Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Výběr cookies

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Součásti fakulty > Výzkumná centra > Centrum pedagogického výzkumu

Martin Kaleja


titul, jméno, příjmení:
doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D.
místnost, podlaží, budova:
SA 524, budova SA
funkce:
katedrový koordinátor pro internacionalizaci, koordinátor CŽV
obor činnosti:
etopedie, sociální a společenské otázky inkluze, speciální pedagogika
telefon, mobil:
553 46 2668
e-mail:

Vzdělání

2017 – 2017
doktor habilitowany (dr hab.) - nostrifikace polským Ministerstvem pro vědu a vysoké školství (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego), Warszawa, Polsko
2014 – 2015
docent (doc.) - Špeciálna pedagogika, Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Slovensko
2012 – 2013
doktor filozofie (PhDr.) - Pedagogika, Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Slovensko
2009 – 2009
doktor filozofie (PhDr.) - Speciální pedagogika, Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Česko
2007 – 2010
doktor (Ph.D.) - Speciální pedagogika, Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Česko
2007 – 2009
magistr (Mgr.) - Speciální pedagogika pro učitele - Učitelství pro základní školy, Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Česko
2006 – 2007
magistr (Mgr.) - Sociální pedagogika - Pedagogika, Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Česko
 

Další vzdělávání, kurzy

2020
Tréning mentorských zručností, 5 h., Prešovská univerzita v Prešove
2015
Diagnostika a poradenství ve speciální pedagogice, 6 h., Somatopedická společnost, o.p.s
2014
University Counselor for students with Special Educational Needs, Charles University, Czech Republic, Praha
2013
Multikulturní gramotnosti jako součást profesní vybavenosti, B17-688, Ostravská univerzita, Slezská univerzita v Opavě
2011
Lektor pro oblasti diverzity a Diversity Management, 50 h., Centrum vizualizace a interaktivity vzdělávání, s.r.o., Ostrava
2011
Diagnostika specifických poruch učení u adolescentů a dospělých osob, ev. č. 513/2011-8, MŠMT 3433/2008-25-31, 8 h., Institut pedagogickopsychologického poradenství, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Praha
2007
Nuda při češtině? Ani nápad (Inspirace pro Čj), č.o. 6000024/19510, č.k. 6195100750, MŠMT 23356/2006-25-431, 4 h, Krajské vzdělávací a informační centrum, Nový Jičín
2005
Psychologické aspekty výuky, (o.č. 6000000/28500, k.č. 6028500550, MŠMT 15463/2004- 25-80), Krajské vzdělávací a informační centrum, Nový Jičín
2005
Konflikt a jeho zvládání, os.č. 6000002/8560, k.č. 6085600550, MŠMT 1, , 6 h., Krajské vzdělávací a informační centrum, Nový Jičín
2005
Agrese a agresivita u dětí a mládeže, č.o. 6, MŠMT 21 011/05-25-226, 8 h., Národní institut pro další vzdělávání, Ostrava
2005
Šikana jako narušení vztahů ve skupině, č.o. 6, MŠMT 21 011/05-25-226, 8 h., Národní institut pro další vzdělávání, Ostrava
2005
Education for Social Justice: A Program for Adults Training of Trainers, 30 h., International Step by Step Association, Nizozemsko
2004
Education for Social Justice: A Program for Adults, 30 h., International Step by Step Association, Nizozemsko
2003
Integrace romských dětí metodami estetické výchovy, č.o. 30113/2, MŠMT 28 196/2002-25-41, 6 h., Pedagogické centrum, Ostrava
2003
TANDEM - týmová spolurpáce učitele a asistentů pedagoga (2x3 dny), Nová škola, o.p.s.
2002
Vzdělávání bez předsudků - ANTIBIAS I. a II., 30 h., Step by Step Česká republika, Praha
2002
Vychovatel - asistent učitele pro práci v mateřských, zvláštních a základních školách, MŠMT ČR 17925/2001-25-16, Humanitas - Profes, o.p.s.
 

Zaměstnání, praxe

1. 10. 2023 – dosud
docent, AMBIS vysoká škola, a. s., Katedra pedagogiky
1. 7. 2023 – 31. 1. 2024
akademický pracovník, Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra speciální pedagogiky, Ostrava, Česko
1. 2. 2021 – 30. 6. 2023
vedoucí pracoviště - Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra speciální pedagogiky, Ostrava, Česko
1. 10. 2019 – 30. 6. 2021
profesor univerzity - Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. J. Dlugosza w Czestochowie, Wydzial Nauk Spolecznych, Katedra Badań nad Edukacja, Czestochowa, Polsko
1. 10. 2018 – 30. 9. 2019
mimořádný profesor - Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. J. Dlugosza w Czestochowie, Wydzial Pedagogiczny, Instytut Pedagogiki, Czestochowa, Polsko
1. 5. 2018 – 31. 8. 2021
vedoucí pracoviště, docent - Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, Výzkumné centrum pro sociální začleňování, od 02/21 do 08/21 externě
1. 6. 2016 – 1. 10. 2016
expert na inkluzivní vzdělávání - Úřad vlády České republiky, Praha, Česko
14. 2. 2014 – 31. 8. 2015
odborný asistent - Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Ústav špeciálnopedagogických štúdií, Katedra špeciálnej pedagogiky, Bratislava, Slovensko
1. 9. 2010 – 30. 9. 2021
odborný asistent, docent, proděkan, vedoucí pracoviště, předseda senátu -Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, Opava, Česko
1. 9. 2009 – 30. 6. 2019
odborný asistent, od 2015 pak jako docent - Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra speciální pedagogiky, Ostrava, Česko
1. 6. 2009 – 31. 5. 2010
národní výzkumník - Open Society Fund, Great Britain
1. 1. 2008 – 31. 8. 2009
učitel všeobecně vzdělávacích předmětů - SOŠ AHOL, Ostrava - Vítkovice, Česko
1. 9. 2006 – 31. 8. 2009
lektor, odborný asistent - Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, Ostrava, Česko
1. 9. 2001 – 31. 8. 2008
asistent pedagoga, od roku 2022 - 2008 jako učitel a asistent pedagoga (50% - 50%), od roku 2007 učitel - Základní školy, Ostrava - Mariánské Hory, Česko
 

Odborné zaměření

speciální pedagogika, sociální a školská inkluze, edukace osob s poruchami chování a s problémovým chování, vzdělávání Romů, multikulturní výchova a vzdělávání, sociální spravedlnost, sociologie dětství, sociologie školy
poradce, konzultant, supervizor, expert, lektor, evaluátor, hodnotitel, odborný garant
projektový manažer, řešitel projektů, koordinátor, facilitátor, tvůrce vzdělávacích programů
 

Akademické funkce a členství v orgánech

1. 2. 2021 – dosud
člen, Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, Centrum pedagogického výzkumu, Česko
1. 2. 2021 – 30. 6. 2023
Programová rada navazujícího magisterského studijního programu Speciální pedagogika, Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta
1. 2. 2021 – 30. 6. 2023
Programová rada bakalářského studijního programu Speciální pedagogika, Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta
2021 – dosud
člen, Komise pro státní doktorskou zkoušku ve studijním programu Informační a komunikační technologie ve vzdělávání, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, ČR
2021 – dosud
hodnotitel, Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo, Slovensko
2021 – dosud
předseda, oponent, Komise pro státní rigorózní zkoušku a obhajobu rigorózní práce ve studijním programu Špeciálna pedagogika, Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta (4x)
2020 – dosud
člen, Odborová komisia pre doktorandské štúdium v DŠP Špeciálna pedagogika, Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, Slovensko
2020 – dosud
člen, Advisory Board of the Roma Research Centre, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polsko
2020 – dosud
člen, Vědecká rada Fakulty veřejných politik v Opavě, Slezská univerzita v Opavě, Česko
2020 – dosud
člen, oponent, Komise pro státní doktorkou zkoušku a obhajobu disertační práce ve studijním programu Špeciálna pedagogika, Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta (2x)
2020 – 2023
člen, Komise pro státní doktorkou zkoušku ve studijním programu Pedagogika, Dolnoszlonska Szkola Wysza, Wroclaw, Polsko (1)
2020 – 2021
předseda, Akademický senát, Slezská univerzita v Opavě, Česko
2018 – 2021
člen, Komise interní soutěže Slezské univerzity v Opavě v rámci Institucionálního plánu Slezské univerzity v Opavě
2018 – 2021
člen, Programová rada studijního programu Pedagogika, Uniwersytet Humanictyczno-Przyrodniczy im. J. Dlugosza w Czestochowie, Wydzial Nauk Spolecznych, Polsko
2018 – 2021
vedoucí pracoviště, Výzkumné centrum pro sociální začleňování, Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, Česko
2018 – 2020
člen Akademického senátu, Slezská univerzita v Opavě, Česko
2018 – 2020
člen habilitační komise a oponent habilitační práce ve vědním oboru Sociálna práce, Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta (2x)
2018 – 2020
člen a oponent, Komise pro státní doktorskou zkoušku a obhajobu disertační práce ve studijním programu Sociálna práca, Vysoká škola zdravotnictví a sociální práce sv. Alžběty v Bratislave (2x)
2016 – 2021
člen, Fakultní komise pro interní soutěž projektů institucionálního plánu Slezské univerzity v Opavě, Česko
2016 – 2020
člen, Vědecká rada Fakulty veřejných politik v Opavě, Slezská univerzita v Opavě, Česko
2016 – 2018
člen, Rada Naukova, PEDAGOGIUM - Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie, Polsko
2016 – 2018
předseda, Komise interní soutěže Slezské univerzity v Opavě v rámci Institucionálního plánu Slezské univerzity v Opavě
2016 – 2017
proděkan pro vědu a rozvoj, Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, Česko
2016 – 2017
tajemník, Vědecká rada Fakulty veřejných politik v Opavě, Slezská univerzita v Opavě, Česko
2015 – 2016
hodnotil projektů, Fullbrighttova komise, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Česko
2015 – 2016
fakultní koordinátor projektů, Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, Česko
2014 – 2019
člen, Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, Centrum pedagogického výzkumu, Česko
2014 – 2015
člen, oponent, Komise pro státní rigorózní zkoušku a obhajobu rigorózní práce ve studijním programu Špeciálna pedagogika, Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta (2x)
2010 – 2015
hodnotitel projektů, Fond rozvoje vysokých škol Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Česko
 

Ocenění

Cena děkana Fakulty veřejných politik v Opavě Slezské univerzity v Opavě za dlouholetou spolupráci a zásluhy o rozvoj fakulty
Cena děkana Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity za disertační práci ve studijní programu Speciální pedagogika, studijním oboru Speciální pedagogika
Cena děkana Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity za diplomovou práci ve studijní programu Pedagogika, studijním oboru Sociální pedagogika
 

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

2022 – dosud
člen, Monitorovací výbor OP JAK, MŠMT ČR, Praha, Česko
7/2021 – dosud
člen, Ústredná komisia pre inkluzívne vzdelávanie a vzdelávanie v špeciálnych školách (KIV), Štátny pedagogický ústav, Bratislava, Slovensko
7/2021 – dosud
člen, Expertná pracovná skupina pre prípravu podporných opatrení na úrovni bežnej pedagogickej činnosti, Štátny pedagogický ústav, Bratislava, Slovensko
2021 – 2021
hodnotitel a člen hodnotící komise v programu Lidská práva, začleňování Romů a domácí a genderově podmíněné násilí financovaného z Norských fondů 2014-2021, Ministerstvo financí České republiky, Praha, Česko
1/2020 – dosud
předseda, Výbor pro vzdělávání Romů, Úřad vlády České republiky, Praha, Česko
2020 – dosud
člen, Vědecká rada časopisu Štúdie zo špeciálnej pedagogiky, Prešovská univerzita v Prešove, Slovensko
2019 – dosud
člen, Komise pro hodnocení projektů v rámci dotačního programu Podpora koordinátorů pro romské záležitosti Úřad vlády České republiky Česká republika, Praha, Česko
2019 – dosud
člen, Česká evaluační společnost, Česko
2019 – 2022
odborný garant, tvůrce modulového vzdělávání v rámci systému DVPP, školitel - prvolektor, metodik, Národní pedagogický institut České republiky, Praha, Česko
2019 – 2020
šéfredaktor časopisu Social Pathology and Prevention, Slezská univerzita v Opavě, Česko
2018 – dosud
člen, Komise pro hodnocení projektů v rámci dotačního programu Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce Úřad vlády České republiky, Praha, Česko
2017 – 2020
předseda, Pracovní skupina pro oblast vzdělávání Romů, Úřad vlády České republiky, Praha, Česko
2016 – 2021
člen, Hlavní výbor České pedagogická společnosti, Česko
2016 – 2020
předseda, Opavská pobočka České pedagogické společnosti, Česko
2016 – 2020
člen, Řídící výbor pro spolupráci s agenturou pro sociální začleňování, Ministerstvo pro místní rozvoj, dříve Úřad vlády České republiky, Česko
2016 – 2019
zástupce šéfredaktorky časopisu Social Pathology and Prevention, Slezská univerzita v Opavě, Česko
2016 – 2016
člen, Expertní tým MŠMT ČR pro společné vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Česko
9/2014 – 8/2017
člen, Pracovní skupina pro oblast vzdělávání Romů, Úřad vlády České republiky, Praha, Česko
2014 – dosud
člen, Rada vlády pro záležitosti romské menšiny, Úřad vlády České republiky, Praha, Česko
2014 – dosud
člen, Monitorovací výbor OP VVV, MŠMT ČR, Praha, Česko
2012 – 2016
člen, Předsednictvo ostravské pobočky České pedagogické společnost, Česko
 

Působení v zahraničí

2023 – 2023
Recenzent Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Opolskiego, Opole, Polsko
1. 2. 2022 – 30. 6. 2022
Profesor wizytujący, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Dlugosza w Czestochowie, Wydzial Nauk Spolecznych, Polsko
1. 9. 2021 – dosud
Expert pre inkluzívne vzdelávanie a špeciálne školstvo, Štátny pedagogický ústav, Bratislava, Slovensko
2021 – dosud
Stálý recenzent odborného časopisu Štúdie zo špeciálnej pedagogiky / Studies in Special Education Prešovskej univerzity v Prešove, Slovensko
1. 10. 2020 – 28. 2. 2021
Profesor wizytujący, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Socjologii i Pedagogiki, Polsko
1. 10. 2019 – 30. 6. 2021
Profesor uczelni, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Dlugosza w Czestochowie, Wydzial Nauk Spolecznych, Polsko
2019 – dosud
Stálý recenzent odborného časopisu Edukacyjna Analiza Transakcyjna Uniwersytetu Jana Dlugosza w Czestochowie, Polsko
2019 – 2020
Stálý recenzent odborného časopisu Szkoła - Zawód - Praca Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polsko
1. 10. 2018 – 30. 9. 2019
Profesor nadzwyczajny, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Dlugosza w Czestochowie, Wydzial Nauk Spolecznych, Polsko
2018 – 2020
Stálý recenzent odborného časopisu Przegląd Badań Edukacyjnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polsko
2018 – 2020
Stálý recenzent odborného časopisu Forum Pedagogiczne Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polsko
14. 2. 2014 – 31. 8. 2015
Odborný asistent, Univerzita Komenského v Bratislave Pedagogická fakulta, Slovensko
1. 9. 2009 – 30. 5. 2010
Národní výzkumník projektu RECI, OSF, London, Velká Británie
 

Medailonek

V současné době od října 2023 působí jako akademický pracovník - docent na soukromé AMBIS vysoké škole, a. s. Od února 2021 do konce června 2023 působil jako vedoucí pracoviště a neakademický pracovník - manažer na Katedře speciální pedagogiky Ostravské univerzity v Ostravě. Do konce února 2021 byl vedoucím Výzkumného centra pro sociální začleňování na FVP Slezské univerzity v Opavě. Mimo to v letech 2017 až 2020 působil jako profesor na univerzitě v Polsku. Od října 2020 zastává pozici docenta na Slovensku. Ve školství je profesně již přes 20 let. Na akademické půdě začal být činný od roku 2006, kdy začal působit na Ostravské univerzitě, nejdříve na Filozofické fakultě, následně na Pedagogické fakultě na Katedře speciální pedagogiky. Na Slezské univerzitě v Opavě působil od roku 2010, nejdříve externě a od roku 2013 interně. V roce 2020 v rámci ustanovujícího jednání akademického senátu univerzity byl zvolen předsedou za komoru akademických pracovníků, o pár měsíců později Akademický senát Slezské univerzity v Opavě jej zvolil za svého předsedu. Kvůli speciální pedagogice se však postu v únoru 2021 vzdal a nastoupil jako vedoucí Katedry speciální pedagogiky PdF OU zpět na své půovodní kmenové pracoviště. V minulosti na SU v Opavě mimo jiné zastával také post proděkana pro vědu a rozvoj. Habilitoval se v roce 2015 na Pedagogické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě. Jeho pedagogická, vědeckovýzkumná, lektorská a jiná odborná činnost směřuje k následujícím oblastem: inkluzivní výchova a vzdělávání napříč všemi stupni školské vzdělávací soustavy; edukace osob s poruchou chování, s problémovým chováním a s projevy rizikového chování; sociální spravedlnost ve vzdělávání, multikulturní a interkulturní edukace a institucionální edukace romských dětí, žáků a studentů. Jako odborník, konzultant, evaluátor, vedoucí projektů, garant a školitel, hodnotitel a také jako člen mnoha různých subjektů úzce spolupracuje s Radou Evropy, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Národním Pedagogickým institutem České republiky (dříve s NÚV a NDIV), Českou školskou inspekcí, Českou pedagogickou společností a s mnoha dalšími institucemi, včetně sektoru NNO. Jako akademický pracovník úzce spolupracuje s kolegy z několika domácích, slovenských i polských univerzit či vysokoškolských institucí. S agendou projektových záměrů, s realizací a vedením projektových týmů, evaluačních procesů či s poskytováním odborného konzultanství má mnohaleté zkušenosti. Působil nebo působí jako hlavní řešitel nebo spoluřešitel národních i nadnárodních projektů. Působil také jako národní výzkumník v komparativní evropské studie OSF, UNICEFa REF. Již mnoho let se aktivně plně angažuje bez nároku na úplatu či finanční honorář do otázek veřejného společenského života a dění, do otázek vzájemného soužití a prosazování sociální spravedlnosti s důrazem na oblast institucionální výchovy a vzdělávání v intencích české občanské společnosti. A to zejména od roku 2014, kdy byl jmenován za člena Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny a také za člena Pracovní skupiny pro oblast vzdělávání Romů zřízené při Úřady vlády České republiky. Následně od roku 2018 stál v čele této platformy jako její předseda. Díky jeho iniciaci příslušná odborná platforma byla usnesením Rady vlády transformována do Výboru pro vzdělávání Romů, kterou jako její první předseda na základě jmenování premiérem vlády ČR řídí.
2019 NYKLOVÁ E.; KALEJA, M. Výzkum zaměřený na metodologické aspekty zkoumání přístupů pedagogů a jejich angažovanosti v povinném vzdělávání: se zaměřením na sociálně vyloučené (romské) žáky. GRANT journal. Vol. 8, No. 1 (2019) KALEJA, M. KEY ISSUES IN CURRICULUM OF CZECH INSTITUTIONAL SCHOOL EDUCATION. In Michael McGreevy, Robert Rita. CER Comparative European Research 2019. Proceedings | Research Track of the 11th Biannual CER Comparative European Research Conference International Scientific Conference for Ph.D. students of EU countries. London: Sciemcee Publishing, 2019. s. 114-117, 4 s. ISBN 978-1-9993071-2-7. NYKLOVÁ, E.; KALEJA, M. Přístupy pedagogů a asistentů pedagoga z perspektivy kvantitativně orientované sondy. In Martin Kaleja, Eva Nyklová, Marie Vítková. Rodina, škola a přátelé na cestě ke kvalitnímu společnému vzdělávání. Recenzovaný sborník příspěvků z mezinárodní vědecké a odborné konference. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2019. s. 15 - 24, 10 s. ISBN 978-80-7510-381-9. KALEJA, M. Vzdělávací modul pro lektory a účastníky kurzu: Jak pracovat s dítětem, žákem s odlišnými kulturními a jinými životními podmínkami. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2019. s. 1-26, 26 s. KALEJA, M. Posuňme inkluzi ve vzdělávání Romů o krok dál. In Martin Kaleja, Eva Nyklová, Marie Vítková. Rodina, škola a přátelé na cestě ke kvalitnímu společnému vzdělávání. Recenzovaný sborník příspěvků z mezinárodní vědecké a odborné konference. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2019. s. 6 - 14, 9 s. ISBN 978-80-7510-381-9. 2018 KALEJA, M. Reflexe kurikulárního obsahu školního vzdělávání v kontextu institucionálních podmínek v České republice. GRANT journal. 07 (02), 2018, pp. 24-29. ISSN 1805-062X, 1805-0638 (online), ETTN 072-11-00002-09-4 JANKŮ, K.; KALEJA, M. Trilinearita Snoezelenu ve speciálněpedagogickém výzkumu. GRANT journal. 07 (01), 2018, pp. 52-56. ISSN 1805-062X, 1805-0638 (online), ETTN 072-11-00002-09-4 JANKŮ, K.; KALEJA, M. Snoezelen v praxi speciální pedagogiky a v jejím výzkumu. In Recenzovaný sborník příspěvků vědecké konference s mezinárodní účastí Sapere Aude 2018. Učitel, žák, psycholog. 1. vyd. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2018. s. 81-87, 8 s. ISBN 978-80-87952-25-2. 2017 KALEJA, M., ZEZULKOVÁ, E. Heterogenita v konceptu inkluzivního vzdělávání: pohledem na děti a žáky v povinném vzdělávání. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Evropské pedagogické fórum 2017. Koncepce vzdělávání a psychologie. roč. VII. Hradec Králové: Magnanimitas, s. 18-26. ISBN 978-80-87952-21-4 KALEJA, M., ZEZULKOVÁ, E. Současný stav: romské děti a romští žáci v povinném vzdělávání aneb východiska pro další nutné kroky. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Evropské pedagogické fórum 2017. Koncepce vzdělávání a psychologie. roč. VII. Hradec Králové: Magnanimitas, s. 44-51. ISBN 978-80-87952-21-4 KALEJA, M. Editorial. Social Pathology and Prevention, Opava: Fakulta veřejných politik, 2017, roč. 3, č. 1, s. 7-8. ISSN 2464-5877 KALEJA, M. Editorial. Social Pathology and Prevention, Opava: Fakulta veřejných politik, 2017, roč. 3, č. 2, s. 7. ISSN 2464-5877 KALEJA, M.; CETKOVSKÝ, M. HOW TO INTERCONNECT RESEARCH AND DEVELOPMENT IN EDUCATIONAL PRACTICE. Social Pathology and Prevention. 2017;3(1):65-67. doi: 10.25142/spp.2017.004 2016 KALEJA, M., ZEZULKOVÁ, E. Preparedness of Czech Primary School Teachers for Inclusive Primary Education. Multidisciplinary Journal of School Education. Vol 9, No 1, 2016, pp. 101-132. ISSN: 2543-8409 ZEZULKOVÁ, E. KALEJA, M. The preparedness of pupils in primary school education to use reading as a tool of knowledge. Multidisciplinary Journal of School Education. Vol. 10, No 2 (2016), pp. 11-40. ISSN: 2543-8409 KALEJA, M. (2016) Czech Teachers And Inclusive Primary School Education. Educational Alternatives. Volume 14, 2016. pp. 72-82. ISSN 1314-7277 KALEJA, M.; ZEZULKOVÁ, E. Drop-out a jeho vysokoškolský kontext v aplikovaném výzkumném projektu. In HLAĎO, P. Sborník z mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2016. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2016. 2015 KALEJA, M.; ZEZULKOVÁ, E. Sociologická analýza zaměřená na porovnání dosažených výsledků žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v různých typech škol potřebami v různých typech škol. Závěrečná zpráva klíčové aktivity 1. Opava: Fakulta veřejných politik v Opavě, Slezská univerzita v Opavě, 2015. ISBN 978-80-7510-159-4 KALEJA, M.; VARJASSY, P. Kontexty sociální exkluze a její determinace na edukaci slovenských romských dětí a žáků. In Recenzovaný sborník příspěvků vědecké konference s mezinárodní účastí. Sapere Aude 2015. Koncepty dneška. Vol. V. Hradec Králové: Magnanimitas, 2015. ISBN 978-80-87952-09-2 KALEJA, M.; ČERVENKOVÁ, K. Žák povinné školní docházky v diagnostickém ústavu: kvalitativní analýza případuIn Recenzovaný sborník příspěvků vědecké konference s mezinárodní účastí. Sapere Aude 2015. Koncepty dneška. Vol. V. Hradec Králové: Magnanimitas, 2015. ISBN 978-80-87952-09-2 KYUCHUKOV, Hristo, Martin KALEJA a Milan SAMKO. Roma parents as educators of their children. Intercultural Education [online]. 2015, 26(5), 444-448 [cit. 2020-02-20]. DOI: 10.1080/14675986.2015.1093740. ISSN 14675986. 2014 2013 KALEJA, M. A Romani Pupil with Special Educational Needs in the Czech Republic. Journal of TEACHING AND EDUCATION. ISSN: 2156-6266 (CD), ISSN: 2165-6266 : 2(1): pp. 231-239 (2013) KALEJA, M. Social Equality Through Multicultural Education - a Means for Reducing Prejudices and Stereotypes in the Educational Process. Journal of Preschool and Elementary School Education. Vol. 3, 1, pp. 31-46 (2013) KALEJA, M.; KRPEC, R. Kvantitativní analýza názorů a postojů romských žáků ke vzdělávání. GRANT journal. 02 (01), 2013. pp. 18-23. ISSN 1805-062X, 1805-0638 (online), ETTN 072-11-00002-09-4 KALEJA, M. ; KRPEC, R. Komparační analýza názorů a postojů romských žáků k otázkam souvisejícím se vzděláváním. Špeciálný pedagóg. Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax. 2/01, 2013. s. 11-23. ISSN 1338-6670
 


Edina Kovács, Hedviga Hafičová, Tatiana Dubayová, Tímea Ceglédi, Katalin Godó, Martin Kaleja ... další autoři
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Martin Kaleja, Beata Maria Nowak
Rok: 2021, Family Forum
článek v odborném periodiku
 
Martin Kaleja, Tatiana Dubayová, Hedviga Hafičová, Timea Céglegi, Edina Kovacs
Rok: 2020, Osródek Wydawniczno-Poligraficzny SIM Hana Bicz
odborná kniha
 
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2020
působení v zahraničí
 
Rok: 2020
stať ve sborníku
 
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta
odborná kniha
 
Hristo Kyuchukov, Martin Kaleja, Milan Samko
Rok: 2014, LINCOM GmbH
odborná kniha
 

Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023
ostatní
 
Rok: 2023
ostatní
 
Rok: 2023
působení v zahraničí
 
Rok: 2023
ostatní
 
Rok: 2023
ostatní
 
Rok: 2023
ostatní
 
Rok: 2023
ostatní
 
Rok: 2023
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2023
působení v zahraničí
 
Rok: 2023
působení v zahraničí
 
Rok: 2023
ostatní
 
Rok: 2023
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2023
působení v zahraničí
 
Rok: 2023
ostatní
 
Rok: 2023
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
stať ve sborníku
 
Rok: 2022
ostatní
 
Rok: 2022
ostatní
 
Rok: 2022
stať ve sborníku
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
působení v zahraničí
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2022
ostatní
 
Rok: 2022
ostatní
 
Edina Kovács, Hedviga Hafičová, Tatiana Dubayová, Tímea Ceglédi, Katalin Godó, Martin Kaleja ... další autoři
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2022, GRANT journal
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2022
působení v zahraničí
 
Rok: 2022
působení v zahraničí
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
působení v zahraničí
 
Rok: 2022
působení v zahraničí
 
Rok: 2022
ostatní
 
Rok: 2022
stať ve sborníku
 
Rok: 2022, ŠTÚDIE ZO ŠPECIÁLNEJ PEDAGOGIKY/STUDIES IN SPECIAL EDUCATION
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2022
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2022
působení v zahraničí
 
Rok: 2022
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2022
působení v zahraničí
 
Rok: 2022
ostatní
 
Rok: 2022
ostatní
 
Rok: 2022
působení v zahraničí
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021
stať ve sborníku
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Martin Kaleja, Jarmila Žolnová
Rok: 2021
stať ve sborníku
 
Rok: 2021
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2021
ostatní
 
Rok: 2021
ostatní
 
Martin Kaleja, Jarmila Žolnová
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021
působení v zahraničí
 
Rok: 2021
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2021
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2021
ostatní
 
Rok: 2021
ostatní
 
Tatiana Dubayová, Hedviga Hafičová, Martin Kaleja
Rok: 2021
stať ve sborníku
 
Martin Kaleja, Andrea Cibulková
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021
působení v zahraničí
 
Jarmila Žolnová, Martin Kaleja
Rok: 2021
stať ve sborníku
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Martin Kaleja, Jarmila Žolnová
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021
ostatní
 
Martin Kaleja, Beata Maria Nowak
Rok: 2021, Family Forum
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2021
stať ve sborníku
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021
působení v zahraničí
 
Rok: 2021
působení v zahraničí
 
Rok: 2021
ostatní
 
Rok: 2021
ostatní
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2020
ostatní
 
Rok: 2020
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Martin Kaleja, Tatiana Dubayová, Hedviga Hafičová, Timea Céglegi, Edina Kovacs
Rok: 2020, Osródek Wydawniczno-Poligraficzny SIM Hana Bicz
odborná kniha
 
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2020
působení v zahraničí
 
Rok: 2020
ostatní
 
Rok: 2020
stať ve sborníku
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019
ostatní
 
Rok: 2019
stať ve sborníku
 
Rok: 2019
stať ve sborníku
 
Rok: 2019
ediční a redakční práce
 
Rok: 2019, Social pathology & prevention
článek v odborném periodiku
 
Martin Kaleja, Beata Maria Nowak
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2019
stať ve sborníku
 
Rok: 2019
působení v zahraničí
 
Rok: 2019
ostatní
 
Rok: 2019
stať ve sborníku
 
Rok: 2019
stať ve sborníku
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019
stať ve sborníku
 
Rok: 2019
ediční a redakční práce
 
Martin Kaleja, Eva Nyklová, Marie Vítková
Rok: 2019
ediční a redakční práce
 
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2019
působení v zahraničí
 
Rok: 2019, GRANT journal
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2018
ostatní
 
Rok: 2018
působení v zahraničí
 
Rok: 2018
ostatní
 
Rok: 2018
stať ve sborníku
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Kateřina Janků, Martin Kaleja
Rok: 2018, GRANT journal
článek v odborném periodiku
 
Martin Kaleja, Lada Červeňáková
Rok: 2018
stať ve sborníku
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017
stať ve sborníku
 
Rok: 2017
ostatní
 
Rok: 2017
ostatní
 
Rok: 2017
stať ve sborníku
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2017
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2017
stať ve sborníku
 
Rok: 2017
stať ve sborníku
 
Rok: 2016, Educational Alternatives. Journal of International Scientific Publications
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016
ostatní
 
Rok: 2016
ostatní
 
Rok: 2016, Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta
odborná kniha
 
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2016, Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta
odborná kniha
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016, Wyższa Szkoła Humanitas
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015, International Journal of Arts and Sciences
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015, Journal of Teaching and Education
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015
stať ve sborníku
 
Rok: 2015
ostatní
 
Rok: 2015
ostatní
 
Rok: 2015, Fakulta veřejných politik v Opavě, Slezská univerzita v Opavě
odborná kniha
 
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Martin Kaleja, Peter Varjassy
Rok: 2015
stať ve sborníku
 
Martin Kaleja, Peter Varjassy
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015
stať ve sborníku
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015, Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě
odborná kniha
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Martin Kaleja, Hristo Kyuchukov, Milan Samko
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2015
působení v zahraničí
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta
odborná kniha
 
Rok: 2015
stať ve sborníku
 
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Martin Kaleja, Kateřina Červenková
Rok: 2015
stať ve sborníku
 
Martin Kaleja, Kateřina Červenková
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014, -
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014, Educational Alternatives
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2014
ostatní
 
Rok: 2014
ostatní
 
Rok: 2014, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
odborná kniha
 
Rok: 2014, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
odborná kniha
 
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2014, AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Martin Kaleja, Pavel Mühlpachr, Miroslava Bartoňová, Eva Zezulková, Petr Adamus, Terézia Harčaríková ... další autoři
Rok: 2014
ediční a redakční práce
 
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2014, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
odborná kniha
 
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2014
stať ve sborníku
 
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014, Psychológia a patopsychológia dieťaťa
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2014
stať ve sborníku
 
Hristo Kyuchukov, Martin Kaleja, Milan Samko
Rok: 2014
ediční a redakční práce
 
Hristo Kyuchukov, Martin Kaleja, Milan Samko
Rok: 2014, LINCOM GmbH
odborná kniha
 
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Martin Kaleja, Jana Lopúchová, Peter Krajčí
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014
stať ve sborníku
 
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014
stať ve sborníku
 
Martin Kaleja, Andrea Prečuchová Štefanovičová, Monika Šulovská, Dorota Smetanová
Rok: 2014, PdF Univerzity Komenského v Bratislave
odborná kniha
 
Martin Kaleja, Andrea Prečuchová Štefanovičová, Monika Šulovská
Rok: 2014, PdF Univerzity Komenského v Bratislave
odborná kniha
 
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2014
ediční a redakční práce
 
Rok: 2014
ediční a redakční práce
 
Martin Kaleja, Hristo Kyuchukov, Martin Kaleja, Milan Samko
Rok: 2014, LINCOM GmbH
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2014, University of Ostrava, Faculty of Education
odborná kniha
 
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2014
stať ve sborníku
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014, International Journal of Multidisciplinary Thought
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2014
působení v zahraničí
 
Rok: 2014
působení v zahraničí
 
Rok: 2014
působení v zahraničí
 
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2014
stať ve sborníku
 
Rok: 2014, -
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Martin Kaleja, Eva Zezulková, Vanda Hájková, Darina Tarcsiová, Zdeňka Telnarová, Hana Sochorová, Libor Novosad, Ivona Závacká, Jana Lopúchová ... další autoři
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2013, Journal of Teaching and Education
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Martin Kaleja, Eva Zezulková, Lenka Krhutová, Renata Kovářová, Hana Novohradská, Hana Sochorová, Ivona Závacká, Oľga Račková, Terézia Harčaríková, Jana Lopúchová ... další autoři
Rok: 2013, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha
 
Rok: 2013
ediční a redakční práce
 
Rok: 2013, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
odborná kniha
 
Rok: 2013, PdF Ostravské univerzity v Ostravě
odborná kniha
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
Rok: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013, Špeciálny pedagóg. Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2013, GRANT journal
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013, International Journal of Multidisciplinary Thought
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
Rok: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013, Educational Alternatives
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013, Journal of Preschool and Elementary School Education
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013, Educational Alternatives
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013
působení v zahraničí
 
Rok: 2013
působení v zahraničí
 
Rok: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)
 
Rok: 2013, Knihy nejen pro bohaté, s.r. o.
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2012
stať ve sborníku
 
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2012
stať ve sborníku
 
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2012, Oficyna Wydawnicza Impuls
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2012
stať ve sborníku
 
Rok: 2012
ediční a redakční práce
 
Rok: 2012, PdF Ostravské univerzity v Ostravě
odborná kniha
 
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2012
stať ve sborníku
 
Rok: 2012, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
odborná kniha
 
Rok: 2012
ediční a redakční práce
 
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2012
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2012, Pedagogical Faculty of University of Ostrava
odborná kniha
 
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2012
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2011, PdF Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2011
stať ve sborníku
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Martin Kaleja, Lenka Gulová
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2011, Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2011, Speciální pedagogika. Časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Rok: 2011, VERBUM, Katolická univerzita v Ružomberku
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011
stať ve sborníku
 
Rok: 2011
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2011, PdF Ostravské univerzity v Ostravě
odborná kniha
 
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2011
působení v zahraničí
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011
ediční a redakční práce
 
Rok: 2011, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
odborná kniha
 
Rok: 2010
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)
 
Martin Kaleja, Lenka Gulová
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Martin Kaleja, Milada Rabušicová
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2010, Institut mezioborových studií Brno
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2010
ediční a redakční práce
 
Rok: 2010, PdF OU
odborná kniha
 
Rok: 2010
působení v zahraničí
 
Rok: 2010
působení v zahraničí
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Rok: 2010
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2009, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2009, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2009
ediční a redakční práce
 
Rok: 2009
působení v zahraničí
 
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2009, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2009, Časopis romistických studií
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)
 
Rok: 2009
působení v zahraničí
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2008, MSD
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2008, Paido
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2008
působení v zahraničí
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůZkratka
Název předmětuAutor
Název práce
Typ
Rok
Dudek Jiří
Heterogenita žáků na 1. stupni základní školy jako benefit pro všechny zúčastněné
diplomová
Nálepová Kateřina
Edukace dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí v předškolním zařízení
diplomová
Blahutková Kateřina
Bariéry ve středoškolském vzdělávání Romů
diplomová
2023
Nováková Petra
Dospívající a droga
diplomová
2023
Kaleta Martin
Práce s dětmi s poruchami chování v dětském domově se školou
diplomová
2022
Novotná Kamila
Využití metod hudební výchovy ve vzdělávání žáků s poruchou chování
diplomová
2022
Valterová Kateřina
Hodnocení a motivační systém v dětském domově se školou
diplomová
2022
Vavrušková Veronika
Preventivní aktivity v oblasti chování žáků základního vzdělávání
diplomová
2022
Zajacová Zuzana
Terapeutické aktivity při speciálněpedagogické práci v diagnostickém ústavu
diplomová
2022
Viktoříková Barbora
Pedagogičtí pracovníci základní školy a jejich kompetence k edukaci dětí a žáků s poruchami chování
diplomová
2020
Hladká Jiřina
Dospělí ve VTOS a vybrané oblasti kvality života
diplomová
2019
Orságová Aneta
Preventivní aktivity školní neúspěšnosti žáků 1. stupně ZŠ
diplomová
2019
Fojtková Zuzana
Poradenský proces a jeho speciálněpedagogické kontexty u žáků s problémovým chováním.
diplomová
2018
Houdová Vladislava
Podpora vzdělávání romských žáků mladšího školního věku na ZŠ
diplomová
2018
Polesová Veronika
Inkluzivní rozměr základního vzdělávání etnicky romských žáků z prostředí sociální exkluze
diplomová
2018
Davidová Pavlína
Alternativní tresty v české justici a jejich zajištění
diplomová
2017
Fuksová Jana
Inkluzivní rozměr vzdělávání žáků na 1. stupni základní školy s ohledem na objektivní připravenost pedagogů
diplomová
2017
Knoppová Barbora
Počáteční vzdělávání romských dětí ze sociálně vyloučených lokalit
diplomová
2016
Tatíčková Romana
Analýza rizik pěstounství na přechodnou dobu z pohledu odborníků
diplomová
2016
Veselá Barbara
Hodnocení chování žáků mladšího školního věku
diplomová
2016
Grohmanová Irena
Výuka náboženské výchovy ve vzdělávání romských žáků základních škol
diplomová
2015
Petr Tomáš
Hodnocení vlastních projevů chování adolescentů
diplomová
2015
Schindlerová Michaela
Vzdělávání žáků na 1. stupni základní školy se zaměřením na interetnické vztahy
diplomová
2015
Silberová Andrea
Kompetence žáků s diagnostikovanou poruchou chování na 1. stupni základní školy
diplomová
2015
Wowrová Anna
Intervenční mechanizmy na základní škole řešící problematiku kyberšikany
diplomová
2015
Hlačíková Lenka
Analýza připravenosti základních škol na intervenci problémového chování žáků
diplomová
2014
Holíčková Zuzana
Rodina očima dětí školního věku
diplomová
2014
Juríčková Alexandra
Analýza názorů a postojů romských žáků základních škol ke vzdělávání
diplomová
2014
Kohutová Soňa
Analýza jazykových interferencí romských žáků v pojetí učitele
diplomová
2014
Křížová Karolína
Analýza školní připravenosti romských dětí předškolního věku
diplomová
2014
Kuchnová Aneta
Analýza hodnotových orientací žáků základních škol
diplomová
2014
Mikuličová Veronika
Analýza hodnotových orientací u žáků mladšího školního věku
diplomová
2014
Potyková Ivana
Multikulturní výchova v předškolním vzdělávání
diplomová
2014
Pumprlová Petra
Analýza hodnotových orientací dětí z dětského domova
diplomová
2014
Střílková Tereza
Hodnotové orientace ohrožených dětí mladšího školního věku
diplomová
2014
Šťastná Martina
Agresivní dítě školního věku a dopad médií na jeho psychosociální vývoj
diplomová
2014
Švédíková Veronika
Porucha chování jako determinanta kvality života
diplomová
2014
Cihlářová Martina
Sociální a multikulturní aspekty vzdělávání romských žáků na základních školách
diplomová
2013
Grygerková Barbora
Analýza agresivních forem poruch chování dětí a mladistvých do 18 let
diplomová
2013
Hujík Aleš
Hodnotové orientace vybraných romských dětí školního věku
diplomová
2013
Piňosová Lucie
Analýza podmínek Ostravské univerzity v Ostravě k inkluzivnímu vzdělávání studentů se specifickými potřebami
diplomová
2013
Silberová Andrea
Analýza vybraných aspektů socializace jedinců s tiky, včetně Touretteova syndromu a jeho komorbiditami
diplomová
2013
Taušková Lucie
Připravenost mládeže opouštějící dětské domovy na integraci do společnosti
diplomová
2013
Žuchová Dominika
Hodnotové orientace ohrožených dětí staršího školního věku
diplomová
2013
Baletková Jana
Analýza možných intervencí poruch chování a problémů v chování u dětí a mladistvých do 18 let
diplomová
2012
Frydrychová Alena
Analýza agresivních forem poruch chování u jedinců v období adolescence
diplomová
2012
Grygarová Eva
Možnosti intervence a řešení poruch chování u žáků povinné školní docházky
diplomová
2012
Hawliczková Věra
Analýza možných příčin, projevů a intervencí agresivních forem chování u dětí mladšího a staršího školního věku
diplomová
2012
Husníková Zuzana
Analýza životní perspektivy jedinců vyrůstajících v dětských domovech
diplomová
2012
Kociánová Zuzana
Analýza realizace průřezových témat RVP ZV v rámci občanské výchovy na II.stupni ZŠ
diplomová
2012
Maiwaldová Hana
Charakter životní dimenze jedinců opouštějící dětské domovy
diplomová
2012
Slavíková Silvie
Alternativní tresty jako nová životní perspektiva u osob s poruchami chování
diplomová
2012
Srncová Veronika
Analýza sexuální výchovy na prvním stupni ZŠ v kontextu RVP ZV
diplomová
2012
Škanderová Lucie
Analýza pojetí multikulturní výchovy na základních školách na Bruntálsku
diplomová
2012
Turčová Petra
Analýza penitenciární a postpeniterciární péče v Moravskoslezském kraji
diplomová
2012
Varčoková Pavla
Analýza vlivu sociálně vyloučeného prostředí na vzdělávání romských žáků základních škol
diplomová
2012
Zubková Sabina
Role speciálního pedagoga v českých věznicích
diplomová
2012
Faltová Vendula
Role SVČ v otázkách prevence a intervence poruch chování u žáků základních škol
diplomová
2011
Ficková Andrea
Komparace preferovaných subkultur u vybrané mládeže na středních školách
diplomová
2011
Galiová Tereza
Sociální a multikulturní aspekty edukace romských žáků
diplomová
2011
Grocholová Iveta
Edukace dětí přípravných tříd pocházejích ze sociokulturně znevýhodněného prostředí
diplomová
2011
Kavková Petra
Sociální aspekty integrace žáků se zdravotním postižením do základní školy hlavního vzdělávacího proudu
diplomová
2011
Krobotová Iva
Problematika útěků jedinců s nařízenou ústavní výchovou
diplomová
2011
Hrabovská Martina
Mosty pro vzdělávání dětí mladšího školního věku ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí
diplomová
2010
Stonišová Veronika
Připravenost české primární školy na integraci cizinců
diplomová
2010
Valentová Petra
Metodická práce pro výuku anglického jazyka v primární škole v kontextu romských žáků
diplomová
2010
Dudová Kateřina
Školní vzdělávání romských žáků
bakalářská
2023
Hrazděrová Ivana
Víra a rodina dítěte s kombinovaným postižením
bakalářská
2023
Lindušková Iveta
Kompetence (speciálních) pedagogů v základním vzdělávání romských žáků
bakalářská
2023
Vroblová Lenka
Příběhy dospělých o jejich dětství v dětských domovech
bakalářská
2023
Bartošková Tereza
Práce s dětmi s poruchami chování ve středisku výchovné péče
bakalářská
2022
Kršeková Marcela
Školní (ne)úspěšnost romských žáků na základních školách
bakalářská
2022
Svobodová Kamila
Intervence u dětí s poruchou chování s nařízenou ústavní a ochrannou výchovou.
bakalářská
2022
Hrnčířová Kateřina
Školní družina a její role k problematice prevence rizikového chování žáků základní školy
bakalářská
2021
Baná Dominika
Pedagogicko-psychologické poradenství ve školské praxi k problematice drogové dependence
bakalářská
2019
Dudová Kateřina
Školní edukace rómských žáků na prvním stupni základních škol
bakalářská
2019
Drdová Eva
Heterogenita ve vzdělávání žáků základní školy jako reálný obraz školské inkluze
bakalářská
2018
Křístková Jaroslava
Kvalita prožívání radosti a spokojenosti ze života osob s duševním onemocněním na Ostravsku
bakalářská
2018
Pilařová Karolína
Speciálněpedagogická péče poskytována v dětském domově se školou
bakalářská
2018
Stuchlíková Markéta
Speciální pedagog v ústavu pro výkon zabezpečovací detence
bakalářská
2018
Čolas Pavel
Dítě v rezidenčním zařízení s potřebou intenzivní individuální péče
bakalářská
2017
Kozarová Jana
Svobodná matka a dítě s poruchou chování
bakalářská
2017
Krůželová Marta
Připravenost škol pro vzdělávání etnicky romských a sociálně vyloučených dětí a žáků
bakalářská
2017
Němčíková Michaela
Rodina s dítětem s poruchou chování
bakalářská
2017
Pačutová Elena
Podpora romství u žáků základních škol
bakalářská
2017
Pobucká Miroslava
Speciálněpedagogická péče pro děti dětského domova se školou
bakalářská
2017
Vlachová Lenka
Preventivní aktivity zaměřené na rozvoj osobnosti žáka mladšího školního věku ve školní družině
bakalářská
2017
Greško Martin
Hodnotový systém sociálně vyloučených žáků základní školy praktické
bakalářská
2016
Švecová Michaela
Multikulturní výchova v předškolním vzdělávání waldorfského typu
bakalářská
2016
Welserová Petra
Projektová výuka zaměřená na multikulturní výchovu v předškolním vzdělávání
bakalářská
2016
Zbořilová Kristýna
Pěstounství v České republice a na Slovensku
bakalářská
2016
Baštrnáková Karolína
Dítě vyrůstající v dětském domově
bakalářská
2015
Červenková Kateřina
Žák povinné školní docházky v diagnostickém ústavu
bakalářská
2015
Golichová Soňa
Žák základní školy s problémy chování
bakalářská
2015
Gombárová Šárka
Multikulturní výchova v bilingvním předškolním vzdělávání
bakalářská
2015
Halatová Jana
Žák povinné školní docházky v dětském domově se školou
bakalářská
2015
Krahulcová Lenka
Postoje romských rodičů žijících v Ostravě - Mariánských Horách ke vzdělání
bakalářská
2015
Kršíková Simona
Dítě vyrůstající v systému náhradní rodinné péče
bakalářská
2015
Matušková Ivana
Účast dospělých na dalším vzdělávání na Ostravské univerzitě v Ostravě
bakalářská
2015
Rašíková Olga
Multikulturní výchova v předškolním vzdělávání na vybrané základní škole v Ostravě
bakalářská
2015
Šolcová Lenka
Rodina s dítětem s problémy v chování
bakalářská
2015
Davidová Pavlína
Institucionální péče v České republice
bakalářská
2014
Koňaříková Michaela
Žák základní školy s diagnostikovanou poruchou chování
bakalářská
2014
Marušková Olga
Hodnoty žáků vybraných základních a středních škol
bakalářská
2014
Matúšů Renáta
Hra jako prostředek rozvoje žáků s lehkou a středně těžkou mentální retardací
bakalářská
2014
Onderková Petra
Analýza hodnotových orientací romských žáků II. stupně základních škol
bakalářská
2014
Podzimková Eva
Předškolní vzdělávání romských dětí
bakalářská
2014
Slámka František
Životní perspektivy dívek opouštějící výchovný ústav
bakalářská
2014
Sochacká Veronika
Komunikace školy a rodičů dětí s poruchou chování a s problémem v chování
bakalářská
2014
Stonawská Marcela
Život dítěte v dětském domově
bakalářská
2014
Šnirchová Petra
Vzdělávání dětí v tibetském exilu v Indii
bakalářská
2014
Grohmanová Irena
Vzdělávací potřeby romských žáků základních škol
bakalářská
2013
Jančálková Darina
Program rozvoje osobnosti romských dětí v dětském domově
bakalářská
2013
Koláriková Jana
Komunikace školy a rodičů dětí s rizikem poruch chování a s dispozicemi problémového chování
bakalářská
2013
Maděřičová Sylva
Význam etopedické sekundární a terciární prevence v edukaci dětí a mladistvých do 18 let
bakalářská
2013
Mlynarčíková Martina
Kyberšikana na 1. stupni základní školy
bakalářská
2013
Viktoříková Barbora
Analýza faktorů determinujících problémy chování žáků školního věku
bakalářská
2013
Žákovská Kristina
Realizace průřezového tématu multikulturní výchova v rámci ŠVP na vybraných základních školách
bakalářská
2013
Hůrková Kamila
Význam etopedické primární prevence v edukaci romských žáků základních škol
bakalářská
2012
Hýbnerová Zuzana
Sociopatologické jevy u dívek ve věku 10-15 let
bakalářská
2012
Křížová Karolína
Role speciálního pedagoga na základní škole s převážným počtem romských žáků
bakalářská
2012
Lukášová Andrea
Multikulturní výchova jako průřezové téma na 1. stupni základní školy
bakalářská
2012
Potyková Ivana
Multikulturní výchova jako průřezové téma v preprimárním vzdělávání
bakalářská
2012
Rajčanová Pavlína
Změna životních perspektiv rodičů dětí s mentálním postižením
bakalářská
2012
Schreierová Jana
Role asistenta pedagoga na základní škole s převážným počtem romských žáků
bakalářská
2012
Štývarova Veronika
Programy zacházení s vězni ve výkonu trestu odnětí svobody
bakalářská
2012
Tovaryšová Šárka
Spolupráce učitele a asistenta pedagoga
bakalářská
2012
Wowrová Anna
Význam etopedické primární prevence v edukaci dětí a mladistvých do 18 let
bakalářská
2012
Caska Igor
Viktimizace a její dopady v životě člověka
bakalářská
2011
Fárková Marcela
Příčiny záškoláctví u romských žáků povinné školní docházky
bakalářská
2011
Havran Vladimír
Klient střediska výchovné péče
bakalářská
2011
Malá Libuše
Vývoj kresby u dětí v přípravné třídě
bakalářská
2011
Tovaryšová Veronika
Sociopatologické jevy u hochů ve věku 10-15 let
bakalářská
2011
Kociánová Zuzana
Doučování romských žáků ZŠ
bakalářská
2010Hlavní řešitel
doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D.
Období
7/2022 - 12/2023
Poskytovatel
Visegrad Fund
Stav
řešený
 
Hlavní řešitel
doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D.
Období
2/2012 - 1/2015
Poskytovatel
OP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D.
Období
1/2012 - 12/2012
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D.
Období
1/2011 - 12/2011
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D.
Období
1/2010 - 12/2010
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D.
Období
1/2009 - 12/2009
Poskytovatel
Rozvojové programy MŠMT
Stav
ukončený
 

facebook
instagram
twitter
TikTok
spotify
rss
social hub