Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Výběr cookies

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Součásti fakulty > Výzkumná centra > Centrum pedagogického výzkumu

Renáta Zemanová

Renáta Zemanová

titul, jméno, příjmení:
RNDr. Renáta Zemanová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova:
SA 423, budova SA
funkce:
obor činnosti:
Učitelství pro 1.st. - geometrie, didaktika geometrie, Učitelství pro MŠ - předmatematické činnost, Speciální pedagogika - předmatematické činnosti
telefon, mobil:
553 46 2650
e-mail:Nenalezen žádný záznam.Rok: 2023, Elementary Mathematics Education Journal
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2023, Elementary Mathematics Education Journal
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2021
stať ve sborníku
 
Renáta Zemanová, Darina Jirotková
Rok: 2021, Elementary Mathematics Education Journal
článek v odborném periodiku
 
Renáta Zemanová, Darina Jirotková
Rok: 2020, ELEMENTARY MATHEMATICS EDUCATION JOURNAL
článek v odborném periodiku
 
Renáta Zemanová, Darina Jirotková
Rok: 2019
stať ve sborníku
 
Darina Jirotková, Paola Vighi, Renáta Zemanová
Rok: 2019
stať ve sborníku
 
Renáta Zemanová, Darina Jirotková, Ioannis Papadopoulos
Rok: 2015
stať ve sborníku
 
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta
odborná kniha
 
Renáta Zemanová, Jana Slezáková
Rok: 2014
stať ve sborníku
 

Renáta Zemanová, Michaela Králová, Iva Kolandová, Václav Strnad, Štěpán Ročák
Rok: 2023, H-mat, o. p. s. Nová škola, o. p. s.
odborná kniha
 
Renáta Zemanová, Michaela Králová, Iva Kolandová, Štěpán Ročák, Václav Strnad
Rok: 2023, H-mat, o. p. s., Nová škola, o. p. s.
odborná kniha
 
Rok: 2023, Elementary Mathematics Education Journal
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2023, Elementary Mathematics Education Journal
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2022, Učitelské noviny
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2021
stať ve sborníku
 
Renáta Zemanová, Darina Jirotková
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Renáta Zemanová, Darina Jirotková
Rok: 2021, Elementary Mathematics Education Journal
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Renáta Zemanová, Darina Jirotková
Rok: 2020, ELEMENTARY MATHEMATICS EDUCATION JOURNAL
článek v odborném periodiku
 
Renáta Zemanová, Darina Jirotková
Rok: 2019
stať ve sborníku
 
Darina Jirotková, Paola Vighi, Renáta Zemanová
Rok: 2019
stať ve sborníku
 
Rok: 2018, Matematyczna Edukacja Dzieci
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2018
stať ve sborníku
 
Rok: 2017
stať ve sborníku
 
Renáta Zemanová, Darina Jirotková, Jana Slezáková
Rok: 2017
stať ve sborníku
 
Renáta Zemanová, Darina Jirotková, Jana Slezáková
Rok: 2017
stať ve sborníku
 
Renáta Zemanová, Darina Jirotková
Rok: 2017
stať ve sborníku
 
Rok: 2016
stať ve sborníku
 
Rok: 2016
stať ve sborníku
 
Rok: 2016
stať ve sborníku
 
Rok: 2016
stať ve sborníku
 
Rok: 2016, Wydawnictwo Naukowe Panstwowej Wyzszej Skoly Zawodowej w Nowym Saczu
kapitola v odborné knize
 
Renáta Zemanová, Darina Jirotková, Ioannis Papadopoulos
Rok: 2015
stať ve sborníku
 
Renáta Zemanová, Darina Jirotková, Ioannis Papadopoulos
Rok: 2015
stať ve sborníku
 
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta
odborná kniha
 
Rok: 2015, Obzory matematiky, fyziky a informatiky
článek v odborném periodiku
 
Renáta Zemanová, Elizabeth Dostálová, Beata Josieková
Rok: 2015, GRANT journal
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015, Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015
stať ve sborníku
 
Rok: 2014
stať ve sborníku
 
Renáta Zemanová, Petra Váňová
Rok: 2014
stať ve sborníku
 
Renáta Zemanová, Petra Vaňková
Rok: 2014
stať ve sborníku
 
Renáta Zemanová, Milan Hejný
Rok: 2014
stať ve sborníku
 
Rok: 2014
stať ve sborníku
 
Renáta Zemanová, Jana Slezáková
Rok: 2014
stať ve sborníku
 
Renáta Zemanová, Petra Váňová
Rok: 2014
stať ve sborníku
 
Renáta Zemanová, Petra Vaňková
Rok: 2014
stať ve sborníku
 
Renáta Zemanová, Darina Jirotková
Rok: 2014
stať ve sborníku
 
Rok: 2014
stať ve sborníku
 
Rok: 2014
stať ve sborníku
 
Darina Jirotková, Renáta Zemanová
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2013, Paňstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Nowym Saczu
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Darina Jirotková, Renáta Zemanová
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
Milan Hejný, Renáta Zemanová
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
Rok: 2012
stať ve sborníku
 
Rok: 2012
stať ve sborníku
 
Rok: 2012, Wydawnictwo Naukowe Panstwowej Wyzszej Skoly Zawodowej w Nowym Saczu
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011
stať ve sborníku
 
Rok: 2011, Wydawnictvo Naukowe Panstwowej Wyzszej Skoly Zawodowej w Novym Saczu
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2001
stať ve sborníku
 

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůZkratka
Název předmětuAutor
Název práce
Typ
Rok
Buchtová Eliška
Specifika distanční výuky matematiky 1. stupně se zaměřením na mnohoúhelníky
diplomová
2024
Morská Karolína
Analýza žákovských řešení v geometrii 1. stupně
diplomová
2024
Onderková Teresa
Prolínání témat v didaktických prostředích geometrie 1. stupně ZŠ
diplomová
2024
Valachová Nela
Edukační média se zaměřením na rozvoj prostorové představivosti žáků 1. stupně ZŠ
diplomová
2024
Šenková Kateřina
Budování mentálního schématu trojúhelníku ve výuce 1. stupně ZŠ
diplomová
2023
Chovancová Kateřina
Budování mentálního schématu rovnoběžníku ve výuce 1. stupně ZŠ
diplomová
2022
Hrbačová Kateřina
Využití didaktických pomůcek v konstruktivistické výuce matematiky 1. stupně ZŠ
diplomová
2022
Kubec Vjačková Martina
Outdoorové aktivity v práci s daty s využitím Hejného metody pro předškolní vzdělávání
diplomová
2022
Luterová Lucie
Statistika v předmatematické výchově
diplomová
2022
Navrátilová Sandra
Outdoorové aktivity v kombinatorických úlohách pro předškolní vzdělávání
diplomová
2022
Šimková Martina
Budování mentálního schématu šestiúhelníku ve výuce 1. stupně ZŠ
diplomová
2022
Ivánková Martina
Zlomky metodou budování schémat
diplomová
2021
Rein Martina
Využití reálných zkušeností žáků ve výuce geometrie ve 4.-5. ročníku ZŠ
diplomová
2021
Steigerová Barbora
Incentiva a jejich implementace pro zvýšení kvality vyučování matematice
diplomová
2021
Sieberová Jana
Prostorová představivost dětí předškolního věku
diplomová
2020
Krajča Jiří
Vstup do rýsování v učivu geometrie 1. stupně
diplomová
2019
Karlovská Lucie
Zvyšování kvality profesních praxí v matematice
diplomová
2018
Kristová Michaela
Portfolio učitele matematiky v pregraduální přípravě
diplomová
2018
Paluchová Martina
Využití geodesky ve výuce elementární geometrie
diplomová
2018
Procházková Lucie
Vedoucí učitel matematiky v profesní praxi
diplomová
2018
Rotterová Daniela
Kvantita v předmatematických činnostech
diplomová
2018
Halšková Petra
Manipulativní činnosti ve výuce elementární rovinné geometrie
diplomová
2017
Nováková Kateřina
Origami ve výuce elementární geometrie
diplomová
2017
Dostálová Elizabeth
Slovní úlohy ve výuce 1. stupně ZŠ
diplomová
2016
Evjáková Romana
Uspořádání v předmatematických činnostech
diplomová
2016
Josieková Beata
Slovní úloha pro diagnostiku školní zralosti
diplomová
2016
Řehová Kateřina
Třídění v předmatematických činnostech
diplomová
2016
Stonišová Miroslava
Třídění v předmatematických činnostech
diplomová
2016
Šeflová Helena
Rytmus v předmatematických činnostech
diplomová
2016
Štochelová Lenka
Význam přípravné třídy pro vstup do školní matematiky
diplomová
2016
Krupová Adéla
Rovinné útvary v učivu 1. st. ZŠ
diplomová
2015
Lubojacká Miroslava
Prostorové útvary v učivu 1. st. ZŠ
diplomová
2015
Vaňková Petra
Proces zobecňování ve výuce elementární geometrie
diplomová
2015
Váňová Petra
Proces zobecňování ve výuce elementární aritmetiky
diplomová
2015
Anderová Jarmila
Hra jako prostředek rozvíjení geometrických představ vědomostí a dovedností ve vyučování na 1. stupni malotřídních škol
diplomová
2008
Navrátilová Lenka
Matematika primárního stupně v belgickém vzdělávacím systému
diplomová
2008
Petrůjová Veronika
Matematické soutěže pro žáky 1. stupně ZŠ jako faktor motivace
diplomová
2008
Mášová Michaela
Úroveň matematických představ žáků na počátku školní docházky
diplomová
2007
Miková Jitka
Specifika vyučování geometrii na 1. st. malotřídních škol
diplomová
2007
Pinkavová Markéta
Měření geometrických těles na 1. stupni ZŠ
diplomová
2007
Putyerová Helena
Mimoškolní příprava žáků na vyučování matematiky na 1. stupni ZŠ
diplomová
2007
Ruszová Marie
Hra jako prostředek rozvíjení geometrických představ, vědomostí a dovedností ve vyučování na 1. stupni malotřídních škol
diplomová
2007
Matyášová Marcela
Skupinové vyučování v geometrii na 1. stupni základní školy
diplomová
2006
Mertová Marcela
Srovnání výukových metod a organizačních forem výuky v geometrii na 1. stupni ZŠ
diplomová
2006
Uvírová Věra
Nadstandardní úlohy z geometrie v učivu 1. stupně ZŠ
diplomová
2005
Masná Lucie
Robotické hračky v předškolním vzdělávání
bakalářská
2024
Strnadelová Pavlína
Specifika předmatematických činností u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
bakalářská
2024
Kozlová Monika
Orientace v rovině a prostoru u čtyřletých dětí
bakalářská
2023
Toráčová Radka
Kombinatorika v předmatematické výchově
bakalářská
2023
Cibulková Petra
Návaznost porovnávání mezi MŠ a 1. ročníkem ZŠ
bakalářská
2022
Fukalová Gabriela
Budování mentálního schématu čtyřúhelníku v předmatematické výchově
bakalářská
2021
Kvitová Eliška
Budování mentálního schématu trojúhelník v předmatematické výchově
bakalářská
2021
Švancarová Lucie
Budování mentálního schématu zlomek v předmatematické výchově
bakalářská
2021
Hedrichová Amálie
Konfigurace jako model čísla v předmatematické přípravě
bakalářská
2020
Schöberlová Kateřina
Didaktická prostředí v předškolním vzdělávání - Parkety
bakalářská
2020
Szymurdová Lenka
Kombinatorika v předmatematické přípravě
bakalářská
2020
Kopřivová Martina
Celek a jeho část v předmatematické přípravě
bakalářská
2019
Kučerová Tamara
Rytmus a krokování v předmatematických činnostech
bakalářská
2019
Zaleska Agata
Geometrická témata v díle profesorky Edyty Gruszczyk-Kolczyńské
bakalářská
2019
Beranová Erika
Origami v předmatematických činnostech
bakalářská
2018
Fridrichovská Jaroslava
Propedeutika prostorové geometrie v mateřské škole
bakalářská
2018
Folvarčná Šárka
Využití přírodního prostředí k rozvoji matematických kompetencí
bakalářská
2017
Kubalová Hana
Propedeutika rovinné geometrie v mateřské škole
bakalářská
2017
Rožnovská Lucie
Matematická prostředí v mateřské škole - Autobus
bakalářská
2017
Scholastrová Klára
Příprava předškoláka na školní matematiku
bakalářská
2017
Seidlerová Andrea
Matematická prostředí v mateřské škole - Krokování
bakalářská
2017
Tóthová Simona
Porovnávání v předmatematických činnostech
bakalářská
2017
Uherková Kamila
Uspořádání v předmatematických činnostech
bakalářská
2017
Hejdová Magdalena
Uspořádání v předmatematických činnostech
bakalářská
2016
Juchelková Hana
Propedeutika prostorové geometrie v mateřské škole
bakalářská
2016
Kropová Markéta
Význam přípravné třídy pro vstup do školní matematiky
bakalářská
2016
Kutáčová Dagmar
Hra Logico Piccolo pro rozvoj předmatematických kompetencí předškoláka
bakalářská
2016
Slaná Jana
Kvantita v předmatematických činnostech
bakalářská
2016
Vaculíková Veronika
Propedeutika rovinné geometrie v mateřské škole
bakalářská
2016
Zdražilová Nikola
Třídění v předmatematických činnostech
bakalářská
2016
Cihlářová Monika
Zápis dětí do prvních ročníků základního vzdělávání - předmatematické činnosti
bakalářská
2015
Dobešová Monika
Skládání a stříhání papíru v předmatematických činnostech
bakalářská
2015
Doffková Andrea
Stavby z kostek v předmatematických činnostech
bakalářská
2015
Lišková Gabriela
Geometrické tvary v předmatematických činnostech
bakalářská
2015
Tözsérová Markéta
KVARTETO pro rozvoj předmatematických představ
bakalářská
2015
Eliášová Lenka
Aktuální dětské časopisy pro rozvoj předmatematických představ
bakalářská
2014
Huvarová Marcela
PEXESO pro rozvoj předmatematických představ
bakalářská
2014
Kamrádová Lenka
Rozvoj prostorové představivosti v předškolním vzdělávání
bakalářská
2014
Kořínková Petra
LOTO pro rozvoj předmatematických představ
bakalářská
2014
Skuciusová Bronislava
Symboly pro rozvoj předmatematických představ
bakalářská
2014
Součková Jana
Pracovní listy pro rozvoj předmatematických představ předškoláka
bakalářská
2014
Vlková Ivana
Příprava předškoláka na zahájení školní matematiky
bakalářská
2014
Lukasová Barbora
Matematické hrátky v mateřské škole pro starší děti
bakalářská
2013
Majdová Martina
Matematické hrátky v mateřské škole pro mladší děti
bakalářská
2013
Mičulková Lenka
Rozvoj matematických představ předškoláka
bakalářská
2013Hlavní řešitel
RNDr. Renáta Zemanová, Ph.D.
Období
1/2017 - 11/2017
Poskytovatel
Rozvojové programy MŠMT
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
RNDr. Renáta Zemanová, Ph.D.
Období
1/2015 - 12/2015
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
RNDr. Renáta Zemanová, Ph.D.
Období
1/2014 - 12/2014
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
RNDr. Renáta Zemanová, Ph.D.
Období
9/2012 - 1/2014
Poskytovatel
Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
RNDr. Renáta Zemanová, Ph.D.
Období
1/2007 - 12/2007
Poskytovatel
Rozvojové programy MŠMT
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
RNDr. Renáta Zemanová, Ph.D.
Období
1/2007 - 12/2007
Poskytovatel
Rozvojové programy MŠMT
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
RNDr. Renáta Zemanová, Ph.D.
Období
1/2005 - 12/2005
Poskytovatel
Rozvojové programy MŠMT
Stav
ukončený
 

facebook
instagram
twitter
TikTok
spotify
rss
social hub