Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra studií lidského pohybu

Petr Kutáč

odborný pracovník

Petr Kutáč

titul, jméno, příjmení:
doc. PhDr. Petr Kutáč, Ph.D.
místnost, podlaží, budova:
CS 337, budova CS
funkce:
pedagogický poradce pro obor Rekreologie, pedagogický poradce pro obor Tělesná výchova a sport
obor činnosti:
funkční antropologie, funkční anatomie, lyžování, standardizace a přesnost měření tělesného složení, somatické parametry ve vztahu k sportovnímu výkonu, ontogeneze somatických parametrů
telefon, mobil:
553 46 2805
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

1990 – 1995
Mgr., 7503T103 - Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů, Učitelství VVP, tělesná výchova - biologie, Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury
1987 – 1990
Gymnázium Fr. Hajdy, Ostrava - Hrabůvka
 

Kvalifikace

2011
Habilitace docentem Antropologie (funkční antropologie), Prešovská univerzita v Prešově, Fakulta humanitních a přírodních věd
2005
PhDr., 7501T008 - Pedagogika, Filozofie, pedagogika, psychologie, antropomotorika, kineziologie, Univerzita Karlova v Praze, Ffakulta tělesné výchovy a sportu
2000 – 2004
Ph.D., 7403V001 - Kinantropologie, Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury
 

Zaměstnání, praxe

1996 – dosud
Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta
 

Odborné zaměření

Funkční a sportovní antropologie
Lyžování
 

Akademické funkce a členství v orgánech

2016 – dosud
člen vědecké rady Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy
2013 – dosud
člen vědecké rady Pedagogické fakulty Ostravské univerzity
 

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

člen České společnosti antropologické
člen České společnosti kinantropologické
člen redakční rady časopisu Česká antropologie
člen metodické komise ÚZL SLČR
člen lektorského sboru a výkonného výboru ÚZL MSK SLČR
člen lektorského sboru AISS
člen komise alpských disciplín ČAUS
 

Jazykové znalosti

Angličtina
pokročilý
Němčina
pokročilý
 
Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.

Zobrazit všechny publikaceZkratka
Název předmětuAutor
Název práce
Typ
Rok
Borunský Martin
Vliv tělesného složení na motorickou výkonnost chlapců staršího školního věku
diplomová
2022
Kropka Adam
Vliv tělesného složení na motorickou výkonnost dívek staršího školního věku
diplomová
2021
Šmíd Jan
Analýza příčin neúčasti žáků na hodinách tělesné výchovy na ostravských základních školách
diplomová
2021
Křenek Petr
Reliabilita měření parametrů tělesného složení při použití multifrekvenčního BIA analyzátoru InBody 770
diplomová
2020
Kudr Marek
Validita měření kostní hmoty metodou bioelektrické impedance u studentů tělesné výchovy
diplomová
2020
Leibl Adam
Změny tělesného složení u elitních hráček volejbalu po letní přípravě
diplomová
2020
Rataj Patrik
Analýza morfologických parametrů hráčů fotbalu mladšího školního věku
diplomová
2020
Mojžíšková Lenka
Vliv asymetrického zatížení horních končetin na segmentální rozložení tělesného tuku u atletů vrhačů
diplomová
2018
Závada Robert
Morfologická charakteristika hráček basketbalu staršího školního věku
diplomová
2018
Žižka Pavel
Vývoj segmentálního rozložení tuku u dívek
diplomová
2018
Manová Kristýna
Přesnost měření tělesného složení biolektrickým analyzátorem NUTRIGUARD-MS
diplomová
2017
Švrčina Jakub
Intenzita zatížení hráčů fotbalu v utkání.
diplomová
2017
Fusiková Kristýna
INTERDENNÍ ZMĚNY V TĚLESNÉM SLOŽENÍ PŘI POUŽITÍ TETRAPOLÁRNÍ BIOIMPEDANČNÍ VÁHY TANITA 418 MA
diplomová
2016
Kohutová Andrea
Vliv asymetrického zatížení dolních končetin na segmentální rozložení tělesného tuku u atletů skokanů
diplomová
2016
Myslivcová Iveta
Tělesné složení jako faktor aerobní zdatnosti sportujících jedinců
diplomová
2015
Vaňková Romana
INTERDENNÍ ZMĚNY V TĚLESNÉM SLOŽENÍ PŘI POUŽITÍ MULTIFREKVENČNÍHO BIOIMPEDANČNÍHO ANALYZÁTORU NUTRIGUARD-M
diplomová
2015
Kurková Zuzana
Vliv přijmu tekutin na výsledek měření složení těla metodou bioelektrické impedance
diplomová
2014
Ondrušová Markéta
Vliv použitého přístroje na výsledek měření tělesného složení pomocí bioelektrické impedance
diplomová
2014
Nováček Martin
Možnosti využití strečinku jako prostředku pro rozvoj hybnosti v kyčelním kloubu u dívek 2. a 3. kategorie soutěžního aerobiku
diplomová
2013
Cabák Stanislav
Vliv maximálního zatížení na výsledek (přesnost) měření tělesného složení metodou BIA
diplomová
2012
Bušinová Tereza
Vliv pohybové aktivity na složení těla u vybrané skupiny žen
diplomová
2011
Chovančíková Kateřina
Tělesná stavba jako předpoklad sportovní výkonnosti v kopané
diplomová
2011
Jančík Michal
Vztah tělesných rozměrů k výkonu u atletů vrhačů
diplomová
2011
Droppová Tereza
Vliv tělesné výšky a hmotnosti na vrcholový běžecký výkon mužů v atletice
diplomová
2009
Rinková Michaela
Vliv tělesné výšky a hmotnosti na vrcholový běžecký výkon žen v atletice
diplomová
2009
Třosová Jana
Vztah tělesných rozměrů k výkonu u atletů skokanů
diplomová
2009
Nevrla Luboš
Poruchy funkcí hybného systému u výkonnostních sportovců
diplomová
2005
Pekaříková Kristýna
Morfologická charakteristika závodních běžců na dlouhé tratě
bakalářská
2022
Navrátil Jiří
Úroveň fyzické připravenosti příslušníků Policie České republiky
bakalářská
2021
Skřivánek Petr
Znalosti první pomoci u trenérů atletiky
bakalářská
2021
Sviderská Klára
Tělesné složení juniorských hráčů ragby ve vztahu k herní pozici
bakalářská
2021
Šimová Kristýna
Segmentální rozložení tukové tkáně u pohybově neaktivních žen: preliminární studie na podvzorku dat z projektu 4 HAIE
bakalářská
2021
Wallinger René
Vývoj a typy úrazů na základních školách na Novojičínsku
bakalářská
2021
Krysa Jan
Somatická analýza plavkyň
bakalářská
2020
Lundová Kateřina
Základní antropometrické parametry dětí předškolního věku
bakalářská
2020
Orlíková Jana
Somatická analýza tělesného tuku u rekreačních běžců: preliminární studie na podvzorku dat z projektu 4 HAIE
bakalářská
2020
Werner Martin
Prezentace a znalost bezpečnostních pravidel FIS na lyžařských kurzech základních škol
bakalářská
2019
Beitel Lukáš
Znalosti první pomoci u mládežnických trenérů v házené
bakalářská
2018
Dočkal Tomáš
Úroveň znalostí jezdců pro bezpečný pohyb ve volném horském terénu
bakalářská
2018
Janíček Michal
Úrazy na základních školách v Ostravě
bakalářská
2018
Ševčík David
VÝUKA PRVNÍ POMOCI NA KARVINSKÝCH STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH
bakalářská
2018
Zajková Simona
Vývoj a typy úrazů na základních školách na Frýdecko-Místecku
bakalářská
2018
David Karel
Vývoj a typy úrazů na základní škole
bakalářská
2017
Florková Jana
Školní aktovky jako jeden z rizikových faktorů přetěžování opěrně pohybového systému u žáků tercií víceletého gymnázia
bakalářská
2017
Krček Michal
Výuka první pomoci na základních školách v Olomouci
bakalářská
2017
Bryndza Radek
ANALÝZA ZÁKLADNÍCH ANTROPOMETRICKÝCH PARAMETRŮ EXTRALIGOVÝCH HRÁČŮ LEDNÍHO HOKEJE
bakalářská
2016
Dytková Šárka
Běžecký výcvik na lyžařských kurzech víceletých gymnázií v moravskoslezském kraji
bakalářská
2016
Fiala Dalibor
Běžecký výcvik na lyžařských kurzech středních škol na Novojičínsku
bakalářská
2016
Héniková Klára
Prezentace a znalost pravidel bezpečnosti FIS v lyžařských střediscích v Orlických horách
bakalářská
2016
Krupa Jakub
Prezentace a znalost pravidel bezpečnosti FIS v lyžařských střediscích v Javorníkách
bakalářská
2016
Kuděla Radek
Prezentace a znalost pravidel bezpečnosti FIS v lyžařských střediscích v Jeseníkách
bakalářská
2016
Kurová Karin
Rodinná turistika v okolí obce Bílá v Beskydech
bakalářská
2016
Novák Jan
Běžecký výcvik na lyžařských kurzech středních škol na Opavsku
bakalářská
2016
Peršín Jan
Somatické parametry jako faktor výkonnosti hráčů kopané
bakalářská
2016
Stavinoha Jan
Projekt volnočasových aktivit v lokalitě Sachova Studánka
bakalářská
2016
Václavík Jiří
Prezentace a znalost pravidel bezpečnosti FIS v lyžařských střediscích v Beskydech
bakalářská
2016
Vrána Jan
Lyžařské kvalifikace v ČR
bakalářská
2016
Cetkovská Martina
Běžecký výcvik na lyžařských kurzech víceletých gymnázií na Ostravsku
bakalářská
2014
Kohutová Andrea
Školní aktovky jako jeden z rizikových faktorů přetěžování opěrně pohybového systému žáků 7. tříd základní školy
bakalářská
2014
Kotrla Petr
Školní aktovky jako jeden z rizikových faktorů přetěžování opěrně pohybového systému žáků 6. tříd základní školy
bakalářská
2014
Manová Kristýna
Školní aktovky jako jeden z rizikových faktorů přetěžování opěrně pohybového systému žáků 5.tříd
bakalářská
2014
Margieta Ivo
Běžecký výcvik na lyžařských kurzech základních škol na Karvinsku
bakalářská
2014
Prášil Martin
Školní aktovky jako jeden z rizikových faktorů přetěžování opěrně pohybového systému žáků 8. tříd základní školy
bakalářská
2014
Rybář Matěj
Školní aktovky jako jeden z rizikových faktorů přetěžování opěrně pohybového systému žáků 9. tříd základní školy
bakalářská
2014
Schreier Jan
Somatická analýza dětí a mládeže s pravidelnou pohybovou aktivitou
bakalářská
2014
Baďura Lukáš
Školní aktovky jako jeden z rizikových faktorů přetěžování opěrně pohybového systému žáků 4. tříd
bakalářská
2013
Fusiková Kristýna
Somatická analýza školní mládeže Moravskoslezského kraje
bakalářská
2013
Lank Martin
Běžecký výcvik na lyžařských kurzech základních škol na Ostravsku
bakalářská
2013
Twardziková Klára
Školní aktovky jako jeden z rizikových faktorů přetěžování opěrně pohybového systému žáků 2. tříd
bakalářská
2013
Vaňková Romana
Školní aktovky jako jeden z rizikových faktorů přetěžování opěrně pohybového systému žáků 3. tříd
bakalářská
2013
Jankovičová Dita
Reliabilita měření složení těla bioelektrickou impedancí
bakalářská
2012
Ondrušová Markéta
Tělesná stavba hráčů kopané v závislosti na hráčské funkci
bakalářská
2012
Smějová Magdaléna
Vliv použitého režimu měření na výsledek zastoupení tělesného tuku při měření složení těla tetrapolární bioimpedanční váhou Tanita 418 MA
bakalářská
2012
Kucharzyk David
Realizace výběru pohybově nadané mládeže ve vybraných členských klubech ČMFS
bakalářská
2011
Kurková Zuzana
Ověření normy hydratace organizmu dětské a dospívající populace přístrojem TANITA 418 MA
bakalářská
2011
Smichovič Jan
Splnění rakouských předpisů českými lyžařskými školami v Jeseníkách
bakalářská
2011
Sopúch Jiří
Splnění rakouských předpisů českými lyžařskými školami v Krkonoších
bakalářská
2011
Baďura Jan
Sledování tělesných rozměrů v lyžařských disciplinách
bakalářská
2010
Chovančíková Kateřina
Chyba přesnosti měření složení těla tetra polární bioimpedanční váhou TANITA BC 418 MA
bakalářská
2009
Basel Petr
Zajištění pasivní bezpečnosti sjezdovek v Beskydech
bakalářská
2008
Jankovičová Lucie
Zajištění pasivní bezpečnosti sjezdovek v Javorníkách
bakalářská
2008
Kamasová Veronika
Zajištění pasivní bezpečnosti sjezdovek v Jeseníkách
bakalářská
2008
Nešněra Jan
Současný stav telemarku v ČR / Current situation of telemark in Czech republic
bakalářská
2008
Stránská Lucia
Rozcvičení a kompenzační uvolnění při tréninku v posilovně
bakalářská
2008Hlavní řešitel
doc. PhDr. Petr Kutáč, Ph.D.
Období
1/2015 - 12/2016
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. PhDr. Petr Kutáč, Ph.D.
Období
1/2014 - 12/2014
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. PhDr. Petr Kutáč, Ph.D.
Období
1/2013 - 12/2013
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. PhDr. Petr Kutáč, Ph.D.
Období
1/2012 - 12/2012
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. PhDr. Petr Kutáč, Ph.D.
Období
1/2011 - 12/2011
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. PhDr. Petr Kutáč, Ph.D.
Období
1/2010 - 12/2010
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. PhDr. Petr Kutáč, Ph.D.
Období
1/2009 - 12/2009
Poskytovatel
Pedagogická fakulta
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. PhDr. Petr Kutáč, Ph.D.
Období
1/2008 - 12/2008
Poskytovatel
Pedagogická fakulta
Stav
ukončený
 

facebook
instagram
twitter
rss
social hub