Personální složení

hierarchické členění

Abecední členění
Blaschová Denisa, Mgr.
činnost: biomechanika
553 46 2824
553 46 2832
Brtva Pavel, Mgr., Ph.D.
zahraniční koordinátor
činnost: základní a sportovní gymnastika, motorické učení
553 46 2811
Bužga Marek, doc. Mgr., Ph.D.
činnost: vědecký pracovník v oblasti fyziologie
553 46 1778
553 46 2823
Cieslarová Gabriela, Ing., Ph.D.
činnost: ekonomika, marketink, management
553 46 2820
Cipryan Lukáš, doc. PhDr., Ph.D.
vedoucí Centra diagnostiky lidského pohybu
činnost: fyziologie, zdravotní tělesná výchova
553 46 2815
Dostál Tomáš, Mgr., Ph.D.
činnost: fyziologie, fotbal
553 46 2808
Elavsky Steriani, doc. Mgr., Ph.D.
mimořádný profesor
činnost: psychologie sportu a pohybové aktivity
553 46 2804
Farana Roman, doc. Mgr., Ph.D.
činnost: úvod do kinantropologie, výzkumné metody v kinantropolgii, sportovní gymnastika, motorické učení
553 46 2813
Halilová Marta, Mgr.
činnost: sportovní gymnastika
 
 
Horká Veronika, Mgr., DiS.
činnost: výživa a dietetika
553 46 2807
Jandačka Daniel, doc. Mgr., Ph.D.
pedagogický poradce pro doktorské studium Kinantropologie
činnost: biomechanika lidského pohybu, metodologie kinantroplogického výzkumu
607 762 933
553 46 2814
553 46 1070
Jurková Soňa, Mgr.
zahraniční koordinátorka
činnost: anatomie, první pomoc, gymnastika
553 46 2584
Kaštovská Barbora, Mgr.
činnost: rekreologie, zážitková pedagogika
553 46 2844
Klimková Alena, Mgr.
činnost: aerobik
 
 
Kutáč Petr, doc. PhDr., Ph.D.
pedagogický poradce pro obor Rekreologie, pedagogický poradce pro obor Tělesná výchova a sport
činnost: funkční antropologie, funkční anatomie, lyžování, standardizace a přesnost měření tělesného složení, somatické parametry ve vztahu k sportovnímu výkonu, ontogeneze somatických parametrů
553 46 2805
553 46 4405
Minárik Roman, Mgr.
činnost: vodní sporty, plavání, sportovní hry
553 46 2820
Motyka Adam, Mgr.
marketingový specialista, PR referent pro vědu a výzkum, sociální sítě
činnost: sportovní trénink, individuální sporty volného času, cykloturistika
777 799 645
553 46 2817
Pacut Miroslav, Mgr.
koordinátor projektu UNIS, koordinátor ČAUS univerzitních lig
činnost: historie tělesné kultury, basketbal, další sportovní hry
553 46 2819
Plešek Jan, Mgr., Ph.D.
koordinátor pro internacionalizaci, koordinátor mobility window
činnost: biomechanika, fotbal
553 46 2849
Rygelová Markéta, Mgr., Ph.D.
činnost: atletika, sociologie
553 46 2807
Sebera Michal, Mgr.
činnost: sportovní hry, teamová spolupráce, garant TEPu, USK Slávie OU, reprezentace OU
553 46 2818
Skýpala Jiří, Mgr., Ph.D.
činnost: metodologie výzkumu v kinantropologii, biomechanika lidského pohybu, prevence zranění při běhu, statistické zpracování dat
553 46 2811
Uchytil Jaroslav, Mgr., Ph.D.
tajemník KSLP, pedagogický poradce pro obor Tělesná výchova
činnost: biomechanická analýza lidského pohybu, plavání
739 329 156
553 46 2803
Urbaczka Jan, Mgr., Ph.D.
činnost: biomechanika běhu, zátěžová fyziologie,diagnostika sportovní výkonnosti
553 46 2816
Vaverka František, prof. PhDr., CSc.
činnost: biomechanika, metodologie výzkumu
553 46 2585
 
Zahradník David, doc. Mgr., Ph.D.
vedoucí KSLP
činnost: sportovní trénink, sportovní hry, prevence zranění kolenního kloubu
553 46 2801

Doktorandi na katedře studií lidského pohybu

Doktorandi
e-mail:
místnost:
V 226
Brtva Pavel, Mgr., Ph.D.
zahraniční koordinátor
e-mail:
místnost:
V 125
e-mail:
místnost:
e-mail:
telefon:
553 46 4409
místnost:
VM 205
Jurková Soňa, Mgr.
zahraniční koordinátorka
e-mail:
místnost:
V 232
e-mail:
místnost:
V 232
Krajcigr Miroslav, Mgr.
e-mail:
 
místnost:
V 125
e-mail:
telefon:
553 46 4405
místnost:
VM 205
e-mail:
místnost:
V 125
e-mail:
místnost:
V 226
e-mail:
telefon:
553 46 4406
místnost:
V 229
e-mail:
telefon:
553 46 4408
místnost:
V 228
e-mail:
telefon:
553 46 4401
místnost:
V 226


Zveřejněno / aktualizováno: 01. 03. 2023