Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Filtrovat podle:
typu studia Bc.  |   Mgr.  |   NMgr.  |   Ph.D.
formy studia prezenční  |   kombinovaná  |   distanční
jazyka výuky vše  |  AN  |  CZ
 

Vysvětlivky:
Bc.- bakalářské studium
Mgr. - magisterské studium
NMgr. - navazující magisterské studium
Ph.D. - doktorské studium


vše | pouze jednooborová studia | pouze sdružená a víceoborová studia | pouze sdružená a víceoborová studia k přípravě učitelů

Jednooborová studia
obor seřadit vzestupně seřadit sestupně seřadit vzestupně seřadit sestupně typ st. seřadit vzestupně seřadit sestupně délka seřadit vzestupně seřadit sestupně forma
Kinantropologie [CZ]doktorské4 rokyprezenční
Rekreologie [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Rekreologie [CZ]bakalářské3 rokykombinované
Sdružená a víceoborová studia
kombinace seřadit vzestupně seřadit sestupně seřadit vzestupně seřadit sestupně typ st.
Biologie - Tělesná výchovabakalářské
Fyzika - Tělesná výchovabakalářské
Geografie - Tělesná výchovabakalářské
Matematika - Tělesná výchovabakalářské
Sdružená a víceoborová studia zaměřená na přípravu učitelů
kombinace seřadit vzestupně seřadit sestupně seřadit vzestupně seřadit sestupně typ st.
Anglický jazyk - Tělesná výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)bakalářské
Biologie - Tělesná výchova (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Biologie pro SŠ - Tělesná výchova pro SŠnavazující
Český jazyk - Tělesná výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)bakalářské
Český jazyk pro ZŠ - Tělesná výchova pro ZŠnavazující
Fyzika - Tělesná výchova (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Fyzika pro SŠ - Tělesná výchova pro SŠnavazující
Geografie - Tělesná výchova (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Geografie pro SŠ - Tělesná výchova pro SŠnavazující
Hudební výchova - Tělesná výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)bakalářské
Hudební výchova - Tělesná výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)bakalářské
Hudební výchova pro SŠ - Tělesná výchova pro SŠnavazující
Chemie pro SŠ - Tělesná výchova pro SŠnavazující
Informační a komunikační technologie - Tělesná výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)bakalářské
Informatika pro SŠ - Tělesná výchova pro SŠnavazující
Matematika - Tělesná výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)bakalářské
Matematika - Tělesná výchova (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Matematika pro SŠ - Tělesná výchova pro SŠnavazující
Občanská výchova - Tělesná výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)bakalářské
Pedagogika - Tělesná výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)bakalářské
Psychologie - Tělesná výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)bakalářské
Psychologie pro SŠ - Tělesná výchova pro SŠnavazující
Technická výchova - Tělesná výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)bakalářské
Technická výchova pro ZŠ - Tělesná výchova pro ZŠnavazující
Tělesná výchova - Anglický jazyk (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)bakalářské
Tělesná výchova - Anglická filologie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)bakalářské
Tělesná výchova - Biologie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)bakalářské
Tělesná výchova - Český jazyk (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)bakalářské
Tělesná výchova - Český jazyk a literatura (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)bakalářské
Tělesná výchova - Dějiny umění (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)bakalářské
Tělesná výchova - Francouzská filologie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)bakalářské
Tělesná výchova - Fyzika (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)bakalářské
Tělesná výchova - Geografie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)bakalářské
Tělesná výchova - Historie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)bakalářské
Tělesná výchova - Hudební výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)bakalářské
Tělesná výchova - Hudební výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)bakalářské
Tělesná výchova - Informační a komunikační technologie (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)bakalářské
Tělesná výchova - Matematika (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)bakalářské
Tělesná výchova - Matematika (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)bakalářské
Tělesná výchova - Německá filologie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)bakalářské
Tělesná výchova - Občanská výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)bakalářské
Tělesná výchova - Pedagogika (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)bakalářské
Tělesná výchova - Polská filologie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)bakalářské
Tělesná výchova - Psychologie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)bakalářské
Tělesná výchova - Ruská filologie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)bakalářské
Tělesná výchova - Španělská filologie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)bakalářské
Tělesná výchova - Technická výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)bakalářské
Tělesná výchova - Výchova ke zdraví (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)bakalářské
Tělesná výchova - Výtvarná výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)bakalářské
Tělesná výchova - Výtvarná výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)bakalářské
Tělesná výchova - Základy společenských věd (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)bakalářské
Tělesná výchova pro SŠ - Anglický jazyk pro SŠnavazující
Tělesná výchova pro SŠ - Český jazyk a literatura pro SŠnavazující
Tělesná výchova pro SŠ - Dějepis pro SŠnavazující
Tělesná výchova pro SŠ - Dějiny výtvarné kultury pro SŠnavazující
Tělesná výchova pro SŠ - Francouzský jazyk pro SŠnavazující
Tělesná výchova pro SŠ - Německý jazyk pro SŠnavazující
Tělesná výchova pro SŠ - Pedagogika pro SŠnavazující
Tělesná výchova pro SŠ - Polský jazyk pro SŠnavazující
Tělesná výchova pro SŠ - Ruský jazyk pro SŠnavazující
Tělesná výchova pro SŠ - Španělský jazyk pro SŠnavazující
Tělesná výchova pro SŠ - Výtvarná výchova pro SŠnavazující
Tělesná výchova pro SŠ - Základy společenských věd pro SŠnavazující
Tělesná výchova pro ZŠ - Anglický jazyk pro ZŠnavazující
Tělesná výchova pro ZŠ - Hudební výchova pro ZŠnavazující
Tělesná výchova pro ZŠ - Informační a komunikační technologie pro ZŠnavazující
Tělesná výchova pro ZŠ - Matematika pro ZŠnavazující
Tělesná výchova pro ZŠ - Občanská výchova pro ZŠnavazující
Tělesná výchova pro ZŠ - Výtvarná výchova pro ZŠnavazující
Výchova ke zdraví - Tělesná výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)bakalářské
Výchova ke zdraví pro ZŠ - Tělesná výchova pro ZŠnavazující
Výtvarná výchova - Tělesná výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)bakalářské
Výtvarná výchova - Tělesná výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)bakalářské