Charakteristika katedry studií lidského pohybu

Katedra studií lidského pohybu zajišťuje výuky všech předmětů vědního oboru Kinantropologie ve studijních programech OU.

Hlavním studijním programem garantovaným katedrou je Tělesná výchova a sport, který má v současnosti dva prezenční bakalářské obory:

  • Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání
  • Rekreologie

a jeden kombinovaný bakalářský obor:

  • Rekreologie.

V navazujícím magisterském studijním programu zajišťuje katedra obor:

  • Tělesná výchova sport (pro střední školy)

V doktorském studijním programu obor:

  • Kinantropologie

Současně participuje na magisterském studijním programu Učitelství pro 1. stupeň základní školy a Vychovatelství, kde garantuje specializaci Tělesná výchova. U studijních programů Učitelství mateřských škol a Speciální pedagogika zajišťuje předměty tělesné výchovy a rovněž fakultativní tělesnou výchovu OU.

S katedrou úzce spolupracuje Centrum diagnostiky lidského pohybu (CDLP), jehož výzkumné zaměření je propojeno se zaměřením katedry. Část pracovníků katedry řeší také problémy spojené s pohybovou aktivitou a inaktivitou obyvatelstva ostravského regionu. Členové katedry rovněž spolupracují na grantových projektech jiných pracovišť OU i vysokých škol ČR.

Katedra každoročně pořádá Mezinárodní seminář pedagogické Kinantropologie.

V oblasti výzkumu a vzdělávání úzce spolupracuje s vysokými školami a univerzitami jak v Evropě (Slovensko, Polsko, Španělsko, Velká Británie), tak také v USA. Na katedře působí dva hostující profesoři:

  • Joseph Hamill - Professor, Department of Kinesiology University of Massachusetts Amherst (USA)
  • Gareth Irwin - Professor, Cardiff School of Sport, Cardiff Metropolitan University (UK).

Katedra se významně podílí na činnosti USK Slávie OU. Významným přínosem pro podporu zdravého životního stylu akademické obce a zaměstnanců OU je zajišťování volnočasových pohybových aktivit pomocí projektu TEP. V oblasti podpory vzdělávání odborné učitelské a sportovní veřejnosti pořádáme řadu licenčních kurzů akreditovaných MŠMT ČR.


Zveřejněno / aktualizováno: 12. 03. 2017