Personální složení

abecední členění

Vedení katedry
Cieslar Milan, Mgr., PhD.
vedoucí katedry KVV, tajemník KVV
553 46 2535
Sekretariát katedry
Lipowská Renáta, Mgr.
sekretářka KVV
553 46 2536
 
Členové katedry
Hostující profesoři
Ambroziak Piotr, Dr
činnost: nová média
 
 
Marcinkowski Arkadiusz Mieczysław, prof. Dr. hab.
činnost: počítačová grafika, intermédia
 
Docenti
Guziur Jakub, doc. Mgr., Ph.D.
činnost: dějiny umění, nová média
553 46 2538
Tobolewski Tomasz, Dr. hab. 
činnost: prostorová tvorba
553 46 2540
Odborní asistenti
Cieslar Milan, Mgr., PhD.
vedoucí katedry KVV, tajemník KVV
činnost: kresba, malba, prostor (Učitelství 1. st. ZŠ, Učitelství MŠ)
553 46 2535
553 46 2541
Francová Jana, MgA. Mgr., Ph.D.
činnost: prostorová tvorba
553 46 2539
Koudela Tomáš, Mgr., Ph.D.
činnost: dějiny umění
553 46 2545
553 46 2538
Pienias Gabriela, dr
činnost: kresba, grafika
553 46 2540
Asistenti
Čapandová Tereza, Mgr.
katedrový koordinátor programu Erasmus+
činnost: počítačová grafika, výtvarná produkce, PR
553 46 2545
603 326 731
Lektoři
Františáková Eva, Mgr.
činnost: kulturní produkce
 
Externisté
Schovánek Marek, B.A.
činnost: malba, výtvarná produkce
 
 
Žižka Jiří, MgA.
činnost: fotografie
553 46 2539