Požadavky k přijímací zkoušce - Výtvarná výchova pro SŠ a ZUŠ se zaměřením na vzdělávání

studijní program:Výtvarná výchova pro SŠ a ZUŠ se zaměřením na vzdělávání
forma studia:prezenční

Jedná se o jednoprogramové studium, uchazeči si k tomuto programu již nic dalšího nevolí.

Přijímací zkouška probíhá formou Motivačního pohovoru.

Motivační pohovor nelze prominout a musejí ho vykonat všichni uchazeči o studium.

Motivační pohovor:

  • Rozbor domácích prací uchazečů (kolekce minimálně dvaceti a maximálně dvaceti pěti prací by měla obsahovat práce z kresby, malby, popřípadě z jiných výtvarných technik) - (max. 50 bodů).
  • Diskuze s uchazečem nad jeho znalostmi z dějin výtvarné kultury - (max. 50 bodů).

Bodové hodnocení:

  • 0 - 49 bodů: nevyhověl
  • 50 - 100 bodů: vyhověl


Profil absolventa programu


Zveřejněno / aktualizováno: 20. 11. 2020