OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra výtvarné výchovy > Personální složení

Personální složení

abecední členění

Vedení katedry
Vedení KVV
Cieslar Milan, Mgr., PhD.
vedoucí katedry KVV, tajemník KVV
e-mail:
telefon: 553 46 2538
Sekretariát KVV
Lipowská Renáta, Mgr.
sekretářka KVV
e-mail:
telefon: 553 46 2536
553 46 2507
Členové katedry
Profesoři
Chovanec Ivo, prof., akad. sochař
činnost: sochařství, garant pro obory Učitelství VV pro 2. st. ZŠ, Učitelství VV pro SŠ
e-mail:
telefon: 553 46 2539
Docenti
Guziur Jakub, doc. Mgr., Ph.D.
katedrový koordinátor Erasmus+
činnost: dějiny umění, nová média
e-mail:
telefon: 553 46 2541
Odborní asistenti
Cieslar Milan, Mgr., PhD.
vedoucí katedry KVV, tajemník KVV
činnost: kresba, malba, prostor (Učitelství 1. st. ZŠ, Učitelství MŠ)
e-mail:
telefon: 553 46 2538
Forman Pavel, Mgr., M.A., Ph.D.
činnost: malba
e-mail:
telefon: 553 46 2541
Koudela Tomáš, Mgr.
činnost: dějiny umění
e-mail:
telefon: 553 46 2541
Sztablová Danuše, PhDr., Ph.D.
činnost: didaktika výtvarné výchovy, ved. oddělení pro obory: Učitelství 1. st. ZŠ, Učitelství MŠ
e-mail:
telefon: 553 46 2545
Vorel Ondřej, PhDr., ArtD.
činnost: kresba
e-mail:
telefon: 553 46 2535
Externisté
Witasek Roman, M.A.
činnost: grafika
e-mail:
telefon: 553 46 2535
Žižka Jiří, MgA.
činnost: fotografie
e-mail:
telefon: 553 46 2539
facebook
rss
social hub