Celoživotní vzdělávání

Poznámka: Tato CŽV akce v současné době NENÍ AKTIVNÍ.

Název akce CŽV:Základy romského jazyka jako nástroj profesního rozvoje
Fakulta / organizační jednotka:Centrum dalšího vzdělávání (Pedagogická fakulta OU)
Cílová skupina:pracovníci působící v resortu školství, zdravotnictví a sociální práce, pracovníci Policie ČR, pracovníci neziskového sektoru a pracovníci působící v církvi, nebo pro ty, jenž mají profesní či osobní zájem o osvojení si základů romského jazyka
Doba trvání / hodinová dotace:2 semestry / 44 hodin
Cena:Aktuální cenu pro daný akademický rok naleznete v textu brožury Informace o vzdělávacích programech a kurzech.
Forma:kombinované
Organizace studia:Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, Centrum dalšího vzdělávání, Fráni Šrámka 3, Ostrava - Mariánské Hory. Výuka bude probíhat v úterý v čase 15.50 – 17.25 hodin.

Předmět v ZS Základy romského jazyka 1 bude realizován v níže uvedených termínech 21. 2., 28. 2., 7. 3., 14. 3., 21. 3., 28. 3., 4. 4., 11. 4., 18. 4., 25. 4., 2. 5. 2023 od 15.50 do 17.25 hodin

Předmět Základy romského jazyka 2 bude probíhat v níže uvedených termínech 3. 10., 10. 10., 17. 10., 24. 10., 31. 10., 7. 11., 14. 11., 21. 11., 28. 11., 5. 12., 12. 12. 2023 od 15.50 do 17.25 hodin
Garantující odborná katedra:Katedra speciální pedagogiky (Pedagogická fakulta OU)
Garant:doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D., MBA
Pedagogický poradce:doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D., MBA
Anotace:Kurz nabízí výuku severocentrální romštiny (tzv. slovenské romštiny), která na území ČR je u cílové populace romsky mluvících občanů a českých Romů nejfrekventovanější variantou mateřského jazyka. Výuka je svým obsahem koncipována prezenčně s podporou poskytnutých studijních materiálů v e-learningovém moodle prostředí OU a je vhodná pro pracovníky působící v resortu školství, zdravotnictví a sociální práce. Je vhodná také pro pracovníky policie ČR, pracovníky neziskového sektoru a pracovníky působící v církvi, nebo pro ty, jenž mají profesní či osobní zájem o osvojení si základů romského jazyka. Prezenční výuka bude realizována na půdě PdF Ostravské univerzity po dobu dvou po sobě jdoucích semestrů v rozsahu dvou vyučovacích hodin týdně. Absolventi kurzu obdrží osvědčení o absolvování tohoto typu celoživotního vzdělávání s uvedenou délkou trvání a s uvedeným rozsahem vzdělávání. Výuku jazyka povede rodilý mluvčí.
Způsob ukončení studia:Osvědčení o absolvování celoživotního vzdělávání s uvedenou délkou trvání a s uvedeným rozsahem vzdělávání. Podmínkou úspěšného ukončení kurzu je získání zápočtů z obou předmětů (Základy romského jazyka 1 a Základy romského jazyka 2).
Výstupní doklad:osvědčení
Předpoklady pro přijetí:kurz je určen pracovníkům působícím v resortu školství, zdravotnictví a sociální práce, pracovníkům policie ČR, pracovníkům neziskového sektoru a pracovníkům působícím v církvi, nebo pro ty, jenž mají profesní či osobní zájem o osvojení si základů romského jazyka
Přihlášky:podávání přihlášek do 15. února 2023, e-přihláška
Přijímací řízení:Na základě podané elektronické přihlášky, úhrady poplatku za vzdělávání a doručení podepsané zkrácené verze elektronické přihlášky. Tento dokument je nutné doručit na CDV. Kurz bude zahájen při dostatečném počtu zájemců.
Uzávěrka přihlášek:do 15. února 2023
Kontakt / další informace:Ing. Anna Dobošová
Způsob platby:převodem z účtu; platební údaje obdrží uchazeč po podání elektronické přihlášky na svůj email
Vyučující:
Další informace:Informace o vzdělávacích programech a kurzech soubor pdf 1,00 MB