Konference PEDAGOGICKÁ EVALUACE ´06

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
PEDAGOGICKÁ FAKULTA

Katedra pedagogiky

 

si Vás dovoluje pozvat na konferenci s mezinárodní účastí pod záštitou děkana fakulty
doc. PhDr. Josefa Malacha, CSc.

PEDAGOGICKÁ EVALUACE ´06

21. a 22. 9. 2006 v Malenovicích


Zveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2022