Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra pedagogiky a andragogiky > Studium a přijímací řízení > Přijímací řízení

Ostravská univerzita

Požadavky k přijímací zkoušce - program Andragogika

studijní program:Andragogika
forma studia: kombinovaná

Jedná se o jednooborové studium, uchazeči si k tomuto oboru již nic dalšího nevolí.

Přijímací zkouška probíhá formou Testu předpokladů ke studiu.

Test předpokladů ke studiu nelze prominout a musejí ho vykonat všichni uchazeči o studium.


Zveřejněno / aktualizováno: 24. 11. 2020

facebook
instagram
twitter
rss
social hub