Hlavní zaměření výzkumné a umělecké činnosti KVV

Mgr. et Mgr. BcA. Marie Bajnarová, Ph.D. se věnuje zkoumání dětského výtvarného projevu, arteterapii, artefiletice a muzejní činnosti.

Mgr. Timotej Blažek, Ph.D. se zabývá materiálností v kognitivním životě člověka a objektovým učením ve vztahu k umění a profesionalizaci budoucích učitelů výtvarné výchovy.

Mgr. Milan Cieslar, PhD. zkoumá problematiku nových médií, konkrétně svébytné umělecké možnosti, které skýtá používání tzv. chytrého telefonu při autorské tvorbě i během výuky výtvarné výchovy. Účastní se samostatných i kolektivních výstav v České republice i v zahraničí, působí jako kurátor současného výtvarného umění. Zabývá se postprodukcí nejen vlastní výtvarné tvorby.

Mgr. Tereza Čapandová se věnuje výzkumu současné výtvarné scény v moravskoslezském kraji, fenoménu postprodukce ve výtvarném umění a  výtvarné produkci; působí taktéž jako grafička, typografka a kurátorka současného umění.

Mgr. Pavel Forman, M.A., Ph.D. se věnuje výzkumu výtvarné scény v moravskoslezském a olomouckém kraji v období 1989‒2020; v souvislosti se současnou výtvarnou scénou se rovněž zabývá problémy výtvarného provozu a managementu; jako vystavující umělec se aktivně účastní samostatných i kolektivních výstav ve veřejných i soukromých galeriích v České republice i v zahraničí; působí taktéž jako kurátor současného výtvarného umění.

doc. Mgr. Jakub Guziur, Ph.D. se věnuje kulturním a estetickým fenoménům avantgardního a post-avantgardního umění se zvláštním zřetelem k představitelům angloamerického modernismu, jmenovitě se zabývá problematikou intermediálního umění (např. konkrétní a vizuální poesie), konkretismem a konceptualismem; specifickou oblastí jeho zájmu je vztah jazyka a výtvarného vyjádření.

Mgr. Tomáš Koudela, Ph.D. se věnuje výzkumu kulturních dějin 2. poloviny 20. století ve středoevropském prostoru a výtvarné scény v moravskoslezském a olomouckém kraji v obdobích 1968‒1989 a 1989‒2020; v souvislosti se současnou výtvarnou scénou se rovněž zabývá problémy výtvarného provozu a managementu; kromě celoročního provozu Galerie Student a Galerie Dolu Michal se jako kurátor angažuje v mnohých výstavních projektech ve veřejných i soukromých galeriích v České republice i zahraničí. Je taktéž aktivní ve výtvarném umění (konceptuální umění) a v literatuře (poezie, próza).

dr Gabriela Pienias zkoumá minimalistické tvarosloví v prostorové tvorbě a svébytnost prezentace umění v galerijním prostředí a veřejném prostoru.

Veškeré vědecké a výzkumné aktivity Katedry výtvarné výchovy PdF OU jsou úzce spojeny s uměleckou a kurátorskou činností jejích členů.


Zveřejněno / aktualizováno: 27. 01. 2021