Věda a výzkum

  1. Výzkum učebnic a edukačních médií: aktuálně se zaměřením na roli výukových materiálů při poskytování podpory žákům ve výuce na 1. a 2. stupni základní školy (vedoucí týmu: Z. Sikorová)
  2. Výzkum osobnostně-sociálního rozvoje učitelů a studentů učitelství: aktuálně zaměřený na rozvoj sebepojetí – sebeprožitek jako cestu k rozvoji sebepojetí studenta učitelství a učitele a jeho přístupu k žákům (vedoucí týmu: J. Sekera)

Zveřejněno / aktualizováno: 04. 12. 2020