Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Součásti fakulty > Výzkumná centra > Centrum studií evropské identity

Diana Svobodová

Diana Svobodová

titul, jméno, příjmení:doc. PhDr. Diana Svobodová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: SA 211, budova SA
funkce:vedoucí KCD
obor činnosti:obecná lingvistika, česká lexikologie se zaměřením na současné vývojové trendy a internacionalizaci
katedra / středisko (fakulta): Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou (Pedagogická fakulta)
Centrum studií evropské identity (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2635
731 696 960
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.

Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.ZkratkaNázev předmětu
5DD1Didaktika angličtiny 1
5DD2Didaktika angličtiny 2
5FFAFonetika a fonologie angličtiny
55DD1Didaktika angličtiny 1
55DD2Didaktika angličtiny 2
55FFAFonetika a fonologie angličtiny
8DDA1Didaktika angličtiny 1
8DDA2Didaktika angličtiny 2
8DPM1Seminář k diplomové práci 1
8DPM2Seminář k diplomové práci 2
8DPM3Seminář k diplomové práci 3
8FFAJFonetika a fonologie angličtiny
8OBHJObhajoba diplomové práce
88BHJObhajoba diplomové práce
88DA1Didaktika angličtiny 1
88DA2Didaktika angličtiny 2
88FAJFonetika a fonologie angličtiny
88PM1Seminář k diplomové práci 1
88PM2Seminář k diplomové práci 2
88PM3Seminář k diplomové práci 3
BLOKBlokace místnosti
AGRAČtenářská gramotnost - cesta ke vzděl.
ANPNaslouch. s poroz. - cesta ke čtenář. gr
ASPISpisovná česká výslovnost prakticky
C2EFLForeign lexical borrowings in the Czech
C2ESLCzech word-formation and vocabulary
C3CFRČeská frazeologie
C3JSBJazykový seminář k bakalářské zkoušce
C3KOJZáklady jazykovědy
C3LTSČeská lexikologie a tvoření slov
C3UKLÚvod do korpusové lingvistiky
C3USJÚvod do studia českého jazyka
DMPLPomezní lingvistické disciplíny a škola
DPAJCizí jazyk - angličtina
DPUB1Publikační činnost 1
DPUB2Publikační činnost 2
DPUB3Publikační činnost 3
DRVK1Aktivní účast na vědecké konferenci
E-CZLChapt.from Czech lang.,liter.for child.
E-FLBForeign lexical borrowings in the Czech
E-SLECzech word-formation and vocabulary
MODSCMóda a módnost v současné češtině
NNPNaslouch. s poroz. - cesta ke čtenář. gr
NOTRENové trendy v současné jazyk. komunikaci
NSPISpisovná česká výslovnost prakticky
SJPZUSpecific. jazyk. prostředky v žurnal.
SZZDRSZZ doktorská zkouška
TSLXTvoření slov a lexikologie
ZJAZZáklady jazykovědy
2KOVPKorpusová lingvistika v praxi
2OJKUAktuální otázky jazykové kultury
2PVCJNové prvky ve výuce českého jazyka
22JKUAktuální otázky jazykové kultury
22TRESoučasné trendy v mluv. a psané komunik.
3RBZKJazykový seminář k bakalářské zkoušce
3REJZSeminář k základům jazykovědy
3RJAZOtázky obecné lingvistiky
3RKOLÚvod do korpusové lingvistiky
3RKSLSeminář ke korpusové lingvistice
3RLEXTvoření slov a česká slovní zásoba
3RLTXSeminář k tvoření slov a lexikologii
3ROCJZáklady bohemistiky a korpusové lingvist
33AROČeské tvarosloví
33JAZZáklady jazykovědy
33KOLÚvod do korpusové lingvistiky
33LEXTvoření slov a česká lexikologie
33OCJÚvod do studia českého jazyka
33RAZOtázky obecné lingvistiky
33RCJZáklady bohemistiky a korpusové lingvist
33REXTvoření slov a česká slovní zásoba
33RKLSeminář ke korpusové lingvistice
33ROLÚvod do korpusové lingvistiky
33RROZáklady českého tvarosloví
33RZKJazykový seminář k bakalářské zkoušce
33SZJSeminář k základům jazykovědy
33UCJZvuková stránka českého jazyka
5EM1Seminář z českého jazyka k SZZ
5JAZ1Mateřský jazyk 1 - úvod
5JAZ2Mateřský jazyk 2 - kultura řeči
5JAZ3Mateřský jazyk 3 - morfologie
5JAZ4Mateřský jazyk 4 - syntax
5JAZ5Mateřský jazyk 5 - stylistika
5SZZČeský jazyk s didaktikou
5ULTJazykové vzdělávání v multikult. podm.
55AZ1Mateřský jazyk 1 - úvod
55AZ2Mateřský jazyk 2 - kultura řeči
55AZ3Mateřský jazyk 3 - morfologie
55AZ4Mateřský jazyk 4 - syntax
55AZ5Mateřský jazyk 5 - stylistika
55EMISeminář z českého jazyka k SZZ
55ULTJazykové vzdělávání v multikult. podm.2
55ZZČeský jazyk s didaktikou
6BCJ1Součas. český jazyk a jeho vývoj. tenden
6BJK1Jazyková komunikace a kultura řeči
6CSLZČeská slovní zásoba v jazykové výchově
6KORLKorpusová lingvistika ve školní praxi
6OBHJObhajoba bakalářské práce
6SZZSZZ - Český jazyk a literatura
6ZBOHZáklady bohemistiky pro školní praxi
66BHJObhajoba bakalářské práce
66BOHZáklady bohemistiky pro školní praxi
66CJ1Součas. český jazyk a jeho vývoj. tenden
66JK1Jazyková komunikace a kultura řeči
66ORLKorpusová lingvistika ve školní praxi
66SLZČeská slovní zásoba v jazykové výchově
66SZZSZZ - Český jazyk a literatura
7ASPISpisovná česká výslovnost prakticky
7DIALDialektologie a její uplat. ve škol. pr.
7SZZSZZ - Český jazyk a lit. s didaktikou
77IALDialektologie a její uplat. ve škol. pr.
77SPISpisovná česká výslovnost prakticky
77SZZSZZ - Český jazyk a lit. s didaktikou
8JAZ1Mateřský jazyk 1 - úvod
8JAZ2Mateřský jazyk 2 - morfologie
8JAZ3Mateřský jazyk 3 - syntax
8OBHJObhajoba diplomové práce
8SZZSZZ - Český jazyk s didaktikou
88AZ1Mateřský jazyk 1 - úvod
88AZ2Mateřský jazyk 2 - morfologie
88AZ3Mateřský jazyk 3 - syntax
88BHJObhajoba diplomové práce
88SZZSZZ - Český jazyk s didaktikou
9DAUMAktivní účast na mezin.vědec. konferenci
9DAUNAktivní účast na národ.vědec. konferenci
9DMPLPomezní lingvi. disciplíny a škola
9DPAJCizí jazyk - angličtina
9DPAOAktuální otázky obecné a bohem. lingvist
9DRKOAktivní účast na vědecké konferenci
9DZPAZahraniční studijní pobyt krátkodobý
9DZPBZahraniční studijní pobyt střednědobý
9DZPCZahraniční studijní pobyt dlouhodobý
99AUMAktivní účast na mezin.vědec. konferenci
99AUNAktivní účast na národ.vědec. konferenci
99MPLPomezní lingvi. disciplíny a škola
99PAOAktuální otázky obecné a bohem. lingvist
99RKOAktivní účast na vědecké konferenci
99ZPAZahraniční studijní pobyt krátkodobý
99ZPBZahraniční studijní pobyt střednědobý
99ZPCZahraniční studijní pobyt dlouhodobý
9AVTAktuální vývojové tendence
9CIJACizí (neslovanský) jazyk
ANTXAnalýza textu
CESKSkladba
CESTStylistika
CTVRČeské tvarosloví
DICJDidak. ČJ s akcentem na kom.-kogn.pojetí
DILVDidaktika literární výchovy
JASPJazyk a společnost
JPSPJazykové poradenství a školní praxe
KVCL1Kapit. z vývoje č. liter. 1 - 19. stol.
KVCL2Kapit. z vývoje č. liter. 2 - 20. stol.
KVCL3Kapit. z vývoje č. liter. 3 - 20. stol.
KVSCKapitoly z výv. č. liter. - starší č. l.
LPDM1Literatura pro děti a mládež 1
LPDM2Literatura pro děti a mládež 2
RCTGRozvíjení čtenář. gramotn. ve výuce ČJL
SEZPSeminář k závěrečné práci
SVLTSvětová literatura
SZZRZávěrečná zkouška z č. jazyka a liter.
TSLXTvoření slov a lexikologie
USCJÚvod do studia českého jazyka
USCL1Úvod do studia literatury 1
USCL2Úvod do studia literatury 2
VYCJVývoj českého jazyka
ZJAZZáklady jazykovědy
ZVCJZvuková stránka českého jazyka


AutorNázev práceTypRok
Pufflerová VeronikaAnglicismy v komunikaci žáků ZŠdiplomová 2021 
Prokopová MichaelaVýskyt anglicismů na sociálních sítích a v komunikaci žáků 2. stupně ZŠdiplomová 2019 
Adámek MichalSlang ve sportovní oblastidiplomová 2017 
Talacek RobinČeské překlady názvů zahraničních filmůdiplomová 2017 
Kaniová JanaProblematika výuky českého jazyka u žáků pocházejících z bilingvních rodin na 1. stupni ZŠdiplomová 2016 
Milotová ZuzanaHodnocení jazykových prostředků v komunikaci dětí preprimárního věkudiplomová 2016 
Chocholová IvanaSpecifika jazyka užívaného v oblasti Jesenicka po r. 1945diplomová 2015 
Habrnalová BronislavaKomparace užívání a znalosti nářečí u žáků ZŠ v Jistebníku a Polance nad Odroudiplomová 2014 
Hamplová MagdalenaPrvky regionálního původu v jazykových projevech žákůdiplomová 2014 
Halamíčková HanaJazyková specifika elektronické komunikacediplomová 2013 
Chalupová ZuzanaLexikální protředky v jazyce reklamydiplomová 2012 
Konečná MarkétaHodnocení úrovně vývoje slovní zásoby žáků 1. stupně ZŠdiplomová 2012 
Valová VeronikaJazyková specifika elektronické komunikace neformálního charakterudiplomová 2012 
Chodakovská Sýkorová LucieÚroveň znalostí v oblasti slovní zásoby u žáků 2. stupně ZŠdiplomová 2011 
Cyroňová PetraSlovotvorná a lexikální specifika jazyka současné mládežediplomová 2011 
Stolá JanaÚroveň slovní zásoby u romských dětí a dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí při vstupu do 1.třídy ZŠdiplomová 2011 
Červenková MartinaPrvky regionálního původu v mluveném projevu žákůdiplomová 2010 
Faltýnková RadkaSrovnání úrovně lexikálních znalostí žáků 2. stupně ZŠ v městském a venkovském prostředídiplomová 2010 
Gálová MichaelaPrvky jazykové ekonomie v současné české slovotvorbědiplomová 2010 
Vitásková MichaelaProjevy jazykové tvořivosti ve slovní zásobě žáků 2. stupně ZŠdiplomová 2010 
Dostálová PavlínaSlovotvorná a lexikální specifika jazyka současné mládežediplomová 2009 
Gremlicová XenieSpecifika písemného projevu dnešní mládežediplomová 2009 
Maleňáková MarcelaVliv médií na vývoj slovní zásoby žáků 1. stupně ZŠdiplomová 2009 
Neumannová JanaSlovní zásoba žáků 2. stupně ZŠdiplomová 2009 
Solilová BarbaraVliv výpočetní techniky na slovní zásobu žáků ZŠdiplomová 2009 
Tvrdá MartinaVýzkum slovní zásoby žáků 1. stupně ZŠdiplomová 2009 
Szostková AndreaProjevy jazykové tvořivosti ve slovní zásobě žáků 1. st. ZŠdiplomová 2008 
Kiššová PetraCizojazyčné a hybridní názvy institucí a firem působících na území ČRdiplomová 2005 
Moravcová SylvieJazyk českých hromadných sdělovacích prostředků (se zaměřením na oblast slovní zásoby)diplomová 2005 
Pechová MilušeVliv počítačů na rozvoj slovní zásoby žáků mladšího školního věkudiplomová 2005 
Sýkorová MarkétaJazyk českých webů určených dětemdiplomová 2005 
Žídková EvaVliv počítačů na rozvoj jazykových dovedností žáků mladšího školního věku (se zaměřením na výukové programy)diplomová 2005 
Davidová NinaPravopisné znalosti žáků 2. stupně ZŠbakalářská 2020 
Hartlová RadkaSlangové prostředky v jazyce žáků ZŠbakalářská 2020 
Klímová KateřinaJazyková stránka komunikace mezi učitelem a žákem v edukačním procesu současné základní školybakalářská 2020 
Skulinová GabrielaČeský jazyk u žáků se sluchovým postiženímbakalářská 2020 
Tučníková BarboraÚroveň slovní zásoby žáků 2. stupně ZŠbakalářská 2020 
Bryjová MartinaAnglicismy napříč generacemibakalářská 2018 
Homola JakubGermanismy v češtiněbakalářská 2018 
Koláčková KateřinaÚroveň pravopisu žáků sedmých tříd základních škol ve vybraných městech v rámci základního dělení nářečních skupin v České republicebakalářská 2018 
Losová LucieSoučasný lékařský slangbakalářská 2018 
Polášková TerezaJazyk překladů Shakespearova dramatu Measure for measurebakalářská 2018 
Svrčina JiříZnalosti vybraných pravopisných jevů u žáků 6. a 9. třídy ZŠbakalářská 2018 
Večerková ŽanetaDialektické prostředky v jazyce obyvatel obce Štěpánkovice a jejího okolíbakalářská 2018 
Bartková LucieSpisovná čeština u žáků základní školybakalářská 2017 
Harenzová DenisaJazykové prostředky v časopisech pro mládežbakalářská 2017 
Konvičková PetraJazyk neformálních internetových diskuzíbakalářská 2017 
Růžičková Jana IsabellaMluva (slang) hráčů deskových herbakalářská 2017 
Sajová KarolinaAnglicismy ve vybraných módních časopisechbakalářská 2017 
Štefek JanPohled na vývoj železničářského slangu v minulosti a v současnostibakalářská 2017 
Tomaszková VeronikaSpecifika přejatých slov a jejich domácích ekvivalentů v české slovní zásoběbakalářská 2017 
Prusková KláraJazykové prostředky v komunikaci romských žákůbakalářská 2016 
Rumíšková MarkétaSrovnání vybraných typů jazykových prostředků v češtině a černohorštiněbakalářská 2016 
Adámek MichalCizojazyčné přejímky v současné komunikacibakalářská 2015 
Hrčkuláková DenisaVznik a vývoj písmabakalářská 2015 
Stolarzová ReginaAnglicismy v současné češtiněbakalářská 2015 
Talacek RobinAnglicismy v současné češtiněbakalářská 2015 
Žaludová VeronikaČeština v elektronické komunikacibakalářská 2015 
Fabianová PetraVývoj komunikačních dovedností u dětí preprimárního věkubakalářská 2014 
Jurczyková AnnaO přechylování příjmení aneb Je to žena, či muž?bakalářská 2014 
Matochová MarkétaJazyk internetové komunikacebakalářská 2014 
Prokopová MichaelaAnglicismy ve slovní zásobě žáků 2. stupně ZŠbakalářská 2014 
Špaňhelová MichaelaRozvíjení komunikačních a stylizačních dovedností dětí preprimárního věkubakalářská 2014 
Cviklová TerezaPrvky regionálního původu v jazykových projevech uživatelů jazykabakalářská 2013 
Dostálová NikolaJazyková specifika komunikace na internetubakalářská 2013 
Hajná MarkétaProjevy purismu v české jazykověděbakalářská 2013 
Jonášová PavlaNeologické prostředky v českém lexikubakalářská 2013 
Mikulová KateřinaFloskule v dnešní češtiněbakalářská 2013 
Mück DavidZvláštnosti elektronické komunikacebakalářská 2013 
Pleva LiborNeologické prostředky v českém lexikubakalářská 2013 
Pufflerová VeronikaUžívání anglicizmů žáky druhého stupně ZŠbakalářská 2013 
Habrnalová BronislavaNářečí v oblasti Polanky nad Odroubakalářská 2012 
Karásková AndreaHodnocení vybraných typů aktuálně užívaných jazykových prostředků (morfologické jevy)bakalářská 2012 
Koždoňová HanaLexikální specifika slangu užívaného v oblasti moderní hudbybakalářská 2012 
Kučerová EvaUžívání anglicizmů žáky druhého stupně ZŠbakalářská 2012 
Šimšová KateřinaHodnocení vybraných typů aktuálně užívaných cizojazyčných prostředkůbakalářská 2012 
Chocholová IvanaHodnocení vybraných typů aktuálně užívaných jazykových prostředků v oblasti Jesenickabakalářská 2011 
Halamíčková HanaJazyk elektronické komunikacebakalářská 2011 
Adamčíková JanaLexikální specifika vybraného místního dialektubakalářská 2010 
Chalupová ZuzanaJazyk reklamybakalářská 2010 
Sucháčková ZuzanaLexikální specifika fotbalového slangubakalářská 2010 
Valová VeronikaJazyková specifika elektronické komunikacebakalářská 2010 
Milotová ZuzanaVývoj řeči u dětí preprimárního věku se zaměřením na slovotvorbubakalářská 2009 
Rybková MiroslavaPrevence poruch řeči u dětí předškolního věkubakalářská 2009 
Kurková TerezaVývoj řeči u dětí preprimárního věku se zaměřením na slovotvorbubakalářská 2008 
Šumberová MonikaSlovní zásoba dětí v mateřských školách. Srovnání vesnického a městského prostředíbakalářská 2008 


Analýza specifických nedostatků v českých komunikátech polských uživatelů češtiny
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Diana Svobodová, Ph.D.
Období1/2020 - 12/2022
PoskytovatelMŠMT
Stavřešený
Adaptace, percepce a recepce cizích slov v polském a českém jazyce
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Diana Svobodová, Ph.D.
Období1/2011 - 5/2016
Poskytovatel
Stavukončený
Tvorba morfologického klíče pro Islandsko-český studijní slovník
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Diana Svobodová, Ph.D.
Období1/2014 - 12/2014
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
facebook
instagram
twitter
rss
social hub