Personální složení

abecední členění

Vedení katedry
553 46 2801
Uchytil Jaroslav, Mgr., Ph.D.
tajemník KSLP, pedagogický poradce pro obor Tělesná výchova
739 329 156
553 46 2803
Sekretariát katedry
 
Pedagogičtí poradci
Poradci
Jandačka Daniel, prof. Mgr., Ph.D.
pedagogický poradce pro doktorské studium Kinantropologie
607 762 933
553 46 2814
Kutáč Petr, doc. PhDr., Ph.D.
pedagogický poradce pro obor Rekreologie, pedagogický poradce pro obor Tělesná výchova a sport
553 46 2805
Uchytil Jaroslav, Mgr., Ph.D.
tajemník KSLP, pedagogický poradce pro obor Tělesná výchova
739 329 156
553 46 2803
 
Členové katedry
Profesoři
Elavsky Steriani, doc. Mgr., Ph.D.
mimořádný profesor
činnost: psychologie sportu a pohybové aktivity
553 46 2804
Vaverka František, prof. PhDr., CSc.
činnost: biomechanika, metodologie výzkumu
553 46 2585
 
Docenti
Bužga Marek, doc. Mgr., Ph.D.
činnost: vědecký pracovník v oblasti fyziologie
553 46 2823
553 46 1770
Cipryan Lukáš, doc. PhDr., Ph.D.
vedoucí Centra diagnostiky lidského pohybu
činnost: fyziologie, zdravotní tělesná výchova
553 46 2815
Farana Roman, doc. Mgr., Ph.D.
činnost: úvod do kinantropologie, výzkumné metody v kinantropolgii, sportovní gymnastika, motorické učení
553 46 2813
Jandačka Daniel, prof. Mgr., Ph.D.
pedagogický poradce pro doktorské studium Kinantropologie
činnost: biomechanika lidského pohybu, metodologie kinantroplogického výzkumu
607 762 933
553 46 2814
Kutáč Petr, doc. PhDr., Ph.D.
pedagogický poradce pro obor Rekreologie, pedagogický poradce pro obor Tělesná výchova a sport
činnost: funkční antropologie, funkční anatomie, lyžování, standardizace a přesnost měření tělesného složení, somatické parametry ve vztahu k sportovnímu výkonu, ontogeneze somatických parametrů
553 46 2805
Zahradník David, doc. Mgr., Ph.D.
vedoucí KSLP
činnost: sportovní trénink, sportovní hry, prevence zranění kolenního kloubu
553 46 2801
Odborní asistenti
Blaschová Denisa, Mgr.
činnost: biomechanika
553 46 2824
Cieslarová Gabriela, Ing., Ph.D.
činnost: ekonomika, marketink, management
553 46 2820
Dostál Tomáš, Mgr., Ph.D.
činnost: fyziologie, fotbal
553 46 2808
Jurková Soňa, Mgr.
zahraniční koordinátorka
činnost: anatomie, první pomoc, gymnastika
553 46 2584
Kaštovská Barbora, Mgr., Ph.D.
činnost: rekreologie, zážitková pedagogika
553 46 2844
Minárik Roman, Mgr.
činnost: vodní sporty, plavání, sportovní hry
553 46 2820
Motyka Adam, Mgr., MBA
marketingový specialista, PR referent pro vědu a výzkum, sociální sítě
činnost: sportovní trénink, individuální sporty volného času, cykloturistika
777 799 645
553 46 2817
Pacut Miroslav, Mgr.
koordinátor projektu UNIS, koordinátor ČAUS univerzitních lig
činnost: historie tělesné kultury, basketbal, další sportovní hry
553 46 2819
Plešek Jan, Mgr., Ph.D.
koordinátor pro internacionalizaci, koordinátor mobility window
činnost: biomechanika, fotbal
553 46 2849
Rygelová Markéta, Mgr., Ph.D.
činnost: atletika, sociologie
553 46 2853
Sebera Michal, Mgr.
činnost: sportovní hry, teamová spolupráce, garant TEPu, USK Slávie OU, reprezentace OU
553 46 2818
Skýpala Jiří, Mgr., Ph.D.
činnost: metodologie výzkumu v kinantropologii, biomechanika lidského pohybu, prevence zranění při běhu, statistické zpracování dat
553 46 2855
Uchytil Jaroslav, Mgr., Ph.D.
tajemník KSLP, pedagogický poradce pro obor Tělesná výchova
činnost: biomechanická analýza lidského pohybu, plavání
739 329 156
553 46 2803
Urbaczka Jan, Mgr., Ph.D.
činnost: biomechanika běhu, zátěžová fyziologie,diagnostika sportovní výkonnosti
553 46 2816
Technik
Data manažer
 
Centrum diagnostiky lidského pohybu
Členové centra
Cipryan Lukáš, doc. PhDr., Ph.D.
vedoucí Centra diagnostiky lidského pohybu
činnost: fyziologie, zdravotní tělesná výchova
553 46 2815
Farana Roman, doc. Mgr., Ph.D.
činnost: úvod do kinantropologie, výzkumné metody v kinantropolgii, sportovní gymnastika, motorické učení
553 46 2813
Jandačka Daniel, prof. Mgr., Ph.D.
pedagogický poradce pro doktorské studium Kinantropologie
činnost: biomechanika lidského pohybu, metodologie kinantroplogického výzkumu
607 762 933
553 46 2814
Kutáč Petr, doc. PhDr., Ph.D.
pedagogický poradce pro obor Rekreologie, pedagogický poradce pro obor Tělesná výchova a sport
činnost: funkční antropologie, funkční anatomie, lyžování, standardizace a přesnost měření tělesného složení, somatické parametry ve vztahu k sportovnímu výkonu, ontogeneze somatických parametrů
553 46 2805
Uchytil Jaroslav, Mgr., Ph.D.
tajemník KSLP, pedagogický poradce pro obor Tělesná výchova
činnost: biomechanická analýza lidského pohybu, plavání
739 329 156
553 46 2803
Vaverka František, prof. PhDr., CSc.
činnost: biomechanika, metodologie výzkumu
553 46 2585
 
Zahradník David, doc. Mgr., Ph.D.
vedoucí KSLP
činnost: sportovní trénink, sportovní hry, prevence zranění kolenního kloubu
553 46 2801
Externisté
Klimková Alena, Mgr.
činnost: aerobik
 
 

Doktorandi na katedře studií lidského pohybu

Doktorandi
e-mail:
místnost:
V 226
Brtva Pavel, Mgr., Ph.D.
zahraniční koordinátor
e-mail:
místnost:
V 125
e-mail:
místnost:
e-mail:
telefon:
553 46 4409
místnost:
VM 205
Jurková Soňa, Mgr.
zahraniční koordinátorka
e-mail:
místnost:
V 232
e-mail:
místnost:
V 232
Krajcigr Miroslav, Mgr.
e-mail:
 
místnost:
V 125
e-mail:
telefon:
553 46 4405
místnost:
VM 205
e-mail:
místnost:
V 125
e-mail:
místnost:
V 226
e-mail:
telefon:
553 46 4406
místnost:
V 229
e-mail:
telefon:
553 46 4408
místnost:
V 228
e-mail:
telefon:
553 46 4401
místnost:
V 226


Zveřejněno / aktualizováno: 01. 03. 2023