Projekty a granty
Dotační program Podpora vědy a výzkumu v MSK 2022 - podpora talentovaných studentů doktorského studia
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Roman Farana, Ph.D.
Období9/2022 - 8/2025
PoskytovatelPedagogická fakulta, Moravskoslezský kraj
Stavřešený
Vliv polohy hlavy na stabilitu těžiště při stoji na rukou.
Hlavní řešitelMgr. Pavel Brtva, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Změny tělesné kompozice a biomechaniky chůze u pacientů po bariatricko-metabolickém výkonu.
Hlavní řešitelMgr. Veronika Horká, DiS.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Využití objektivních a sebehodnotících metod pro hodnocení zdraví podporujících chování: spánek, pohybová aktivita a sedavost
Hlavní řešitelMgr. Lenka Knapová
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
UNIS 2023 - PdF
Hlavní řešitelMgr. Miroslav Pacut
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavřešený
Psycho-sociální podněty spojené s adherencí ke změně pohybových a stravovacích návyků- 2 roky po intervenčním zásahu.
Hlavní řešitelMgr. Dominik Šindler
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Chytrá řešení napříč kontinuální péčí o seniory
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Steriani Elavsky, Ph.D.
Období6/2020 - 9/2023
PoskytovatelKatedra studií lidského pohybu, Program ÉTA
Stavřešený