Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra studií lidského pohybu

Petr Kutáč

odborný pracovník

Petr Kutáč

titul, jméno, příjmení:doc. PhDr. Petr Kutáč, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: V 203, budova V
funkce:pedagogický poradce pro obor Rekreologie, pedagogický poradce pro obor Tělesná výchova a sport
obor činnosti:funkční antropologie, funkční anatomie, lyžování, standardizace a přesnost měření tělesného složení, somatické parametry ve vztahu k sportovnímu výkonu, ontogeneze somatických parametrů
katedra / středisko (fakulta): Katedra studií lidského pohybu (Pedagogická fakulta)
Centrum diagnostiky lidského pohybu (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2593
e-mail:
osobní WWW stránka:http://www1.osu.cz/home/kutac/

Vzdělání

1990 – 1995
Mgr., 7503T103 - Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů, Učitelství VVP, tělesná výchova - biologie, Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury
1987 – 1990
Gymnázium Fr. Hajdy, Ostrava - Hrabůvka
 

Kvalifikace

2011
Habilitace docentem Antropologie (funkční antropologie), Prešovská univerzita v Prešově, Fakulta humanitních a přírodních věd
2005
PhDr., 7501T008 - Pedagogika, Filozofie, pedagogika, psychologie, antropomotorika, kineziologie, Univerzita Karlova v Praze, Ffakulta tělesné výchovy a sportu
2000 – 2004
Ph.D., 7403V001 - Kinantropologie, Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury
 

Zaměstnání, praxe

1996 – dosud
Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta
 

Odborné zaměření

Funkční a sportovní antropologie
Lyžování
 

Akademické funkce a členství v orgánech

2016 – dosud
člen vědecké rady Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy
2013 – dosud
člen vědecké rady Pedagogické fakulty Ostravské univerzity
 

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

člen České společnosti antropologické
člen České společnosti kinantropologické
člen redakční rady časopisu Česká antropologie
člen metodické komise ÚZL SLČR
člen lektorského sboru a výkonného výboru ÚZL MSK SLČR
člen lektorského sboru AISS
člen komise alpských disciplín ČAUS
 

Jazykové znalosti

Angličtina
pokročilý
Němčina
pokročilý
 


Whole-body dual-energy X-ray absorptiometry demonstrates better reliability than segmental body composition analysis in college-aged students
Petr Kutáč, Václav Bunc, Martin Sigmund
Rok: 2019, Plos One
článek v odborném periodiku

Can bone mass be measured by the bia method? Validity of measuring bone mass by the bia method.
Petr Kutáč, Miroslav Krajcigr
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

DUAL-EMISSION X-RAY ABSORPTIOMETRY FOR DETERMINING THE WEIGHT OF AN AMPUTATED LIMB PART AFTER TRANSTIBIAL AMPUTATION
Petr Krawczyk, Jitka Macháčková, Petr Kutáč, Jaroslav Uchytil, Dana Zemková, Ivo Mařík, Marek Bužga ... další autoři
Rok: 2022, Pohybové ústrojí
článek v odborném periodiku

The effect of athletic throwing events on the body composition and bone density in the limbs of throwing athletes
Petr Kutáč, Jaroslav Uchytil, Markéta Rygelová
Rok: 2021, JOURNAL OF SPORTS MEDICINE AND PHYSICAL FITNESS
článek v odborném periodiku

The Effect of Regular Physical Activity on Muscle and Adipose Tissue in Premenopausal Women
Petr Kutáč, Marek Bužga, Steriani Elavsky, Václav Bunc, Daniel Jandačka, Miroslav Krajcigr ... další autoři
Rok: 2021, Applied Sciences
článek v odborném periodiku

Vývoj antropometrických parametrů moravských dětí v předškolním věku
Petr Kutáč, Markéta Rygelová, Jan Plešek, Kateřina Lundová
Rok: 2021, Česko - Slovenská Pediatrie
článek v odborném periodiku

Determination of Body Fat Ratio Standards in Children at Early School Age Using Bioelectric Impedance
Petr Kutáč, Václav Bunc, Martin Sigmund
Rok: 2020, Medicina
článek v odborném periodiku

Regular running in an air-polluted environment: physiological and anthropometric protocol for a prospective cohort study (Healthy Aging in Industrial Environment Study - Program 4)
Lukáš Cipryan, Petr Kutáč, Tomáš Dostál, Matthew Robert Zimmermann, Miroslav Krajcigr, Vera Kristýna Jandačková, Radim Šrám, Daniel Jandačka, Peter Hofmann ... další autoři
Rok: 2020, BMJ Open
článek v odborném periodiku

The effect of long-term volleyball training on the level of somatic parameters of female volleyball players in various age categories.
Petr Kutáč, David Zahradník, Miroslav Krajcigr, Václav Bunc
Rok: 2020, PeerJ
článek v odborném periodiku

Morphological characteristics of young Female artistic gymnasts from the Czech Republic
Petr Kutáč, Soňa Jurková, Roman Farana
Rok: 2019, Science of Gymnastics Journal
článek v odborném periodiku

The Accuracy of Measuring Body Composition Using DXA Method
Petr Kutáč, Miroslav Krajcigr
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Application of Typical Error of Measurement in the Assessment of Body Composition Measurement Accuracy using the DXA Method
Petr Kutáč, Miroslav Krajcigr
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Whole-body dual-energy X-ray absorptiometry demonstrates better reliability than segmental body composition analysis in college-aged students
Petr Kutáč, Václav Bunc, Martin Sigmund
Rok: 2019, Plos One
článek v odborném periodiku

Differences in Loading and Morphological Structure of the Take off and Non take off Limb in Athletics Jumping Events
Petr Kutáč, Jaroslav Uchytil
Rok: 2018, Journal of Human Kinetics
článek v odborném periodiku

Differences in Loading and Morphological Structure of the Take?off and Non?take?off Limb in Athletics Jumping Events
Petr Kutáč, Jaroslav Uchytil
Rok: 2018, Journal of Human Kinetics
článek v odborném periodiku

The Effect of Sport Training on Morphological Parameters of Artistic Gymnasts at Younger School Age
Petr Kutáč, Roman Farana
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

A Segmental Analysis of Body Mass of the Upper Limbs of Throwers
Petr Kutáč
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Assessment of body composition of female volleyball players of various performance levels
Petr Kutáč, Martin Sigmund
Rok: 2017, Journal of Physical Education and Sport
článek v odborném periodiku

Changes in selected morphological characteristics in elite ice hockey players during an eight-week conditioning program
Petr Kutáč, Michal Botek, Martin Sigmund
Rok: 2017, Journal of Physical Education and Sport
článek v odborném periodiku

Longitudinální sledování změn somatických parametrů dětí v období dospívání
Petr Kutáč
Rok: 2017, Česko-Slovenská pediatrie
článek v odborném periodiku

Assessment of physical parameters and age of current Canadian-American National Hockey League (NHL) ice hockey players in relation to game position and player success
Martin Sigmund, Petr Kutáč, Michal Kudláček, Jana Kvintová, Steven Kohn, Dagmar Sigmundová ... další autoři
Rok: 2016, Journal of Physical Education and Sport
článek v odborném periodiku

Impact of jumping disciplines on the distribution of body mass in lower Limbs of athletes.
Petr Kutáč
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Komparace výsledků zastoupení tělesného tuku a validita měření bioimpedančními analyzátory s rozdílnými měřícími frekvencemi u mladých atletů
Petr Kutáč
Rok: 2016, Česká antropologie
článek v odborném periodiku

The development of School Bag Weight as a risk Factor for Poor Posture during School Attendance
Petr Kutáč
Rok: 2016, The New Educational Review
článek v odborném periodiku

Validita měření segmentální analýzy rozložení tělesného tuku bioimpedančním analyzátorem
Petr Kutáč, Martin Sigmund
Rok: 2016, Česko-Slovenská pediatrie
článek v odborném periodiku

A Comparison of Somatic Variables of Elite Ice Hockey Players from the Czech ELH and Russian KHL
Petr Kutáč, Martin Sigmund
Rok: 2015, Journal of Human Kinetics
článek v odborném periodiku

Assessment Of Live Satisfaction, Their Components And Health By Current Czech University Students Of Sport Sciences Comparison With Students Of Nonsport Sciences
Petr Kutáč, Jana Kvintová, Michal Kudláček, Dagmar Sigmundová
Rok: 2015
stať ve sborníku

Comparison of body fat using various bioelectrical impedance analyzers in university students
Petr Kutáč, Miroslav Kopecký
Rok: 2015, Acta Gymnica
článek v odborném periodiku

Inter-daily variability in body composition among young men
Petr Kutáč
Rok: 2015, Journal of Physiological Anthropology
článek v odborném periodiku

Interdaily variations and accuracy of measurement of body composition using bia analyzers in athletes
Petr Kutáč
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Interdaily variations and accuracy of measurement of body composition using bia analyzers in athletes
Petr Kutáč
Rok: 2015
stať ve sborníku

Interdaily variations and accuracy of measurement of body fat using mono and multi frequency BIA analyzers in soccer players.
Petr Kutáč
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Interdenní změny tělesného složení mladých žen způsobené použitím multifrekvenčního bioimpedančního analyzátoru
Petr Kutáč
Rok: 2015, Česká antropologie
článek v odborném periodiku

Interdenní změny tělesného složení u mladých žen
Petr Kutáč
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Interdaily variations of body composition parameters in young women.
Petr Kutáč, Kristina Fusiková, Romana Vaňková
Rok: 2014, Vestnik Moskovskogo Universiteta
článek v odborném periodiku

The effect of intake of water on the final values of body composition parameters in active athletes using two different bioimpedance analyzers
Petr Kutáč
Rok: 2014, Acta gymnica
článek v odborném periodiku

COMPARASION OF THE VALUES ACTUALLY MEASURED HYDRATATION OF SPORTING YOUTHS WITH NORMATIVE VALUES
Petr Kutáč
Rok: 2013, Acta Universitatis Palackinae Olomoucensis
článek v odborném periodiku

SOMATIC PARAMETERS OF 17-YEAR-OLD SOCCER PLAYERS IN THE OLDER YOUTH CATEGORY IN RELATION TO SPORTS PERFORMANCE
Petr Kutáč
Rok: 2013, Acta Universitatis Palackinae Olomoucensis
článek v odborném periodiku

Somatické parametry dorostenců jako faktor sportovní výkonnosti ve fotbalu.
Petr Kutáč
Rok: 2013, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
odborná kniha

The influence of the device and measurement mode on the resulting value of body fat representation using the bioelectrical impedance method.
Petr Kutáč
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vliv použitého typu bioimpedančního analyzátoru a režimu měření na výsledné hodnoty parametrů tělesného složení u adolescentní populace.
Petr Kutáč
Rok: 2013, Česká antropologie
článek v odborném periodiku

Základní antropometrické parametry dětské a adolescentní populace Moravskoslezského kraje
Petr Kutáč
Rok: 2013, Česká antropologie
článek v odborném periodiku

Application of Typical Error of Measurement for Accuracy of Measurement of Body Composition in Athletes Using the BIA Method
Petr Kutáč
Rok: 2012, Medicina Sportiva
článek v odborném periodiku

Bezpečnost a základy první pomoci při pohybových aktivitách
Petr Kutáč
Rok: 2012
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Comparison of Actually Measured Values of the Total Body Water in the Youth Engaged in Sports with Normative Values
Petr Kutáč
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vývoj somatických parametrů hráčů ledního hokeje
Petr Kutáč
Rok: 2012, Česká antropologie
článek v odborném periodiku

. Evaluation of accuracy of the body composition measurements by the BIA method
Petr Kutáč, Vojtěch Gajda
Rok: 2011, Human Movement
článek v odborném periodiku

Changes of body composition parameters after maximum aerobic load using BIA Method.
Petr Kutáč
Rok: 2011, Medicina Sportiva
článek v odborném periodiku

Influence of maximum aerobic load on body compositio
Petr Kutáč
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Influence of maximum aerobic load on Body Composition
Petr Kutáč
Rok: 2011, Anthropological Review
článek v odborném periodiku

Somatická analýza sportující mládeže
Petr Kutáč
Rok: 2011
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Vliv režimu měření na výsledek tělesného složení při použití metody bioelektrické impedance
Petr Kutáč
Rok: 2011, Česká Antropologie
článek v odborném periodiku

Body Fat Representation in Relation to Sports Performance of Soccer Players
Petr Kutáč
Rok: 2010
stať ve sborníku

Body Fat Representation in Relation to Sports Performance of Soccer Players
Petr Kutáč
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Fakulta športu, Prešovská univerzita v Prešove, Prešov
Petr Kutáč
Rok: 2010
působení v zahraničí

Prevence obezity a funkčních porúch pohybového aparátu a možnosti odstraňovania u dětí a mládeže
Petr Kutáč
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Reliability of body composition measurement by the BIA Method (Bioelectrical impedance)
Petr Kutáč
Rok: 2010, New Medicine
článek v odborném periodiku

Tělesné složení jako faktor sportovní výkonnosti v kopané
Petr Kutáč
Rok: 2010, Česká antropologie
článek v odborném periodiku

Vliv základních tělesných parametrů na výkon v lyžařských disciplinách slalom a sjezd
Petr Kutáč, František Vaverka
Rok: 2010, Česká kinantropologie
článek v odborném periodiku

Evaluation of accuracy of the body composition measurements by the BIA method
Petr Kutáč
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Importance of measurig the body composition by means of the BIA and skinfold method in male population who perform physical activities regulary.
Petr Kutáč, Vojtěch Gajda
Rok: 2009, Przeglad naukowy kultury fizycznej univerzitetu rzeszowskiego /Scientific review of physical culture of university Rzeszów/
článek v odborném periodiku

Lyžařský kurz v kostce. Učební text pro studující tělesnou výchovu a pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Petr Kutáč
Rok: 2009
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

The Body Composition of PE Trachet
Petr Kutáč, Vojtěch Gajda, Miroslava Přidalová
Rok: 2009, New Educational Review
článek v odborném periodiku

Validity of measuring body fat using the skinfold Method
Petr Kutáč, Vojtěch Gajda
Rok: 2009, Medicina Sportiva
článek v odborném periodiku

Validity of measuring the body composition by means of the BIA and skinfold method in male population with regular motion activities.
Petr Kutáč, Vojtěch Gajda
Rok: 2009, Acta Facultatis exercitationis corporis universitatis Presoviensis
článek v odborném periodiku

Validity of measuring the body composition by means of the BIA and skinfold method in male population with regular motion activities.
Petr Kutáč
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Základy kinantropometrie
Petr Kutáč
Rok: 2009
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Přesnost měření složení těla metodou bioelektrické impedance
Petr Kutáč
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Somatic characteristics of present male and female university students of physical education at various types of universities in the Czech Republic
Petr Kutáč, Miroslava Přidalová, Jarmila Riegerová
Rok: 2008, Slovenská Antopológia
článek v odborném periodiku

The Influence of Reliability in Measuring Skinfolds on the Reliability of Result of Endomorphic and Mesomorphic Components of Somatotyp.
Petr Kutáč, Vojtěch Gajda
Rok: 2008, Medicina Sportiva
článek v odborném periodiku

Trend vývoja výkonov v atletických disciplinách od roku 1896 a ich prognóza do OH 2012 v Londýně
Petr Kutáč
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Validity of measuring body composition by means of the BIA metod.
Petr Kutáč, Vojtěch Gajda, M. Přidalová, V. Šmajstrla
Rok: 2008, New Medicine
článek v odborném periodiku

Relationship of basic body dimensions to the performance in slalom and downhill
Petr Kutáč, František Vaverka
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Relationship of basic body dimensions to the performance in slalom and downhill.
Petr Kutáč, František Vaverka
Rok: 2007
stať ve sborníku

Reliabilta měření kožních řas ve vztahu k určování endomorfní a mezomorfní komponenty somatotypu
Petr Kutáč, Vojtěch Gajda
Rok: 2007
stať ve sborníku

Sama doma
Petr Kutáč
Rok: 2007
rozhlasové a televizní relace

Somatic analysis of PE students withih a four-year research period
Petr Kutáč, Vojtěch Gajda
Rok: 2007, Acta Gymnica
článek v odborném periodiku

Vliv praxe v měření tloušťky kožních řas na stanovení somatotypu
Petr Kutáč, Vojtěch Gajda
Rok: 2007, Česká antropologie
článek v odborném periodiku

Cvičíme a hrajeme si na lyžích
Petr Kutáč, T. Navrátiková
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Kvalita hybných funkcí u hráčů kopané ve vztahu k jejich výkonnosti.
Petr Kutáč, Vojtěch Gajda
Rok: 2006, Česká antropologie
článek v odborném periodiku

The quality of motional functions of football players in relation to their performance
Petr Kutáč, Vojtěch Gajda
Rok: 2006, Česká antropologie
článek v odborném periodiku

Lyžujeme na kraťasech (Metodika výuky a zásobník cvičení - nácvik carvingu)
Petr Kutáč, T. Navrátiková
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Současný stav zdravotní tělesné výchovy na školách Moravskoslezského kraje
Petra Dobešová, Petr Kutáč, Danuše Vandrolová
Rok: 2005
stať ve sborníku

Tělesná stavba studentů tělesné výchovy v letech 2001 - 2004
Petr Kutáč, Vojtěch Gajda, Petra Dobešová
Rok: 2005
stať ve sborníku

Didaktika lyžování v praxi - didaktický lyžařský kurz
Petr Kutáč, Pavel Ludva, Petra Dobešová
Rok: 2004
stať ve sborníku

Kvalita svalů a svalových skupin s funkcí převážně posturální ve vztahu k úrovni pohybové aktivity u studentů tělesné výchovy
Petr Kutáč, Petra Dobešová
Rok: 2004, Česká antropologie
článek v odborném periodiku

Přesnost měření kožních řas ve vztahu k určování somatotypu.
Petr Kutáč, Vojtěch Gajda
Rok: 2004
stať ve sborníku

Vliv absence zdravotně orientované pohybové aktivity na kvalitu posturálního svalstva u studentů tělesné výchovy
Petr Kutáč, Petra Dobešová, Danuše Vandrolová
Rok: 2004
stať ve sborníku

Lyžařský kurz od A do Z (praktická příručka pro lyžařské instruktory)
Petr Kutáč, T. Navrátiková
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Somatická a kineziologická analýza u studentů tělesné výchovy před a po aplikaci specifického kompenzačního programu
Petr Kutáč
Rok: 2003
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Velký gymnastický míč-jedna z možností prevence vadného držení těla
Petra Dobešová, Jarmila Kristiníková, Petr Kutáč
Rok: 2003
stať ve sborníku

Vliv absence zdravotně orientované pohybové aktivity na kvalitu posturálního svalstva u studentů tělesné výchovy
Petr Kutáč, Petra Dobešová, Danuše Vandrolová
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vztah habituální pohybové aktivity k úrovni posturálního hybného systému studentů tělesné výchovy
Petr Kutáč, Petra Dobešová
Rok: 2003
stať ve sborníku

Cvičíme a hrajeme si na lyžích
Petr Kutáč, T. Navrátiková
Rok: 2002
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Nezastupitelná úloha individuálních sportů v tělesné výchově
Danuše Vandrolová, Pavel Ludva, Petr Kutáč
Rok: 2002
stať ve sborníku

Regenerační a sportovní masáže
Petr Kutáč, Vít Voženílek, Jarmila Riegerová
Rok: 2002
zveřejněné odborné posudky, recenze

Svalové dysbalance studentů tělesné výchovy v letech 2000/2001
Petr Kutáč, Petra Dobešová
Rok: 2002
stať ve sborníku

Tělesná stavba studentů tělesné výchovy
Petr Kutáč
Rok: 2002
stať ve sborníku

Úroveň hybných funkcí posluchačů tělesné výchovy
Petr Kutáč, Petra Dobešová, Danuše Vandrolová
Rok: 2002
stať ve sborníku

Úroveň hybných funkcí u posluchačů tělesné výchovy
Petr Kutáč
Rok: 2002
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zdravotně preventivní akrivity jako součást vzdělávání pedagogů na 1. st. ZŠ
Petra Dobešová, Petr Kutáč, Jarmila Kristiníková
Rok: 2002
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Hodnocení tělesné stavby studentů 1. ročníku oboru tělesná výchova na PdF OU
Petr Kutáč, Petra Dobešová
Rok: 2001, Česká antropologie
článek v odborném periodiku

Lyžařský kurz od A do Z. Praktická příručka pro lyžařské instruktory
Petr Kutáč, T. Navrátiková
Rok: 2001
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Svalové dysbalance u studentů tělesné výchovy a jejich náprava
Petr Kutáč, Petra Dobešová, Danuše Vandrolová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Vliv kompenzačních cvičení na úroveň hybných funkcí studentů tělesné výchovy
Petr Kutáč, Petra Dobešová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Zábavně na lyžích
Petr Kutáč
Rok: 2001, Tělesná výchova a sport
článek v odborném periodiku

Zkusme carving
Petr Kutáč
Rok: 2001, Tělesná výchova a sport mládeže
článek v odborném periodiku

Poruchy funkce hybného systému u závodních sjezdařů staršího školního věku
Petr Kutáč
Rok: 2000
stať ve sborníku

Průpravná cvičení pro nácvik a zdokonalení postavení lyží na hranu, míry hranění, vedení lyží po hraně a odraz z hran
Petr Kutáč, T. Navrátiková
Rok: 2000, Tělesná výchova a sport mládeže
článek v odborném periodiku

Průpravná cvičení pro nácvik a zdokonalení zahájení oblouku a vedení oblouku
Petr Kutáč, T. Navrátiková
Rok: 2000, Tělesná výchova a sport mládeže
článek v odborném periodiku

Využití slalomových tyčí ve výuce lyžování II
Petr Kutáč
Rok: 2000, Tělesná výchova a sport mládeže
článek v odborném periodiku

Hodnocení úrovně lyžařských dovedností a vědomostí posluchačů učitelství tělesné výchovy na základním lyžařském kurzu
Petr Kutáč
Rok: 1999
stať ve sborníku

Nácvik oblouku v oboustranném přívratu
Petr Kutáč
Rok: 1999, Tělesná výchova a sport mládeže
článek v odborném periodiku

Regenerační a sportovní masáže
Petr Kutáč, Eliška (Ed.) Walterová, Jarmila Riegerová
Rok: 1999
zveřejněné odborné posudky, recenze

Seminář o závodním lyžování
Petr Kutáč
Rok: 1999, Učitelské noviny
článek v odborném periodiku

Využití slalomových tyčí ve výuce lyžování
Petr Kutáč
Rok: 1999
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Využití slalomových tyčí ve výuce lyžování I
Petr Kutáč
Rok: 1999, Tělesná výchova a sport mládeže
článek v odborném periodiku

Za zkušenostmi v Rakousku
Petr Kutáč
Rok: 1999, Tělesná výchova a sport mládeže
článek v odborném periodiku

Organizace a vedení lyžařského výcvikového zájezdu II
Petr Kutáč, Josef Picek
Rok: 1998
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Organizace a vedení lyžařského výcvikového zájezdu
Petr Kutáč
Rok: 1997
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůZkratkaNázev předmětu
BBD1Biologie vývoje dítěte
BI1CVZáklady anatomie a sport. kineziologie
DIDARDidaktika v rekreaci
DIPBSeminář k bakalářské práci
DRVMAVýzkumné metody ve funkční antropologii
DRVMFVýzkumné aspekty v zátěžové fyziologii
DRVYUVýuková činnost
ITLYZSpecializzazione nello sci
KANARAnatomie
KSOMRSomatodiagnostika
KVEKRRekreace a věk
KZPPRPrvní pomoc
MSBD1Biologie vývoje dítěte
OBHJBObhajoba bakalářské práce
PQ1LVPohyb a kvalita života
SPECLSpecializace lyžování
TANANFunkční anatomie
TINMTKinantropometrie
TLYZESpecializace lyžování
TRPOMPrvní pomoc
TYZE1Lyžování 1
XIDIDBiologie vývoje dítěte
ZP1OVZáklady první pomoci
1KDIDDidaktika v rekreaci
1KZPPPrvní pomoc
1SOMRSomatodiagnostika
1SZZRSZZ - Teorie rekreace a volného času
1ZANRZáklady anatomie
1ZPPRZáklady první pomoci
2DILYDidaktika lyžování
2INPPKineziologie pro ped. praxi
2KIPPSportovní antropologie
2SZZRSZZ - Marketing, managem. sportu a rekr.
2YZE2Lyžování 2
3INMTKinantropomoterie
3NTMFFunkční anatomie
3PECLSpecializace lyžování
3POMCPrvní pomoc
3SZB2SZZ - Tělesná výchova
3SZZRSZZ - Biolog.aspekty tělocvičné rekreace
3URSCCykloturistika
3YZE1Lyžování 1
3ZDRAVýchova ke zdraví
33DRAVýchova ke zdraví
4SZZRSZZ - Motorické aspekty tělocv. rekreace
5IVCLBiologie vývoje člověka
5VSTVÚvod do studia TV
5YZTCFyziologie tělesných cvičení
55VCLBiologie vývoje člověka
6ANANFunkční anatomie
6BBD1Biologie vývoje dítěte
6CYKLCykloturistika
6OBHJObhajoba bakalářské práce
6PRPOPrvní pomoc
6RDP2Diagnostika v pohybové aktivitě 2
6R1SZSZZ - Rekreace a volný čas
6R2SZSZZ - Market. a manag. sportu a rekreace
6R3SZSZZ - Biolog. aspekty tělocv. rekreace
6SKINKinantropometrie
6SPLYSpecializace lyžování
6SSLYSpecializace lyžování
6S1SZSZZ - Teoretické základy sport. tréninku
6S2SZSZZ - Sportovní trénink
6S3SZSZZ - Biologické aspekty sport. tréninku
6TLYZLyžování
6TPPOPrvní pomoc
6ZSLYSpecializace lyžování
66BD1Biologie vývoje dítěte
66BHJObhajoba bakalářské práce
66DP2Diagnostika v pohybové aktivitě 2
66KINKinantropometrie
66NANFunkční anatomie
66PLYSpecializace lyžování
66PS1Seminář k bakalářské práci 1
66PS2Seminář k bakalářské práci 2
66RPOPrvní pomoc
66SZ1SZZ - Teoretické základy sport. tréninku
66SZ2SZZ - Sportovní trénink
66SZ3SZZ - Biologické aspekty sport. tréninku
66YKLCykloturistika
661SZSZZ - Teor. základy volnoč. pohyb. aktiv
662SZSZZ - Market. a manag. sportu a rekreace
663SZSZZ - Biolog. aspekty tělocv. rekreace
7AZMKFunkční antropologie
7ESLYSpecialisation Skiing
7EZMKFunctional Anthropology
7FANTFunkční antropologie
7SDLYDidaktika lyžování
7TSLYSpecializace lyžování
7ZDLYDidaktika lyžování
77SLYSpecializace lyžování
77ZMKFunkční antropologie
8BVCLBiologie vývoje člověka
8FYTCFyziologie tělesných cvičení
8PAZDPohybová aktivita a zdraví
8UVTVÚvod do studia tělesné výchovy
88VCLBiologie vývoje člověka
88VTVÚvod do studia tělesné výchovy
88YTCFyziologie tělesných cvičení
9DVMAVýzkumné metody ve funkční antropologii
9DVY1Výuková činnost 1
9DVY2Výuková činnost 2
TVD2Tělesná výchova s didaktikou 2
1TD2Tělesná výchova s didaktikou 2
2MBVDBiologie vývoje dítěte


AutorNázev práceTypRok
Borunský MartinVliv tělesného složení na motorickou výkonnost chlapců staršího školního věkudiplomová 2022 
Kropka AdamVliv tělesného složení na motorickou výkonnost dívek staršího školního věkudiplomová 2021 
Šmíd JanAnalýza příčin neúčasti žáků na hodinách tělesné výchovy na ostravských základních školáchdiplomová 2021 
Křenek PetrReliabilita měření parametrů tělesného složení při použití multifrekvenčního BIA analyzátoru InBody 770diplomová 2020 
Kudr MarekValidita měření kostní hmoty metodou bioelektrické impedance u studentů tělesné výchovydiplomová 2020 
Leibl AdamZměny tělesného složení u elitních hráček volejbalu po letní přípravědiplomová 2020 
Rataj PatrikAnalýza morfologických parametrů hráčů fotbalu mladšího školního věkudiplomová 2020 
Mojžíšková LenkaVliv asymetrického zatížení horních končetin na segmentální rozložení tělesného tuku u atletů vrhačůdiplomová 2018 
Závada RobertMorfologická charakteristika hráček basketbalu staršího školního věkudiplomová 2018 
Žižka PavelVývoj segmentálního rozložení tuku u dívekdiplomová 2018 
Manová KristýnaPřesnost měření tělesného složení biolektrickým analyzátorem NUTRIGUARD-MSdiplomová 2017 
Švrčina JakubIntenzita zatížení hráčů fotbalu v utkání.diplomová 2017 
Fusiková KristýnaINTERDENNÍ ZMĚNY V TĚLESNÉM SLOŽENÍ PŘI POUŽITÍ TETRAPOLÁRNÍ BIOIMPEDANČNÍ VÁHY TANITA 418 MAdiplomová 2016 
Kohutová AndreaVliv asymetrického zatížení dolních končetin na segmentální rozložení tělesného tuku u atletů skokanůdiplomová 2016 
Myslivcová IvetaTělesné složení jako faktor aerobní zdatnosti sportujících jedincůdiplomová 2015 
Vaňková RomanaINTERDENNÍ ZMĚNY V TĚLESNÉM SLOŽENÍ PŘI POUŽITÍ MULTIFREKVENČNÍHO BIOIMPEDANČNÍHO ANALYZÁTORU NUTRIGUARD-Mdiplomová 2015 
Kurková ZuzanaVliv přijmu tekutin na výsledek měření složení těla metodou bioelektrické impedancediplomová 2014 
Ondrušová MarkétaVliv použitého přístroje na výsledek měření tělesného složení pomocí bioelektrické impedancediplomová 2014 
Nováček MartinMožnosti využití strečinku jako prostředku pro rozvoj hybnosti v kyčelním kloubu u dívek 2. a 3. kategorie soutěžního aerobikudiplomová 2013 
Cabák StanislavVliv maximálního zatížení na výsledek (přesnost) měření tělesného složení metodou BIAdiplomová 2012 
Bušinová TerezaVliv pohybové aktivity na složení těla u vybrané skupiny žendiplomová 2011 
Chovančíková KateřinaTělesná stavba jako předpoklad sportovní výkonnosti v kopanédiplomová 2011 
Jančík MichalVztah tělesných rozměrů k výkonu u atletů vrhačůdiplomová 2011 
Droppová TerezaVliv tělesné výšky a hmotnosti na vrcholový běžecký výkon mužů v atleticediplomová 2009 
Rinková MichaelaVliv tělesné výšky a hmotnosti na vrcholový běžecký výkon žen v atleticediplomová 2009 
Třosová JanaVztah tělesných rozměrů k výkonu u atletů skokanůdiplomová 2009 
Nevrla LubošPoruchy funkcí hybného systému u výkonnostních sportovcůdiplomová 2005 
Pekaříková KristýnaMorfologická charakteristika závodních běžců na dlouhé tratěbakalářská 2022 
Navrátil JiříÚroveň fyzické připravenosti příslušníků Policie České republikybakalářská 2021 
Skřivánek PetrZnalosti první pomoci u trenérů atletikybakalářská 2021 
Sviderská KláraTělesné složení juniorských hráčů ragby ve vztahu k herní pozicibakalářská 2021 
Šimová KristýnaSegmentální rozložení tukové tkáně u pohybově neaktivních žen: preliminární studie na podvzorku dat z projektu 4 HAIEbakalářská 2021 
Wallinger RenéVývoj a typy úrazů na základních školách na Novojičínskubakalářská 2021 
Krysa JanSomatická analýza plavkyňbakalářská 2020 
Lundová KateřinaZákladní antropometrické parametry dětí předškolního věkubakalářská 2020 
Orlíková JanaSomatická analýza tělesného tuku u rekreačních běžců: preliminární studie na podvzorku dat z projektu 4 HAIEbakalářská 2020 
Werner MartinPrezentace a znalost bezpečnostních pravidel FIS na lyžařských kurzech základních školbakalářská 2019 
Beitel LukášZnalosti první pomoci u mládežnických trenérů v házenébakalářská 2018 
Dočkal TomášÚroveň znalostí jezdců pro bezpečný pohyb ve volném horském terénubakalářská 2018 
Janíček MichalÚrazy na základních školách v Ostravěbakalářská 2018 
Ševčík DavidVÝUKA PRVNÍ POMOCI NA KARVINSKÝCH STŘEDNÍCH ŠKOLÁCHbakalářská 2018 
Zajková SimonaVývoj a typy úrazů na základních školách na Frýdecko-Místeckubakalářská 2018 
David KarelVývoj a typy úrazů na základní školebakalářská 2017 
Florková JanaŠkolní aktovky jako jeden z rizikových faktorů přetěžování opěrně pohybového systému u žáků tercií víceletého gymnáziabakalářská 2017 
Krček MichalVýuka první pomoci na základních školách v Olomoucibakalářská 2017 
Bryndza RadekANALÝZA ZÁKLADNÍCH ANTROPOMETRICKÝCH PARAMETRŮ EXTRALIGOVÝCH HRÁČŮ LEDNÍHO HOKEJEbakalářská 2016 
Dytková ŠárkaBěžecký výcvik na lyžařských kurzech víceletých gymnázií v moravskoslezském krajibakalářská 2016 
Fiala DaliborBěžecký výcvik na lyžařských kurzech středních škol na Novojičínskubakalářská 2016 
Héniková KláraPrezentace a znalost pravidel bezpečnosti FIS v lyžařských střediscích v Orlických horáchbakalářská 2016 
Krupa JakubPrezentace a znalost pravidel bezpečnosti FIS v lyžařských střediscích v Javorníkáchbakalářská 2016 
Kuděla RadekPrezentace a znalost pravidel bezpečnosti FIS v lyžařských střediscích v Jeseníkáchbakalářská 2016 
Kurová KarinRodinná turistika v okolí obce Bílá v Beskydechbakalářská 2016 
Novák JanBěžecký výcvik na lyžařských kurzech středních škol na Opavskubakalářská 2016 
Peršín JanSomatické parametry jako faktor výkonnosti hráčů kopanébakalářská 2016 
Stavinoha JanProjekt volnočasových aktivit v lokalitě Sachova Studánkabakalářská 2016 
Václavík JiříPrezentace a znalost pravidel bezpečnosti FIS v lyžařských střediscích v Beskydechbakalářská 2016 
Vrána JanLyžařské kvalifikace v ČRbakalářská 2016 
Cetkovská MartinaBěžecký výcvik na lyžařských kurzech víceletých gymnázií na Ostravskubakalářská 2014 
Kohutová AndreaŠkolní aktovky jako jeden z rizikových faktorů přetěžování opěrně pohybového systému žáků 7. tříd základní školybakalářská 2014 
Kotrla PetrŠkolní aktovky jako jeden z rizikových faktorů přetěžování opěrně pohybového systému žáků 6. tříd základní školybakalářská 2014 
Manová KristýnaŠkolní aktovky jako jeden z rizikových faktorů přetěžování opěrně pohybového systému žáků 5.třídbakalářská 2014 
Margieta IvoBěžecký výcvik na lyžařských kurzech základních škol na Karvinskubakalářská 2014 
Prášil MartinŠkolní aktovky jako jeden z rizikových faktorů přetěžování opěrně pohybového systému žáků 8. tříd základní školybakalářská 2014 
Rybář MatějŠkolní aktovky jako jeden z rizikových faktorů přetěžování opěrně pohybového systému žáků 9. tříd základní školybakalářská 2014 
Schreier JanSomatická analýza dětí a mládeže s pravidelnou pohybovou aktivitoubakalářská 2014 
Baďura Lukᚊkolní aktovky jako jeden z rizikových faktorů přetěžování opěrně pohybového systému žáků 4. třídbakalářská 2013 
Fusiková KristýnaSomatická analýza školní mládeže Moravskoslezského krajebakalářská 2013 
Lank MartinBěžecký výcvik na lyžařských kurzech základních škol na Ostravskubakalářská 2013 
Twardziková KláraŠkolní aktovky jako jeden z rizikových faktorů přetěžování opěrně pohybového systému žáků 2. třídbakalářská 2013 
Vaňková RomanaŠkolní aktovky jako jeden z rizikových faktorů přetěžování opěrně pohybového systému žáků 3. třídbakalářská 2013 
Jankovičová DitaReliabilita měření složení těla bioelektrickou impedancíbakalářská 2012 
Ondrušová MarkétaTělesná stavba hráčů kopané v závislosti na hráčské funkcibakalářská 2012 
Smějová MagdalénaVliv použitého režimu měření na výsledek zastoupení tělesného tuku při měření složení těla tetrapolární bioimpedanční váhou Tanita 418 MAbakalářská 2012 
Kucharzyk DavidRealizace výběru pohybově nadané mládeže ve vybraných členských klubech ČMFSbakalářská 2011 
Kurková ZuzanaOvěření normy hydratace organizmu dětské a dospívající populace přístrojem TANITA 418 MAbakalářská 2011 
Smichovič JanSplnění rakouských předpisů českými lyžařskými školami v Jeseníkáchbakalářská 2011 
Sopúch JiříSplnění rakouských předpisů českými lyžařskými školami v Krkonošíchbakalářská 2011 
Baďura JanSledování tělesných rozměrů v lyžařských disciplináchbakalářská 2010 
Chovančíková KateřinaChyba přesnosti měření složení těla tetra polární bioimpedanční váhou TANITA BC 418 MAbakalářská 2009 
Basel PetrZajištění pasivní bezpečnosti sjezdovek v Beskydechbakalářská 2008 
Jankovičová LucieZajištění pasivní bezpečnosti sjezdovek v Javorníkáchbakalářská 2008 
Kamasová VeronikaZajištění pasivní bezpečnosti sjezdovek v Jeseníkáchbakalářská 2008 
Nešněra JanSoučasný stav telemarku v ČR / Current situation of telemark in Czech republicbakalářská 2008 
Stránská LuciaRozcvičení a kompenzační uvolnění při tréninku v posilovněbakalářská 2008 


Vliv asymetrického zatížení končetin na jejich sílu, kinetiku a kinematiku kloubů a segmentální rozložení tělesného tuku
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Petr Kutáč, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2016
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Interdenní změny parametrů tělesného složení při použití metody bioelektrické impedance
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Petr Kutáč, Ph.D.
Období1/2014 - 12/2014
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Vliv použitého přístroje a režimu měření na výsledné hodnoty parametrů tělesného složení při použití metody bioelektrické impedance
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Petr Kutáč, Ph.D.
Období1/2013 - 12/2013
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Citlivost metody bioelektrické impedance na změnu hydratace organismu
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Petr Kutáč, Ph.D.
Období1/2012 - 12/2012
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Vliv maximálního aerobního zatížení na výsledek měření tělesného složení
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Petr Kutáč, Ph.D.
Období1/2011 - 12/2011
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Vliv objemu specifických pohybových aktivit na složení těla sportující talentované mládeže
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Petr Kutáč, Ph.D.
Období1/2010 - 12/2010
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Chyba přesnosti měření složení těla tetra polární bioimpedanční váhou TANITA BC 418 MA
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Petr Kutáč, Ph.D.
Období1/2009 - 12/2009
PoskytovatelPedagogická fakulta
Stavukončený
Duální rentgenová absorpciometrie jako srovnávací metoda měření složení těla
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Petr Kutáč, Ph.D.
Období1/2008 - 12/2008
PoskytovatelPedagogická fakulta
Stavukončený
facebook
instagram
twitter
rss
social hub