Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:U3V – Přednáškový cyklus
Fakulta / organizační jednotka:Centrum dalšího vzdělávání (Pedagogická fakulta OU)
Cílová skupina:Senioři (věková hranice 60+; nižší věk v případě nároku na důchod), max. počet ve skupině 40
Doba trvání / hodinová dotace:2 semestry / 48 hodin
Cena:1500,- / rok
Forma:prezenční
Organizace studia:Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, Centrum dalšího vzdělávání, Fráni Šrámka 3, Ostrava - Mariánské Hory
Garantující odborná katedra:Katedra informačních a komunikačních technologií (Pedagogická fakulta OU),
Katedra pedagogické a školní psychologie (Pedagogická fakulta OU),
Katedra technické a pracovní výchovy (Pedagogická fakulta OU),
Katedra výchovy k občanství (Pedagogická fakulta OU)
Garant:Mgr. Tomáš Javorčík, Ph.D.,
PhDr. Tereza Kimplová, Ph.D.,
Ing. Svatopluk Slovák, Ph.D.,
doc. PhDr. Denisa Labischová, PhD.
Anotace:Roční přednáškový cyklus nabídne rozmanitou paletu témat čtyř kateder, která se váží k aktuálním potřebám moderního světa. Budou probírány:
 • Digitální technologie: hrozby a příležitosti – např. bezpečnost na internetu, umělá inteligence, digitální závislost
 • Využití aktuálních psychologických poznatků pro život v 21. století
 • Ekonomie pro neekonomy a finanční gramotnost – např. inflace, financování důchodů a zdravotní péče, zadlužování domácností
 • Jak se vyznat v labyrintu médií? – např. jak média fungují, vliv reklamy, principy zpravodajství
Přednáškový cyklus nabízí programy vycházející z akreditovaných oborů pedagogické fakulty. Účastníci vzdělávání jsou přiměřenou formou seznamováni s vývojem univerzitního poznávání v tématech, se kterými se starší lidé aktuálně v životě setkávají.
Způsob ukončení studia:závěrečný test po ukončení ročního cyklu
Výstupní doklad:Certifikát po absolvování Přednáškového cyklu
Přihlášky:elektronická přihláška
Kontakt / další informace:Mgr. Jitka Lošáková,
Ing. Anna Dobošová
Způsob platby:převodem z účtu; platební údaje obdrží uchazeč po podání elektronické přihlášky na svůj email
Plán studia / rámcový harmonogram:1. Digitální technologie: hrozby a příležitosti Moderní digitální svět se každým dnem mění s přibývajícími novými technologiemi a nástroji. Každá z možných technologických vymožeností s sebou přináší i možná rizika, kterým musíme čelit. Objevte, jak digitální technologie mohou obohatit váš život a zamezte tomu, aby vám jej znepříjemnily. Přednášky pokryjí širokou škálu témat týkajících se digitální bezpečnosti, sociálních sítí, umělé inteligence a digitální závislosti.
Každá přednáška bude doplněna praktickými ukázkami a dostatečným prostorem pro vaše dotazy a diskuzi. Přijďte se naučit něco nového a posílit své digitální dovednosti v příjemném a podporujícím prostředí.
Témata přednášek:
 1. Bezpečnost na internetu: Jak se chránit před podvody, hackerskými útoky a čelit nebezpečným komunikačním jevům?
 2. Sociální média a digitální komunikace
 3. Umělá inteligence: Co to je a jak může zlepšit náš život?
 4. Digitální závislost: Jak rozpoznat a překonat závislost na technologiích
Přednášející: Mgr. Tomáš Javorčík, Ph.D., Mgr. Michael Kancner, Mgr. Otto Suchánek

2. Využití psychologických poznatků v současnosti
Smysl: Nabídnout přítomným informace a formy využití psychologie pro zlepšení kvality života
Cíl: Současná doba přináší mnohé zvraty a prohlubuje v občanech nejistotu z budoucnosti. Důsledkem je prožívání napětí, které má dopad nejen na psychickou stránku obyvatel. Cílem prožitkových seminářů je informovat přítomné o možnostech využití psychologických technik a služeb při snaze zmírnit duševní nepohodu.
 1. Psychosomatika – propojenost a projevy (PhDr. Pavel Moravec, PhD.)
 2. Hypnóza a sugesce v klinicko-psychologické praxi jako nástroj k řešení potíží (PhDr. Pavel Škobrtal, PhD.)
 3. Napětí a stres: fyziologické koreláty negativních duševních procesů a jejich redukce pomocí relaxačních technik. (demonstrace měřením jednotlivců, realizace relaxace pro všechny) (PhDr. Radim Badošek, PhD.)
 4. Dopady současnosti na základní society /rodina – jedinec – kolektivy/ (PhDr. Jan Svoboda)

3. Ekonomie pro neekonomy a finanční gramotnost
Téma 1+2: Aktuální ekonomické problémy demokratických zemí: chudoba a sociální nerovnosti, inflace a nezaměstnanost. Problémy hospodaření států, vč. financování důchodů a zdravotní péče. (vyučující Ing. Svatopluk Slovák, Ph.D.)
Téma 3+4: Peníze, moderní způsoby placení a kryptoměny. Zadlužování domácností – závazky, exekuce a insolvence. (vyučující Mgr. Lucie Kopecká)

4. Jak se vyznat v labyrintu médií?
V rámci interaktivně pojatých přednášek a workshopů se účastníci seznámí s tím, jak fungují média, jaký je vztah médií a politiky, jakými principy se řídí zpravodajství či jak na nás působí reklama. Pozornost bude věnována také etickým otázkám spojeným se světem médií a reklamy a různým stereotypům (věk, pohlaví, národnostní skupina, profese), které se v médiích často objevují. Účastníci si budou moci vyzkoušet různé aktivity, které jim mediální témata přiblíží.
Vyučující: doc. PhDr. Denisa Labischová, PhD., Mgr. Kristina Kalitová, Ph.D.

plán studia soubor pdf 0,14 MB