční a redakční práce
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021, Polskie Towarzystwo Historyczne oddział w Cieszynie
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2021, Dingir. Religionistický časopis o současné náboženské scéně
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2021
stať ve sborníku
 
Rok: 2021
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2021
stať ve sborníku
 
Rok: 2021
stať ve sborníku
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2020, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2020
stať ve sborníku
 
Rok: 2020, Instytut Śląski
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu
 
Józef Szymeczek, Paweł Hut
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Józef Szymeczek, Izabela Trzcińska, Monika Rzeczycka
Rok: 2019, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2018, Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2018
stať ve sborníku
 
Rok: 2018, Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2018
stať ve sborníku
 
Rok: 2018, Zwiastun Ewangelicki
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2018, Słowo i myśl. Przegląd ewangelicki
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2017, Kongres Polaków w Republice Czeskiej - Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2017
stať ve sborníku
 
Józef Szymeczek, Zenon Jasiński
Rok: 2017
ediční a redakční práce
 
Rok: 2017, Rocznik Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy
článek v odborném periodiku
 
Józef Szymeczek, Halina Rusek, Andrzej Kasperek
Rok: 2017, Nika Cientr
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2016
stať ve sborníku
 
Rok: 2016, Regio
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2016, Oficyna Drukarsko - Wydawnicza Akant S.C.
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2016, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2015, Państwowy Instytut Naukowy. Instytut Śląski w Opolu
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2015, Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu
kapitola v odborné knize
 
Józef Szymeczek, Krzysztof Nowak
Rok: 2015
ediční a redakční práce
 
Rok: 2015, Starostwo Powiatowe w Cieszynie
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2015
stať ve sborníku
 
Rok: 2015, Kongres Poláků v České republice
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2015, Starostwo Powiatowe w Cieszynie
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2015, Starostwo Powiatowe w Cieszynie
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2015, Starostwo Powiatowe w Cieszynie
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2014
stať ve sborníku
 
Rok: 2014
ediční a redakční práce
 
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
Rok: 2013, Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2013, Peter Lang GmbH Internationaler Verlag der Wissenschaften
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
Rok: 2013, Stowarzyszenie Instatut Śląski - Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2013, Ostravská univerzita
odborná kniha
 
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Zenon Jaśinski, Józef Szymeczek
Rok: 2012, Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2012, Nomos
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2012, Wydawnictwo Adam Marszałek
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2012, Wydawnictwo Adam Marszałek
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2012, Wydawnictwo Instytutu Śląskiego
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2012, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2011
stať ve sborníku
 
Rok: 2011, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2011, Securitas Imperii
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2010
ediční a redakční práce
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2010, Rocznik Wiślański
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010, Studia śląskie
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Józef Szymeczek, Krzysztof Nowak
Rok: 2010, Česko-slovenská historická ročenka
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010, Kongres Poláků v České republice
odborná kniha
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009, Kongres Poláků v ČR
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2009
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2008, Książnica Cieszyńska
odborná kniha
 
Rok: 2008, Urząd Miejski w Cieszynie
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008, Kosmas Czechoslovak and central European Journal
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008, Zwrot. Miesięcznik regionalny
článek v odborném periodiku
 
Kolektiv Autorů, Józef Szymeczek
Rok: 2008
ediční a redakční práce
 
Kolektiv Autorů, Józef Szymeczek
Rok: 2008, Urząd Miejski w Cieszynie
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2008, Zwrot. Miesięcznik regionalny
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008, Zwrot. Miesięcznik regionalny
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008, Ewangelik
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Józef Szymeczek, Jiří Friedl
Rok: 2008, Polski Przegląd Dyplomatyczny
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008
 
Rok: 2008, Zwrot. Miesięcznik regionalny
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2008, Przegląd Ewangelicki
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008, Evagelický kalendář - Kalendarz ewangelicki 2009
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008, Přítel / Przyjaciel. Casopis Slezské církve evangelické a. v.
článek v odborném periodiku
 
Kolektiv Autorů, Józef Szymeczek
Rok: 2008
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2007
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)
 
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2007, Přítel. Časopis Slezské církve evang. A.V.
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007
uspořádání konference, workshopu
 
Autorský Kolektiv, Józef Szymeczek
Rok: 2007
ediční a redakční práce
 
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007
 
Rok: 2007, Zwrot
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Jiří Friedl, Józef Szymeczek
Rok: 2007, Kongres Polaków w Republice Czeskiej - Ośrodek Dokumentacyjny
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Józef Szymeczek, Ingeborg Buchholz - Johanek, Janusz Spyra
Rok: 2007, Książnica Cieszyńska
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2007, Enagelický kalendář - Kalendarz Ewangelicki
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2006, Přítel. Časopis Slezské církve evang. A.V.
článek v odborném periodiku
 
Kolektiv Autorů, Józef Szymeczek
Rok: 2006
ediční a redakční práce
 
Kolektiv Autorů, Józef Szymeczek
Rok: 2006
ediční a redakční práce
 
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2006, Zwrot. Miesięcznik społeczno-kulturalny PZKO
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2006, Přítel. Časopis Slezské církve evang. A.V.
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Kolektiv Autorů, Józef Szymeczek
Rok: 2005
ediční a redakční práce
 
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2005, Přítel. Časopis Slezské církve evang. A.V.
článek v odborném periodiku
 
Józef Szymeczek, Elżbieta Pałka
Rok: 2005, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Rok: 2004
 
Rok: 2004
stať ve sborníku
 
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2004
stať ve sborníku
 
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2004, Obecní úřad Vendryně
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2004, Dokumentační centrum Kongresu Poláků v ČR
odborná kniha
 
Rok: 2004
stať ve sborníku
 
Rok: 2004
stať ve sborníku
 
Rok: 2004
stať ve sborníku
 
Kolektiv Autorů, Józef Szymeczek
Rok: 2003
ediční a redakční práce
 
Rok: 2003, Slezský sborník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2002
ediční a redakční práce
 
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2001, Ústav pro soudobé dějiny
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2001, Zaranie Śląskie
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2001
stať ve sborníku
 
Tadeusz Siwek, Stanisław Zahradnik, Józef Szymeczek
Rok: 2001, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
odborná kniha
 
Tadeusz Siwek, Stanisław Zahradnik, Józef Szymeczek
Rok: 2001, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
odborná kniha
 
Rok: 2001
stať ve sborníku
 
Rok: 2000, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
Tadeusz Siwek, Stanisław Zahradnik, Józef Szymeczek
Rok: 2000, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
odborná kniha
 
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
Rok: 1998, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize
 
Rok: 1998, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize
 
Rok: 1998, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize
 

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůZkratka
Název předmětuAutor
Název práce
Typ
Rok
Štefek Jan
Dřevěné kostelíky v Jeseníkách. Využití lokálních historických památek při výuce občanské výchovy
diplomová
2024
Bejdák Slavomír
Využití tématu rozdělení Československa ve výuce občanské výchovy na druhém stupni základních škol
diplomová
2022
Pitřík Vojtěch
Postavení škol s polským jazykem vyučovacím v českém vzdělávacím systému
diplomová
2022
Brachmanová Eva
Totalitarismus jako téma ve výuce občanské výchovy
diplomová
2019
Náhlíková Martina
Architektonické slohy na příkladu vybraných staveb města Opavy a jejich zpracování pro výuku občanské výchovy pro 2. stupeň základní školy
diplomová
2019
Rusek Dominik
Využití tématu polská národnostní menšina na Těšínsku ve výuce občanské výchovy
diplomová
2019
Svoboda David
Účast československých občanů ve vojenských útvarech na území Sovětského svazu v době II. světové války
diplomová
2019
Tesarčíková Daniela
Důstojnost umírání a smrt.
diplomová
2019
Zelinka Adam
Využití tématu protinacistický odboj na Valašsku ve výuce občanské výchovy
diplomová
2019
Juračková Kateřina
Dominikánský klášter v Uherském Brodě. Dějiny a současnost
diplomová
2018
Liberdová Markéta
Kulturní památky města Bohumína
diplomová
2018
Melichárek Jakub
Čeští protestanté a komunistický režim 1948-1989
diplomová
2017
Onderková Tereza
Sakrální stavby na území Karviné
diplomová
2017
Haltof Tadeáš
Dějiny evangelického sboru v Oldřichovicích
diplomová
2016
Řehulka Martin
Křesťanská tělovýchovná organizace Orel v dobách nesvobody a znovuobnovení její činnosti
diplomová
2016
Černobila Rostislav
Bruntálsko v letech 1938 - 1948
diplomová
2015
Hampl Jan
Historie Dolu Jeremenko v Ostravě Vítkovicích
diplomová
2015
Ječmen Igor
Postavení dělnictva v ostravské průmyslové oblasti v době okupace
diplomová
2015
Cibulec Dorota
Augsburská církev evangelická v poválečném Československu
diplomová
2014
Pukančík Josef
Polská národní menšina na Těšínsku v letech 1939-1945
diplomová
2014
Sýkorová Jiřina
Ženské řeholní řády na Opavsku
diplomová
2014
Šimčíková Ilona
Vznik a činnost Občanského sdružení ADRA
diplomová
2014
Dluhošová Hana
Lidice jako celosvětový symbol obětí válečných zločinů
diplomová
2013
Niemcová Kateřina
Projekt MISE v evangelické církvi ve Slezsku
diplomová
2013
Sýkora Slavíková Petra
Židé na Ostravsku v poválečném Československu
diplomová
2013
Šrom Martin
Banderovci - mezi vlastenectvím a terorismem
diplomová
2013
Kahounová Helena
"Číhošťský zázrak?!"
diplomová
2011
Paverová Marie
Vývoj mnišství do 15. století
diplomová
2011
Gajdušková Leona
Polské kulturní, osvětové a zájmové spolky v České republice po roce 1989
diplomová
2010
Hynčicová Michaela
Dějiny židovské obce v Hranicích
diplomová
2010
Jebáčková Leona
Odboj německých křesťanů proti nacismu
diplomová
2010
Kisialová Zuzana
Dějiny evangelického sboru a.v. v Bystřici nad Olší 1918-1938
diplomová
2010
Maňasová Kateřina
Sakralní stavby v Suchdole nad Odrou
diplomová
2010
Urbánek Ladislav
Katolická církev v Československu (1968-1989)
diplomová
2010
Hessová Dagmar
Persekuce římskokatolické církve ve Slezsku (1948-1956)
diplomová
2008
Hessová Miroslava
Nedominantní náboženské skupiny v totalitním Československu
diplomová
2008
Fabiánková Eva
Odsun německých evangelíků z Čech a Moravy po roce 1945
diplomová
2005
Krekáň Jan
Socializace u členů subkultur mládeže
bakalářská
Pál David
Životice 1944 - proměny symbolu
bakalářská
Horakova Jarmila
Obraz Číny v českém soudobém tisku
bakalářská
2024
Gallíková Gabriela
Nacistický válečný zločin v Karviné (18.9.1939)
bakalářská
2023
Grygar Jan
Současná migrační krize v mediálních projevech
bakalářská
2023
Koplík Václav
Dějiny sboru Jednoty bratrské v Holešově v období Československa
bakalářská
2023
Křenková Nela
Tematika čarodějnických procesů v československé filmové tvorbě
bakalářská
2023
Nováková Barbora
Participace Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži v kulturním a společenském životě města
bakalářská
2023
Závodná Andrea
Ostravsko po Mnichovské dohodě
bakalářská
2023
Jašková Lenka
Ohlasy procesu s Rudolfem Slánským v dobových médiích
bakalářská
2022
Štivarová Petra
Křesťanské Velikonoce - historie, vývoj a současná praxe na příkladu českých zemí
bakalářská
2022
Trčková Katty
Islám a polygamie
bakalářská
2022
Sotorníková Aneta
Armáda spásy na Karvinsku. Minulost a současnost
bakalářská
2021
Staníková Claudie
Židovská obec v Ostravě po roce 1989
bakalářská
2021
Bejdák Slavomír
Romské etnikum ve Studénce
bakalářská
2020
Klimovič Tomáš
Hlučínsko v roce 1938
bakalářská
2020
Mazurek Dominik
Pražské jaro v médiích
bakalářská
2020
Morongová Gabriela
Postavení ženy v současné islámské společnosti
bakalářská
2020
Pitřík Vojtěch
Partyzánské hnutí na Valašsku
bakalářská
2020
Rudolfová Michaela
Židovské obce v Těšínském Slezsku v meziválečném období
bakalářská
2019
Pešat Aleš
Historie a současnost přehrady Šance
bakalářská
2018
Rykalová Lucie
Historie Jánských koupelí
bakalářská
2018
Štarmanová Andrea
Židovská obec v Boskovicích
bakalářská
2018
Hejda Michal
Československá opevnění - bohumínský stavební podúsek
bakalářská
2017
Mahdal Lukáš
Náboženský život v obci Nivnice - dějiny a současnost
bakalářská
2017
Malchar Tomáš
Protinacistický odboj na Opavsku
bakalářská
2017
Mazůrková Anna
Těšínské báje a pověstí v historickém kontextu
bakalářská
2017
Sovková Pavlína
Protinacistický odboj na Vysočině
bakalářská
2017
Vala Petr
Československá armáda v roce 1938
bakalářská
2017
Walková Denisa
Sudety v poválečných letech
bakalářská
2017
Chmelářová Veronika
Historický vývoj obce Polanka nad Odrou v letech 1918-1938
bakalářská
2016
Černý Tomáš
Ruská menšina v České republice
bakalářská
2016
Hladiš Martin
Kulturní, společenský a politický vývoj Budišovska mezi lety 1945 - 1989
bakalářská
2016
Juračková Kateřina
Historie a vývoj Starého Hrozenkova
bakalářská
2016
Kavková Monika
Židovské hřbitovy v Moravské Ostravě a blízkém okolí
bakalářská
2016
Klimková Veronika
Kulturní dědictví města Oder
bakalářská
2016
Rychta Michal
Islám v meziválečném Československu
bakalářská
2016
Světlík Radim
Hlučínsko v letech 1918-1945
bakalářská
2016
Svoboda David
Hodonín a jeho kulturní dědictví
bakalářská
2016
Twyrdá Tereza
Konečné řešení židovské otázky na Těšínsku v letech 1939-1945
bakalářská
2016
Adámek Radovan
Duše v pojetí vybraných myslitelů starověkých kultur
bakalářská
2015
Gomolová Karolina
Církev adventistů v Ostravě
bakalářská
2015
Ježková Dominika
Represe technické inteligence na Ostravsku v 50. letech 20. století
bakalářská
2015
Liberdová Markéta
Farní kostel Narození Panny Marie ve Starém Bohumíně
bakalářská
2015
Maindová Vendula
Opavsko, Hlučínsko, Těšínsko 1938 - 1939
bakalářská
2015
Onderková Tereza
Stavby rodu Larisch-Mönnichů na území obce Těrlicko
bakalářská
2015
Owczarzyová Kristýna
Život muslimů v české společnosti
bakalářská
2015
Říhová Simona
Aplikace budhistických principů chování v životní praxi
bakalářská
2015
Špaldoňová Lucie
Politické změny v okrese Nový Jičín v období Pražského jara v roce 1968 (s přihlédnutím k městu Příbor)
bakalářská
2015
Tesarčíková Daniela
Římskokatolický kostel Božího Těla v Gutech
bakalářská
2015
Veličková Petra
Hinduistická společenství v České republice
bakalářská
2015
Dostálová Vendula
České korunovační klenoty
bakalářská
2014
Hrušková Kateřina
Teosofická společnost v českých zemích
bakalářská
2014
Košťálová Táňa
Postavení Romů v ČR
bakalářská
2014
Krekáň Jan
Socializace u členů subkultur mládeže
bakalářská
2014
Kůrková Nicole
Postoje mladých lidí k Romům
bakalářská
2014
Melichárek Jakub
Katolická církev v Severomoravském kraji 1968-1977
bakalářská
2014
Sáblíková Monika
Islám v České republice
bakalářská
2014
Sequensová Erika
Čarodějnické inkviziční procesy na Šumpersku
bakalářská
2014
Siederová Hana
Začleňování romských dětí do výuky na základních školách
bakalářská
2014
Blatoňová Nikola
Dům umění v Ostravě
bakalářská
2013
Hampl Jan
Dějiny evangelického kostela v Ostravě
bakalářská
2013
Josefiová Barbora
Ohlasy na politické procesy v regionálním tisku na Ostravsku (1949-1955)
bakalářská
2013
Kolářová Markéta
Romové v české společnosti
bakalářská
2013
Palus Tereza
Problematika rasismu na Ostravsku
bakalářská
2013
Šnajdrová Denisa
Katolická farnost Frýdek 1945-1950
bakalářská
2013
Burda Roman
Spiritistické hnutí na Ostravsku
bakalářská
2011
Krupová Monika
Dějiny Svazu rozhodných křesťanů na Těšínsku po roce 1948
bakalářská
2011
Mikulová Leona
Vývoj evangelického sboru v Těšíně (Českém Těšíně) v letech 1918-1932
bakalářská
2011
Sikorová Agata
Sekty na území města Ostravy
bakalářská
2011
Sližová Lenka
Sociální identity obyvatel s polskou národností na 'Třinecku'
bakalářská
2011
Sýkorová Jiřina
Vznik Apoštolské církve v Československu
bakalářská
2011
Bobková Kamila
Osudy adventistů sedmého dne v Československu 1948-1968
bakalářská
2010
Honzková Petra
Dějiny spiritistického hnutí v Ostravě a okolí
bakalářská
2010Nenalezen žádný záznam.

facebook
instagram
twitter
TikTok
spotify
rss
social hub