Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Součásti fakulty > Výzkumná centra > Centrum pedagogického výzkumu

Petr Adamus


titul, jméno, příjmení:PhDr. Petr Adamus, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: SA 525, budova SA
funkce:diagnostik / specialista Centra Pyramida
obor činnosti:psychopedie, poruchy autistického spektra, kombinované vady, speciálně pedagogická diagnostika
katedra / středisko (fakulta): Katedra speciální pedagogiky (Pedagogická fakulta)
Centrum pedagogického výzkumu (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2670
e-mail:Nenalezen žádný záznam.Poruchy autistického spektra v kontextu aktuálních interdisciplinárních poznatků
Petr Adamus, Alica Vančová, Monika Lőfflerová
Rok: 2017, Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta
odborná kniha

Inclusive education in mainstream schools with a focus on students with autism spectrum disorders in the Czech Republic
Petr Adamus
Rok: 2016
stať ve sborníku

Inkluzivní vzdělávání v kontextu proměn českého školství
Petr Adamus, Eva Zezulková, Martin Kaleja, Petr Franiok
Rok: 2016, Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta
odborná kniha

Strategie uplatňované v edukaci žáků s poruchami autistického spektra
Petr Adamus
Rok: 2016, Montanex, a.s.
odborná kniha

Metodika hodnocení kvality inkluzivní školy
Petr Adamus
Rok: 2015, Slezská univerzita v Opavě
odborná kniha

Vzdělávací strategie v edukaci vybraných skupin žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Petr Adamus, Petr Franiok, Martin Kaleja, Eva Zezulková
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta
odborná kniha

Edukace žáků s poruchou autistického spektra v kontextu rozvoje klíčových kompetencí
Petr Adamus
Rok: 2014, Repronis s.r.o. Ostrava
odborná kniha

Profesní příprava a možnost pracovního uplatnění osob se středně těžkým mentálním postižením
Petr Adamus
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta
kapitola v odborné knize

Žáci s poruchou autistického spektra v předškolním a základním vzdělávání v zařízeních Moravskoslezského kraje.
Petr Adamus
Rok: 2012, Masarykova univerzita
kapitola v odborné knize

Analýza přípravy dětí s poruchou autistického spektra na přechod z mateřské školy do základního vzdělávání se zaměřením na metodu strukturovaného učení
Petr Adamus
Rok: 2011, Masarykova univerzita
kapitola v odborné knize

Influence of family breakdown on children with autism spectrum disorder
Petr Adamus, Edita Satinská
Rok: 2021
stať ve sborníku

INFLUENCE OF FAMILY BREAKDOWN ON CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDER
Petr Adamus, Edita Satinská
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Lifelong learning of people with intellectual disabilities in the moravian-silesian region in the Czech republic
Petr Adamus, Edita Satinská
Rok: 2021
stať ve sborníku

LIFELONG LEARNING OF PEOPLE WITH INTELLECTUAL DISABILITIES IN THE MORAVIAN-SILESIAN REGION IN THE CZECH REPUBLIC
Petr Adamus, Edita Satinská
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Příklad mezioborové spolupráce v péči o rodiny dětí s PAS
Petr Adamus
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

X. SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ KONFERENCE K 20. VÝROČÍ KATEDRY
Martin Kaleja, Petr Franiok, Renata Kovářová, Eva Nyklová, Igor Hampl, Edita Satinská, Petr Adamus, Iva Klugová ... další autoři
Rok: 2021
uspořádání konference, workshopu

INCLUSIVE EDUCATION OF STUDENTS WITH AUTISM IN MAINSTREAM SCHOOLS IN THE MORAVIAN-SILESIAN REGION
Petr Adamus
Rok: 2020
stať ve sborníku

Metodika práce s žáky s poruchami autistického spektra
Petr Adamus
Rok: 2020
uspořádání konference, workshopu

Metodika práce s žáky s poruchou autistického spektra v inkluzivním vzdělávání
Petr Adamus
Rok: 2020
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

SOCIAL STATUS OF STUDENTS WITH ASPERGER SYNDROME IN AN INCLUSIVE CLASS IN THE MORAVIAN-SILESIAN REGION
Petr Adamus
Rok: 2020
stať ve sborníku

Analysis of cooperation between teacher and assistant in inclusive education
Kateřina Janků, Petr Adamus
Rok: 2019
stať ve sborníku

Analysis of implementation of inclusive education in the Czech Republic
Petr Adamus
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Analysis of implementation of inclusive education in the Czech Republic
Petr Adamus, Kateřina Janků
Rok: 2019
stať ve sborníku

Education and training for children with autism spectrum disorders
Petr Adamus
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Inovativní přístupy v edukaci osob se speciálními potřebami
Igor Hampl, Petr Franiok, Renata Kovářová, Petr Adamus
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu

Interventions related to solving problem behaviour of pupils in primary schools of the Czech Republic
Kateřina Janků, Petr Adamus
Rok: 2019
stať ve sborníku

Moskevská pedagogická státní univerzita
Petr Adamus
Rok: 2019
působení v zahraničí

Možnosti podpory osob s autismem v Moravskoslezském kraji
Petr Adamus
Rok: 2019, Ostravská univerzita
odborná kniha

Nerovné cesty k rovným příležitostem v terciárním vzdělávání
Eva Zezulková, Petr Adamus
Rok: 2019
stať ve sborníku

Profesní příprava studentů s autismem v Moravskoslezském kraji
Petr Adamus
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Professional training of students with autism spectrum disorders in the Moravian-Silesian Region
Petr Adamus, Kateřina Janků
Rok: 2019
stať ve sborníku

Professional training of students with autism spectrum disorders in the Moravian-Silesian Region
Petr Adamus
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vzdělávání žáků s mentálním postižením
Petr Adamus
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Didaktika předmětů základní školy speciální
Petr Adamus
Rok: 2018
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Faktory ovlivňující úspěšnost inkluze žáků s poruchou autistického spektra
Petr Adamus
Rok: 2018
stať ve sborníku

Focus on research of Special education in the Czech Republic
Petr Adamus, Kateřina Janků
Rok: 2018, Educational Alternatives
článek v odborném periodiku

FOCUS ON RESEARCH OF SPECIAL EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC
Petr Adamus, Kateřina Janků
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vybrané aspekty realizace inkluzivního vzdělávání v České republice
Petr Adamus
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vybrané aspekty realizace inkluzivního vzdělávání v České republice
Petr Adamus
Rok: 2018
stať ve sborníku

Budovanie osobnosti skrze budovanie vzťahu: významný rozmer podpory klienta s mentálnym postihnutím
Petr Adamus
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze

Integrace žáků s lehkým mentálním postižením do základní školy z pohledu pedagoga
Petr Adamus
Rok: 2017
stať ve sborníku

Intervenční strategie u žáků s poruchami autistického spektra
Petr Adamus
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kvalita vzdělávání v inkluzivní škole
Petr Adamus
Rok: 2017
stať ve sborníku

Poruchy autistického spektra v kontextu aktuálních interdisciplinárních poznatků
Petr Adamus, Alica Vančová, Monika Lőfflerová
Rok: 2017, Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta
odborná kniha

Prešovská univerzita v Prešove, Prezentace: Strategies and methods of teaching for pupils with autistic spectrum disorder
Petr Adamus
Rok: 2017
působení v zahraničí

Učitel jako faktor ovlivňující úspěšnost inkluze žáků s lehkým mentálním postižením
Petr Adamus
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Učitel jako faktor ovlivňující úspěšnost inkluze žáků s lehkým mentálním postižením
Petr Adamus
Rok: 2017
stať ve sborníku

Učitel jako faktor ovlivňující úspěšnost inkluze žáků s poruchou autistického spektra
Petr Adamus
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vzdělávání žáků s kombinovaným postižením
Petr Adamus
Rok: 2017
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

ICT in the education of pupils with special educational needs
Petr Adamus
Rok: 2016, Educational Alternatives
článek v odborném periodiku

ICT IN THE EDUCATION OF PUPILS WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS
Petr Adamus
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Inclusive education in mainstream schools with a focus on students with autism spectrum disorders in the Czech Republic
Petr Adamus
Rok: 2016
stať ve sborníku

Inclusive education in mainstream schools with a focus on students with autism spectrum disorders in the Czech Republic
Petr Adamus
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Inkluzivní vzdělávání v kontextu proměn českého školství
Petr Adamus, Eva Zezulková, Martin Kaleja, Petr Franiok
Rok: 2016, Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta
odborná kniha

Integrace žáků s lehkým mentálním postižením do základní školy z pohledu pedagoga
Petr Adamus
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Katolická univerzita v Ružomberku - Prezentace: Special pedagogical diagnostics of autism spectrum disorders
Petr Adamus
Rok: 2016
působení v zahraničí

Kvalita vzdělávání v inkluzívní škole
Petr Adamus
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Primární diagnostika Aspergerova syndromu v mladším školním věku
Petr Adamus
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Primární diagnostika Aspergerova syndromu v mladším školním věku
Petr Adamus
Rok: 2016
stať ve sborníku

Strategie uplatňované v edukaci žáků s poruchami autistického spektra
Petr Adamus
Rok: 2016, Montanex, a.s.
odborná kniha

Etnografie školy jako edukační realita současnosti
Martin Kaleja, Eva Zezulková, Petr Adamus, Pavel Mühlpachr
Rok: 2015, Fakulta veřejných politik v Opavě, Slezská univerzita v Opavě
odborná kniha

Integrace žáků s poruchou autistického spektra do základní školy
Petr Adamus
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

INTEGRACE ŽÁKŮ S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Petr Adamus
Rok: 2015
stať ve sborníku

INTEGRACE ŽÁKŮ S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Petr Adamus
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Metodika hodnocení kvality inkluzivní školy
Petr Adamus
Rok: 2015, Slezská univerzita v Opavě
odborná kniha

Metodika hodnocení kvality inkluzivní školy
Petr Adamus
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

PRE-PROFESSIONAL PREPARATION AND PROFESSIONAL EXERCISE OF PERSONS WITH MODERATE MENTAL RETARDATION IN THE CZECH REPUBLIC
Petr Adamus
Rok: 2015
stať ve sborníku

Předprofesní a profesní příprava osob s mentálním postižením v České republice
Petr Adamus
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Role neziskových organizací v životě člověka s mentálním postižením
Petr Adamus
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Role neziskových organizací v životě člověka s mentálním postižením
Petr Adamus
Rok: 2015
stať ve sborníku

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta. Prezentace: Intervenční programy pro osoby s poruchou autistického spektra
Petr Adamus
Rok: 2015
působení v zahraničí

Vliv neziskové organizace Adra na kvalitu života osob s mentálním postižením
Petr Adamus
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vliv neziskové organizace Adra na kvalitu života osob s mentálním postižením
Petr Adamus
Rok: 2015
stať ve sborníku

Vzdělávací strategie v edukaci vybraných skupin žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Petr Adamus, Petr Franiok, Martin Kaleja, Eva Zezulková
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta
odborná kniha

Základní škola praktická: Kvalitativní analýza subjektů, objektů, a procesů vzdělávání
Petr Adamus
Rok: 2015
stať ve sborníku

Základní škola praktická: Kvalitativní analýza subjektů, objektů a procesů vzdělávání
Petr Adamus
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Edukace žáků s poruchou autistického spektra
Petr Adamus
Rok: 2014
stať ve sborníku

Edukace žáků s poruchou autistického spektra
Petr Adamus
Rok: 2014
stať ve sborníku

EDUKACE ŽÁKŮ S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA
Petr Adamus
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Edukace žáků s poruchou autistického spektra v kontextu rozvoje klíčových kompetencí
Petr Adamus
Rok: 2014, Repronis s.r.o. Ostrava
odborná kniha

Edukace žáků s poruchou autistického spektra
Petr Adamus
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Profesní příprava a možnost pracovního uplatnění osob se středně těžkým mentálním postižením
Petr Adamus
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta
kapitola v odborné knize

VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA
Petr Adamus
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vzdělávání žáků s mentální retardací. Audio-vizuální sada didaktického materiálu.
Petr Adamus
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Edukace žáků s poruchou autistického spektra v kontextu rozvoje klíčových kompetencí
Petr Adamus
Rok: 2013
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Metoda strukturovaného učení v edukačním procesu ve vzdělávacích zařízeních Moravskoslezského kraje
Petr Adamus
Rok: 2013
stať ve sborníku

METODA STRUKTUROVANÉHO UČENÍ V EDUKAČNÍM PROCESU VE VZDĚLÁVACÍCH ZAŘÍZENÍCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
Petr Adamus
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Analýza přípravy dětí s pas na přechod z mateřské školy do základního vzdělávání se zaměřením na metodu strukturovaného učení
Petr Adamus
Rok: 2012
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Použití metody strukturovaného učení u dětí s poruchou autistického spektra v předškolním a základním vzdělávání v zařízeních Moravskoslezského kraje
Petr Adamus
Rok: 2012, Masarykova univerzita
kapitola v odborné knize

Žáci s poruchou autistického spektra v předškolním a základním vzdělávání v zařízeních Moravskoslezského kraje.
Petr Adamus
Rok: 2012, Masarykova univerzita
kapitola v odborné knize

Analýza přípravy dětí s poruchou autistického spektra na přechod z mateřské školy do základního vzdělávání se zaměřením na metodu strukturovaného učení
Petr Adamus
Rok: 2011, Masarykova univerzita
kapitola v odborné knize

Aplikace metody strukturovaného učení u dětí s poruchou autistického spektra v mateřské škole
Petr Adamus
Rok: 2011
stať ve sborníku

Aplikace metody strukturovaného učení u dětí s poruchou autistického spektra v mateřské škole
Petr Adamus
Rok: 2011, Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta
kapitola v odborné knize

APLIKACE METODY STRUKTUROVANÉHO UČENÍ U DĚTÍ S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Petr Adamus
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůZkratkaNázev předmětu
BLOKBlokace místnosti
BSPGSpeciální pedagogika - základní kurz
KPGSESpeciálně pedagogický seminář
KSEMIMetodologie závěrečných prací
KSZARSpeciální školská zařízení
MSSPGSpeciální pedagogika - základní kurz
NKSPESpeciální pedagogika
PSY2RPsychopedie II
SINSPIntegrativní speciální pedagogika
SNEMPEdukace osob s mentálním post.
SNEPSEdukace osob s mentálním postižením
SNESZEdukace osob v sociálních zařízeních
SNKOVEdukace osob s více vadami
SNPASPoruchy autistického spektra
SNSPRSouvislá speciálně pedagogická praxe
SNSPSSpeciálně pedagogický seminář
SSZARSpeciální školská zařízení
SUDSSDidaktika základní školy speciální
SUPASStrukturované učení a autismus
WNEPSEdukace osob s mentálním postižením
WNEVVEdukace jedinců s více vadami
WNKOVEdukace osob s více vadami
WNPASPoruchy autistického spektra
WNSPRSouvislá speciálně pedagogická praxe
WUDSSDidaktika ZŠ speciální
WUPASStrukturované učení a autismus
XSPECZáklady speciální pedagogiky
ZS1PGZáklady speciální pedagogiky
1ISPPInkluzivní speciální pedagogika
1ZISPInkluzivní speciální pedagogika
11ISPInkluzivní speciální pedagogika
11ZISInkluzivní speciální pedagogika
3ZSPZáklady speciální pedagogiky
33SPZáklady speciální pedagogiky
5MRNVzdělávání žáků s ment. retardací
55MRNVzdělávání žáků s ment. retardací
6SPECZáklady speciální pedagogiky
66PECZáklady speciální pedagogiky
66ZARNáslechová praxe ve spec. šk. zařízeních
7DZSSDidaktika základní školy speciální
7EKOMEdukace osob s více vadami
7EOMPEdukace osob s mentálním postižením
7EPASEduk. osob s por. autistického spektra
7PPOXPrůběžná praxe specializační
7PPUXPrůběžná praxe v ZŠS
7PSOXSouvislá praxe specializační
7PSUXSouvislá praxe ZŠS
77KOMEdukace osob s více vadami
77OMPEdukace osob s mentálním postižením
77PASEduk. osob s por. autistického spektra
77POXPrůběžná praxe specializační
77PUXPrůběžná praxe v ZŠS
77SOXSouvislá praxe specializační
77SUXSouvislá praxe ZŠS
77ZSSDidaktika základní školy speciální
8ZMPNVzdělávání žáků s mentálním postižením
88MPNVzdělávání žáků s mentálním postižením


AutorNázev práceTypRok
Zabavská MartinaDidaktické pomůcky využívané v oblasti matematiky při edukaci žáků s poruchami autistického spektradiplomová  
Benčová HelgaSourozenecké vztahy v rodinách s dítětem poruchou autistického spektradiplomová 2022 
Blinková DominikaHomesharing jako systém podpory rodin dětí s autismem v Moravskoslezském krajidiplomová 2022 
Bolfová SandraEdukace žáků s poruchou autistického spektra v době distanční výukydiplomová 2022 
Gödelová NatalieSourozenecké vztahy v rodinách s dítětem s těžkým kombinovaným postiženímdiplomová 2022 
Heliová KláraRozvoj sociálních a komunikačních dovedností dětí s poruchou autistického spektra v mateřské škole speciálnídiplomová 2022 
Martinásková LucieRozvoj osobnosti dítěte s poruchou autistického spektra v předškolním věkudiplomová 2022 
Matulová ZuzanaInovativní služby pro rodiny s dětmi s autismem v neziskové organizaci ADRA, o. p. s.diplomová 2022 
Oralová AnitaZvládání náročného chování u žáků s autismem v prostředí základní školydiplomová 2022 
Hudečková KateřinaMožnosti podpory osob s autismem v oblasti pracovního uplatnění v rámci Moravskoslezského krajediplomová 2021 
Labajová RáchelVyužití facilitačních technik u žáků s vícenásobným postižením v základní škole speciálnídiplomová 2021 
Lehnertová KateřinaRole motivace v edukačním procesu žáků se středně těžkým mentálním postiženímdiplomová 2021 
Ranochová EliškaVliv rozpadu rodiny na děti s poruchou autistického spektradiplomová 2021 
Štupáková KristýnaKřesťanská spiritualita a její vliv na kvalitu života osob s postiženímdiplomová 2021 
Václavíková LucieVyužití materiálně didaktických prostředků v oblasti člověk a jeho svět v edukaci žáků ZŠSdiplomová 2021 
Wdówková VěraCeloživotní vzdělávání osob s mentálním postižením v Moravskoslezském krajidiplomová 2021 
Chvějová MonikaMožnosti podpory osob s autismem v oblasti výchovy a vzdělávání v rámci Moravskoslezského krajediplomová 2020 
Karasová AlexandraRozvoj sociálních dovedností u žáků s autismem v běžné třídě základní školydiplomová 2020 
Lukšíková VendulaHudebně pohybové aktivity u dětí s autismem v předškolním vzdělávánídiplomová 2020 
Malurková KateřinaRole podpůrných skupin v životě rodiny dítěte s autismemdiplomová 2020 
Pilařová KarolínaMožnosti podpory osob s autismem v oblasti rané péče v Moravskoslezském krajidiplomová 2020 
Steblová MarcelaVyužití canisterapie u žáků s kombinovaným postiženímdiplomová 2020 
Štupáková KristýnaMožnosti podpory osob s autismem v oblasti sociálních služeb v rámci Moravskoslezského krajediplomová 2020 
Vaňková MarkétaRozvoj herních dovedností u dětí s autismem v předškolním věkudiplomová 2020 
Gawlowská ZuzanaSpecifika vzdělávání studentů s Aspergerovým syndromem na vysoké školediplomová 2019 
Lašáková YvonaVýuka psaní u žáků s poruchami autistického spektradiplomová 2019 
Martynková MichaelaPřípadové studie žáků s Aspergerovým syndromem ve třídách hlavního vzdělávacího proududiplomová 2019 
Morongová GabrielaRole motivace při řešení problémového chování u dospělých jedinců s PASdiplomová 2019 
Nováčková VeronikaVyužití metody globálního čtení u žáků s poruchami autistického spektra v ZŠ speciálnídiplomová 2019 
Sváčková MonikaVýchova a vzdělávání dětí s mentálním postižením v prostředí dětského domova.diplomová 2019 
Vančátová KláraŽák s Aspergerovým syndromem na základní školediplomová 2019 
Hejzáková TerezaVýuka psaní na základní škole speciálnídiplomová 2018 
Kirschnerová PetraRole motivace při edukaci žáků s poruchou autistického spektradiplomová 2018 
Machátová PetraVyužití projektové metody na školách zřízených pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebamidiplomová 2018 
Meichsnerová AnnaVzdělávání osob s poruchou autistického spektra na středních školách v rámci Moravskoslezského krajediplomová 2018 
Nováková AlenaMožnosti alternativní komunikace osob s kombinovaným postiženímdiplomová 2018 
Ryšková MartinaProblémové chování u žáků s poruchami autistického spektra v základní škole speciálnídiplomová 2018 
Šlézarová ŽanetaANALÝZA FAKTORŮ INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S AUTISMEM NA ZÁKLADNÍ ŠKOLEdiplomová 2018 
Tirdilová MarkétaProfesní příprava a možnosti pracovního uplatnění osob s autismem v Moravskoslezském krajidiplomová 2018 
Zemanová MartinaSpecifika řešení problémového chování u dospělých jedinců s mentálním postiženímdiplomová 2018 
Daňková IvanaRozvoj komunikačních dovedností u žáků s poruchou autistického spektradiplomová 2017 
Febrová DominikaSkupinová integrace žáků s poruchou autistického spektra v základní školediplomová 2017 
Kocourková IvetaInkluzivní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením ve školách hlavního vzdělávacího proududiplomová 2017 
Staňková PavlaIndikátory ovlivňující inkluzivní vzdělávání žáků s mentálním postiženímdiplomová 2017 
Středulová MartinaAnalýza kvality inkluzivního vzdělávání žáků s autismem ve školách hlavního vzdělávacího proududiplomová 2017 
Šeděnková SandraIntegrace dětí s poruchou autistického spektra do základní školy z pohledu spolužákůdiplomová 2017 
Belanová MartinaVyužívání canisterapie na základní škole speciální v Ostravědiplomová 2016 
Bystroňová MartinaProblémové chování u žáků s poruchami autistického spektra v základní škole speciálnídiplomová 2016 
Cholevová AlenaVyužití materiálně didaktických prostředků v edukaci žáků s autismemdiplomová 2016 
Gembalová TerezaTablet v základní škole speciálnídiplomová 2016 
Kryštofová NikolaŽivot rodiny s dítětem s poruchou autistického spektradiplomová 2016 
Plchotová PetraPorovnání postojů pedagogů k integraci žáků s poruchou autistického spektra do základní školy v Ostravě a Vídnidiplomová 2016 
Stříbná JolanaPřipravenost pedagogů 1. stupně na integraci žáka s PASdiplomová 2016 
Vančátová KláraAnalýza využití interaktivní tabule v základní škole speciálnídiplomová 2016 
Debefová AnetaVliv psychomotorických aktivit na rozvoj osobnosti žáka s mentálním postiženímdiplomová 2015 
Hromková BarboraHudba a tanec u osob s poruchou autistického spektradiplomová 2015 
Kameníčková JanaGlobální čtení ve výuce žáků na základní škole speciálnídiplomová 2015 
Podhrázská VeronikaRozvoj grafomotorických dovedností u žáků s poruchou autistického spektradiplomová 2015 
Unzeitigová MarcelaVyužití interaktivní tabule při rozvoji komunikačních dovedností dětí s mentálním postižením v základní škole speciálnídiplomová 2015 
Křížová VeronikaVOKS a jeho využití v edukačním procesu u žáků s poruchou autistického spektradiplomová 2014 
Varmužová KateřinaŽák s Aspergerovým syndromem v základní školediplomová 2014 
Žeravíková MarkétaIntegrace žáků s lehkým mentálním postižením do základní školydiplomová 2014 
Grossmanová LuciePodpora rodin s dětmi s poruchou autistického spektrabakalářská 2022 
Ondrušáková MariePřípadová studie žáka s Aspergerovým syndromem ve Waldorfské základní školebakalářská 2022 
Santolíková KamilaRozvoj komunikačních a sociálních dovedností u dětí s PAS v běžné ZŠbakalářská 2022 
Valíková MarieUplatnění informačních technologií v rozvoji komunikačních dovedností u žáka s PASbakalářská 2022 
Bauerová AliceVyužití metod alternativní a augmentativní komunikace u dítěte v MŠ speciálníbakalářská 2021 
Horňáčková NikolHra a volný čas u dítěte s poruchou autistického spektrabakalářská 2021 
Kreissová PetraPřípadová studie chlapce s dětským autismembakalářská 2021 
Nováková SabinaVýchova a vzdělávání dítěte s autismem v běžné třídě mateřské školybakalářská 2021 
Ohaňka LiborDítě s PAS v kombinaci s těžkým mentálním postižením a jeho vliv na rodinubakalářská 2021 
Sedláčková AdélaCanisterapie u osoby s kombinovaným postiženímbakalářská 2021 
Gödelová NatalieFormy komunikace u dítěte s těžkým mentálním postiženímbakalářská 2020 
Hartošová KristýnaVyužití informačních technologií ve výuce žáků na základní škole speciálníbakalářská 2020 
Holková LucieRozvoj dítěte s autismem prostřednictvím výtvarné výchovybakalářská 2020 
Jiřičková TerezaSpecifika života dítěte s Aspergerovým syndromembakalářská 2020 
Jurečková LenkaKvalita života rodiny s dítětem s poruchou autistického spektrabakalářská 2020 
Klišová RenátaVývoj a kvalita vztahů členů rodiny s dítětem s Aspergerovým syndromembakalářská 2020 
Matulová ZuzanaVyužití terapie O.T.A. u dítěte s autismembakalářská 2020 
Mičíková KristýnaVyužití metody VOKS u žáka s autismem v základní škole speciálníbakalářská 2020 
Peceková IvetaInkluzivní vzdělávání žáka s Dětským autismem v základní školebakalářská 2020 
Smolková AnetaVolnočasové aktivity dívky s těžkým kombinovaným postižením v rodiněbakalářská 2020 
Škutová VeronikaInkluzivní vzdělávání žáka s poruchou autistického spektrabakalářská 2020 
Andreevová KláraRole asistenta pedagoga v inkluzivním vzděláváníbakalářská 2019 
Kalusová ZuzanaVýchova a vzdělávání dívky s Rettovým syndromembakalářská 2019 
Kocová MichaelaOsoba s poruchou autistického spektra v zařízení sociálních služebbakalářská 2019 
Lux BarboraVyužití Aplikované behaviorální analýzy u dítěte s poruchou autistického spektrabakalářská 2019 
Postová IvanaSpecifika výchovy a vzdělávání dítěte s dětským autismem v logopedické třídě MŠbakalářská 2019 
Vohralíková BarboraVzdělávání žáka s Dětským autismem v běžné základní škole z pohledu asistenta pedagogabakalářská 2019 
Vokáčová HanaVzdělávání žáků s poruchou autistického spektrabakalářská 2019 
Zajacová ZuzanaSpecifika trávení volného času dítěte s poruchou autistického spektra ve školním věkubakalářská 2019 
Brchelová VeronikaRozvoj jemné motoriky a grafomotoriky u dětí s PAS v předškolním věkubakalářská 2018 
Cáderová IvetaVyužití metody VOKS u dětí s autismembakalářská 2018 
Dvořáková EvaVliv neziskových organizací na kvalitu života osob s mentálním postiženímbakalářská 2018 
Erbenová VeronikaSpecifika ve výchově a vzdělávání dítěte s Aspergerovým syndromem.bakalářská 2018 
Holáňová PavlaAnalýza pracovní terapie se zaměřením na práci se sklem u osob s mentálním postiženímbakalářská 2018 
Holková SilviePřechod dítěte s PAS z předškolního do základního vzděláváníbakalářská 2018 
Lehnertová KateřinaProfesní příprava osoby s PAS na budoucí zaměstnáníbakalářská 2018 
Malurková KateřinaVzdělávací a výchovné aktivity pro dospělé osoby s mentálním postižením v zařízení Stonožka Ostravabakalářská 2018 
Mariánková GabrielaProblémové chování u žáků s  poruchami autistického spektrabakalářská 2018 
Mičová KateřinaVliv bazální stimulace na celkový rozvoj žáka s kombinovaným postiženímbakalářská 2018 
Parmová EvaMožnosti volnočasových aktivit pro osoby s mentálním postižením na Ostravskubakalářská 2018 
Ranochová EliškaAspekty ovlivňující život rodiny dítěte s poruchou autistického spektrabakalářská 2018 
Střížová PetraAspekty ovlivňující život rodiny dítěte s atypickým autismembakalářská 2018 
Šilbachová AndreaPřípadová studie žáka s Dětským autismembakalářská 2018 
Štupáková KristýnaSkupinové aktivity osoby s Aspergerovým syndromem v období pubertybakalářská 2018 
Šustaiová PavlaVyužití Son-rise programu u dětí s poruchou autistického spektrabakalářská 2018 
Aghová KarolínaBazální stimulace v základní škole speciálníbakalářská 2017 
Biolková DitaAspekty ovlivňující život rodiny dítěte s kombinovaným postiženímbakalářská 2017 
Cechelová TerezaMožnosti využití iPadu u dítěte s autismembakalářská 2017 
Goitková TerezaSourozenci dětí s poruchami autistického spektrabakalářská 2017 
Lukšíková VendulaVyužití arteterapie u dětí s autismembakalářská 2017 
Schubertová PavlínaDítě s mentálním postižením v prostředí dětského domovabakalářská 2017 
Steblová MarcelaVyužití hipoterapie u osob s kombinovaným postiženímbakalářská 2017 
Sváčková MonikaKvalita života osoby s chronickým duševním onemocněním v kombinaci s LMPbakalářská 2017 
Šturcová KateřinaPřípadová studie žáka s Aspergerovým syndromembakalářská 2017 
Vítková KristýnaVyužití interaktivních technologií u dětí s poruchou autistického spektra v předškolním věkubakalářská 2017 
Caizlová VeronikaVyužití systémů alternativní a augmentativní komunikace u žáků s kombinovaným postiženímbakalářská 2016 
Hrubá AndreaMuzikoterapie u žáků a poruchami autistického spektra na ZŠS Duha v Orlovébakalářská 2016 
Kameník JiříŽák s poruchou autistického spektra v třídním kolektivu běžné základní školybakalářská 2016 
Ryšková MartinaEdukace žáků s PAS na Základní škole pro tělesně postižené v Opavěbakalářská 2016 
Tirdilová MarkétaVolnočasové aktivity pro děti s PAS v občanském sdružení ADAMbakalářská 2016 
Zemanová MartinaVolný čas dětí s mentálním postiženímbakalářská 2016 
Zubková LucieVýukové strategie využívané u žáků s těžkým kombinovaným postiženímbakalářská 2016 
Hejzáková TerezaRozvoj grafomotoriky u žáků s lehkým mentálním postiženímbakalářská 2015 
Sakmarová VeronikaErgoterapie u osob se středně těžkým mentálním postiženímbakalářská 2015 
Středulová MartinaPozitiva a rizika integrace žáků s PAS v běžné základní školebakalářská 2015 
Křištofová JanaIntegrace žáka s autismem do běžné základní školybakalářská 2014 
Plchotová PetraIntegrace dětí s kombinovaným postižením v mateřské školebakalářská 2014 
Strnadlová DanielaVyužití canisterapie u žáků s dětskou mozkovou obrnou na základní škole speciálníbakalářská 2014 
Valeriánová JanaHra u dětí s autismembakalářská 2014 
Camfrlová EliškaRole motivace při edukaci žáků s těžkým mentálním postiženímbakalářská 2013 
Pientoková MiroslavaAutismus ve školní praxibakalářská 2013 
Schmidtová DorisCanisterapie u žáků s poruchou autistického spektrabakalářská 2013 


Možnosti podpory lidí s autismem a kombinovaným postižením v Moravskoslezském kraji
Hlavní řešitelPhDr. Petr Adamus, Ph.D.
Období1/2019 - 12/2019
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Inkluzivní vzdělávání v kontextu proměn českého školství
Hlavní řešitelPhDr. Petr Adamus, Ph.D.
Období1/2016 - 12/2016
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Vzdělávací strategie v edukaci vybraných skupin žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Hlavní řešitelPhDr. Petr Adamus, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
facebook
instagram
twitter
TikTok
rss
social hub