Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra pedagogiky a andragogiky > Studium a přijímací řízení > Přijímací řízení

Ostravská univerzita

Požadavky k přijímací zkoušce - program Pedagogika

studijní program:Pedagogika
nabízené studijní plány: maior pro střední školy
minor pro střední školy
forma studia: prezenční

Jedná se o sdružené studium. Uchazeč si ještě volí druhý program. U jednoho ze sdružených programů si volí studijní plán maior a u druhého minor. V rámci studijního plánu maior realizuje student bakalářskou práci. Maior je vždy uveden jako první. Studijní plány maior Pedagogické fakulty lze kombinovat s minor programy Pedagogické fakulty, Filozofické fakulty i Přírodovědecké fakulty. Nabízené kombinace jsou dostupné v elektronické přihlášce ke studiu.

Přijímací zkouška probíhá formou Testu předpokladů ke studiu.

Test předpokladů ke studiu nelze prominout a musejí ho vykonat všichni uchazeči o studium.


Zveřejněno / aktualizováno: 15. 11. 2019

facebook
rss
social hub