Personální složení

abecední členění

Vedení katedry
Vedení KVV
Cieslar Milan, Mgr., PhD.
vedoucí katedry KVV, tajemník KVV
e-mail:
telefon: 553 46 2535
Sekretariát KVV
Lipowská Renáta, Mgr.
sekretářka KVV
e-mail:
telefon: 553 46 2536
Členové katedry
Docenti
Guziur Jakub, doc. Mgr., Ph.D.
činnost: dějiny umění, nová média
e-mail:
telefon: 553 46 2538
Odborní asistenti
Bajnarová Marie, Mgr. et Mgr. BcA., Ph.D.
činnost: didaktika VV
e-mail:
telefon: 553 46 2538
Blažek Timotej, Mgr., Ph.D.
činnost: prostorová tvorba
e-mail:
telefon: 553 46 2539
Cieslar Milan, Mgr., PhD.
vedoucí katedry KVV, tajemník KVV
činnost: kresba, malba, prostor (Učitelství 1. st. ZŠ, Učitelství MŠ)
e-mail:
telefon: 553 46 2535
Forman Pavel, Mgr., M.A., Ph.D.
činnost: malba
e-mail:
telefon: 553 46 2541
Koudela Tomáš, Mgr., Ph.D.
činnost: dějiny umění
e-mail:
telefon: 553 46 2545
Pienias Gabriela, dr
katedrový koordinátor programu Erasmus+
činnost: kresba, grafika
e-mail:
telefon: 553 46 2540
Lektoři
Čapandová Tereza, Mgr.
činnost: počítačová grafika, výtvarná produkce
e-mail:
telefon: 553 46 2545
603 326 731
Externisté
Žižka Jiří, MgA.
činnost: fotografie
e-mail:
telefon: 553 46 2539