OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra studií lidského pohybu > Personální složení

Personální složení

abecední členění

Vedení katedry
Vedení KSLP
Jandačka Daniel, doc. Mgr., Ph.D.
vedoucí KSLP, pedagogický poradce pro doktorské studium Kinantropologie
e-mail:
telefon: 553 46 2580
607 762 933
Uchytil Jaroslav, Mgr., Ph.D.
tajemník KSLP, pedagogický poradce pro obor Tělesná výchova
e-mail:
telefon: 553 46 2583
Sekretariát KSLP
Kamarytová Lenka, Bc. e-mail:
telefon: 553 46 2581
Pedagogičtí poradci
Poradci
Jandačka Daniel, doc. Mgr., Ph.D.
vedoucí KSLP, pedagogický poradce pro doktorské studium Kinantropologie
činnost: biomechanika lidského pohybu, metodologie kinantroplogického výzkumu
e-mail:
telefon: 553 46 2580
607 762 933
Kutáč Petr, doc. PhDr., Ph.D.
pedagogický poradce pro obor Rekreologie
činnost: funkční antropologie, funkční anatomie, lyžování, standardizace a přesnost měření tělesného složení, somatické parametry ve vztahu k sportovnímu výkonu, ontogeneze somatických parametrů
e-mail:
telefon: 553 46 2593
Uchytil Jaroslav, Mgr., Ph.D.
tajemník KSLP, pedagogický poradce pro obor Tělesná výchova
činnost: biomechanická analýza lidského pohybu, plavání
e-mail:
telefon: 553 46 2583
Členové katedry
Profesoři
Vaverka František, prof. PhDr., CSc.
činnost: biomechanika, metodologie výzkumu
e-mail:
telefon: 553 46 2585
Docenti
Elavsky Steriani, doc. Mgr., Ph.D.
činnost: psychologie sportu a pohybové aktivity
e-mail:
telefon: 553 46 2592
Jandačka Daniel, doc. Mgr., Ph.D.
vedoucí KSLP, pedagogický poradce pro doktorské studium Kinantropologie
činnost: biomechanika lidského pohybu, metodologie kinantroplogického výzkumu
e-mail:
telefon: 553 46 2580
607 762 933
Kutáč Petr, doc. PhDr., Ph.D.
pedagogický poradce pro obor Rekreologie
činnost: funkční antropologie, funkční anatomie, lyžování, standardizace a přesnost měření tělesného složení, somatické parametry ve vztahu k sportovnímu výkonu, ontogeneze somatických parametrů
e-mail:
telefon: 553 46 2593
Zahradník David, doc. Mgr., Ph.D.
činnost: sportovní trénink, sportovní hry, prevence zranění kolenního kloubu
e-mail:
telefon: 553 46 2588
Odborní asistenti
Cieslarová Gabriela, Ing., Ph.D.
činnost: ekonomika, marketink, management
e-mail:
telefon:
Kaštovská Barbora, Mgr.
činnost: rekreologie, zážitková pedagogika
e-mail:
telefon: 553 46 2585
Cipryan Lukáš, PhDr., Ph.D.
zástupce vedoucího Centra diagnostiky lidského pohybu
činnost: fyziologie, zdravotní tělesná výchova
e-mail:
telefon: 553 46 2594
Farana Roman, Mgr., Ph.D.
vedoucí Centra diagnostiky lidského pohybu
činnost: úvod do kinantropologie, výzkumné metody v kinantropolgii, sportovní gymnastika, motorické učení
e-mail:
telefon: 553 46 2596
Klimtová Hana, PaedDr., Ph.D.
tutor denní a kombinované formy oborů učitelství pro 1. stupeň základní školy, učitelství pro mateřské školy, garant studia TV ve studijních programech Učitelství 1. stupně a Učitelství pro MŠ
činnost: didaktika tělesné výchovy
e-mail:
telefon: 553 46 2595
Minárik Roman, Mgr.
činnost: vodní sporty, plavání, sportovní hry
e-mail:
telefon: 553 46 2589
Sebera Michal, Mgr.
činnost: sportovní hry, teamová spolupráce, garant univerzitní reprezentace a TEPu
e-mail:
telefon: 553 46 2589
Uchytil Jaroslav, Mgr., Ph.D.
tajemník KSLP, pedagogický poradce pro obor Tělesná výchova
činnost: biomechanická analýza lidského pohybu, plavání
e-mail:
telefon: 553 46 2583
Valová Marie, Mgr., Ph.D.
činnost: atletika
e-mail:
telefon: 553 46 2595
Technik
Janeček Michal, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2586
553 46 2584
Centrum diagnostiky lidského pohybu
Členové centra
Cipryan Lukáš, PhDr., Ph.D.
zástupce vedoucího Centra diagnostiky lidského pohybu
činnost: fyziologie, zdravotní tělesná výchova
e-mail:
telefon: 553 46 2594
Farana Roman, Mgr., Ph.D.
vedoucí Centra diagnostiky lidského pohybu
činnost: úvod do kinantropologie, výzkumné metody v kinantropolgii, sportovní gymnastika, motorické učení
e-mail:
telefon: 553 46 2596
Jandačka Daniel, doc. Mgr., Ph.D.
vedoucí KSLP, pedagogický poradce pro doktorské studium Kinantropologie
činnost: biomechanika lidského pohybu, metodologie kinantroplogického výzkumu
e-mail:
telefon: 553 46 2580
607 762 933
Kutáč Petr, doc. PhDr., Ph.D.
pedagogický poradce pro obor Rekreologie
činnost: funkční antropologie, funkční anatomie, lyžování, standardizace a přesnost měření tělesného složení, somatické parametry ve vztahu k sportovnímu výkonu, ontogeneze somatických parametrů
e-mail:
telefon: 553 46 2593
Uchytil Jaroslav, Mgr., Ph.D.
tajemník KSLP, pedagogický poradce pro obor Tělesná výchova
činnost: biomechanická analýza lidského pohybu, plavání
e-mail:
telefon: 553 46 2583
Valová Marie, Mgr., Ph.D.
činnost: atletika
e-mail:
telefon: 553 46 2595
Vaverka František, prof. PhDr., CSc.
činnost: biomechanika, metodologie výzkumu
e-mail:
telefon: 553 46 2585
Zahradník David, doc. Mgr., Ph.D.
činnost: sportovní trénink, sportovní hry, prevence zranění kolenního kloubu
e-mail:
telefon: 553 46 2588
Externisté
Cuberková Jarmila, Mgr.
činnost: sportovní lezení
e-mail:
telefon: 553 46 2599
Klimková Alena, Mgr.
činnost: aerobik
e-mail:
telefon:
Kubánková Lucie, Mgr. e-mail:
telefon:
Pacut Miroslav, Mgr.
činnost: historie TK
e-mail:
telefon:
Skeřil Michal, PaedDr.
činnost: cykloturistika, basketbal
e-mail:
telefon: 553 46 2595

Doktorandi na katedře studií lidského pohybu

Doktorandi
Beinhauerová Gabriela, Mgr.email:
místnost:

V 131
Blaschová Denisa, Mgr.email:
místnost:

V 212
Dostál Tomáš, Mgr.email:
místnost:

V 225
Jurková Soňa, Mgr.email:
místnost:

V 212
Motyka Adam, Mgr.email:
místnost:

V 125
Plešek Jan, Mgr.email:
místnost:

V 125
Rygelová Markéta, Mgr.email:
místnost:

V 131
Skýpala Jiří, Mgr.email:
místnost:

V 125
Urbaczka Jan, Mgr.email:
místnost:

V 225
facebook
rss
social hub