OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Součásti fakulty > Výzkumná centra > Centrum pedagogického výzkumu > Věda a výzkum

Věda a výzkum

  1. Výzkum učebnic a edukačních médií: aktuálně se zaměřením na roli výukových materiálů při poskytování podpory žákům ve výuce na 1. a 2. stupni základní školy (vedoucí týmu: Z. Sikorová)
  2. Výzkum osobnostně-sociálního rozvoje učitelů a studentů učitelství: aktuálně zaměřený na rozvoj sebepojetí – sebeprožitek jako cestu k rozvoji sebepojetí studenta učitelství a učitele a jeho přístupu k žákům (vedoucí týmu: J. Sekera)
facebook
rss
social hub