Personální složení

abecední členění

Vedení centra
Vedení CPV
Sikorová Zuzana, PhDr., Ph.D.
činnost: obecná didaktika, srovnávací pedagogika, kurikulum, garant pedagogicko-psychologické složky učitelské přípravy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ na OU
e-mail:
telefon: 553 46 2719
Göbelová Taťána, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2677
Členové centra
Vědečtí pracovníci
Adamus Petr, PhDr., Ph.D.
činnost: psychopedie, kombinované vady
e-mail:
telefon: 553 46 2670
Cisovská Hana, PhDr., Ph.D.
činnost: dramatická výchova, sociální pedagogika
e-mail:
telefon: 553 46 2658
Červenková Iva, Mgr., Ph.D.
činnost: obecná didaktika, obecná pedagogika
e-mail:
telefon: 553 46 2717
Gejgušová Ivana, doc. PhDr., Ph.D.
činnost: česká literatura 19. století, didaktika literární výchovy, světová literatura
e-mail:
telefon: 731 696 962
553 46 2637
Kaleja Martin, doc. PhDr. et PhDr., Ph.D.
činnost: etopedie, sociologie dětství a dítěte, multikulturní výchova, sociální patologie a deviace
e-mail:
telefon: 553 46 2674
Kostolányová Kateřina, doc. Ing., Ph.D.
činnost: informační a komunikační technologie, e-learning, styly učení
e-mail:
telefon: 553 46 2625
739 504 633
Kubíčková Hana, Mgr. Bc., Ph.D.
činnost: sociální pedagogika, komunikativní dovednosti, psychoterapeutické techniky v reedukačním procesu, pedagogický poradce Vychovatelství (Bc., PS), Sociální pedagogika (NMgr., PS), garant Sociální pedagogika - prevence a resocializace (Bc., a NMgr., KS)
e-mail:
telefon: 553 46 2661
Lacková Lucia, PhDr., Ph.D.
činnost: sociální psychologie, psychologie osobnosti
e-mail:
telefon: 553 46 2691
Richterová Bohdana, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2660
Seberová Alena, doc. Mgr. et Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2677
Sekera Julius, doc. PhDr., CSc.
činnost: sociální pedagogika, sociální psychologie, řízení výchovných institucí
e-mail:
telefon: 553 46 2656
731 193 897
Sekera Ondřej, Mgr., Ph.D.
činnost: sociální pedagogika, odborný garant oboru Vychovatelství (Bc., PS) a oboru Sociální pedagogika (NMgr., PS)
e-mail:
telefon: 553 46 2660
Šimik Ondřej, Mgr., PhD. e-mail:
telefon: 731 639 623
553 46 2675
Václavík Marek, PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2720
Zezulková Eva, doc. Mgr., Ph.D.
činnost: speciální pedagogika, logopedie, speciálně pedagogická diagnostika, kontaktní osoba pro pedagogickou fakultu pro studenty se speciálními potřebami
e-mail:
telefon: 553 46 2668