Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Filtrovat podle:
typu studia Bc.  |   Mgr.  |   NMgr.  |   Ph.D.
formy studia prezenční  |   kombinovaná  |   distanční
jazyka výuky vše  |  AN  |  CZ
 

Vysvětlivky:
Bc.- bakalářské studium
Mgr. - magisterské studium
NMgr. - navazující magisterské studium
Ph.D. - doktorské studium


vše | pouze jednooborová studia | pouze sdružená a víceoborová studia | pouze sdružená a víceoborová studia k přípravě učitelů

Jednooborová studia
obor seřadit vzestupně seřadit sestupně seřadit vzestupně seřadit sestupně typ st. seřadit vzestupně seřadit sestupně délka seřadit vzestupně seřadit sestupně forma
Výtvarná výchova pro střední školy a základní umělecké školy se zaměřením na vzdělávání [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Sdružená a víceoborová studia
kombinace seřadit vzestupně seřadit sestupně seřadit vzestupně seřadit sestupně typ st.
Biologie - Výtvarná výchovabakalářské
Fyzika - Výtvarná výchovabakalářské
Geografie - Výtvarná výchovabakalářské
Matematika - Výtvarná výchovabakalářské
Sdružená a víceoborová studia zaměřená na přípravu učitelů
kombinace seřadit vzestupně seřadit sestupně seřadit vzestupně seřadit sestupně typ st.
Anglický jazyk - Výtvarná výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)bakalářské
Anglický jazyk pro ZŠ - Výtvarná výchova pro ZŠnavazující
Biologie - Výtvarná výchova (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Biologie pro SŠ - Výtvarná výchova pro SŠnavazující
Český jazyk - Výtvarná výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)bakalářské
Český jazyk pro ZŠ - Výtvarná výchova pro ZŠnavazující
Fyzika - Výtvarná výchova (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Fyzika pro SŠ - Výtvarná výchova pro SŠnavazující
Geografie - Výtvarná výchova (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Geografie pro SŠ - Výtvarná výchova pro SŠnavazující
Hudební výchova - Výtvarná výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)bakalářské
Hudební výchova - Výtvarná výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)bakalářské
Chemie pro SŠ - Výtvarná výchova pro SŠnavazující
Informační a komunikační technologie - Výtvarná výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)bakalářské
Informační a komunikační technologie pro ZŠ - Výtvarná výchova pro ZŠnavazující
Informatika pro SŠ - Výtvarná výchova pro SŠnavazující
Matematika - Výtvarná výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)bakalářské
Matematika - Výtvarná výchova (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Matematika pro SŠ - Výtvarná výchova pro SŠnavazující
Matematika pro ZŠ - Výtvarná výchova pro ZŠnavazující
Občanská výchova - Výtvarná výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)bakalářské
Občanská výchova pro ZŠ - Výtvarná výchova pro ZŠnavazující
Pedagogika - Výtvarná výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)bakalářské
Psychologie - Výtvarná výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)bakalářské
Technická výchova - Výtvarná výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)bakalářské
Technická výchova pro ZŠ - Výtvarná výchova pro ZŠnavazující
Tělesná výchova - Výtvarná výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)bakalářské
Tělesná výchova - Výtvarná výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)bakalářské
Tělesná výchova pro SŠ - Výtvarná výchova pro SŠnavazující
Tělesná výchova pro ZŠ - Výtvarná výchova pro ZŠnavazující
Výchova ke zdraví - Výtvarná výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)bakalářské
Výchova ke zdraví pro ZŠ - Výtvarná výchova pro ZŠnavazující
Výtvarná výchova - Anglická filologie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)bakalářské
Výtvarná výchova - Anglický jazyk (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)bakalářské
Výtvarná výchova - Biologie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)bakalářské
Výtvarná výchova - Český jazyk (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)bakalářské
Výtvarná výchova - Český jazyk a literatura (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)bakalářské
Výtvarná výchova - Dějiny umění (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)bakalářské
Výtvarná výchova - Francouzská filologie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)bakalářské
Výtvarná výchova - Fyzika (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)bakalářské
Výtvarná výchova - Geografie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)bakalářské
Výtvarná výchova - Historie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)bakalářské
Výtvarná výchova - Hudební výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)bakalářské
Výtvarná výchova - Hudební výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)bakalářské
Výtvarná výchova - Informační a komunikační technologie (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)bakalářské
Výtvarná výchova - Matematika (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)bakalářské
Výtvarná výchova - Matematika (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)bakalářské
Výtvarná výchova - Německá filologie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)bakalářské
Výtvarná výchova - Občanská výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)bakalářské
Výtvarná výchova - Pedagogika (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)bakalářské
Výtvarná výchova - Polská filologie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)bakalářské
Výtvarná výchova - Psychologie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)bakalářské
Výtvarná výchova - Ruská filologie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)bakalářské
Výtvarná výchova - Španělská filologie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)bakalářské
Výtvarná výchova - Technická výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)bakalářské
Výtvarná výchova - Tělesná výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)bakalářské
Výtvarná výchova - Tělesná výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)bakalářské
Výtvarná výchova - Výchova ke zdraví (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)bakalářské
Výtvarná výchova - Základy společenských věd (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)bakalářské
Výtvarná výchova pro SŠ - Anglický jazyk pro SŠnavazující
Výtvarná výchova pro SŠ - Český jazyk a literatura pro SŠnavazující
Výtvarná výchova pro SŠ - Dějepis pro SŠnavazující
Výtvarná výchova pro SŠ - Dějiny výtvarné kultury pro SŠnavazující
Výtvarná výchova pro SŠ - Francouzský jazyk pro SŠnavazující
Výtvarná výchova pro SŠ - Hudební výchova pro SŠnavazující
Výtvarná výchova pro SŠ - Německý jazyk pro SŠnavazující
Výtvarná výchova pro SŠ - Pedagogika pro SŠnavazující
Výtvarná výchova pro SŠ - Polský jazyk pro SŠnavazující
Výtvarná výchova pro SŠ - Psychologie pro SŠnavazující
Výtvarná výchova pro SŠ - Ruský jazyk pro SŠnavazující
Výtvarná výchova pro SŠ - Španělský jazyk pro SŠnavazující
Výtvarná výchova pro SŠ - Základy společenských věd pro SŠnavazující
Výtvarná výchova pro SŠ a ZUŠnavazující
Výtvarná výchova pro ZŠ - Hudební výchova pro ZŠnavazující