FAQ

Katedra českého jazyka
a literatury s didaktikou
Pedagogická fakulta
Ostravská univerzita
Mlýnská 5
701 03 Ostrava

  
cz   en


Publikační činnost (IS Publ)

Abecední seznam
Gejgušová Ivana, doc. PhDr., Ph.D.

tajemnice KCD; vedoucí oddělení studia českého jazyka se zaměřením na vzdělávání, učitelství českého jazyka pro ZŠ a bohemistiky v praxi
Höflerová Eva, doc. PhDr., Ph.D.

Hrdličková Marcela, Mgr.

Kubeczková Olga, Mgr., Ph.D.

vedoucí Kabinetu literatury pro děti a mládež, jazykové a literární komunikace
Kuldanová Pavlína, Mgr., Ph.D.

Metelková Svobodová Radana, doc. PhDr., Ph.D.

vedoucí oddělení pro 1. stupeň ZŠ a pro MŠ
Novák Radomil, Mgr. Ing., Ph.D.

Sekerová Kamila, Mgr., Ph.D.

Svobodová Diana, doc. PhDr., Ph.D.

vedoucí KCD, koordinátorka pro zahraniční výměny LLP - Erasmus
Svobodová Jana, prof. PhDr., CSc.

Publikační činnost


© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt