Projekty a granty
Excelentní výzkum v oblasti digitálních technologií a wellbeingu
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Steriani Elavsky, Ph.D.
Období1/2024 - 6/2028
PoskytovatelCentrum excelence IT4Innovations, divize, Děkanát FSS, Děkanát PdF, OP JAK (Jan Amos Komenský)
Stavřešený
Biomechanické zatížení dolních končetin při doskoku: Vývoj dopadových ploch
Hlavní řešitelMgr. Pavel Brtva, Ph.D.
Období1/2024 - 12/2025
PoskytovatelKatedra studií lidského pohybu, Technologická agentura ČR
Stavřešený
Dotační program Podpora vědy a výzkumu v MSK 2022 - podpora talentovaných studentů doktorského studia
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Roman Farana, Ph.D.
Období9/2022 - 8/2025
PoskytovatelPedagogická fakulta, Moravskoslezský kraj
Stavřešený
UNIS 2024 - PdF
Hlavní řešitelMgr. Miroslav Pacut
Období1/2024 - 12/2024
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavřešený