OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou > Personální složení

Personální složení

abecední členění

Vedení katedry
Vedení KCD
Svobodová Diana, doc. PhDr., Ph.D.
vedoucí KCD, koordinátorka pro zahraniční výměny LLP - Erasmus
email:
telefon: 553 46 2635
731 696 960
Gejgušová Ivana, doc. PhDr., Ph.D.
tajemnice KCD; vedoucí oddělení studia českého jazyka se zaměřením na vzdělávání, učitelství českého jazyka pro ZŠ a bohemistiky v praxi
email:
telefon: 553 46 2639
731 696 962
Kubeczková Olga, Mgr., Ph.D.
vedoucí Kabinetu literatury pro děti a mládež, jazykové a literární komunikace
email:
telefon: 553 46 2642
Metelková Svobodová Radana, doc. PhDr., Ph.D.
vedoucí oddělení pro 1. stupeň ZŠ a pro MŠ
email:
telefon: 553 46 2644
Sekretariát KCD
Nohelová Šárka
sekretářka KCD
email:
telefon: 553 46 2636
Členové katedry
Profesoři
Svobodová Jana, prof. PhDr., CSc.
činnost: lingvodidaktika, lingvistika, bohemistika se zaměřením na současný český jazyk a jazykovou kulturu
email:
telefon: 553 46 2637
Docenti
Gejgušová Ivana, doc. PhDr., Ph.D.
tajemnice KCD; vedoucí oddělení studia českého jazyka se zaměřením na vzdělávání, učitelství českého jazyka pro ZŠ a bohemistiky v praxi
činnost: česká literatura 19. století, didaktika literární výchovy, světová literatura
email:
telefon: 553 46 2639
731 696 962
Höflerová Eva, doc. PhDr., Ph.D.
činnost: lingvodidaktika, lingvistika, řečová komunikace, informační technologie ve výuce češtiny
email:
telefon: 553 46 2638
Metelková Svobodová Radana, doc. PhDr., Ph.D.
vedoucí oddělení pro 1. stupeň ZŠ a pro MŠ
činnost: didaktika českého jazyka a slohu, jazyková problematika školské komunikace, současný český jazyk
email:
telefon: 553 46 2644
Svobodová Diana, doc. PhDr., Ph.D.
vedoucí KCD, koordinátorka pro zahraniční výměny LLP - Erasmus
činnost: obecná lingvistika, česká lexikologie se zaměřením na současné vývojové trendy a internacionalizaci
email:
telefon: 553 46 2635
731 696 960
Odborní asistenti
Hrdličková Marcela, Mgr.
činnost: literatura pro děti a mládež
email:
telefon: 553 46 2642
Kubeczková Olga, Mgr., Ph.D.
vedoucí Kabinetu literatury pro děti a mládež, jazykové a literární komunikace
činnost: literatura pro děti a mládež
email:
telefon: 553 46 2642
Kuldanová Pavlína, Mgr., Ph.D.
činnost: lingvistika, bohemistika – zvl. zvuková stránka češtiny, jazyková kultura, vývoj jazyka
email:
telefon: 553 46 2643
Novák Radomil, Mgr. Ing., Ph.D.
činnost: česká literatura 20. století, literatura a hudba, literatura a film
email:
telefon: 553 46 2713
Sekerová Kamila, Mgr., Ph.D.
činnost: česká stylistika, zvl. publicistický styl a jeho vývojové tendence, jazyková problematika školské komunikace s cizojazyčným žákem
email:
telefon: 553 46 2645
Kabinet literatury pro děti a mládež, jazykové a literární komunikace
Vedení kabinetu
Kubeczková Olga, Mgr., Ph.D.
vedoucí Kabinetu literatury pro děti a mládež, jazykové a literární komunikace
činnost: literatura pro děti a mládež
email:
telefon: 553 46 2642
Členové kabinetu
Gejgušová Ivana, doc. PhDr., Ph.D.
tajemnice KCD; vedoucí oddělení studia českého jazyka se zaměřením na vzdělávání, učitelství českého jazyka pro ZŠ a bohemistiky v praxi
činnost: česká literatura 19. století, didaktika literární výchovy, světová literatura
email:
telefon: 553 46 2639
731 696 962
Höflerová Eva, doc. PhDr., Ph.D.
činnost: lingvodidaktika, lingvistika, řečová komunikace, informační technologie ve výuce češtiny
email:
telefon: 553 46 2638
Novák Radomil, Mgr. Ing., Ph.D.
činnost: česká literatura 20. století, literatura a hudba, literatura a film
email:
telefon: 553 46 2713
Svobodová Jana, prof. PhDr., CSc.
činnost: lingvodidaktika, lingvistika, bohemistika se zaměřením na současný český jazyk a jazykovou kulturu
email:
telefon: 553 46 2637
facebook
rss
social hub