Studium na naší katedře

Výtvarnou výchovu u nás můžete studovat v několika studijních programech. Po jejich absolvování získáte znalosti a dovednosti, díky kterým se uplatníte jako asistenti pedagogů (bakalářské studium) nebo učitelé (navazující magisterské studium) výtvarné výchovy na ZŠ, SŠ či ZUŠ, případně jako edukační pracovníci či lektoři v muzeích, galeriích a volnočasových institucích. Uplatnění najdete také jako pracovníci v nejrůznějších institucích či firmách zabývajících se výtvarnou kulturou.

Bakalářské studium

Výtvarná výchova pro střední školy a základní umělecké školy se zaměřením na vzdělávání – prezenční studium

Dvouoborová výtvarná výchova (se zaměřením na vzdělávání pro ZŠ či SŠ) – možné kombinace
(Při výběru dvouoborového studia věnujte zvýšenou pozornost tomu, který studijní program zvolíte jako hlavní, tj. maior, ovlivní to Vaše studium.)

Navazující magisterské studium

Výtvarná výchova pro SŠ a ZUŠ – prezenční studium

Dvouoborová výtvarná výchova (Učitelství pro 2. stupeň ZŠ či Učitelství pro SŠ) – možné kombinace
(Při výběru dvouoborového studia věnujte zvýšenou pozornost tomu, který studijní program zvolíte jako hlavní, tj. maior, ovlivní to Vaše studium.)

Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookiese-přihláška
kompletní nabídka


Zveřejněno / aktualizováno: 14. 02. 2022