Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra pedagogiky a andragogiky

Julius Sekera


titul, jméno, příjmení:doc. PhDr. Julius Sekera, CSc.
místnost, podlaží, budova: SA 318, budova SA
funkce:garant studijních programů Sociální pedagogika (Bc. a NMgr.)
obor činnosti:sociální pedagogika, sociální psychologie, řízení výchovných institucí
katedra / středisko (fakulta): Katedra sociální pedagogiky (Pedagogická fakulta)
Centrum pedagogického výzkumu (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 731 193 897
553 46 2659
e-mail:Nenalezen žádný záznam.Skupina setkání matek (mentálně) postižených dětí
Julius Sekera
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Strategie zvládání stresu v encounterové skupině matek dětí s mentálním postižením
Julius Sekera
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Posudek disertační práce Mgr. Veroniky Štenclové na téma Příprava jedinců na odchod z dětských domovů a jejich začlenění do společnosti
Julius Sekera
Rok: 2021
zveřejněné odborné posudky, recenze

Posudek oponenta disertační práce Mgr. Veroniky Novotné předkládané na katedře pedagogiky FF UK v Prazekládané v roce 2021 na katedře pedagog
Julius Sekera
Rok: 2021
zveřejněné odborné posudky, recenze

Sociální pedagogika jako studijní obor
Julius Sekera, Bohdana Richterová
Rok: 2021, Sociální pedagogika/Social Education
článek v odborném periodiku

Muž ve výchovné roli jako "haraburdí"?
Julius Sekera
Rok: 2020, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity
odborná kniha

Osobnostní rozvoj učitele. Učitel a inkluze znevýhodněných dětí.
Julius Sekera
Rok: 2019
stať ve sborníku

Koncepce výcviku Kno-Sa-Le na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity
Julius Sekera
Rok: 2018
stať ve sborníku

Poznámky z psychoterapie I
Julius Sekera
Rok: 2018
ediční a redakční práce

Osobnostní růst v podmínkách přípravy sociálních pedagogů na pedagogických fakultách v Ostravě a Hradci Králové
Julius Sekera, Bohdana Richterová, Gabriela Slaninová, Hana Cisovská, Hana Kubíčková, Veronika Štenclová, Michaela Kalousková ... další autoři
Rok: 2016, Ostravská univerzita
odborná kniha

Psychoterapeutické a sebeprožitkové výcviky sociálního pedagoga
Julius Sekera
Rok: 2016
stať ve sborníku

Veterinární 'léčbou' ke snižování kriminality?
Julius Sekera
Rok: 2016
stať ve sborníku

Cesta k humanismu přes seberozvoj studentů učitelství
Julius Sekera
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Transformace systému péče o ohrožené děti očima ředitelů dětských domovů
Julius Sekera, Julius Sekera
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze

Sociální pedagogika II.
Julius Sekera
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Posudek na studii Prosociální charakteristiky osobnosti dobrovolníků
Julius Sekera, Zdeněk Mlčák
Rok: 2013
ediční a redakční práce

Posudek Podněty z oblasti hlubinné psychologie pro nově pojatou teorii výchovy a pedagogickou praxi
Julius Sekera
Rok: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze

Sociální pedagogika
Julius Sekera
Rok: 2013
stať ve sborníku

Sociální pedagogika I.
Julius Sekera
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Možnosti využití experiencionality v přípravě pedagogických pracovníků
Julius Sekera, Hana Kubíčková, Ondřej Sekera, Hana Cisovská, Gabriela Bolková
Rok: 2012, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
odborná kniha

Posudek článku Podněty z oblasti hlubinné psychologie pro nově pojatou teorii výchovy a pedagogickou praxi
Julius Sekera
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

Posudek příspěvku Alecje Leix Očekával jsem, že to bude fanatická katolička, a nebyla
Julius Sekera
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

Sociální pedagogika a experienciální aktivity
Julius Sekera, Julius Sekera
Rok: 2012, Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta
kapitola v odborné knize

Posudek habilitační práce Mgr. Štefana Chudého, Ph.D. na téma Teoretické a normativné diskurzy vo výchove
Julius Sekera, Julius Sekera
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

Posudek rigorózní práce Mgr. Dariny Michalcio na téma Současná činnost Policie ČR a jednotlivé aspekty ovlivňující kvalitu a efektivitu výuky profesní přípravy příslušníků základní odborné přípravy v policejních školách
Julius Sekera, Julius Sekera
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

Kázeň ve škole z pohledu učňovské mládeže a z pohledu vedení škol
Julius Sekera, Julius Sekera
Rok: 2010, Pedagogická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Názory studentů bakalářského a navazujícího magisterského kombinovaného studia oborů Sociální pedagogika - prevence a resocializace na kvalitu výuky a vyučujících
Julius Sekera
Rok: 2010
stať ve sborníku

Pohledy expertů na mezilidské vztahy ve školách ostravského regionu.
Julius Sekera
Rok: 2010, Pedagogická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Profesor Andrzej Radziewicz-Winnicki w kontekście wspomnień oraz innych powiazań
Julius Sekera
Rok: 2010
stať ve sborníku

Research project: the community system in resocialization institutions for adolescents
Julius Sekera
Rok: 2010
stať ve sborníku

Interpersonální zaměření personálu ve výchovných ústavech
Julius Sekera
Rok: 2009
stať ve sborníku

K sociálnímu pedagogovi (vychovateli) s terapeutickou kompetencí
Julius Sekera
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

K sociálnímu pedagogovi (vychovateli) s terepeutickou kompetencí
Julius Sekera
Rok: 2009
stať ve sborníku

K sociálnímu pedagogovi (vychovateli) s terepeutickou kompetencí
Julius Sekera
Rok: 2009
stať ve sborníku

Projekt badawczy
Julius Sekera
Rok: 2009
stať ve sborníku

Projekt badawczy System wspólnotowy w zakladach resocjalizacyjnych dla adolescentów
Julius Sekera
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Community System in Re-Socialization Institutions for Adolescents
Julius Sekera
Rok: 2009, New Educational Review
článek v odborném periodiku

Analýza vybraných charakteristik výchovného ústavu ve vzorku těchto zařízení výzkumného projektu Komunitní systém v resocializačních zařízeních pro adolescenty
Julius Sekera
Rok: 2008
stať ve sborníku

Dosavadní výzkumy v dětských domovech se školou a ve výchovných ústavech
Julius Sekera
Rok: 2008
stať ve sborníku

Katedra pedagogiky Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v roce 55. výročí vysokoškolského vzdělávání v regionu
Julius Sekera
Rok: 2008, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize

Klima mezi pedagogickým personálem výchovných ústavů
Julius Sekera
Rok: 2008, Speciální pedagogika
článek v odborném periodiku

Komunitní systém v resocializačních zařízeních pro adolescenty I
Julius Sekera
Rok: 2008, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity
odborná kniha

Připravenost pedagogických pracovníků vybraných základních škol na diagnostiku, prognostiku a prevenci šikany ve škole
Julius Sekera, Pavla Macháčková
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Relacje miedzyludzkie wśród personelu oraz postawy adolescentów wobec ich pobytu w zakladach wychowawczych
Julius Sekera, Hana Kubíčková
Rok: 2008
stať ve sborníku

Extrémní polohy klimatu v pedagogických sborech reedukačních zařízení
Julius Sekera, Radek Krpec
Rok: 2007
stať ve sborníku

Extrémní polohy klimatu v pedagogických sborech reedukačních zařízení
Julius Sekera, Radek Krpec
Rok: 2007
stať ve sborníku

Extrémní polohy klimatu v pedagogických sborech reedukačních zařízení
Julius Sekera, Radek Krpec
Rok: 2007
stať ve sborníku

Klima mezi pedagogickým personálem ve výchovných ústavech
Julius Sekera
Rok: 2007
stať ve sborníku

Komunitní systém v resocializačních zařízeních pro adolescenty : Analýza profesní činností vychovatelů a učitelů ve výchovných ústavech
Julius Sekera, Milena Kurelová, Bohumil Koukola, Věra Filipi, Hana Kubíčková
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Project of Research in the Re-educational Institutes of the Czech Republic in the Period from 2006 to 2008
Julius Sekera
Rok: 2007, The New Educational Review
článek v odborném periodiku

Relacje miedzyludzkie wśród personelu oraz postawy adolescentów wobec ich pobytu w zakladach wychowawczych
Hana Kubíčková, Julius Sekera
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Profesní kompetence sociálních pracovníků a jejich hodnocení klientely
Julius Sekera, Zdeněk Mlčák
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

Společenské představy o dětství a představy dětí o 
Julius Sekera, Jitka Skopalová
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

Vzdělávací instituce v pedagogickém výzkumu
Julius Sekera
Rok: 2005
stať ve sborníku

Pedagogika na Ostravské univerzitě
Julius Sekera, Julius Sekera
Rok: 2004
ediční a redakční práce

Školní šikanování
Julius Sekera, Kolektiv
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Vyjdednávání a řešení konfliktů
Julius Sekera, Karel Paulík
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Když převažuje ostraha
Julius Sekera
Rok: 2003, Právo
článek v odborném periodiku

Klima mezi personálem ve výchovných ústavech
Julius Sekera
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Klima v týmu pedagogických pracovníků výchovných ústavů
Julius Sekera
Rok: 2003
stať ve sborníku

Komunikace mezi vedoucími pracovníky a vychovateli ve výchovných ústavech
Julius Sekera
Rok: 2003
stať ve sborníku

Komunikace ve výchovných ústavech
Julius Sekera
Rok: 2003, Speciální pedagogika
článek v odborném periodiku

Pedagogická diagnostika 2003. Výchovně zanedbané dítě.
Julius Sekera
Rok: 2003
uspořádání konference, workshopu

Pokus o vymezení vztahu sociální práce a sociální pedagogiky
Julius Sekera
Rok: 2003
stať ve sborníku

Research into interpersonal relations in young offenders institutes
Julius Sekera
Rok: 2003, The New Educational Review
článek v odborném periodiku

Teze ze sociální psychologie. 1. díl.
Julius Sekera
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Interpersonální chování vychovatelů
Julius Sekera
Rok: 2002, Vychovávatel´
článek v odborném periodiku

Nauczanie zintegrowane we wspolczesnej szkole. Studium porównawcze z krajami Unii Eutopejskiej
Julius Sekera, Magda Zedníková, Krystyna Dymek-Balcerek
Rok: 2002
zveřejněné odborné posudky, recenze

Poznámky k řízení výchovných ústavů
Julius Sekera
Rok: 2002
stať ve sborníku

Psychologické poradenství v sociální práci
Julius Sekera, Karel Paulík
Rok: 2002
zveřejněné odborné posudky, recenze

Využití poznatků z výzkumu výchovných ústavů ve studiu oboru vychovatelství a oboru sociální pedagogika
Julius Sekera
Rok: 2002
stať ve sborníku

Celostátní konference České asociace pedagogického výzkumu
Julius Sekera
Rok: 2001, Vychovávateĺ
článek v odborném periodiku

Klima mezi pedagogickými pracovníky výchovných ústavů
Julius Sekera, Vojtěch Gajda
Rok: 2001
stať ve sborníku

Klima ve výchovných ústavech
Julius Sekera, Vojtěch Gajda
Rok: 2001
stať ve sborníku

Mikrořízení a interpersonální vztahy v organizacích ústavní výchovy
Julius Sekera
Rok: 2001, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity
odborná kniha

Skupinový vychovatel a klima ve výchovné skupině
Julius Sekera
Rok: 2001, Vychovávateĺ
článek v odborném periodiku

Sociální chování a pomáhající profese
Julius Sekera
Rok: 2001
stať ve sborníku

Rodinná výchova - teze a poznámky
Julius Sekera
Rok: 2000
stať ve sborníku

Řízení a mezilidské vztahy ve výchovných ústavech jako faktor vzdělávání vychovatelů
Julius Sekera
Rok: 2000
stať ve sborníku

Kniha, kterou jsme potřebovali
Julius Sekera
Rok: 1999, Vychovávateĺ
článek v odborném periodiku

Sonda do činnosti ředitelů středisek volného času
Julius Sekera, Iveta Chalupová
Rok: 1999, Vychovávateĺ
článek v odborném periodiku

Sonda do řízení a mezilidských vztahů personálu institucí ústavní péče
Julius Sekera
Rok: 1999
stať ve sborníku

Pasťáky, polepšovny nebo výchovné ústavy? 2. část
Julius Sekera
Rok: 1998, Vychovávateĺ
článek v odborném periodiku

Šedá knížka nikoli svým obsahem
Julius Sekera
Rok: 1998, Speciální pedagogika
článek v odborném periodiku

Pasťáky, polepšovny nebo výchovné ústavy? 1. část
Julius Sekera
Rok: 1997, Vychovávateĺ
článek v odborném periodiku

Pedagogické sbory - mýty a skutečnost
Julius Sekera
Rok: 1997, Pedagogická orientace
článek v odborném periodiku

Pedagogický personál ve výchovných ústavech
Julius Sekera
Rok: 1997
stať ve sborníku

Personální vztahy v ÚSP pro mentálně postižené
Julius Sekera
Rok: 1997, Sociální politika
článek v odborném periodiku

Personální vztahy ve výchovných ústavech
Julius Sekera
Rok: 1997, Speciální pedagogika
článek v odborném periodiku

University of Kobenhavn, Deparment of Philology and Educational Theory
Julius Sekera
Rok: 1997
působení v zahraničí

Emancipace vychovatelských oborů
Julius Sekera
Rok: 1996, Vychovávateĺ
článek v odborném periodiku

Personální vztahy v ústavech sociální péče pro mentálně retardované
Julius Sekera
Rok: 1996, Speciální pedagogika
článek v odborném periodiku

Ústav nevšedního charakteru
Julius Sekera
Rok: 1996, Vychovávateĺ
článek v odborném periodiku

Uwagi o studiach na kierunku wychowanie
Julius Sekera
Rok: 1996
stať ve sborníku

Komparace školních tříd gymnázií a středních odborných učilišť z hlediska jejich klimatu
Julius Sekera, Karolina Svobodová, Radka Čánková
Rok: 1995
stať ve sborníku

Konflikty v pedagogickych sborech 1.eást
Julius Sekera
Rok: 1995, Odborná výchova
článek v odborném periodiku

Konflikty v pedagogickych sborech 2.eást
Julius Sekera
Rok: 1995, Odborná výchova
článek v odborném periodiku

Profesionalní vychovatetelství v podmínkách dneška
Julius Sekera
Rok: 1995, Vychovavatel
článek v odborném periodiku

Struktura pedagogického sboru
Julius Sekera
Rok: 1995, Odborná výchova
článek v odborném periodiku

Struktura pedagogických sboru
Julius Sekera
Rok: 1995, Odborná výchova
článek v odborném periodiku

Školský management III. Vedení lidí a konflikty
Julius Sekera
Rok: 1995
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Hodnotová orientace a mezilidské vztahy v pedagogických sborech
Julius Sekera
Rok: 1994, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity
odborná kniha

Hodnotové aspekty výchovy a nový obor vychovatelství na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity
Julius Sekera
Rok: 1994
stať ve sborníku

Pedagogické sbory - modely řízení a hodnoty
Julius Sekera
Rok: 1994
stať ve sborníku

Studium vychovatelství na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity
Julius Sekera
Rok: 1994
stať ve sborníku

Úvod do teorie výchovy
Julius Sekera
Rok: 1994
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Diagnostika mezilidských vztahů v pedagogických sborech
Julius Sekera
Rok: 1993
stať ve sborníku

Knížka o asertivitě v rodině a ve škole
Julius Sekera
Rok: 1993, Vychovávateĺ
článek v odborném periodiku

Konflikty v pedagogických sborech
Julius Sekera
Rok: 1993
stať ve sborníku

Osobnost pedagogického pracovníka
Julius Sekera
Rok: 1993
stať ve sborníku

Sebevýchova a duševní hygiena
Julius Sekera
Rok: 1993
stať ve sborníku

Příprava vychovatelů na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity
Julius Sekera
Rok: 1992, Vychovávateĺ
článek v odborném periodiku

K předmětu teorie výchovy jako pedagogické discipliny v přípravě budoucích učitelů
Julius Sekera
Rok: 1991
stať ve sborníku

Názorová koheze pedagogického sboru střední školy jako faktor reflexe vlastnosti osobností pedagogických pracovníků a absolventů a jako faktor reflexe úkolů školy
Julius Sekera
Rok: 1991
stať ve sborníku

Postavení vychovatelů v pedagogických sborech středních škol
Julius Sekera
Rok: 1991, Vychovávateĺ
článek v odborném periodiku

Zpráva z předvýzkumu dílčího projektu Řízení a mezilidské vztahy ve výchovných ústavech jako faktor vzdělávání vychovatelů
Julius Sekera
Rok: 19.9
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůZkratkaNázev předmětu
BLOKBlokace místnosti
SO1JVSoučasný český jazyk v praxi
22ZZKSZZ - Pedagogika a psychologie
3SZPSSZZ - Základy psych. pro obor Pedagogika
3SZZKSZZ - Základy pedagogiky a psychologie
33EDIPedagogická diagnostika
33ZZKSZZ - Základy pedagogiky a psychologie
BKSPESociální pedagogika
BSPEDSociální pedagogika
BTEO1Sociální pedagogika
CSOPESociální pedagogika
DIPBSeminář k bakalářské práci
DIPNSeminář k diplomové práci
KPDGRPedagogika
ME2EMReeduk. dětí a ml. s por. emoc.a chování
MI2VOŘízení výchovných organizací
MO2PGSociální pedagogika rozšiřující
MP2Z1SZZ - Sociální pedagogika
MP2Z2SZZ - Základy právních disciplín
MP2Z3SZZ - Resocializace a reedukace
MSZZ1SZZ - Sociální pedagogika
MSZZ2SZZ - Psychologie resocializace
MSZZ3SZZ - Právní odvětví
MY2SPVýzkumné metody a projekty v soc. pedag.
NDSE1Diplomový seminář 1
NDSE2Diplomový seminář 2
NDSE3Diplomový seminář 3
NSPEDSociální pedagogika
OS1P1Osobnostní příprava 1
OS1P2Osobnostní příprava 2
OS1P3Osobnostní příprava 3
PEDGRPedagogika
PE1DBPedagogická diagnostika
PE1MESociál. pedag. metodologie a diagnostika
PO2GRPedagogicko-psychologické poradenství
RE2EMReeduk. dětí a ml. s por. emoc.a chování
RIVINŘízení výchovných institucí
RI2INTeorie řízení výchovných skupin
RI2VOŘízení výchovných organizací
ROSU1Rozvoj osobnosti učitele 1
SO1PESociální pedagogika 1
SO1PGSociální pedagogika
SO2PGSociální pedagogika rozšiřující
SO2PRTeorie a metody sociální práce
SP2Z1SZZ - Sociální pedagogika
SP2Z2SZZ - Základy právních disciplín
SP2Z3SZZ - Resocializace a reedukace
TESMPedagogika pro učitele 2-Sociální ped.
TESMVSociální pedagogika
USOCISociální pedagogika 2
VS1Z1SZZ - Pedagogika
VS2Z1SZZ - Sociální pedagogika
VY2SPVýzkumné metody a projekty v soc. pedag.
WNRVIŘízení výchovných institucí
WN1PESociální pedagogika
WYVY1Výchova v rodině I
WYZS1Základy skupinové psychoterapie I
XSOCASociální andragogika
YE1DGSociálně ped. metodol. a diagn.
YOCPXSociální pedagogika
YOCP1Sociální pedagogika
YO1PGSociální pedagogika
YP1Z1SZZ Sociální pedagogika
YREZ1Základy řízení resoc. a reeduk. zařízení
YSZ11SZZ - Soc. pedagogika a další spol. vědy
YSZ21SZZ - Kriminal., kriminol.a vybr.pr.obl.
YS1P1Osobnostní příprava 1
YS1P2Osobnostní příprava 2
YS1P3Osobnostní příprava 3
ZSOPZáklady sociální pedagogiky
1KPDGPedagogika
1PEDRPedagogika
1PSINNáročné situace ve škole
1UOPSUčitel v obtížných pedagog. situacích
1ZOPSUčitel v obtížných pedag. situacích
1ZPSINáročné situace ve škole
11PSINáročné situace ve škole
11UOPUčitel v obtížných pedagog. situacích
11ZNSNáročné situace ve škole
11ZOPUčitel v obtížných pedag. situacích
2PDSSociální pedagogika
2RIVSŘízení výchovných institucí
2SOCPSociální pedagogika
2SOCRSociální pedagogika 2
22DSSociální pedagogika
3ZPD2Základy pedagogiky 2
3ZSPEMezilidské vztahy v pedagogických týmech
33ASOSociální pedagogika
33PD2Základy pedagogiky 2
4OSROOsobnostně-sociální rozvoj
4SOPESociální pedagogika
4ZSOPSociální pedagogika
44SOPSociální pedagogika
44ZSPSociální pedagogika
6OBHJObhajoba bakalářské práce
6OSO1Osobnostní příprava 1
6OSO2Osobnostní příprava 2
6OSO3Osobnostní příprava 3
6PEDIPedagogická diagnostika
6PESOSociální pedagogika
6SEB2Projektový seminář k bakalářské práci 2
6SOPESociální pedagogika 1 - úvod
6SOP2Sociální pedagogika 2 - soc. ps. aspekty
6SZSPSZZ Sociální pedagogika a pedagogika
6SZVCSZZ Pedagogika volného času a zážitková
6VYPOVýchovné poradenství
66BHJObhajoba bakalářské práce
66EB2Projektový seminář k bakalářské práci 2
66EDIPedagogická diagnostika
66ESOSociální pedagogika
66OPESociální pedagogika 1 - úvod
66OP2Sociální pedagogika 2 - soc. ps. aspekty
66SANSociální andragogika
66SO1Osobnostní příprava 1
66SO2Osobnostní příprava 2
66SO3Osobnostní příprava 3
66SZSSZZ Sociální pedagogika a pedagogika
66SZVSZZ Pedagogika volného času a zážitková
66YPOVýchovné poradenství
7REEMReedukace dětí a ml. s por. emocionality
7RIVOŘízení výchovných a sociáln. organizací
7SDP2Seminář k diplomové práci 2
7SED2Projektový seminář k diplomové práci 2
7SOPRSociální pedagogika rozšiřující
7SZRESZZ Resocializace a reedukace DM i dosp.
7SZSPSZZ Soc. ped. se zaměř. soc.ohr.skupiny
7TEPETerapie v sociální pedagogice
77ED2Projektový seminář k diplomové práci 2
77EEMReedukace dětí a ml. s por. emocionality
77EPETerapie v sociální pedagogice
77IVOŘízení výchovných a sociáln. organizací
77OPRSociální pedagogika rozšiřující
77SZRSZZ Resocializace a reedukace DM i dosp.
77SZSSZZ Soc. ped. se zaměř. soc.ohr.skupiny
9DNRPNáhradní rodinná péče
9DRRRReedukace a resoc. dětí s poruchami emo.
9DVSSVýchova v současné společnosti
VYOR1Osobnostní rozvoj pedagoga
VYOR2Osobnostní rozvoj pedagoga
VYOR3Osobnostní rozvoj pedagoga
WYVY1Výchova v rodině I
WYZS1Základy skupinové psychoterapie I
WYZS2Základy skupinové psychoterapie II
WYZS3Základy skupinové psychoterapie III


AutorNázev práceTypRok
Kubíčková HanaAnalýza výchovného systému v resocializačních a reedukačních zařízeních pro adolescentydisertační 2010 
Vítková NatálieZvládání stresu u pracovníků ve zdravotnictvídiplomová 2022 
Hájková AndreaOtcové a mentálně postižené dětidiplomová 2021 
Krokerová JanaKvalita života učitelek a učitelů ZŠdiplomová 2021 
Nytrová TerezaNové mateřství po ztrátě dítětediplomová 2021 
Pikala RichardRole rodiče samoživitele a úskalí pří výchově dětídiplomová 2021 
Butorová JanaProžitky klientů při léčbě alkoholových závislostídiplomová 2020 
Fukalová MarieAutenticita v koncepci integrované psychoterapiediplomová 2020 
Hařovská KláraAutenticita studentů technických a humanitních oborůdiplomová 2020 
Lukasíková VěraVýchova prvorozeného a druhorozeného dítěte matkoudiplomová 2020 
Peterek MartinProžitky klientů v léčbě drogových závislostídiplomová 2020 
Šnejdarová JarmilaSen v koncepci integrované psychoterapiediplomová 2020 
Kasper RenátaProměny otcovské role po rozvodudiplomová 2019 
Ličková KláraProgramy prevence zneužívání drogdiplomová 2019 
Panušková ZuzanaManželská nevěra v moderní společnosti a její dopady na partnerské vztahydiplomová 2019 
Remešová MarkétaPostoje učitelů základních škol k inkluzivnímu vzdělávánídiplomová 2019 
Vítková KláraDětství bez otcediplomová 2019 
Grydilová EvaTrest nebo léčbadiplomová 2018 
Herodková DrahomíraStres v životě policisty pořádkové službydiplomová 2018 
Kuťková VeronikaPomáhající profese a stres na pracovištidiplomová 2017 
Matušková IvanaKomunikační strategie v rodinědiplomová 2017 
Bednář RostislavSpecifický program sociální prevence pro dětidiplomová 2015 
Gašpariková IrenaVýchova dětí matkami samoživitelkamidiplomová 2015 
Jarošová MartaVýchova dítěte v monoparentální rodině z pohledu matkydiplomová 2015 
Keková RenátaAdaptace klientů na domovy pro seniorydiplomová 2015 
Kohoutek Jiří JosefKázeň na středních školách očima žáků a jejich učitelůdiplomová 2015 
Mokrášová KamilaRodičovská role matky-samoživitelkydiplomová 2015 
Najzarová KarolínaProfesní příprava učitelů prostřednictvím sebezkušenostní výukydiplomová 2015 
Porubková OlgaNepřítomnost otce v rodině a její vliv na výchovu dítětediplomová 2015 
Vyklická HanaVzájemný vztah třídního učitele a žáků jeho třídydiplomová 2015 
Žurková KarolínaSebereflexe při sebezkušenostní výucediplomová 2015 
Včulková MartinaFAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ SPOKOJENOST UČITELŮdiplomová 2014 
Goroš - Obrová TerezaMožnosti změny života z pohledu bezdomovcediplomová 2013 
Kostková KristýnaSoupeření a spolupráce ve školních třídách II. st. základních školdiplomová 2013 
Ulrichová VendulaKázeň žáků sedmého postupného ročníkudiplomová 2013 
Kročková HanaNázory vychovatelů ve výchovném ústavu na otázky káznědiplomová 2012 
Martínková JanaImage dětských domovů v regionu Ostravydiplomová 2012 
Miklušová VěraNázory rodičů dětí mateřské školy na otázky káznědiplomová 2012 
Parůžek RomanProžívání agresívního chování žáků II. stupně základní školy učitelemdiplomová 2011 
Rudzká IvanaProžívání a postoje učitelky mateřské školy k nonkonformnímu chování dětí.diplomová 2011 
Zemanová VěraPohledy učitelek mateřských škol na problémy kázně dětí v jejich předškolním zařízenídiplomová 2011 
Brodecká MichaelaAnalýza časopiseckých odborných statí v německém jazyce k problematice reedukace v reedukačních zařízeníchdiplomová 2009 
Pišová KarolínaRodinný program ve volném časediplomová 2009 
Bartusková IrenaAnalýza profesních činností vychovatelů ve výchovných ústavech za použití metody pozorovánídiplomová 2008 
Hulenová LenkaNáplň práce vychovatele v dětských domovech versus výchovných ústavechdiplomová 2008 
Lukášová RenátaAplikace profesiografické metody v prostředí dětských domovů a výchovných ústavůdiplomová 2008 
Metznerová EvaMalé neformální skupiny personálu ve výchovném ústavudiplomová 2008 
Otýpková EvaInterpersonální zaměření vychovatelů ve výchovných ústavechdiplomová 2008 
Szostoková RenátaKultura výchovného ústavu z hlediska hodnotového zaměřenídiplomová 2008 
Barabášová JitkaVliv psychoterapeutického výcviku na klima pedagogického týmu ve výchovném ústavudiplomová 2007 
Horáčková LucieKultura ve výchovných ústavech a klima pedgaogického týmudiplomová 2007 
Supiková JanaStyl řízení a klima v zařízeních ústavní výchovydiplomová 2007 
Švajcová AnnaProgramy dětí a mládeže ve výchovných ústavech a klima pedagogického týmudiplomová 2007 
Zapletalová MichaelaPedagogický personál výchovného ústavu a klima v zařízenídiplomová 2007 
Bohunková PetraSociální zaměření osobnosti svobodných matek a jejich názory na výchovu vlastního dítětediplomová 2006 
Gomołka MichalVolný čas a vliv na rozvoj osobnosti člověkadiplomová 2006 
Kaspříková LenkaJaký je vliv přístupu vychovatelů na klima ve výchovných skupinách výchovných ústavůdiplomová 2006 
Mančařová EvaKomunikace mezi vychovatelem a žákem ve školní družinědiplomová 2006 
Oborná LucieŠikana ve výchovných ústavechdiplomová 2006 
Pečálková KarolínaProblematika alkoholismu vězněných a léčba závislosti v penitenciálním prosředídiplomová 2006 
Berková AlenaPostoje svěřenců výchovných ústavů se školou k těmto zařízenímdiplomová 2005 
Hlavsová VeronikaKomunikace personálu ve výchovném ústavudiplomová 2005 
Jakubek DanielProtidrogová prevence na školách se sportovním zaměřenímdiplomová 2005 
Mahdalová TerezaPostoje svěřenců dětského domova se školou k těmto zařízenímdiplomová 2005 
Pilchová EvaDěti vrácené z pěstounské péče do Dětských domovůdiplomová 2005 
Reková JanaImage výchovných ústavůdiplomová 2005 
Sikora BogdanMožnosti využití grafických kalkulátorů TI-83 ve výuce na ZŠ (v učivu o funkcích).diplomová 2005 
Smýkalová BarboraŠikana ve výchovných ústavechdiplomová 2005 
Šamková DanaPostoje svěřenců dětského domova se školou k těmto zařízenímdiplomová 2005 
Trefilík AlešKomunikace personálu ve výchovném ústavudiplomová 2005 
Jiranová KateřinaAlkoholismus u ženbakalářská 2022 
Kornetová EliškaŠikana učitelebakalářská 2022 
Čechová HanaPředstava teorie genderu o výchově dětí v mateřské školebakalářská 2021 
Kozlová DianaKázeň jako fenomén spojený s pohlavím učitele - učitelky, žáka - žákyněbakalářská 2021 
Kolářová KláraFeminismus jako sociální jevbakalářská 2020 
Konvičková KamilaAktivizace seniorů v zájmových klubechbakalářská 2020 
Ptáčková BarboraŽenské a mužské přístupy učitelů k žákům 2. stupně ZŠbakalářská 2020 
Vítková NatálieKvalita života seniorů v domácím prostředí a v ústavní péčibakalářská 2020 
Hájková AndreaPéče o mentálně postiženého jedince v rodiněbakalářská 2019 
Hanuš AdamJak informují sdělovací prostředky o problematice kastrací. (české ve srovnání s anglickými)bakalářská 2019 
Kubienová NatálieHodnotové sjednocení rodiny při výchově dětíbakalářská 2019 
Marečková AdélaHodnotové sjednocení rodiny při výchově dítětebakalářská 2019 
Vodičková MarkétaObsahy skupinových sezení v protialkoholní komunitěbakalářská 2019 
Pikala RichardŽivotní příběhy alkoholikůbakalářská 2018 
Schenková NelaObsahy skupinových sezení v protidrogové komunitěbakalářská 2018 
Váňová MarkétaStres ve výkonu práce policistybakalářská 2018 
Ličková KláraVýchova dětí osamělou matkoubakalářská 2017 
Niedermeierová MarcelaMentoring - profesní rozvoj učitele.bakalářská 2017 
Vítková KláraPohled adolescentů na dětství s matkou samoživitelkoubakalářská 2017 
Zezulová VendulaVzájemné vztahy dětí a matčina nového partnerabakalářská 2017 
Ludvíková LeanaPřístupy prarodičů k výchově vnoučatbakalářská 2016 
Rončáková MartaVýchova adolescentů v neúplné rodiněbakalářská 2016 
Švrčinová DanušeKomparace času tráveného otci s pubescenty z úplných a neúplných rodinbakalářská 2016 
Bilková DenisaMobbing ve zdravotnictvibakalářská 2015 
Krischkeová AdélaKlíčové momenty ve výchově dětí osamělými matkamibakalářská 2015 
Lukasíková VěraVztah mezi otci a jejich syny po rozvodubakalářská 2015 
Mihalkaninová IvanaVýchova a komunikace osaměle žijících matek s dětmibakalářská 2015 
Pastrnková IvaMobbing nelékařského personálu ve zdravotnickém zařízeníbakalářská 2015 
Tomanová DenisaProžitky dětí vychovaných bez otcebakalářská 2015 
Urbánková RadkaVýchova dětí matkami samoživitelkamibakalářská 2015 
Fišerová KristýnaVýchova dětí matkami samoživitelkamibakalářská 2014 
Trunečková DenisaSenioři, oběti domácího násilíbakalářská 2013 
Kohoutek Jiří JosefPohled učňů a učitelů na problematiku kázněbakalářská 2012 
Maderová JanaVychovatel a jeho názory na pedagogickou prácibakalářská 2012 
Strakošová VendulaAdolescenti s non-konformním chovánímbakalářská 2012 
Včulková MartinaImage základních školbakalářská 2012 
Janečková HanaŠikana ve výchovném ústavubakalářská 2011 
Spáčilová JanaImage základní školybakalářská 2011 
Kročková HanaKomparace frekventovaných teorií reedukace a resocializacebakalářská 2010 
Velčovský ZbyněkAnalýza časopiseckých odborných statí v anglickém jazyce k problematice reedukace v reedukačních zařízeníchbakalářská 2009 
Grygová KateřinaCAN - syndrom týraného, zneužívaného a zanedbaného dítětebakalářská 2007 
Prajerová PavlaTerapeutická komunita pro drogově závislébakalářská 2007 
Novotný MichalVztahy na pracovištibakalářská 2006 
Pillerová IvanaSyndrom vyhořeníbakalářská 2006 
Pulkrábková MartinaSyndrom vyhoření u učitelůbakalářská 2006 
Volná SoňaVztahy v pracovních kolektivechbakalářská 2006 
Wontrobová LucieAgresivita jako multikauzální jevbakalářská 2006 
Zemanová PavlínaSpecifika výchovy adoptivního dítěte v rodiněbakalářská 2005 


Osobnostní rozvoj skupin na sociální periferii
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Julius Sekera, CSc.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Vytvoření studijních materiálů pro předměty kombinovaného studia programu Sociální pedagogika
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Julius Sekera, CSc.
Období1/2019 - 11/2019
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Vzdělání základ života
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Julius Sekera, CSc.
Období9/2016 - 8/2019
PoskytovatelOperační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Stavukončený
Komunitní systém v resocializačních zařízeních pro adolescenty
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Julius Sekera, CSc.
Období1/2006 - 12/2008
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
facebook
social hub