Charakteristika Centra diagnostiky lidského pohybu

Vědecká činnost Katedry studií lidského pohybu je koncentrována především v Centru diagnostiky lidského pohybu.

Hlavními úkoly Centra diagnostiky lidského pohybu (CDLP) jsou:

  • rozšiřovat hranice vědomostí v oblasti kinantropologie;
  • přenášet výsledky výzkumu do praktických aplikací výhodných pro společnost;
  • poskytovat vysokou odbornou úroveň vzdělání studentům magisterského a bakalářského studia;
  • zprostředkovávat porozumění z výhod, které plynou z pohybové aktivity.

Výzkumné aktivity jsou zaměřené zejména na zkoumání funkčních a strukturálních vztahů mezi lidským pohybem a zdravím a jsou zařazeny mezi hlavní směry výzkumu na Pedagogické fakultě.

V oblasti biomechaniky je výzkum zaměřen na zkoumání příčin svalově-kosterních zranění při sportu a tělesných cvičeních a vytvářením následných doporučení pro jejich prevenci u různých věkových skupin populace. Zabýváme se koordinací a variabilitou lidského pohybu v průběhu ontogeneze motoriky člověka a v průběhu jednotlivých fází procesu motorického učení.

V oblasti fyziologie a funkční antropologie se výzkum orientuje na funkční a somatické parametry pro posouzení úrovně pohybové aktivity jako významného parametru pro zachování zdraví jedince. Těžištěm výzkumu je hledání optimálních pohybových aktivit vzhledem k výkonnostním a věkovým charakteristikám a zvláštnostem cílové skupiny, a to v kontextu prevence chronických civilizačních onemocnění a zvýšení zdravotně orientované zdatnosti populace.

Instagram | Facebook


Zveřejněno / aktualizováno: 30. 01. 2019