Personální složení

abecední členění

Vedení katedry
Vedení KSLP
Jandačka Daniel, doc. Mgr., Ph.D.
vedoucí KSLP, pedagogický poradce pro doktorské studium Kinantropologie
e-mail:
telefon: 553 46 2580
607 762 933
Uchytil Jaroslav, Mgr., Ph.D.
tajemník KSLP, pedagogický poradce pro obor Tělesná výchova
e-mail:
telefon: 553 46 2583
Sekretariát KSLP
Kubištíková Hedvika, DiS. e-mail:
telefon:
Pastrňáková Lenka, Bc. e-mail:
telefon: 553 46 2581
Pedagogičtí poradci
Poradci
Jandačka Daniel, doc. Mgr., Ph.D.
vedoucí KSLP, pedagogický poradce pro doktorské studium Kinantropologie
činnost: biomechanika lidského pohybu, metodologie kinantroplogického výzkumu
e-mail:
telefon: 553 46 2580
607 762 933
Kutáč Petr, doc. PhDr., Ph.D.
pedagogický poradce pro obor Rekreologie
činnost: funkční antropologie, funkční anatomie, lyžování, standardizace a přesnost měření tělesného složení, somatické parametry ve vztahu k sportovnímu výkonu, ontogeneze somatických parametrů
e-mail:
telefon: 553 46 2593
Uchytil Jaroslav, Mgr., Ph.D.
tajemník KSLP, pedagogický poradce pro obor Tělesná výchova
činnost: biomechanická analýza lidského pohybu, plavání
e-mail:
telefon: 553 46 2583
Členové katedry
Profesoři
Vaverka František, prof. PhDr., CSc.
činnost: biomechanika, metodologie výzkumu
e-mail:
telefon: 553 46 2585
Docenti
Bužga Marek, doc. Mgr., Ph.D.
činnost: vědecký pracovník v oblasti fyziologie
e-mail:
telefon: 553 46 2592
Cipryan Lukáš, doc. PhDr., Ph.D.
zástupce vedoucího Centra diagnostiky lidského pohybu
činnost: fyziologie, zdravotní tělesná výchova
e-mail:
telefon: 553 46 2594
Elavsky Steriani, doc. Mgr., Ph.D.
činnost: psychologie sportu a pohybové aktivity
e-mail:
telefon: 553 46 2584
Farana Roman, doc. Mgr., Ph.D.
vedoucí Centra diagnostiky lidského pohybu
činnost: úvod do kinantropologie, výzkumné metody v kinantropolgii, sportovní gymnastika, motorické učení
e-mail:
telefon: 553 46 2596
Jandačka Daniel, doc. Mgr., Ph.D.
vedoucí KSLP, pedagogický poradce pro doktorské studium Kinantropologie
činnost: biomechanika lidského pohybu, metodologie kinantroplogického výzkumu
e-mail:
telefon: 553 46 2580
607 762 933
Kutáč Petr, doc. PhDr., Ph.D.
pedagogický poradce pro obor Rekreologie
činnost: funkční antropologie, funkční anatomie, lyžování, standardizace a přesnost měření tělesného složení, somatické parametry ve vztahu k sportovnímu výkonu, ontogeneze somatických parametrů
e-mail:
telefon: 553 46 2593
Zahradník David, doc. Mgr., Ph.D.
činnost: sportovní trénink, sportovní hry, prevence zranění kolenního kloubu
e-mail:
telefon: 553 46 2588
Odborní asistenti
Beinhauerová Gabriela, Mgr.
činnost: zdravotní TV
e-mail:
telefon: 553 46 2584
Blaschová Denisa, Mgr.
činnost: biomechanika
e-mail:
telefon: 553 46 4401
Cieslarová Gabriela, Ing., Ph.D.
činnost: ekonomika, marketink, management
e-mail:
telefon:
Dostál Tomáš, Mgr.
činnost: fyziologie, fotbal
e-mail:
telefon: 553 46 2590
Kaštovská Barbora, Mgr.
činnost: rekreologie, zážitková pedagogika
e-mail:
telefon: 553 46 2584
Jurková Soňa, Mgr.
zahraniční koordinátorka
činnost: anatomie, první pomoc, gymnastika
e-mail:
telefon: 553 46 2584
Klimtová Hana, PaedDr., Ph.D.
tutor denní a kombinované formy oborů učitelství pro 1. stupeň základní školy, učitelství pro mateřské školy, garant studia TV ve studijních programech Učitelství 1. stupně a Učitelství pro MŠ
činnost: didaktika tělesné výchovy
e-mail:
telefon: 553 46 2589
Minárik Roman, Mgr.
činnost: vodní sporty, plavání, sportovní hry
e-mail:
telefon: 553 46 2595
Motyka Adam, Mgr.
PR referent pro vědu a výzkum, exkurze, propagace
činnost: sportovní trénink
e-mail:
telefon: 553 46 2597
777 799 645
Pacut Miroslav, Mgr.
činnost: historie TK,basketbal, pohybové hry
e-mail:
telefon: 553 46 4403
Plešek Jan, Mgr.
koordinátor mobility window
činnost: biomechanika, fotbal
e-mail:
telefon: 553 46 2597
Rygelová Markéta, Mgr.
činnost: atletika, sociologie
e-mail:
telefon: 553 46 2587
Sebera Michal, Mgr.
činnost: sportovní hry, teamová spolupráce, garant univerzitní reprezentace a TEPu
e-mail:
telefon: 553 46 2595
Skýpala Jiří, Mgr.
činnost: metodologie
e-mail:
telefon: 553 46 2597
Uchytil Jaroslav, Mgr., Ph.D.
tajemník KSLP, pedagogický poradce pro obor Tělesná výchova
činnost: biomechanická analýza lidského pohybu, plavání
e-mail:
telefon: 553 46 2583
Urbaczka Jan, Mgr.
činnost: diagnostika sportovní výkonnosti
e-mail:
telefon: 553 46 2590
Laboranti
Balážová Klára, Ing. e-mail:
telefon:
Horká Veronika, Bc., DiS. e-mail:
telefon: 553 46 4409
Malůš Jan e-mail:
telefon: 553 46 4405
Macháčková Jitka, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 4409
Křetinská Lucie, Ing. e-mail:
telefon: 553 46 4405
Urbaczka Matěj e-mail:
telefon: 553 46 4405
Vašendová Veronika, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 4405
553 46 1793
Vilímek Dominik, Ing. e-mail:
telefon:
Wojtasová Veronika e-mail:
telefon:
Vědečtí pracovníci
Gluchowski Ashley, PhD. e-mail:
telefon:
Technik
Janeček Michal, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2586
Centrum diagnostiky lidského pohybu
Členové centra
Cipryan Lukáš, doc. PhDr., Ph.D.
zástupce vedoucího Centra diagnostiky lidského pohybu
činnost: fyziologie, zdravotní tělesná výchova
e-mail:
telefon: 553 46 2594
Farana Roman, doc. Mgr., Ph.D.
vedoucí Centra diagnostiky lidského pohybu
činnost: úvod do kinantropologie, výzkumné metody v kinantropolgii, sportovní gymnastika, motorické učení
e-mail:
telefon: 553 46 2596
Jandačka Daniel, doc. Mgr., Ph.D.
vedoucí KSLP, pedagogický poradce pro doktorské studium Kinantropologie
činnost: biomechanika lidského pohybu, metodologie kinantroplogického výzkumu
e-mail:
telefon: 553 46 2580
607 762 933
Kutáč Petr, doc. PhDr., Ph.D.
pedagogický poradce pro obor Rekreologie
činnost: funkční antropologie, funkční anatomie, lyžování, standardizace a přesnost měření tělesného složení, somatické parametry ve vztahu k sportovnímu výkonu, ontogeneze somatických parametrů
e-mail:
telefon: 553 46 2593
Uchytil Jaroslav, Mgr., Ph.D.
tajemník KSLP, pedagogický poradce pro obor Tělesná výchova
činnost: biomechanická analýza lidského pohybu, plavání
e-mail:
telefon: 553 46 2583
Vaverka František, prof. PhDr., CSc.
činnost: biomechanika, metodologie výzkumu
e-mail:
telefon: 553 46 2585
Zahradník David, doc. Mgr., Ph.D.
činnost: sportovní trénink, sportovní hry, prevence zranění kolenního kloubu
e-mail:
telefon: 553 46 2588
Externisté
Klimková Alena, Mgr.
činnost: aerobik
e-mail:
telefon:
Marynčáková Natálie, Mgr. e-mail:
telefon:
Otto Matyáš, Mgr. e-mail:
telefon:
Trtík Rastislav, PaedDr. e-mail:
telefon:

Doktorandi na katedře studií lidského pohybu

Doktorandi
Blaschová Denisa, Mgr.e-mail:
místnost: V 226
Brtva Pavel, Mgr.
zahraniční koordinátor
e-mail:
místnost: V 125
Dostál Tomáš, Mgr.e-mail:
místnost: V 225
místnost: V 226
Golian Miloš, MUDr.e-mail:
místnost:
Jurková Soňa, Mgr.
zahraniční koordinátorka
e-mail:
místnost: V 232
Knapová Lenka, Mgr.e-mail:
místnost: V 232
Krajcigr Miroslav, Mgr.e-mail:
místnost: V 125
Motyka Adam, Mgr.e-mail:
místnost: V 125
Plešek Jan, Mgr.
zahraniční koordinátor
e-mail:
místnost: V 125
Rygelová Markéta, Mgr.e-mail:
místnost: V 226
Skýpala Jiří, Mgr.e-mail:
místnost: V 125
Slovák Lukáš, Mgr.e-mail:
telefon: 553 46 2597
místnost: V 125
Šindler Dominik, Mgr.e-mail:
místnost:
Urbaczka Jan, Mgr.e-mail:
místnost: V 225
Vašendová Veronika, Mgr.e-mail:
telefon: 553 46 4401
místnost: V 226

Zveřejněno / aktualizováno: 23. 09. 2020