Hlavní zaměření výzkumné činnosti katedry studií lidského pohybu

 • Získávání informací vedoucích k řízení procesů zlepšování kvality pohybu
 • Zkoumání funkčních a strukturálních vztahů mezi pohybem a zdravím
 • Hledání příčin zranění při tělesných cvičeních a vytváření následných doporučení pro jejich prevenci.

Účast učitelů v republikových vědeckých institucích

Česká kinantropologická společnost

Česká společnost pro Biomechaniku

Česká společnost tělovýchovného lékařství

Česká společnost antropologická


Účast učitelů v mezinárodních vědeckých institucích

Evropská asociace učitelů tělesné výchovy (EUPEA)

International Society of Biomechanics in Sports


Členství učitelů v redakčních radách vědeckých a odborných časopisů

Česká antropologie


Zveřejněno / aktualizováno: 23. 10. 2017

Výzkumná činnost katedry studií lidského pohybu

Vědecká činnost Katedry studií lidského pohybu je koncentrována především v Centru diagnostiky lidského pohybu.

Hlavními úkoly Centra diagnostiky lidského pohybu (CDLP) jsou:

 • rozšiřovat hranice vědomostí v oblasti kinantropologie;
 • přenášet výsledky výzkumu do praktických aplikací výhodných pro společnost;
 • poskytovat vysokou odbornou úroveň vzdělání studentům magisterského a bakalářského studia;
 • zprostředkovávat porozumění z výhod, které plynou z pohybové aktivity.

V rámci CDLP zkoumáme především funkční a strukturální vztahy mezi pohybem a zdravím, zabýváme se hledáním příčin zranění při tělesných cvičeních a vytvářením následných doporučení pro jejich prevenci.

Výzkumné zaměření CDLP v oblasti biomechaniky je epidemiologie vzniku svalově kosterních chronických a akutních zranění při pohybové aktivitě. Definice rizikových faktorů a prevence degenerativních onemocnění pohybového aparátu vznikajících při sportu, nebo tělesných cvičeních. Identifikace rizikových faktorů a sekundární prevence degenerativních onemocnění pohybového aparátu. Vytváření doporučení pro prevenci onemocnění pohybového aparátu. Koordinace lidského pohybu z pohledu teorie motorického učení a prevence zranění.

V oblasti fyziologie a funkční antropologie zkoumáme funkční a somatické parametry pro posouzení přiměřenosti pohybové aktivity, jako významného parametru pro zachování zdraví jedince. Hledání optimální pohybové aktivity vzhledem k výkonnostním a věkovým charakteristikám cílové skupiny, a to v kontextu chronických civilizačních onemocnění. Identifikace rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění, metabolických onemocnění a onemocnění pohybového aparátu, prostřednictvím hodnocení funkčních parametrů, analýzy somatických parametrů a hodnocení úrovně pohybové aktivity. Sledování vývoje a změn v pohybovém režimu, funkčních a somatických parametrů v průběhu ontogeneze, s důrazem na odhalení možného výskytu některých rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění, metabolických onemocnění a onemocněním pohybového aparátu.

Členství ve vědeckých společnostech

 • International Society of Biomechanics in Sports (Dr. Farana – člen výboru společnosti, Doc. Jandačka, Dr. Zahradník, Dr. Uchytil)
 • Česká kinantropologická společnost (Dr. Farana, Doc. Jandačka, Dr. Zahradník, Dr. Uchytil, Doc. Kutáč, Dr. Vala)
 • Česká společnost pro biomechaniku (Dr. Farana, Doc. Jandačka, Dr. Zahradník, Dr. Uchytil; Prof. Vaverka)
 • Česká společnost tělovýchovného lékařství (Dr. Cipryan)
 • Česká antropologická společnost (Doc. Kutáč)

Oponentská činnost (odborné časopisy)

 • Journal of Sport Sciences
 • Journal of Human Kinetics
 • Journal of Apllied Biomechanics
 • Sports Biomechanics
 • International Journal of Sports Medicine
 • Journal of Occupational Medicine and Toxicology
 • PlosOne
 • Prosthetic and Orthotic International
 • Science of Gymnastics Journal
 • Acta Gymnica

Mezinárodní vědecká ocenění

 • Hans Gros New Investigator Award, International Symposium of Biomechanics in Sports, Taipei, Taiwan, (2013). 1. místo ústní prezentace a obhajoba příspěvku „The effect of different hand position on impact forces and elbow loading during the round off in female gymnastics“. (Autoři: R. Farana, D. Jandačka, J. Uchytil, D. Zahradník a G. Irwin)
 • Mezinárodní konference Od výzkumu k praxi, Bratislava, Slovenská republika, (2012). 1. místo sekce Ph.D. studentů ústní prezentace a obhajoba příspěvku „Inter-individuální variabilita úhlových parametrů ramenního a kyčelního kloubu v klíčových fázích přemetových přeskoků v provedení vrcholových sportovních gymnastů”. (Autoři: R. Farana, D. Zahradník a D. Jandačka)
 • The British Association of Sport and Exercise Sciences: Biomechanics Interest Group Meeting, Manchester, UK, (2014). 2. místo prezentace posteru „Comparison of temporal-spatial parameters of gait in transfemoral amputees with bionic and mechanically passive knee – case study”. (Autoři: J. Uchytil, D. Jandačka, R. Farana, D. Zahradník a M. Zvonař)
 • The British Association of Sport and Exercise Sciences: Biomechanics Interest Group Meeting, Liverpool, UK, (2016). 1. místo prezentace posteru „Injury risk in technique selection: Influence of hand position in the back handspring”. (Autoři: S. Burton, T. Exell, R. Farana a G. Irwin)

Zveřejněno / aktualizováno: 12. 03. 2017