Požadavky na ukončení kurzů u oborů realizovaných v celoživotním vzdělávání CŽV v oborech Učitelství 1. stupně základní školy a Učitelství MŠ

Podmínkou ukončení kurzů CŽV v obou studijních kurzech je splnění všech studijních povinností daného studijního kurzu, které jsou dány Smlouvami o studiu v programu celoživotního vzdělávání realizovaného v rámci akreditovaného studijního programu, které byly uzavřeny mezi Pedagogickou fakultou OU v Ostravě a účastníkem kurzu.

Další podmínkou je vykonání závěrečné zkoušky, jejíž požadavky jsou dány Směrnicí děkana PdF OU č. 9/2007, článek 15.

Konkretizace termínu závěrečné zkoušky a informace o obsahových požadavcích budou upřesněny po domluvě se studijními poradci kurzu:

na katedře preprimární a primární pedagogiky.


Zveřejněno / aktualizováno: 14. 01. 2020