Personální složení

abecední členění

Vedení katedry
Vedení KVV
Cieslar Milan, Mgr., PhD.
vedoucí katedry KVV, tajemník KVV
553 46 2535
Sekretariát KVV
Lipowská Renáta, Mgr.
sekretářka KVV
553 46 2536
 
Členové katedry
Docenti
Guziur Jakub, doc. Mgr., Ph.D.
činnost: dějiny umění, nová média
553 46 2538
Odborní asistenti
Blažek Timotej, Mgr., Ph.D.
činnost: prostorová tvorba
553 46 2539
Cieslar Milan, Mgr., PhD.
vedoucí katedry KVV, tajemník KVV
činnost: kresba, malba, prostor (Učitelství 1. st. ZŠ, Učitelství MŠ)
553 46 2535
553 46 2541
Koudela Tomáš, Mgr., Ph.D.
činnost: dějiny umění
553 46 2545
553 46 2538
Pienias Gabriela, dr
katedrový koordinátor programu Erasmus+
činnost: kresba, grafika
553 46 2540
Asistenti
Čapandová Tereza, Mgr.
činnost: počítačová grafika, výtvarná produkce, PR
553 46 2545
603 326 731
Externisté
Ambroziak Piotr, Dr
činnost: nová média
 
 
Melena Jan, Mgr.
činnost: dějiny umění
 
 
Schovánek Marek, B.A.
činnost: malba, výtvarná produkce
 
 
Žižka Jiří, MgA.
činnost: fotografie
553 46 2539