Hlavní zaměření výzkumné činnosti KVV

Doc. Mgr. Jakub Guziur, Ph.D. se věnuje kulturním a estetickým fenoménům avantgardního a post-avantgardního umění se zvláštním zřetelem k představitelům angloamerického modernismu, jmenovitě se zabývá problematikou intermediálního umění (např. konkrétní a vizuální poesie), konkretismem a konceptualismem; specifickou oblastí jeho zájmu je vztah jazyka a výtvarného vyjádření. Mgr. Milan Cieslar, PhD. zkoumá problematiku nových médií, konkrétně svébytné umělecké možnosti, které skýtá používání tzv. chytrého telefonu při autorské tvorbě i během výuky výtvarné výchovy. Mgr. et Mgr. BcA. Marie Bajnarová, Ph.D. se věnuje zkoumání dětského výtvarného projevu, arteterapii a artefiletice a muzejní činnosti. Mgr. Timotej Blažek, Ph.D. se zabývá materiálností v kognitivním životě člověka a objektovým učením ve vztahu k umění a profesionalizaci budoucích učitelů výtvarné výchovy. Mgr. Gabriela Pienias zkoumá minimalistické tvarosloví v prostorové tvorbě a svébytnost presentace umění v galerijním prostředí a veřejném prostoru. Mgr. Tomáš Koudela, Ph.D.Mgr. Pavel Forman, M.A., Ph.D. se věnují výzkumu výtvarné scény v moravskoslezském a olomouckém kraji v obdobích 1968‒1989 a 1989‒2015; v souvislosti se současnou výtvarnou scénou se rovněž zabývají problémy výtvarného provozu a managementu; kromě celoročního provozu Galerie Student se jako kurátoři i vystavující podílejí na výstavní činnosti veřejných i soukromých galerií v České republice i zahraničí, což představuje jádro primárního výzkumu katedry. Veškeré vědecké a výzkumné aktivity Katedry výtvarné výchovy jsou úzce spojeny s uměleckou a kurátorskou činností jejích členů.


Zveřejněno / aktualizováno: 16. 01. 2020