Mezinárodní spolupráce

Central Queensland University, Australia (Learning Teaching Education Research Centre)

Knight Bruce, prof., Dip Teach, B.Ed, MEd(SpEd), PhD
e-mail: b.knight@cqu.edu.au

Prof. B. A. Knight z Central Queensland University (Austrálie). Vědecky publikuje v oborech pedagogická psychologie a speciální pedagogika. Dlouhodobě se zabývá teorií vyučování a učení, edukačními médii, vysokoškolskou pedagogikou a výukovými potřebami žáků smyslově i kulturně znevýhodněnými. Je australským koordinátorem programu strategií pro efektivní učení a myšlení (SPELT). Na Central Queensland University je zástupcem vedoucího vědeckého centra pro regionální rozvoj učení (LEAP), které provádí aplikovaný výzkum v oblasti rovnosti vzdělání, vytváření příležitostí k zaměstnání lidí různého sociálního prostředí a podpory zdravé komunity.

logo


Humboldt University Berlin, Germany (Geographisches Institut, Abteilung Didaktik)

Bagoly-Simó Péter, prof. Dr. rer. nat. habil.
email: peter.bagoly-simo@geo.hu-berlin.de

Prof. Péter Bagoly-Simó je výzkumníkem v oblasti kurikula a teorie učebnic. Specializuje se také na mezinárodní srovnávací studie edukačních zdrojů zejm. v oboru geografie, podílí se na koncepci strategií vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Je členem představenstva asociace IARTEM a působí i v dalších vědeckých organizacích, jako např. NZSA (New Zealand Studies Association), LASA (Latin American Studies Association) či Internationale Gesellschaft für historische und systematische Schulbuchforschung. V oblasti podpory žákova učení se věnuje problematice scaffoldingu.

logoDalší zahraniční spolupráce

IARTEM (International Association for Research on Textbooks and Educational Media)
Georg-Eckert-Institut (Leibniz-Institut für Internationale Schulbuchforschung)


Zveřejněno / aktualizováno: 08. 03. 2021