Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Součásti fakulty > Výzkumná centra > Centrum výzkumu kultury a identity regionu

Jan Mazurek


titul, jméno, příjmení:prof. PhDr. Jan Mazurek, CSc.
místnost, podlaží, budova: SA 511, budova SA
funkce:
obor činnosti:dějiny hudby a hudební výchovy
katedra / středisko (fakulta): Katedra hudební výchovy (Pedagogická fakulta)
Centrum výzkumu kultury a identity regionu (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2530
e-mail:
osobní WWW stránka:http://Jan.Mazurek@osu.czNenalezen žádný záznam.Osobnost hudebního teoretika a pedagoga Ondřeje Bednarčíka (1929-1998)
Tereza Baronová, Jan Mazurek
Rok: 2020, Ostravská univerzita
odborná kniha

Milan Báchorek (1939) - skladatel, pedagog, popularizárot a organizáter ostravské hudební kultury
Jan Mazurek
Rok: 2019, Ostravská univerzita - Pedagogická fakulta
odborná kniha

Jan Hališka (*1942) ostravský umělec, hudební pedagog a organizátor hudebního života
Jan Mazurek
Rok: 2017, Ostravská univerzita - Pedagogická fakulta
odborná kniha

Hudební výchova v Protektorátu Čechy a Morava (1939-1945)
Jiří Kusák, Jan Mazurek
Rok: 2021, Hudební výchova
článek v odborném periodiku

Memorandum o hudební výchově (1919)
Jan Mazurek
Rok: 2021
stať ve sborníku

Memorandum o hudební výchově (1919)
Jan Mazurek
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Modernizační tendence v meziválečné české hudební výchově (1918-1938)
Jiří Kusák, Jan Mazurek
Rok: 2020, Hudební výchova
článek v odborném periodiku

Osobnost hudebního teoretika a pedagoga Ondřeje Bednarčíka (1929-1998)
Tereza Baronová, Jan Mazurek
Rok: 2020, Ostravská univerzita
odborná kniha

Milan Báchorek (1939) - skladatel, pedagog, popularizárot a organizáter ostravské hudební kultury
Jan Mazurek
Rok: 2019, Ostravská univerzita - Pedagogická fakulta
odborná kniha

Přínos Vladimíra Gregora (1916-1986) české hudební pedagogice 20. století
Jiří Kusák, Jan Mazurek
Rok: 2019, Hudební výchova
článek v odborném periodiku

Hudba v rakouském / českém Slezsku v minulosti i přítomnosti
Karel Boženek, Karel Steinmetz, Jan Mazurek
Rok: 2018, Ostravská univerzita - Pedagogická fakulta
odborná kniha

Valter Vítek (1935) - ostravský klarinetista a hudební pedagog
Jan Mazurek
Rok: 2018, Ostravská univerzita - Pedagogická fakulta
odborná kniha

Jan Hališka (*1942) ostravský umělec, hudební pedagog a organizátor hudebního života
Jan Mazurek
Rok: 2017, Ostravská univerzita - Pedagogická fakulta
odborná kniha

K historii katedry hudební výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity
Jan Mazurek
Rok: 2016
stať ve sborníku

Metoda Jaques-Dalcrozova a česká hudební výchova (1911-1938)
Jan Mazurek
Rok: 2016, Ostravská univerzita
odborná kniha

Pivovarský, Lumír
Jan Mazurek, Karel Steinmetz
Rok: 2016
stať ve sborníku

Rudolf Bernatík (*1937) ostravský klavírista, klavírní pedagog, skladatel a organizátor hudebního života
Jan Mazurek
Rok: 2016, Ostravská univerzita
odborná kniha

Tučapský, Antonín
Jan Mazurek, Karel Steinmetz
Rok: 2016
stať ve sborníku

Janáčkovské festivaly na Moravě - Janáček Festivals in Moravia
Karel Steinmetz, Jan Mazurek
Rok: 2015
stať ve sborníku

Karel Steinmetz (1945)
Jan Mazurek
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě - Pedagogická fakulta
odborná kniha

Die Ostrauer Jahre des deutschen Komponisten, Chormeisters, Dirigenten und Musikpädagogen Arthur Eduard Theophil Könnemann (1886-1931)
Jan Mazurek, Karel Steinmetz
Rok: 2014
stať ve sborníku

Ostrava hudební
Karel Steinmetz, Jan Mazurek, Jiří Kusák, Pavla OLŠAROVÁ
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě - Pedagogická fakulta
odborná kniha

Ostravská léta německého skladatele, sbormistra, dirigenta a hudebního pedagoga Arthura Eduarda Theophila Koennemanna (1886-1931)
Jan Mazurek, Karel Steinmetz
Rok: 2014
stať ve sborníku

Ostravský německý skladatel Arthur Konnemann (1861 - 1931)
Jan Mazurek
Rok: 2014
stať ve sborníku

Vítězslav Kuzník. Ostravský houslový pedagog a umělec
Jan Mazurek
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě - Pedagogická fakulta
odborná kniha

Hudebněhistorické a etnomuzikologické discipliny
Veronika Ševčíková, David Kozel, Jan Mazurek, Jiří Kusák, Jiří Kusák, Jan Mazurek, Jan Spisar, Veronika Ševčíková, Jaromír Zubíček ... další autoři
Rok: 2013, Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, katedra hudební výchovy
kapitola v odborné knize

HURNÍK, Ilja
Jan Mazurek, Karel Steinmetz, Karel Boženek
Rok: 2013, Ostravská univerzita v Ostravě. Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Kapitoly z historie německé hudební kultury v Ostravě 1860-1945
Karel Steinmetz, Jan Mazurek, Hana Kubešová
Rok: 2013, Ostrvská univerzita - Pedagogická fakulta
odborná kniha

Ostravský německý skladatel A. Koennemann (1861-1931)
Jan Mazurek
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

179 slovníkových hesel
Jan Mazurek
Rok: 2013
stať ve sborníku

Tradice a současnost vzdělávání učitelů hudby a hudební výchovy
Karel Steinmetz, David Kozel, Jan Mazurek, Milan Bátor, Pavla Lachmanová, Pavla OLŠAROVÁ, Kateřina SABOVÁ, Silvie SCHMUCKEROVÁ, Jindřich SCHWARZ, Jana Vondráčková ... další autoři
Rok: 2012
ediční a redakční práce

Hudební teorie a pedagogika na Ostravské univerzitě (1995 - 2011)
Karel Steinmetz, Veronika Ševčíková, Jan Mazurek, Iva MANOVÁ, Pavla OLŠAROVÁ, Kateřina SABOVÁ, Silvie SCHMUCKEROVÁ, Jindřich SCHWARZ, Magda VYORALOVÁ, Luděk Zenkl, Milan Bátor ... další autoři
Rok: 2011, Ostravská univerzita v Ostravě - Pedagogická fakulta
odborná kniha

Ostrauer Jahre des deutschen Komponisten, Chormeisters und Musikpädagogen Arthur Edvard Theophil Könnemann (1886-1931)
Karel Steinmetz, Jan Mazurek
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vysokoškolské studium hudební výchovy na počátku 21. století
René Adámek, Inez Kozelská, Jiří Kusák, Jan Mazurek, Jan Spisar, Veronika Ševčíková, Šárka Zedníčková, Jaromír Zubíček ... další autoři
Rok: 2011, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Webová konference Hudební výchova 2011
Jan Mazurek, Pavla OLŠAROVÁ, Kateřina SABOVÁ
Rok: 2011
uspořádání konference, workshopu

Dvacet let hudební výchovy v Ostravě (1989-2009)
Jiří Kusák, Jan Mazurek
Rok: 2010
stať ve sborníku

Hudba meziválečného období (1918-1938)
Jan Mazurek, Jan Mazurek, Jiří Kusák, Karel Steinmetz, Hana Adámková Heidrová, Hana Adámková Heidrová, M. Báchorek, Jiří Kusák, Miloslav Navrátil, Anna Neuwirthová, Šárka Zedníčková ... další autoři
Rok: 2010, PdF OU v Ostravě
kapitola v odborné knize

Hudba v období 1945-1968
Jiří Kusák, Jan Mazurek, Jan Mazurek, Karel Steinmetz, Hana Adámková Heidrová, M. Báchorek, Miloslav Navrátil, Jiří Kusák, Anna Neuwirthová, Šárka Zedníčková ... další autoři
Rok: 2010, PdF OU v Ostravě
kapitola v odborné knize

Hudební kultura v Ostravě od konce 19. století do současnosti
Karel Steinmetz, Jan Mazurek
Rok: 2010, Acta humanica
článek v odborném periodiku

Musical culture in Ostrava from the 19th century to the present
Jan Mazurek, Karel Steinmetz, Jiří Kusák, Šárka Zedníčková, Anna Neuwirthová
Rok: 2010, Mezinárodní webový sborník hudební výchovy
článek v odborném periodiku

Ostravská hudební kultura od konce 19. století do současnosti
Jan Mazurek, Karel Steinmetz, Jiří Kusák, Šárka Zedníčková, M. Báchorek, Miloslav Navrátil, Hana Adámková Heidrová, Anna Neuwirthová ... další autoři
Rok: 2010, Ostravská univerzita
odborná kniha

Ostravská hudební výchova dětí, mládeže a dospělých v letech 1918-1938
Jan Mazurek, Jiří Kusák
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ostravská hudební výchova po roce 1989
Jiří Kusák, Jan Mazurek
Rok: 2010, Mezinárodní webový sborník
článek v odborném periodiku

Závěr
Karel Steinmetz, Jan Mazurek, Jan Mazurek
Rok: 2010, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Metamorfózy ostravské hudební výchovy v letech 1945-1968
Jiří Kusák, Jan Mazurek
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Musical culture in Ostrava from the 19th century to the present
Jan Mazurek, Karel Steinmetz, Jiří Kusák, Šárka Zedníčková, Anna Neuwirthová
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ostravská hudební kritika, publicistika a hudební věda po roce 1989
Jiří Kusák, Šárka Zedníčková, Jan Mazurek
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rudolf Kubín (1909-1973). K stému výročí narození ostravského hudebního umělce
Jiří Kusák, Jan Mazurek
Rok: 2009, Mezinárodní webový sborník hudební výchovy
článek v odborném periodiku

F.M. Hradil hudební pedagog
Jan Mazurek
Rok: 2008
stať ve sborníku

Hudba v Ostravě 1945-1948
Jan Mazurek, Jiří Kusák
Rok: 2008
stať ve sborníku

Hudba v Ostravě 1945-1968
Jan Mazurek, Jiří Kusák
Rok: 2008
stať ve sborníku

Ostravský hudební život po roce 1945
Jiří Kusák, Jan Mazurek, Anna Neuwirthová, Karel Steinmetz, Šárka Zedníčková
Rok: 2008, Repronis
odborná kniha

Podíl Leoše Janáčka a jeho hudby na rozvoji ostravského hudebního života 1. poloviny 20. století
Jiří Kusák, Jan Mazurek
Rok: 2008
stať ve sborníku

Festivaly před festivalem
Jan Mazurek
Rok: 2007
stať ve sborníku

Hudební současnost 2006
Jan Mazurek, Anna Neuwirthová, Markéta Koptová, Jiří Kusák
Rok: 2007,
článek v odborném periodiku

Ostravský hudební život do roku 1945
Jan Mazurek, Hana Adámková, Jiří Kusák, Karel Steinmetz
Rok: 2007, Repronis
odborná kniha

Přínos Luďka Zenkla hudební kultuře na Ostravsku
Jan Mazurek
Rok: 2007
stať ve sborníku

Česká hudební pedagogika a vzdělávání dospělých na počátku 21. století. Sborník z 28. muzikologické konference Janáčkiana
Anna Neuwirthová, Kolektiv Autorů Kolektiv Autorů, Jan Mazurek, Šárka Zedníčková, Jiří Kusák
Rok: 2006
ediční a redakční práce

Emil Paur
Jan Mazurek
Rok: 2006
stať ve sborníku

Hudebněpedagogická a lidovýchovná činnost Iva Stolaříka
Jan Mazurek
Rok: 2006, Montanex
kapitola v odborné knize

Hudební aktivity německých obyvatel Ostravy v období 1939-1945
Jan Mazurek
Rok: 2006
stať ve sborníku

Hudební skladatelé o sobě
Jan Mazurek
Rok: 2006
stať ve sborníku

Hudební současnost 2005
Jiří Kusák, Jan Mazurek, Anna Neuwirthová
Rok: 2006,
článek v odborném periodiku

Ivo Stolařík. Osobnost hudebního Ostravska
Karel Steinmetz, Jan Mazurek, Karel Boženek
Rok: 2006, Montanex, a.s.
odborná kniha

Muzikologická konference Janáčkiana
Jiří Kusák, Jan Mazurek, Anna Neuwirthová, Šárka Zedníčková
Rok: 2006
uspořádání konference, workshopu

K charakteru hudebního života českých obyvatel Ostravy v období Protektorátu Čechy a Morava
Jan Mazurek
Rok: 2005
stať ve sborníku

Podíl významných osobností na rozvoji ostravského hduebního dění v období 1939-1945
Jan Mazurek
Rok: 2005
stať ve sborníku

Podíl významných osobností na rozvoji ostravského hudebního dění v období 1939-1945
Jan Mazurek
Rok: 2005
stať ve sborníku

Antonín Tučapský a Pěvecké sdružení moravských učitelů
Jan Mazurek
Rok: 2004
stať ve sborníku

Místo hudby Leoše Janáčka v protektorátním ostravském hudebním životě
Jan Mazurek
Rok: 2004
stať ve sborníku

Poslech hudby
Jan Mazurek, Šárka Zedníčková
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Představitel severomoravského školství Eduard Vaculík (1858 - 1944)
Jan Mazurek
Rok: 2004
stať ve sborníku

Společenský život horníků na Ostravsku
Jaromír Pavlíček, Jan Mazurek
Rok: 2003
stať ve sborníku

Společenský život horníků na Ostravsku.
Jan Mazurek, Kolektiv Autorů, Jaromír Pavlíček, O. Skalníková, P. Šiřina
Rok: 2003, Anagram
kapitola v odborné knize

Jan Pešat (1892 - 1974)
Jan Mazurek
Rok: 2002, Repronis
odborná kniha

Jan Pešat (1892 - 1974)
Jan Mazurek
Rok: 2002, Repronis
odborná kniha

Jan Pešat (1892 - 1974) a Orchestrální sdružení
Jan Mazurek
Rok: 2002
stať ve sborníku

Jan Pešat (1892 - 1974) a Orchestrální sdružení
Jan Mazurek
Rok: 2002
stať ve sborníku

Jan Pešat (1892-1974) a Orchestrální sdružení
Jan Mazurek
Rok: 2002,
článek v odborném periodiku

Ostravská Janáčkiana pětadvacetiletá
Jan Mazurek
Rok: 2002
stať ve sborníku

Tradice hudebních festivalů v Ostravě
Jan Mazurek
Rok: 2002
stať ve sborníku

Tradice hudebních festivalů v Ostravě
Jan Mazurek
Rok: 2002
stať ve sborníku

Dětské matinée. Přínos Kruhu přátel vážné hudby hudební výchově na Ostravsku
Jan Mazurek
Rok: 2001,
článek v odborném periodiku

Oslavy jubilejního Smetanova roku 1924 na Ostravsku a ve Slezsku
Jan Mazurek
Rok: 2001, FFOU
odborná kniha

Oslavy jubilejního Smetanova roku 1924 na Ostravsku a ve Slezsku
Jan Mazurek
Rok: 2001, FFOU
odborná kniha

Říkadla Leoše Janáčka a jejich uplatnění v hudební výchově
Jan Mazurek
Rok: 2001
stať ve sborníku

Eduard Vaculík (1858-1944)
Jan Mazurek
Rok: 2000
stať ve sborníku

Hudebně výchovná metoda Emila Jaques-Dalcroze
Jan Mazurek
Rok: 2000,
článek v odborném periodiku

Hudební výchova na učitelském ústavu ve Slezské Ostravě
Jan Mazurek
Rok: 2000
stať ve sborníku

K ostravské premiéře Veselohry na mostě Bohuslava Martinů
Jan Mazurek
Rok: 2000
stať ve sborníku

Cyril Metoděj Hrazdira a Ostrava
Jan Mazurek, Kateřina Buzášová
Rok: 1999
stať ve sborníku

Hudební život českých obyvatel Ostravy v období 1880-1918
Jan Mazurek
Rok: 1999, Ostravská univerzita
odborná kniha

Jak mohou základní umělecké školy přispět k přípravě budoucích učitelů hudební výchovy?
Jan Mazurek
Rok: 1999,
článek v odborném periodiku

Karel Budík a Ostrava
Jan Mazurek
Rok: 1999
stať ve sborníku

Orchester der deutschen Mittelschüler aus Ostrau
Jan Mazurek
Rok: 1999
stať ve sborníku

Ostravská Společnost přátel hudby (1912-1914)
Jan Mazurek
Rok: 1999,
článek v odborném periodiku

Podíl Karla Budíka (1866-1915) na rozvoji ostravského hudebního života na počátku 20. století
Jan Mazurek
Rok: 1999,
článek v odborném periodiku

K pojetí výuky dějin hudby na pedagogické fakultě
Jan Mazurek
Rok: 1998
stať ve sborníku

K problematice současných hudebně výchovných metod a koncepcí
Jan Mazurek, Jószef Gát, Kolektiv Autorů
Rok: 1998
zveřejněné odborné posudky, recenze

K učitelskému profilu Leoše Janáčka a k výchovnému působení jeho hudby
Jan Mazurek
Rok: 1998
stať ve sborníku

K učitelskému profilu Leoše Janáčka a výchovnému působení jeho hudby
Jan Mazurek
Rok: 1998,
článek v odborném periodiku

Milan Balcar o hudební výchově na českém reálném gymnáziu v Moravské Ostravě
Jan Mazurek
Rok: 1998,
článek v odborném periodiku

Němečtí hudebníci a jejich podíl na rozvoji české hudebnosti Ostravy
Jan Mazurek
Rok: 1998,
článek v odborném periodiku

Arthur Konnemann und sein ostrauer musikalischer Bildungsanstalt
Jan Mazurek
Rok: 1997
stať ve sborníku

Devadesát let od ostravské premiéry Janáčkovy Její pastorkyně
Jan Mazurek
Rok: 1997
stať ve sborníku

František Vojtěchovský, příborský hudební pedagog
Andrea Klaudová, Jan Mazurek
Rok: 1997,
článek v odborném periodiku

Hudební věda a výchova 7
Jan Mazurek
Rok: 1997, Opus musicum
článek v odborném periodiku

Jan Šoupal sbormistr, umělec, člověk
Jan Mazurek, Karel Steinmetz, Richard Čapek
Rok: 1997
zveřejněné odborné posudky, recenze

Jiří Luska: Sluch pro harmonii a jeho Pedagogická diagnostika
Jan Mazurek
Rok: 1997,
článek v odborném periodiku

Složil,Alois
Jan Mazurek
Rok: 1997
stať ve sborníku

Stručné dějiny české hudby
Jan Mazurek
Rok: 1997
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Umělecká hudba v Ostravě 1918 - 1938
Jan Mazurek, Z. Dvořáková, Ivo Stolařík, V. Styblík, K. Ondrášková
Rok: 1997
zveřejněné odborné posudky, recenze

Antonín Hradil, k 60. výročí úmrtí skladatele a hudebního pedagoga
Jan Mazurek, Ester Muroňová
Rok: 1996,
článek v odborném periodiku

Hudební věda a výchova 7
Jan Mazurek, Kolektiv Autorů, Olga Müllerová, Jana Hoffmannová, Bohuslav Hoffmann
Rok: 1996
zveřejněné odborné posudky, recenze

Jiři Luska: Sluch pro harmonii a jeho diagnostika
Jan Mazurek, Olga Müllerová, Jiří Luska, Jana Hoffmannová, Bohuslav Hoffmann
Rok: 1996
zveřejněné odborné posudky, recenze

Karel Boleslav Jirák, Jaroslav Krombholc a ostravská opera
Jan Mazurek
Rok: 1996
stať ve sborníku

Podíl Leoše Janáčka na rozvoji ostravské hudební výchovy
Jan Mazurek
Rok: 1996
stať ve sborníku

Polášek,Jan Nepomuk
Jan Mazurek
Rok: 1996
stať ve sborníku

Dětské matineé 1934
Jan Mazurek
Rok: 1995
stať ve sborníku

Edvard Rund - zakladatel a ředitel hudební školy pěveckého spolku Záboj ve Slezské Ostravě
Jan Mazurek
Rok: 1995,
článek v odborném periodiku

Hudebník Eduard Bartoníček
Jan Mazurek
Rok: 1995
stať ve sborníku

Janáček,Leoš
Jan Mazurek, Karel Steinmetz
Rok: 1995
stať ve sborníku

K dějinám Hudební a varhanické školy Matice školské v Ostravě - Mariánských Horách
Jan Mazurek
Rok: 1995,
článek v odborném periodiku

K dějinám ostravské hudební výchovy
Jan Mazurek
Rok: 1995
stať ve sborníku

K ostravské premiéře Janáčkovy opery Káťa Kabanová
Jan Mazurek
Rok: 1995
stať ve sborníku

Kubínovo kvarteto
Jan Mazurek
Rok: 1995
stať ve sborníku

O hudebně výchovném systému Josefa Křičky a Ferdinanda Krcha
Jan Mazurek
Rok: 1995
stať ve sborníku

Raná tvorba Milana Báchorka
Jan Mazurek, Barbora Cigánková
Rok: 1995
stať ve sborníku

Zdroje a podoby Janáčkova učitelského působení
Jan Mazurek
Rok: 1995
stať ve sborníku

K počátkům reflexe podnětů Seashorovy školy v české hudební výchově
Jan Mazurek
Rok: 1994
stať ve sborníku

Lýsek,František
Jan Mazurek
Rok: 1994
stať ve sborníku

Poznámky k dvojímu nastudování Weinbergerovy opery Švanda dudák na ostravské české operní scéně
Jan Mazurek
Rok: 1994
stať ve sborníku

Rudolf Kadleček. První pokus o teoretickou reflexi moderní hudební výchovy na Ostravsku?
Jan Mazurek, Jitka Dražáková
Rok: 1994, Regionální revue
článek v odborném periodiku

Stylové kompoziční charakteristiky v poslechu hudby na II.stupni ZŠ
Jan Mazurek
Rok: 1994, Hudební výchova
článek v odborném periodiku

Hudební věda a výchova 6
Jan Mazurek, Kolektiv Autorů, D. Dorovská, V. Řeřichová
Rok: 1993
zveřejněné odborné posudky, recenze

Hudební výchova na ostravských všeobecně vzdělávacích středních školách v období 1900-1918
Jan Mazurek
Rok: 1993
stať ve sborníku

Hudební výchova na učitelském ústavu ve Slezské Ostravě
Jan Mazurek
Rok: 1993,
článek v odborném periodiku

Metoda Jaques-Dalcrozova a česká hudební výchova /1911-1938/
Jan Mazurek
Rok: 1993
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Pražské Te Deum Petra Ebena
Jan Mazurek
Rok: 1993
stať ve sborníku

Hudba Antonína Dvořáka v gymnaziální hudební výchově
Jan Mazurek
Rok: 1992
stať ve sborníku

Jak zprostředkovat poslech hudby 20. století?
Jan Mazurek
Rok: 1992,
článek v odborném periodiku

K počátkům modernizace české všeobecné hudební výchovy na Ostravsku v období 1890-1918
Jan Mazurek
Rok: 1992
stať ve sborníku

Kapitola z ostravského hudebního života počátku 20. století
Jan Mazurek
Rok: 1992,
článek v odborném periodiku

Ostrava a Vilém Petrželka II
Jan Mazurek
Rok: 1992,
článek v odborném periodiku

Stručné dějiny evropské hudby
Jan Mazurek
Rok: 1992
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Zdeněk Chalabala a ostravská opera
Jan Mazurek
Rok: 1992
stať ve sborníku

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůAutorNázev práceTypRok
Kusák JiříEmil Hába. Příspěvek k dějinám hudební kultury Moravy a Slezska 20. stoletídisertační  
Pobucká TerezaOsobnost hudebního teoretika a pedagoga Ondřeje Bednarčíka (1929-1998)disertační 2018 
Najsrová AnnaLiturgická hudba a její stav v děkanátu Ostravadisertační 2015 
Černíková LenkaJaroslav Vogel (1894 - 1970) - umělecký profil.disertační 2014 
Kozel DavidAntický hudební mýtus a jeho responze ve středoškolské hudební výchovědisertační 2011 
Koptová MarkétaČeská dechovka a její využití v pedagogickém procesudisertační 2010 
Vašíček ZdeněkPředmět hra na klavír na ZUŠ integrovaný s komunikací v cizím jazyce (anglicky nebo německy)disertační 2008 
Kusák JiříEmil Hába. Příspěvek k dějinám hudební kultury Moravy a Slezska 20. stoletídisertační 2006 
Ruttkay JurajMetamorfózy hudobnej kultúry vo Vrútkach. Príspevok k vývoju hudobného života a hudobnej kultivácie obyvateĺov Vrúutok od konca 19. storočia po súčasnosťdisertační 2006 
Monsportová IvetaVýuka kolektivních předmětů na Základní umělecké škole Viléma Petrželky v Ostravě - Hrabůvcediplomová 2021 
Ferková PavlínaHudba Bohuslava Martinů a její uplatnění v hudební výchově na 2. stupni ZŠdiplomová 2018 
Šustek RadimPěvecký sbor Leoše Janáčka a Festival Janáček a Luhačovicediplomová 2012 
Boucníková AlžbětaPísňová tvorba Bohuslava Martinůdiplomová 2011 
Novosadová ZuzanaMísto francouzské hudební kultury v naší středoškolské hudební výchovědiplomová 2011 
Calábková SoňaDECHOVÝ ORCHESTR ZUŠ VÁCLAVA KÁLIKA V OPAVĚ, HISTORIE A SOUČASNOSTdiplomová 2010 
Valčíková GabrielaOstravské působení Miroslava Juchelky (1946 - 1952)diplomová 2010 
Zámečníková MartinaPražské domy píší historii hudby.diplomová 2010 
Slavíková LenkaDětský národopisný soubor Úsměv Opavadiplomová 2009 
Gergelová VeronikaZákladní umělecká škola v Moravské Ostravě. Historie a současnost významné hudební školy.diplomová 2008 
Kosík JanFanoš Mikulecký (František Hřebačka) a jeho umělecké aktivitydiplomová 2008 
Kozel DavidPrométheovský mýtus v hudbě. Využití antického mýtu ve středoškolské hudební výchovědiplomová 2008 
Kubalová TaťánaEva Šeinerová: Uměleckopedagogický profil osobnostidiplomová 2008 
Kurečková PetraDětský soubor Heleny Salichovédiplomová 2008 
Macurová ZuzanaDětský a mládežnický sborový zpěv v Orlovédiplomová 2008 
Vavrošová KarinAkordeonová tvorba na Ostravsku po roce 1945diplomová 2008 
Huberová EvaVLADIMÍR STUDNIČKA Život a dílo ostravského skladatele, instrumentalisty a hudebního pedagogadiplomová 2007 
Hývnarová RenátaHudební školství v Kopřivnici po roce 1989diplomová 2007 
Kostelniková ŠárkaOtakar Trhlík, Život a dílodiplomová 2007 
Pavlicová MartinaZUŠ ve Vsetíně. K hudebně pedagogické a umělecké činnosti jedné hudební školydiplomová 2007 
Pekárek KarelHistorie a současnost Smíšeného pěveckého sboru "Janáček" ve Frýdlantě nad Ostravicídiplomová 2006 
Koptová MarkétaVivaldi - Beethoven - Novák. Bouře v barokní, klasicistní a romantické hudbědiplomová 2005 
Teichertová PavlaTřicet let Mezinárodního hudebního festivalu Janáčkův májdiplomová 2005 
Onderková SáraLiturgická hudba ve vybraných farnostech děkanátu Opava se zaměřením na scholy, sbory, varhaníky a jejich spoluprácibakalářská  
Tylečková ZoraRenesanční tance na počátku 21. století v zájmové činnosti dětí a dospělých.bakalářská 2014 
Chejnová PetraHudební školství v Bohumíně (1926 - 2010)bakalářská 2011 
Hoňková JitkaZákladní umělecká škola Ivo Žídka Kravařebakalářská 2010 
Tvrzníková ZuzanaHudební kultura v Terezíně 1941-1945bakalářská 2010 


Hudební kultura v Ostravě v době od roku 1918 do současnosti 408/07/0020
Hlavní řešitelprof. PhDr. Jan Mazurek, CSc.
Období1/2007 - 12/2010
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
facebook
instagram
twitter
TikTok
rss
social hub