Personální složení

abecední členění

Vedení katedry
553 46 2580
Uchytil Jaroslav, Mgr., Ph.D.
tajemník KSLP, pedagogický poradce pro obor Tělesná výchova
553 46 2583
739 329 156
Sekretariát katedry
 
Pedagogičtí poradci
Poradci
Jandačka Daniel, doc. Mgr., Ph.D.
pedagogický poradce pro doktorské studium Kinantropologie
553 46 2588
607 762 933
553 46 2501
Kutáč Petr, doc. PhDr., Ph.D.
pedagogický poradce pro obor Rekreologie, pedagogický poradce pro obor Tělesná výchova a sport
553 46 2593
Uchytil Jaroslav, Mgr., Ph.D.
tajemník KSLP, pedagogický poradce pro obor Tělesná výchova
553 46 2583
739 329 156
 
Členové katedry
Profesoři
Elavsky Steriani, doc. Mgr., Ph.D.
činnost: psychologie sportu a pohybové aktivity
553 46 2588
Vaverka František, prof. PhDr., CSc.
činnost: biomechanika, metodologie výzkumu
553 46 2585
Docenti
Bužga Marek, doc. Mgr., Ph.D.
činnost: vědecký pracovník v oblasti fyziologie
553 46 2592
553 46 1778
Cipryan Lukáš, doc. PhDr., Ph.D.
vedoucí Centra diagnostiky lidského pohybu
činnost: fyziologie, zdravotní tělesná výchova
553 46 2594
Farana Roman, doc. Mgr., Ph.D.
činnost: úvod do kinantropologie, výzkumné metody v kinantropolgii, sportovní gymnastika, motorické učení
553 46 2596
Jandačka Daniel, doc. Mgr., Ph.D.
pedagogický poradce pro doktorské studium Kinantropologie
činnost: biomechanika lidského pohybu, metodologie kinantroplogického výzkumu
553 46 2588
607 762 933
553 46 2501
Kutáč Petr, doc. PhDr., Ph.D.
pedagogický poradce pro obor Rekreologie, pedagogický poradce pro obor Tělesná výchova a sport
činnost: funkční antropologie, funkční anatomie, lyžování, standardizace a přesnost měření tělesného složení, somatické parametry ve vztahu k sportovnímu výkonu, ontogeneze somatických parametrů
553 46 2593
Zahradník David, doc. Mgr., Ph.D.
vedoucí KSLP
činnost: sportovní trénink, sportovní hry, prevence zranění kolenního kloubu
553 46 2580
Odborní asistenti
Beinhauerová Gabriela, Mgr.
činnost: zdravotní TV
553 46 2584
 
Blaschová Denisa, Mgr.
činnost: biomechanika
553 46 2587
Cieslarová Gabriela, Ing., Ph.D.
činnost: ekonomika, marketink, management
 
Dostál Tomáš, Mgr., Ph.D.
činnost: fyziologie, fotbal
553 46 2590
Jurková Soňa, Mgr.
zahraniční koordinátorka
činnost: anatomie, první pomoc, gymnastika
553 46 2584
 
Kaštovská Barbora, Mgr.
činnost: rekreologie, zážitková pedagogika
553 46 2584
Klimtová Hana, PaedDr., Ph.D.
tutor denní a kombinované formy oborů učitelství pro 1. stupeň základní školy, učitelství pro mateřské školy, garant studia TV ve studijních programech Učitelství 1. stupně a Učitelství pro MŠ
činnost: didaktika tělesné výchovy
553 46 2589
 
Minárik Roman, Mgr.
činnost: vodní sporty, plavání, sportovní hry
553 46 2595
Motyka Adam, Mgr.
marketingový specialista, PR referent pro vědu a výzkum, sociální sítě
činnost: sportovní trénink, individuální sporty volného času, cykloturistika
553 46 2597
777 799 645
Pacut Miroslav, Mgr.
koordinátor projektu UNIS, koordinátor ČAUS univerzitních lig
činnost: historie tělesné kultury, basketbal, další sportovní hry
553 46 4403
Plešek Jan, Mgr., Ph.D.
koordinátor pro internacionalizaci, koordinátor mobility window
činnost: biomechanika, fotbal
553 46 4406
Rygelová Markéta, Mgr.
činnost: atletika, sociologie
553 46 2587
Sebera Michal, Mgr.
činnost: sportovní hry, teamová spolupráce, garant TEPu, USK Slávie OU, reprezentace OU
553 46 2595
Skýpala Jiří, Mgr., Ph.D.
činnost: metodologie výzkumu v kinantropologii, biomechanika lidského pohybu, prevence zranění při běhu, statistické zpracování dat
553 46 2597
Uchytil Jaroslav, Mgr., Ph.D.
tajemník KSLP, pedagogický poradce pro obor Tělesná výchova
činnost: biomechanická analýza lidského pohybu, plavání
553 46 2583
739 329 156
Urbaczka Jan, Mgr., Ph.D.
činnost: biomechanika běhu, zátěžová fyziologie,diagnostika sportovní výkonnosti
553 46 2590
Vědečtí pracovníci
Technik
Data manažer
 
Centrum diagnostiky lidského pohybu
Členové centra
Cipryan Lukáš, doc. PhDr., Ph.D.
vedoucí Centra diagnostiky lidského pohybu
činnost: fyziologie, zdravotní tělesná výchova
553 46 2594
Farana Roman, doc. Mgr., Ph.D.
činnost: úvod do kinantropologie, výzkumné metody v kinantropolgii, sportovní gymnastika, motorické učení
553 46 2596
Jandačka Daniel, doc. Mgr., Ph.D.
pedagogický poradce pro doktorské studium Kinantropologie
činnost: biomechanika lidského pohybu, metodologie kinantroplogického výzkumu
553 46 2588
607 762 933
553 46 2501
Kutáč Petr, doc. PhDr., Ph.D.
pedagogický poradce pro obor Rekreologie, pedagogický poradce pro obor Tělesná výchova a sport
činnost: funkční antropologie, funkční anatomie, lyžování, standardizace a přesnost měření tělesného složení, somatické parametry ve vztahu k sportovnímu výkonu, ontogeneze somatických parametrů
553 46 2593
Uchytil Jaroslav, Mgr., Ph.D.
tajemník KSLP, pedagogický poradce pro obor Tělesná výchova
činnost: biomechanická analýza lidského pohybu, plavání
553 46 2583
739 329 156
Vaverka František, prof. PhDr., CSc.
činnost: biomechanika, metodologie výzkumu
553 46 2585
Zahradník David, doc. Mgr., Ph.D.
vedoucí KSLP
činnost: sportovní trénink, sportovní hry, prevence zranění kolenního kloubu
553 46 2580
Externisté
Klimková Alena, Mgr.
činnost: aerobik
 

Doktorandi na katedře studií lidského pohybu

Doktorandi
e-mail:
místnost:
V 226
Brtva Pavel, Mgr.
zahraniční koordinátor
e-mail:
místnost:
V 125
e-mail:
místnost:
e-mail:
telefon:
553 46 4409
místnost:
VM 205
Jurková Soňa, Mgr.
zahraniční koordinátorka
e-mail:
místnost:
V 232
e-mail:
místnost:
V 232
Krajcigr Miroslav, Mgr.
e-mail:
 
místnost:
V 125
e-mail:
telefon:
553 46 4405
místnost:
VM 205
e-mail:
místnost:
V 125
Plešek Jan, Mgr., Ph.D.
zahraniční koordinátor
e-mail:
telefon:
553 46 4406
místnost:
V 229
e-mail:
místnost:
V 226
e-mail:
místnost:
V 125
e-mail:
telefon:
553 46 4406
místnost:
V 229
e-mail:
telefon:
553 46 4408
místnost:
V 228
e-mail:
místnost:
V 225
e-mail:
telefon:
553 46 4401
místnost:
V 226


Zveřejněno / aktualizováno: 12. 10. 2021