Spolupráce s institucemi v zahraničí

  • School of Perfoming Arts, University of Malta
  • Instytut Historii, Wydział Nauk Humanistycznych, Uniwersytet Śląski v Katovicích
  • Instytut Studiów Międzynarodowych, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego
  • Instytut Śląski w Opolu
  • Katedra filozofie Filozofické fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

Zveřejněno / aktualizováno: 13. 01. 2022