Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:U3V – Přednáškový cyklus I a II
Fakulta / organizační jednotka:Centrum dalšího vzdělávání (Pedagogická fakulta OU)
Cílová skupina:Senioři (věková hranice 60+; nižší věk v případě jakéhokoliv nároku na důchod), max. počet ve skupině 90
Doba trvání / hodinová dotace:4 semestry / 96 hodin
Cena:1400,- / rok
Forma:prezenční
Organizace studia:Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, Centrum dalšího vzdělávání, Fráni Šrámka 3, Ostrava - Mariánské Hory
Garantující odborná katedra:Katedra sociální pedagogiky (Pedagogická fakulta OU),
Katedra hudební výchovy (Pedagogická fakulta OU),
Katedra pedagogiky a andragogiky (Pedagogická fakulta OU),
Katedra výtvarné výchovy (Pedagogická fakulta OU)
Garant:Mgr. Bohdana Richterová, Ph.D.,
doc. PhDr. Veronika Ševčíková, Ph.D.,
Mgr. Milan Chmura, Ph.D.,
Mgr. Milan Cieslar, PhD.
Anotace:Dvouletý přednáškový cyklus nabízí programy vycházející z akreditovaných oborů pedagogické fakulty. Účastníci vzdělávání jsou přiměřenou formou seznamováni s vývojem univerzitního poznávání v tématech, se kterými se starší lidé aktuálně v životě setkávají a jejichž hlubší poznání, o němž dostávají zpětnou vazbu, jim život usnadňuje a obohacuje.
Způsob ukončení studia:závěrečný test po ukončení dvou semestrů
Výstupní doklad:Certifikát po absolvování Přednáškového cyklu I a II
Kontakt / další informace:Mgr. Jitka Sršňová,
Ing. Anna Dobošová
Způsob platby:převodem z účtu (popřípadě složenkou); platební údaje obdrží uchazeč po podání elektronické přihlášky na svůj email
Další informace:viz Základní informace